Nabubuhay sa puso Vol. II: Paano ipasok ang sagradong puwang ng puso Ni Drunvalo Melquisedec

  • 2017

Nakatuon sa aking pagmamahal, ang aking asawang si Claudette

Nang makilala ko ang aking asawa, alam kong mayroon siyang tradisyon ng pag-unawa sa puso na may edad na apat na libong taon. Ang kanyang mga guro na sina Catherine Shainberg at Kolette ng Jerusalem ay sinanay siya sa mga imahe ng puso.

Ang linya ng Kolette ay bumalik sa mga unang tao sa Daigdig na nagsulat tungkol sa Mer-Ka-Ba (IV erkavah, sa Hebreo). Ngunit ang mga kalalakihan ng tribo na ito na nagtuturo ng Mer-Ka-Ba ay napagtanto na ang mga tao ay hindi handa para sa isang direktang interdimensional na karanasan at naging labis na napabagabag sa emosyon kapag nakikipag-ugnayan sila sa ibang mga mundo. Upang malutas ang problemang ito, ang mga kababaihan ng tribo na ito ay lumikha ng isang sistema ng kaalaman upang ihanda ang mga tao para sa iba pang mga mundo gamit ang pamamahala ng mga imahe ng puso.

Nang una akong mailantad ng aking asawa sa mga larawang ito, wala akong makitang anumang bagay sa loob ko na nagpapaliwanag kung ano sila o kung paano sila nagtrabaho sa kaluluwa ng tao. Ang alam ko lang ay nagtatrabaho sila. Mahigit walong taong pag-aaral ng trabaho ni Claudette kalaunan ay humantong ako sa direksyon ng pagsisiyasat sa librong ito. Sigurado ako na, nang wala ang iyong impluwensya, hahanapin ko pa rin ang mga sagot sa aking isipan. At iyon ang dahilan kung bakit ako ay may utang na loob sa kanya, dahil ang kanyang mga imahe ng puso ay humantong sa akin sa karanasan na ito na malapit ako ibabahagi sa iyo. Claudette, mahal kita at pinasalamatan kita mula sa Jondo ng aking puso .

- Drunvalo

Kung may sasabihin sa iyo:

"Sa napatibay na lungsod ng hindi mahahalata, ang ating katawan, mayroong isang lotus na bulaklak at sa bulaklak na lotus na ito ay isang maliit na puwang:

Ano ang nilalaman nito na nais malaman ng isang tao? "

Dapat mong sagutin:

"Kung gaano kalawak sa labas ng puwang na ito ay ang maliit na puwang sa loob ng iyong puso: ang langit at ang lupa ay nariyan, Apoy at hangin, araw at buwan, kidlat at konstelasyon, anumang bagay na mayroon ka rito at kung saan hindi. ang lahat ng ito ay natipon sa maliit na puwang sa loob ng iyong puso. "

Chandogya Upanishad 8.1.2-3

Ipinadala ni Ron LaPlace isang araw matapos na matapos ang librong ito.

-Drunvalo

AUTHOR: Drunvalo Melquisedec

wp-content / upload / 2016/12 / 20161227_evamg_melch Melch-drunvalo-bulaklak-ng-buhay-dami-3-buhay-mula-sa-puso.pdf

Nabubuhay sa puso: Paano ipasok ang sagradong puwang ng puso Ni Drunvalo Melquisedec

Susunod Na Artikulo