Ina Mary ~ Pagpapanumbalik ng Puso, Katawan at Kaluluwa

  • 2017
Itago ang talahanayan ng mga nilalaman 1 Sa enerhiya ng biyaya ng Elohim, ang Banal na Banal na biyaya. 2 At sa gayon, Mahal na Mga Anak at Anak na Babae, hinihiling ko sa iyo na simulan mong isama ang napakalakas na dalas na ito ng Grace Elohim, upang mabuhay ang dalas na ito, upang huminga ang ilaw na ito, upang mapahinga ang pag-ibig na ito at huminga sa kapayapaan na ito. 3 Mahalagang bumalik tayo sa pag-ibig 4 Huminga sa lakas ng Banal na diyosa 5 Ito rin ang ginagawa ni Inay Gaea, bumalik siya sa kanyang orihinal na estado bilang planeta ng pag-ibig. Nagniningning sa kanyang kaluwalhatian at nagniningning tulad ng maliwanag na bituin na siya. 6 Ang pakiramdam ay binigyan ng kapangyarihan, pakiramdam ng kapangyarihan, pakiramdam ng kapangyarihan, ang kakanyahan ng pag-ibig. 7 At ito, Mahal na Mga Anak, ay ibabalik sa iyo sa gitna, ay ibabalik ka sa balanse.

Channeled ni Lea Chapin, Oktubre 19, 2017

Pagbati, mahal kong mahal, oo, ito sa akin, Inang Maria . Narito rin sina María Magdalena at Jeshua. Sasabihin namin sa iyo, Mahal na Mga Anak, na ang panginginig ng boses ng Grasya ng Elohim, ang lakas ng Banal na Ina, narito kasama mo, at iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa bawat isa sa iyo, Mahal na Buhay, na lapitan ang dalas na ito at pahintulutan ang iyong sarili na madama Ang kapangyarihan ng sagradong pambabae . Simulan ang pakiramdam na ang panginginig ng boses na ngayon ay sumasaklaw at lumulutang, tulad ng sinasabi nila, sa iyong planeta. Napakahalaga na ang bawat kaluluwa ay nagsisimulang ibalik ang dalas nito sa enerhiya ng sagradong pambabae.

Sa enerhiya ng biyaya ng Elohim, ang Banal na Banal na biyaya.

Ito ay kung paano ang kapangyarihan at kapayapaan ay mangibabaw sa iyong planeta, kung paano babalik ang pag-ibig sa sagradong Ina Gaea. Unawain, mahal na mga anak, na sa oras na ito ang iyong mundo ay nangangailangan ng pakikiramay. Ang iyong mundo ay nangangailangan ng pagmamahal.

Ang iyong mundo ay nangangailangan ng sagradong pambabae upang pagalingin ang mga puso ng mga nagdurusa. Kaya, hinihiling ko sa iyo, mahal na mga anak, na ilagay ang iyong mga paa sa lupa at huminga nang malalim, at simpleng magsimulang huminga sa kakanyahan at sa pagkakaroon ng kapayapaan, magsimulang huminga sa kakanyahan at sa pagkakaroon ng kagalakan, at huminga sa kakanyahan at sa pagkakaroon ng Living Light ng Diyos na nabubuhay sa loob ng iyong pagkatao . Banal na sagradong unyon, banal na sagradong unyon. Magsimulang huminga ang kakanyahan at pagkakaroon ng kapayapaan. Ang Banal, sagradong unyon.

At sa gayon, Mahal na Mga Anak at Anak na Babae, hinihiling ko sa iyo na simulan mong isama ang napakalakas na dalas na ito ng Grace Elohim, upang mabuhay ang dalas na ito, upang huminga ang ilaw na ito, upang mapahinga ang pag-ibig na ito at huminga sa kapayapaan na ito.

Simulan mong pahintulutan ang malakas na dalas ng pakikiramay at awa, pag-ibig at kapayapaan upang punan ang bawat cell, bawat hibla, bawat butas ng iyong pagiging kasama ng Banal na Pag-ibig, walang kundisyon na pag-ibig, una para sa iyong sarili, at pagkatapos sa buong mundo. Una para sa iyong sarili, at pagkatapos ay para sa mundo.

Maraming beses nating sinabi ang tungkol sa pagpapanumbalik ng kaluluwa, at ngayon, Mahal na Mahal, ito ay ang pagpapanumbalik ng isip, katawan at kaluluwa . Ang pagtawag sa ito malakas na dalas ng pambansang sagrado.

Napakaraming magagandang nilalang ay narito, Mahal na Isis, Aphrodite, Sheba, lahat ng makapangyarihang nilalang, mga sagradong sagrado, narito, ang lahat ng kakanyahan at presensya ay nakatayo sa dalas na ito, Kwan Yin, at oo, ang ating Banal na Maria Magdalene, Banal Sofia Narito kami nakatayo sa dalas na ito, narito kami nakatayo sa kapangyarihang ito, at ang lahat ng enerhiya ng Sagradong Babae, ng Banal na Kaawa-awa, at ang awa ngayon ay nagsisimulang baha ang kanyang kaluluwa . Pinapayagan nitong simulan ang iyong puso na pagalingin ang maraming mga pagkakaiba-iba ng enerhiya na nagdulot sa iyo ng ilang sakit o kakulangan sa ginhawa, anumang hindi pagkakabagabag na enerhiya na nagdulot sa iyo ng sakit at kakulangan sa ginhawa.

Alamin, mahal na mga anak, na ang iyong planeta ay dumaan sa labis na pagkalito, mula sa simula ng simula hanggang sa sandaling ito, na oras na para sa planeta na ito at sa buong buhay upang bumalik sa kanyang orihinal na estado ng pag-ibig kung saan sila nilikha .

Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na ang kapangyarihan ng sagradong pambabae ngayon ay nagbabalik upang pagalingin ang mga puso ng lahat ng mga nagdurusa at nagdusa sa kanilang buhay sa mundong ito. Hindi kailanman inilaan na ang planeta na ito ay isang planeta na hindi balanse at magkakasuwato at puno ng pagmamahal . Sa panahon ng orihinal na simula at paglikha ng planeta na ito , inilaan itong maging isang planeta ng purong balanse .

Mahalagang bumalik tayo sa pag-ibig

At oo, tinawag natin siyang Pandora . Sa kanyang maganda at kumikinang na kakanyahan, siya ay at patuloy na isang maliwanag na bituin sa buong solar system. At gayon pa man, Mga Mahal na Mahal, ang mga maling kaluluwa na pinili na lumayo sa pag-ibig at mga prinsipyo ng Dakilang Lumikha ay lumikha ng kanilang sariling pagkalito sa mundong ito .

At sa gayon, Mahal na Mahal, napakahalaga na bumalik tayo sa pag-ibig, at bumalik sa sagradong dalas ng Divine Feminine Energy. Napakahalaga na ang bawat isa sa iyo ay magsisimulang dinala ang iyong balanse sa iyong system, dalhin ang balanse ng Ama / Inang Diyos sa iyong kakanyahan at pagkakaroon.

Huminga sa lakas ng Banal na diyosa

Ang balanse ng sagradong enerhiya ng banal na kakanyahan ng Banal na diyosa . Simulan ang paghinga sa iyong lakas, simulan ang paghinga sa iyong lakas, simulan ang paghinga sa iyong lakas. Banal, banal, sagradong ilaw. Huminga ang iyong lakas, huminga ng iyong lakas, huminga ng iyong lakas. Banal, banal, sagradong ilaw.

Payagan ang dalas na ito na may malaking kahalagahan at kabuluhan. Payagan ang dalas na ito upang manatili sa loob ng iyong pisikal na katawan. Hayaan ang dalas na ito punan ang iyong puso ng pag-ibig. Hayaan ang dalas na ito pagalingin ang iyong puso.

Alamin, Mahal na Mga Anak, ang kahalagahan ng pamumuhay at paghinga sa balanseng estado ng pag-ibig. Maaari mong maramdaman ang panginginig ng boses habang nagmumula sa iyong paghinga, ang hininga ng Banal na Ina, ang hininga ng Sagradong Feminine, ang hininga ng dalas na ito, ang hininga ng dalas na ito, ang Banal na Banal na Unyon, ang hininga ng dalas na ito.

At sa gayon, Mahal na Mahal, habang nasa magaan na ito, at pagkakaroon ng pag-ibig, maramdaman ang lakas at pagbabagong-buhay, tulad ng iyong katawan, at pagkakaroon ng pag-ibig, madama ang enerhiya at pagbabagong-buhay, habang nagsisimulang huminga ang iyong katawan at Bumalik sa Unit.

Ito rin ang ginagawa ni Inay Gaea, bumalik siya sa kanyang orihinal na estado bilang planeta ng pag-ibig. Nagniningning sa kanyang kaluwalhatian at nagniningning tulad ng maliwanag na bituin na siya.

At sa gayon, Mahal na Mga, naramdaman ang kakanyahan at pagkakaroon ng dalas na ito sa iyong puso. Pakiramdam ang kakanyahan at pagkakaroon ng dalas na ito sa loob ng iyong puso. Pakiramdam ang kakanyahan at pagkakaroon ng dalas na ito sa loob ng iyong puso. Ito ang orihinal na estado ng Banal na Pag-ibig kung saan sila nilikha.

At sa gayon, Mahal na Mahal, habang sinisimulan mong maramdaman ang kakanyahan na ito at ang panginginig ng boses na ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong chakra ng puso, pakiramdam at pagpapalawak ng enerhiya ng Banal na Kaawa - awa at pagmamahal sa buong mundo, tunay na ikaw ay isang portal ng ilaw at isang portal ng pag-ibig, upang makita ng lahat ang mga ito at alam ng lahat.

At sa gayon, Mahal na Mahal, simulan ang pakiramdam tulad ng magandang bituin na ikaw, nagniningning sa iyong magandang kakanyahan at presensya, na nagdadala ng pag-iilaw ng Living Light of God sa eroplano ng Lupa, at ang enerhiya ng sagradong pambabae at sagradong panlalaki, sa balanse nitong dalas ng paglalakad sa eroplano ng Earth.

Nakapagpalakas ng pakiramdam, nabigyan ng lakas, pakiramdam ng kapangyarihan, ang kakanyahan ng pag-ibig.

Ang bawat kaluluwa na nagkakaroon ng dalas na ito, ay magsisimulang makaapekto sa napakaraming iba pang mga porma ng buhay, at muli, ito ay tulad ng numero ng unggoy na 100 syndrome, ang bawat isa ay nakakaapekto sa isa pa . Kaya, Mahal na Mga Mahal, mangyaring isama ito upang ibahagi at maikalat mo ang iyong ilaw at pag-ibig, bilang isang bilog at pamilya ng ilaw na, nagdadala ng kapayapaan sa mundong ito, nagdadala ng pagmamahal sa mundong ito, at ibalik ang kakanyahan ng kagalakan sa Mga puso ng lahat ng kaluluwa .

Napakahalaga nito, Mahal na Mga Anak, na hindi ka mahuli, tulad ng sinabi namin nang maraming beses, sa kaguluhan ng iyong buhay sa lupa, ngunit hawak mo sa iyong puso ang dalas ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at katahimikan .

At ito, Mahal na Mga Anak, ay ibabalik ka sa gitna, ay magbabalik sa iyo upang balansehin.

Huminga ang lakas ng Sagradong Babae, ng Banal na Banal na biyaya, ang biyaya ng Elohim sa iyong paghinga. Kapag sila ay natatakot, kapag sila ay natatakot, kapag sila ay natatakot, hininga nila ang enerhiya ng Banal na Kaligtasan, ng Banal na Babae sa iyong paghinga.

At kung gayon, Mahal na Mahal, alamin na oras na, oras na, oras na upang dalhin mo ang Buhay na Liwanag ng Diyos sa iyong pagkatao . At sa wakas sila ay naghahatid ng Living Light ng Diyos sa kanilang pagkatao, sa bawat paghinga na kanilang hininga ay bumalik sila sa Pagkakaisa at balanse.

TRANSLATOR: Carolina, editor ng dakilang pamilya ng White Brotherhood

SOURCE: Basahin ang Chapin. (2017). Mary Magdalene ~ Pagpapanumbalik ng Puso, Katawan at Kaluluwa. 10/19/2017, mula sa Pag-ibig Ay Nanalo ng Website: www.lovehaswon.org/ascended-master-teachings/mary-magdalene-restoration-of-the-heart-body-and-soul

Susunod Na Artikulo