Reunion ng mga Kaluluwa

  • 2012

Ang ilang mga salita mula sa aklat na "Mensahe ng Wise"

ANG CYCLE NG BUHAY

Kapag nandito kami dumaan kami ng maraming yugto. Nagbuhos kami ng isang bagong panganak na katawan, ipinapasa namin ang isang bata, na ng isang bata sa nasa isang may sapat na gulang, at ng isang may sapat na gulang sa isang matanda. Bakit hindi ka gumawa ng isa pang hakbang at pakawalan ang katawan ng may sapat na gulang upang lumipat sa isang espirituwal na antas? Iyon ay tiyak na ginagawa natin.

Hindi kami tumitigil sa paglaki. At kapag narating natin ang antas ng espiritwal ay patuloy tayong lumalaki. Dumaan kami ng maraming yugto ng pag-unlad. Pagdating namin, nasusunog kami.

Kailangan nating dumaan sa isang yugto ng pagbabago, isa sa pag-aaral at isa sa desisyon. Nagpapasya kami kung kailan namin nais bumalik, kung saan at sa kung anong mga kadahilanan. Ang ilan ay nagpasiya na huwag bumalik. Mas gusto nilang lumipat sa ibang yugto ng pag-unlad at manatiling espirituwal, mas mahaba kaysa sa iba, bago bumalik. Ang lahat ay pag-unlad at pag-aaral, patuloy na paglaki. Ang katawan ay walang iba kundi ang isang sasakyan na ginagamit natin habang nandito kami. Ang tumatagal magpakailanman ay ang kaluluwa at espiritu.

Ang ating buhay ay hindi bunga ng mga random na kilos at kaganapan. Ang mga pangunahing tilapon ay pinlano na matalino at maingat upang mapabuti ang pag-aaral at ebolusyon.

Pinipili natin ang ating mga magulang, na karaniwang mga kaluluwa na nakipag-ugnay tayo sa mga nakaraang buhay.

Natuto tayo mula sa mga bata, tinedyer at matatanda, at umusbong sa espirituwal habang nagbabago ang ating mga katawan. Kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan sa oras ng pisikal na "kamatayan, " sinusunod namin ang pag-aaral sa mas mataas na antas, na talagang mas mataas na antas ng kamalayan. Suriin natin ang buhay na ating tinalikuran, alamin ang mga aralin at inihanda ang susunod na pag-iral. Ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa pagkamatay ng katawan.

Maraming mga antas ng kamalayan na binibisita namin kapag ang kaluluwa ay umalis sa pisikal na katawan. Ang isang mahalaga ay ang yugto ng pag-aaral, kung saan susuriin natin ang ating buhay. Naranasan namin ang bawat pagkatagpo muli, ang bawat relasyon. Nararamdaman namin ang damdamin ng mga taong ating tinulungan o nasaktan, minamahal o kinamumuhian, positibo o negatibong apektado. Labis naming naramdaman ang kanilang damdamin, sapagkat ito ay isang napakalakas na mapagkukunan ng pagkatuto, isang uri ng reaksyon ng instant at matinding pagtugon sa pag-uugaling mayroon tayo noong narito tayo sa Earth, sa isang pisikal na katawan. Natututo tayo sa pamamagitan ng mga ugnayan, at iyon ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan kung paano natin naapektuhan ang iba.

Ang konsepto ng muling pagkakatawang-tao ay nagpapaliwanag at nililinaw ang mga ugnayan ng kasalukuyang buhay. Ito ay madalas na lumiliko na ang mga kaganapan mula sa malayong nakaraan ay patuloy na nakakaimpluwensya sa kasalukuyang mga relasyon. Ang pagsasakatuparan ng mga sanhi ng nakaraang mga buhay ay maaaring maglingkod upang ayusin ang kaugnayan ng kasalukuyan. Ang kamalayan at pag-unawa ay mga makapangyarihang pag-aayos ng mga puwersa.

ANG RETURN

Pinipili namin kung nais naming pumunta sa pisikal na kondisyon at kung nais naming iwanan ito. Alam namin kung nakamit namin kung ano ang ipinadala namin sa amin dito ... Kapag mayroon kang oras upang magpahinga at mapasigla ang kaluluwa, pinahihintulutan kang pumili kung bumalik sa pisikal na estado.

Hindi tayo ipinanganak sa ating pamilya nang hindi sinasadya o hindi sinasadya. Pipili tayo ng mga pangyayari at naghahanda ng isang plano para sa ating buhay bago pa man maipanganak. Natulungan tayo sa paghahanda na ito ng mga espiritwal na kalinisan na puno ng pagmamahal na gagabay at protektahan tayo habang tayo ay nasa pisikal na katawan at ang plano ng ating buhay ay nabuo. Maaari nating tawagan ang kapalaran sa mga kaganapan na naglalabas pagkatapos nating piliin ang mga ito.

Mayroong mahalagang ebidensya na nakikita natin ang pangunahing mga kaganapan sa buhay na hinaharap, ang mga puntong patutunguhan, sa yugto ng paghahanda na nauna sa ating kapanganakan. Ito ay mga klinikal na pagsubok, pinagsama-sama sa akin at ng iba pang mga therapist mula sa mga pasyente na nakaranas ng mga alaala bago ipanganak habang sila ay hypnotized o medicated, o kusang-loob. Ito ay na-program na kung sino ang magiging pinakamahalagang tao na ating makatagpo, na kung saan ang mga pagsasama-sama sa mga kaluluwa at kaluluwa ng kaluluwa, maging ang mga lugar kung saan mangyayari ang mga kaganapang ito. Ang ilang mga kaso ng deja vu, ang pakiramdam na napunta sa isang lugar bago o nabuhay ng isang sandali, ay maaaring maipaliwanag bilang isang hindi malinaw na memorya ng pag-asang iyon sa buhay na mala-crystallizing sa pisikal na buhay na ating nabubuhay.

Ang parehong nangyayari sa kaso ng mga tao. Ang mga adopted na tao ay madalas na nagtataka kung ang kanilang plano sa buhay ay binago sa anumang paraan. Ang sagot ay negatibo. Ang mga nag-aampong magulang ay pinili, tulad ng mga likas na magulang. Lahat ng bagay ay tama, at sa takbo ng tadhana ay walang mga pagkakasundo.

Bagaman ang lahat ng tao ay may isang mahalagang plano, mayroon din tayong malayang kalooban, tulad ng ating mga magulang at lahat ng taong nakikipag-ugnay tayo. Ang ating buhay at pag-aari ay maaapektuhan ng mga pagpipilian na ginagawa natin habang tayo ay nasa isang pisikal na estado, ngunit ang mga punto ng tadhana ay mangyayari pa rin. Makakatagpo tayo sa mga taong pinaplano nating matugunan at harapin ang mga oportunidad at mga hadlang na matagal nating hinihintay bago tayo isinilang. Gayunpaman, ang paraan ng ating pag-unlad sa mga sitwasyong ito, ang mga kasunod na reaksyon at pagpapasya ay ang pagpapahayag ng ating malayang kalooban. Ang kapalaran at libre ay magkakasamang magkakasama at patuloy na makikipag-ugnay. Ang mga ito ay pantulong, hindi nagkakasalungatan.

Ang katibayan mula sa mga pasyente na kung saan ay nagsumite ako ng mga regresyon na nag-tutugma sa ang kaluluwa ay tila nagreserba ng isang tiyak na katawan, humigit-kumulang sa oras ng paglilihi. Hindi ito maaaring sakupin ng ibang kaluluwa. Gayunpaman, ang unyon ng katawan at kaluluwa ay hindi kumpleto hanggang ngayon at pagsilang. Bago ang kaluluwa ng isang hindi pa isinisilang pagkatao ay maaaring maging kapwa sa loob at labas ng katawan, at madalas na may kamalayan sa mga karanasan na nangyayari sa kabilang panig. Maaari mo ring mapansin ang mga katotohanan na nangyayari sa labas ng iyong katawan at maging ang iyong ina.

Ang kaluluwa ay hindi maaaring masira. Ni ang kusang-loob o sapilitan na pagpapalaglag ay maaaring makapinsala sa iyo.

Kapag ang isang pagbubuntis ay hindi nagtatapos nang maayos, hindi bihira sa parehong kaluluwa na sakupin ang katawan ng isang kasunod na anak ng parehong mga magulang.

Karma at mga aralin

Mayroon kaming mga utang na dapat bayaran. Kung hindi natin sila binayaran, kailangan nating dalhin sila sa ibang buhay upang husayin sila. Kapag nagbabayad ng utang ay sumusulong kami. Ang ilang mga kaluluwa ay ginagawa ito nang mas mabilis kaysa sa iba. Kung ang isang bagay ay nakakagambala sa iyong kakayahang bayaran ang utang na iyon, kailangan mong bumalik sa eroplano ng memorya at maghintay doon hanggang sa makita ka ng kaluluwa na mayroon kang utang. Kung pareho kang makababalik sa isang pisikal na anyo nang sabay, papayagan kang bumalik, ngunit ang nagpasya kung kailan babalik ay ikaw. Nagpapasya ka kung ano ang kailangang gawin upang mabayaran ang utang na iyon.

Maraming buhay upang masiyahan ang lahat ng mga kasunduan at lahat ng mga natitirang utang.

Wala pang naiparating sa akin ang tungkol sa marami sa iba pang mga plano, ngunit ang isang ito, ang nauugnay sa "mga utang na babayaran, " ay nagpapalabas ng konsepto ng karma. Ang Karma ay isang pagkakataon upang matuto, upang maisagawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Karma ay din ng isang pagkakataon upang magbayad para sa, upang gumawa ng isang lumabo at isang bagong account, upang mabayaran ang mga taong maaari naming abala o mapinsala sa nakaraan.

Ang Karma ay hindi lamang isang konseptong oriental. Ito ay isang unibersal na ideya, na isinama sa lahat ng mga pangunahing relihiyon (tingnan ang Pananagutan para sa isang aksyon ng isang tao sa Appendix A, Ibinahaging Espirituwal na mga Halaga). Sinasabi ng Bibliya: "Inani mo ang iyong inihasik." Ang bawat pag-iisip at bawat kilos ay hindi maiiwasang mga kahihinatnan. Kami ay may pananagutan sa aming mga aksyon.

ANG CREATION NG PAG-AARAL NG PAG-AARAL

Ang mga ito ay iba't ibang mga antas ng pag-aaral, at kailangan nating malaman ang ilan sa mga ito sa aming sariling laman. Kailangan nating madama ang sakit. Ang mga espiritu ay hindi nakakaramdam ng sakit. Nasa isang yugto ng pagkukumpuni sila. Ang kaluluwa ay nabago. Sa pisikal na estado, kapag pumapasok sila sa laman, nakakaramdam sila ng sakit; Maaari silang magdusa. Sa isang espiritwal na paraan walang sakit.

Mayroon lamang kaligayahan, isang pakiramdam ng kagalingan. Ngunit ito ay isang panahon ng pag-renew na pinagdadaanan natin. Sa isang espirituwal na estado, ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay naiiba. Sa isang pisikal na estado, ang mga relasyon ay maaaring maranasan.

Matapos ipanganak sa isang pisikal na estado, ang aming pangunahing mapagkukunan ng pag-aaral ay ang relasyon sa iba. Sa pamamagitan ng kagalakan at sakit ng mga relasyon sa ibang tao, sumulong tayo sa aming espirituwal na landas upang malaman ang tungkol sa pag-ibig mula sa lahat ng dako. Ang mga ugnayan ay isang buhay na laboratoryo, isang pagsubok sa larangan upang matukoy kung paano namin ginagawa, kung natutunan natin ang aming mga aralin, upang malaman kung gaano kalayo ang paglapit namin sa aming paunang natukoy na plano sa buhay. Sa mga ugnayan ang aming mga emosyon ay nawasak, at gumanti kami. Natuto ba tayong iikot ang iba pang pisngi o labanan muli ang karahasan? Inaabot ba natin ang iba na may pag-unawa, pag-ibig at pakikiramay, o tayo ay tumutugon sa takot, pagkamakasarili o pagtanggi?

Kung walang mga relasyon na hindi natin malalaman, hindi natin masuri ang aming pag-unlad. Ang mga ito ay mga magagandang pagkakataon upang matuto, kahit mahirap.

ANG ELIMINASYON NG MGA ARALING PARA SA PAGKAKITA AT SUMALI

Marami ka pang alam kaysa sa iba. May kasamang maraming bagay. Magpasensya ka sa kanila. Wala silang kaalaman na mayroon ka. Magpapadala kami ng mga espiritu upang matulungan ka, ngunit ang ginagawa mo ay tama na Patuloy ito. Huwag sayangin ang enerhiya na ito. Kailangan mong alisin ang takot. Iyon ang magiging pinakamahusay mong sandata.

Lahat tayo ay nilikha sa larawan at pagkakahawig ng Diyos, at ang Diyos ay nasa loob ng lahat. Ang ating pinagbabatayan na batayang kalikasan ay batay sa pag-ibig, kapayapaan, balanse at pagkakaisa. Ang ating likas na kakanyahan ay mahabagin, mapagmahal at mabuti. Kami ay mga kaluluwa

Sa paglipas ng panahon ng ating buhay ang isang lining ng takot, galit, inggit, kalungkutan, kawalan ng kapanatagan at maraming iba pang negatibong damdamin na sumasakop sa ating magagandang panloob na kalikasan na naipon. Ang sobre na ito ay pinatindi at pinalakas dahil sa edukasyon at mga karanasan ng ating mga anak sa buhay ngayon. Tila kung ano tayo ay hindi: galit na galit at natatakot na mga tao, puno ng pakiramdam ng pagkakasala at kawalan ng kapanatagan. Nakalimutan namin kung sino talaga kami.

Hindi natin kailangang malaman kung ano ang pag-ibig at balanse, kapayapaan at pakikiramay, kapatawaran at pananampalataya. Kilala natin sila magpakailanman. Ang ating gawain ay, sa kabilang banda, ay kalimutan ang mga negatibo at nakakapinsalang emosyon at mga saloobin na sumasakit sa ating buhay at gumawa ng labis na pagdurusa para sa atin, sa ating mga pamayanan at sa ating mundo. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga negatibong katangian, na sasabihin nito, natuklasan namin muli ang aming tunay na kalikasan, ang aming positibo at mapagmahal sa sarili. Palagi itong naroroon, ngunit natakpan, nakatago at nakalimutan.

Kapag tinanggal natin ang mga panlabas na layer ng mga labi at marumi, mga ideya at negatibong damdamin, kapag nililinis at pinintasan natin ang panlabas na lining, maaari nating muling sulyapan ang tunay na mga diamante na talaga tayo. Kami ay walang kamatayan at banal na kaluluwa at naglalakad tayo ng isang landas. Malalim, palagi kaming naging mga diamante.

ANG PANGKARAPATAN NA KAPANGYARIHAN NG PAGPAPAKITA

Lahat ay pag-ibig ... Lahat ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay humahantong sa pag-unawa. Ang pag-unawa ay humahantong sa pasensya.

At pagkatapos ay huminto ang oras. At lahat ng nangyayari dito at ngayon.

Ang pinakamalalim na mga rehiyon ng ating isip ay hindi napapailalim sa mga normal na batas sa temporal. Ang mga kaganapan mula sa liblib na nakaraan ay maaari pa ring maapektuhan ng matinding pagdali. Ang mga sugat ng nakaraan ay nakakaimpluwensya sa ating kalooban at ating pag-uugali na para bang naapektuhan nila tayo kahapon, at kung minsan ang kanilang lakas ay tumataas kahit sa paglipas ng panahon.

Ang pag-unawa ay makakatulong sa pagalingin ang mga traumas ng nakaraan. Dahil ang pinakamalalim na pag-iisip ay hindi napapailalim sa karaniwang mga kondisyon ng oras at espasyo, ang mga nakaraang kaganapan ay maaaring muling maisulat at mabago. Ang sanhi at epekto ay hindi naka-link kaya inextricably. Ang mga traumas ay maaaring alisin at ang mga nakakapinsalang epekto ay binalikan. Ang isang malalim na pagpapagaling ay maaaring mangyari, kahit na ang mga malalayong distansya ay magkadugtong o maraming taon ng sakit at pagdurusa ang lumipas.

Kung paanong ang pag-ibig ay nagdadala ng malalim na pagpapagaling sa mga relasyon, ang pag-unawa ay nagsasangkot ng pagbawas sa takot. Ang pag-unawa ay nagbubukas ng isang window kung saan ang amihan ng pag-ibig ay marahang inalis ang mga pag-aalinlangan at pagkabalisa, pinapaginhawa ang kaluluwa at pinangangalagaan ang mga relasyon.

Ang mga takot ay karaniwang tumutukoy sa mga kaganapan na naganap, sa parehong buhay o sa mga nauna.

Tulad ng nakalimutan natin, inaasahan namin ang mga takot na iyon sa hinaharap ngunit, sa katotohanan, ang natatakot na natapos na, Ang dapat nating gawin ay alalahanin, gisingin ang nakaraan.

Pinagmulan: mariacristinacatuara.wordpress.com

Reunion ng mga Kaluluwa.

Susunod Na Artikulo