Paghahasik ng aming Pinagkaisang Pagkamamalayan sa Lupa ~ sa pamamagitan ng mga ascender Masters

  • 2014

Ito ay isang daanan mula sa Ascended Masters Meeting sa mga panloob na antas.

Djwhal Khul: Kami ay nakakatugon na may labis na kagalakan bilang mga Ascended Masters sa ashram at punong-himpilan ng Mahachohan Saint Germain. Tulad ng dati, nagtitipon tayo upang ibahagi sa bawat isa ang natanggap namin mula sa Lumikha, na lumilikha ng isang pokus ng atensyon upang maihasik ang ating pinag-isang kamalayan sa Earth at ang kamalayan ng sangkatauhan. Ang prosesong ito ay nagpapahintulot sa amin na ibahagi ang mga energies na nakolekta at natanggap mula sa Lumikha nang sabay-sabay sa lahat ng nilalang na nakakaranas ng landas ng Daigdig kung saan nakilahok ang lahat sa amin.

Narito kami upang suportahan ang ebolusyon, pag-akyat at espirituwal na pagpapalawak at Pag-ibig para sa lahat. Ang bawat isa sa iyo ay maligayang pagdating dito ngayon. Pinupurihan ko at binabati kita ng isang mapagpakumbaba at malawak na pagmamahal. Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Master Kuthumi, Lord / Lord Melquisedec, Master El Morya, Master Serapis Bey, Lady Nada, Lady Quan Yin, Master Jesus, Master Hilarion, Master Paul, Master Joshua, Lady Pallas Athena, Lady Andromeda, Master Lanto at Lord / Lord Buddha. Nanawagan kami sa Lumikha upang bahaan ang ating mga nilalang at sagradong puwang at magdala ng higit na inspirasyon at pagpapalakas sapagkat ang aming layunin ay upang pagalingin at gisingin nang lubusan ang kamalayan ng sangkatauhan. Nawa’y pagpalain ang lahat.

Nais kong simulan ang aming pagpupulong sa pamamagitan ng pagdala ng maliwanagan na enerhiya at ang ideya na ang Lumikha ay lumipat at naka-channel sa pamamagitan ng aking pagkatao. Ang enerhiya ay dumating sa akin nakakagising na may malaking lakas. Kinikilala ko ang kahilera nito sa loob ng aking sariling pagkatao at ang aking sariling kasanayan sa Lupa. Tulad ng naranasan nating madalas na ang aming Pag-akyat sa mga nakahiwalay na posisyon sa Earth, ngayon ang sangkatauhan ay pumayag na umakyat bilang enerhiya ng pagkakaisa. Bagaman ang bawat pagkatao ay makakaranas ng kanyang pag-akyat at kasanayan bilang isang bagay na pansarili at natatangi, ang bawat isa ay sumasalamin, nagbibigay lakas at nakasaksi sa kamangha-manghang pinag-isang pag-akyat ng lahat. Sa aking sariling espirituwal na pag-akyat sa Earth ay dumating ang isang sandali ng pagkilala ng enerhiya na maaari lamang inilarawan nang sabay-sabay na salita. Ito ay isang salita at enerhiya na sumisira sa mga hadlang ng paniniwala sa paghihiwalay at paggising kahit na ang paniniwala sa pagkakaisa. Sa Daigdig ay napagtanto ko na ang Lumikha ay sabay na nagpapakita sa buhay; ang Lumikha ay nasa lahat ng dako at sa lahat. Pakiramdam ko na ang lakas at damdaming ito ng pagkakaisa ng Lumikha na kinikilala ko bilang sabay-sabay na likas na likha ng Lumikha ay kailangang palakihin at maiparating sa Earth at sangkatauhan upang magdala ng higit na kamalayan at karanasan sa lahat. Kilalanin ng bawat isa na ang Lumikha ay nasa lahat ng dako, ang pagpapakitang ito ay nangyayari nang kaagad at naaangkop, pinagsama bilang Isa. Payagan ang lahat na maranasan ang Lumikha sa lahat ng aspeto ng kanilang pagkatao, lumilikha ng sabay-sabay na pag-activate at paggising ng pag-ibig, ilaw, kamalayan at paggunita sa loob. Ako ay ginagabayan ng Lumikha na ang enerhiya na ito ay ngayon ang isang laganap at mahalaga upang lumikha ng isang malakas na paglitaw sa loob ng lahat, lalo na pagpapabuti at pabilisin ang proseso ng paglaki at pag-alala sa mga na yumakap na sa Liwanag kaya na maaaring magbahagi at magbigay ng inspirasyon sa higit na kalaliman at kahinahunan sa parehong paggising sa loob ng iba. Nararamdaman kong ginagabayan akong magbahagi ng sabay-sabay na kalikasan sa sangkatauhan at sa mga handang tumanggap upang mabigyan ng higit na pagkilala sa Maylalang sa loob ng lahat ng mga lugar ng pagkakaroon at paghahayag.

Saint Germain : Sumasang-ayon kami sa malakas na paghahasik ng katotohanan, kaya't ito ay ipinagkaloob at mula sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay buhayin natin ang sabay-sabay na likas ng Lumikha, ibuhos ang enerhiya na ito nang malalim sa Lupa at sangkatauhan upang mas lalo silang naaktibo. Nawa’y mapagtanto ng lahat ang Lumikha nang lubos. Nawa’y mapagtanto ng lahat ang Lumikha nang lubusan sa pamamagitan ng unitaryong enerhiya na nagpapakita at nakakaranas ng sabay-sabay na likas ng Lumikha. Nawa’y mahayag ito sa Banal na oras, matanggal ang mga paniniwala sa paghihiwalay at kakulangan. Ang Tagapaglikha ay sabay-sabay at maaari kang makaranas ng napakaraming mga aspeto kapag pinapayagan mong magbukas ang iyong sarili sa pagkakaisa at ang koneksyon nito sa lahat ng aspeto ng Lumikha. Inaanyayahan namin ang sangkatauhan, Earth at Ina Earth na makatanggap, habang ipinapadala namin ang aming enerhiya ngayon.

Lord / Lord Melquisedec : Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Maylikha ang panginginig ng boses at ideya na nagising sa aking pagiging nagsasalita ng isang pag-activate ng apoy sa loob ng pagiging Earth Earth. Pakiramdam ko ay ginagabayan ako upang maglagay ng isang Aquamarine Blue Flame of Light ng Universal at Multiuniversal na antas sa pagiging Mother Earth. Ang sagradong apoy na ito ay lilipat tulad ng isang paglilinis ng apoy sa pamamagitan ng pagiging Inang Lupa sa kanyang mga chakras, lalo na sa antas ng emosyonal at pisikal na katawan, nililinis ang lahat ng mga impurities at hindi kinakailangang enerhiya, na tumututok lalo na sa mga bono ng pagmamanipula at kontrol na inilagay sa loob ang emosyonal at pisikal na katawan ng Ina Earth upang hadlangan ang kanyang patuloy na pag-akyat. Ang mga eteric ties ay dinisenyo upang tumutok ang kanilang mga enerhiya sa mababang sukat at kumilos bilang mga beacon ng nakaraang programming upang ipahayag ang panginginig ng boses ng kontrol at pagmamanipula ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay lumilipas nang lampas sa nakaraan, at maging ang paniniwala sa kadiliman, upang ang lahat ng nilikha ng isang paniniwala sa kadiliman ay mapagaling at mabago sa Liwanag. Tulad ng Ina Earth ay nalinis ang sangkatauhan ay makakaranas ng isang paglilinis na magkakasabay din sa buong siklo ng buwan at karanasan nito, sa gayon magnetizing ang karanasan ng paglilinis.

Master Kuthumi : Sumasang -ayon kaming lahat sa iyong gabay. Inaanyayahan ka namin, Melquisedec, upang maakit ang mga kinakailangang enerhiya sa antas ng Uniberso at Multi-Universe habang sinusuportahan at pinapahiram namin ang aming enerhiya at kamalayan upang matulungan ang angkla at maghasik ng Aquamarine Blue Flame of Light ng Universal at Multi-University na antas ng Lumikha sa pagiging ng Ina Earth. Nawa ang sagradong enerhiya na ito ay magdala ng isang malalim na paglilinis at paglilinis sa suporta ng pagiging Ina ng Earth, ang kanyang chicoric system at emosyonal at mental na mga katawan. Nawa ang lahat sa Daigdig na may malay at walang malay ay suportahan ang aming layunin at paggaling sa oras na ito. At sa gayon ito ay gagawin.

Pallas Athena : Pinagsasama ko ang aking lakas sa Pagkamaalam kay Kristo upang makakuha ng isang inspirasyong gabay sa paglilingkod sa sangkatauhan at ng Daigdig, at ang aming pagpupulong dito ngayon. Nais kong makipag-usap nang direkta sa mga nilalang ng sangkatauhan na nakikinig sa amin sa pulong na ito, kung maaari kong.

Lady Wala : Mangyaring magpatuloy mahal na mahal

Pallas Athena : Inaanyayahan kita na tawagan ang Pagkamamalayan ng Kamalayan ng Lumikha upang maipakita ang sarili bilang isang gintong mapagkukunan sa harap mo. Pakiramdaman ang iyong sarili na lumalanghap ng Liwanag ng Kritikal na Pagkamaalam ng isang gintong kulay hanggang sa maramdaman mong maging Isa, nagkakaisa, at tulad ng ipinahayag ni Master Djwhal Khul, hanggang sa naramdaman mo na ang iyong lakas ay nag-vibrate nang sabay-sabay. Pagkatapos hilingin lamang ang Liwanag ng Kritikal na Kamalayan habang isinama nila ito: Anong regalo ang maibibigay ko upang matulungan ang pag-akyat ng lahat? Ano ka? ang pagtatanong ay kung anong lakas, ilaw, inspirasyon o serbisyo ang nais ipahiwatig ng Pagkamaalam ni Kristo sa lahat sa Lupa sa pamamagitan ng kanilang pagkatao sa kasalukuyang sandali. Ito ay isang regalo na magtrabaho nang walang pag-iisa sa Kaisipan ni Kristo upang magdala ng kasiyahan sa lahat. Salamat sa iyo

Master Serapis Bey : Ang iyong mga salita ay narinig ng lahat ng sinasadya at walang malay, ang pinag-uusapan mo ay naipakita na ang sarili nito dahil ito ang paraan ng Lumikha.

Lanto Master : Sa pamamagitan ng Banal na Komunyon sa Lumikha, nagdadala ako ng isang paalala sa lahat, lalo na sa Earth. Dinadala ko ang pag-alala sa White Celestial Lions; mayroon silang kakayahang matunaw ang mga limitasyon, mga limitasyon, at payagan ang tila suplado na enerhiya upang simulan ang ikot nito at muling dumaloy. Hinihikayat ko kaming lahat na tawagan ang White Celestial Lions na makarating sa lahat ng aming mga landas sa pag-akyat ngayon.

Master Jesus : Ang iyong mga salita, tulad ng dati, Lanto, ay mapagpakumbaba ngunit napakalalim; Tatawagan namin ang White Celestial Lions upang magamit sa lahat, handa na makatrabaho ang mga tumatawag sa kanila. Tinawagan ko ang White Celestial Lions upang matunaw ang mga limitasyon at mga limitasyon ng pag-ibig at pagmamahal sa loob ng lahat sa atin, maging sa Earth o sa mga panloob na eroplano, upang makilala natin ang katotohanan ng Pag-ibig nang mas malinaw at kapunuan

Master El Morya : Mayroon akong isang mensahe para sa sangkatauhan. Ang paggalaw ay napakahalaga sa oras ng pag-akyat na ito, ng mga galactic energies na naka-angkla mula ngayon hanggang sa simula ng proseso ng oras ng 2015. Upang mapayagan ang pisikal na katawan na maproseso ang mga bagong enerhiya na naka-angkla, ang aking mensahe ay nakakahanap sila ng mga malikhaing paraan upang malumanay ilipat ang iyong pisikal na katawan na may hangarin na payagan at suportahan ka sa iyong proseso ng pagsasama ng mga bagong panginginig ng Banayad.

Lady Andromeda : Ang gayong isang simpleng karunungan ay palaging dumadaloy mula sa Will of the Creator, na may mga regalo ng pagiging simple na, gayunpaman, isang malakas na epekto.

Ito ay isang daanan mula sa aming pagpupulong sa mga panloob na antas na kilala sa amin bilang Pagpupulong ng mga Masters; Nais naming makaranas ka ng isang daanan mula sa kung ano ang aming nakipag-usap sa aming pagpupulong upang malaman mo at maunawaan kung gaano kami sinusuportahan sa iyong pag-akyat at tilapon sa Lupa. Narito kami upang magpatuloy ng pagbibigay inspirasyon, paggising, pagsuporta at pagmamahal sa iyo nang walang pasubali. Palagi kaming naroroon upang mag-alok ng tulong. Nais ka rin naming makita na sa parehong paraan na nakatanggap ka ng isang gabay mula sa Lumikha sa pamamagitan ng iyong intuwisyon na nakakaapekto sa iyong katotohanan kapag inilagay mo ito, nakatanggap kami ng isang gabay mula sa Lumikha na nakakaapekto sa buong Daigdig at sa buong sangkatauhan. Pareho kaming pareho, lahat tayo ay Isa, nagtatrabaho sa parehong paraan, bagaman simpleng sa iba't ibang mga kaliskis. Alamin na ang iyong pagsasanay ngayon ay susuportahan ka sa iyong patuloy na pag-iral sa mga panloob na antas.

Ang Mga ascender Masters

Master Djwhal Khul, Mahachohan Saint Germain, Lady Portia, Master Kuthumi, Lord / Lord Melquekia, Master El Morya, Master Serapis Bey, Lady Wala, Lady Quan Yin, Master Jesus, Master Hilarion, Master Paul, Master Joshua, Lady Pallas Athena, Lady Andromeda, Master Lanto at Lord / Lord Buddha.

Channeled sa pamamagitan ng Natalie Glasson

Pinagmulan: www.omna.org

Pagpupulong at guro. Sa pamamagitan ng mga ascended masters

Susunod Na Artikulo