Pakikinig sa Puso Chakra ni Archangel Gabriel at Arkang Pag-asa

  • 2019

Narinig mo na ba ang Chakra ng iyong Puso ? Inaanyayahan kita na lumahok sa pambihirang mensahe na mayroon para sa iyo ni Archangel Gabriel at Archangel Hope : "Pakikinig sa Puso Chakra ", Channeled sa pamamagitan ng Mahal na Natalie Glasson .

Pakikinig sa Puso Chakra

Sa iyong malalim na dalisay na pag-ibig ng anghel, hiniling ko na ang aking puso chakra ay maisaaktibo, gumising at magbukas nang malaki.

Minamahal na Arkanghel Gabriel at Arkanghel Inaasahan, hiniling ko sa iyong mapagmahal na presensya na lumitaw sa harap ko, malalim na nakapaloob sa akin sa iyong walang pasubatang pag-ibig.

Habang tinatanggap ko at tinatanggap ang iyong pagmamahal, suporta at maliwanag na ilaw, hinihikayat ko ang aking panloob na katotohanan na maging aking panlabas na katotohanan na umuusbong sa loob ng aking pagkatao.

Arc Gabriel Angel at ang Anghel ng Pag-asa hilingin sa akin at payagan siyang ibuhos ang kanyang mapagmahal na enerhiya na malalim sa aking buong pagkatao, ngunit lalo na ang aking puso chakra, solar heart chakra, galactic heart chakra, universal heart chakra, multi-universal heart chakra at ang aking dynamic na chakra ng puso .

Sa iyong malalim na dalisay na pag-ibig ng anghel, hiniling ko na ang aking puso chakra ay maisaaktibo, gumising at magbukas nang malaki.

Kumonekta sa aking Chakra nang mas kumpleto

Ang aking pinakadakilang pagnanais at nakatuon sa sandaling ito ay upang kumonekta sa aking puso chakra nang higit pa, na nagiging isang lakas ng aking puso, sa lahat ng aking puso Walang magbigay at patuloy na tulungan ako.

Hinihiling ko na ang aking puso chakra ay maging balanse, gumaling at ang tunay na kaliwanagan ay maipakita, upang ang aking puso na chakra ay isang mala-kristal na balon ng walang pasubatang pag-ibig.

Gagabayan ako ng Gabriel Gabriel at ang Esperanza Arc at ipinakita sa akin kung paano ko pinahihintulutan ang aking puso na chakra na maging mala-kristal na may malakas na enerhiya ng kalinawan at katotohanan.

Arc Gabriel Angel at Angel Esperanza, hinihiling ko sa iyo na magtrabaho sa aking kaluluwa upang malinis ang anumang pagkalito, hindi pagkakaunawaan at maling akala na maaaring mayroon ako tungkol sa aking sarili at patungo sa aking puso chakra .

Payagan ang enerhiya o pananaw na pumipigil sa akin na makita at unawain ang aking puso chakra bilang isang dalisay at malinaw na hukay ng katotohanan, walang pasubali na pag-ibig at kalinawan.

Ang aking chakra sa puso ay nakahanay sa Diyos, konektado at kasuwato ng aking kaluluwa, ang aking puso na chakra ay isang malakas na mapagkukunan ng gabay sa aking katotohanan.

Hindi ko na nais na maranasan ang pagkabulag

Hindi ko na nais na sundin ang aking espirituwal at pisikal na landas sa Daigdig na bulag sa patnubay ng aking puso at kaluluwa.

Hindi ko na nais na maranasan ang pagkabulag sa aking kakayahang makita, marinig at maunawaan ang banal at makatotohanang gabay ng aking kaluluwa at puso chakra . Ang chakra ng aking puso ay isang expression ng aking kaluluwa, gabay nito, karunungan at ang banal na plano para sa akin sa Lupa.

Ngayon hinihiling ko at pinili kong maging isa sa aking puso chakra, pakikinig, nakikita, pakiramdam at tanggapin ang lahat na ibinibigay sa akin ng aking kaluluwa sa pamamagitan ng chakra ng aking puso.

Ang Arkanghel Gabriel at Arkanghel na Pag-asa, na nagtatrabaho bilang isa sa aking kaluluwa, puso chakra at aking banal na panloob na katotohanan, puksain ang lahat ng pagkabulag na hindi nagpapahintulot sa akin na makita ang katotohanan at kalinawan ng aking puso at kaluluwa chakra .

Tanggalin ang anumang pagkabingi na hindi nagpapahintulot sa akin na makinig nang may pag-unawa sa mala-kristal

Mangyaring alisin ang anumang pagkabingi na hindi nagpapahintulot sa akin na makinig nang may mala-kristal na pag-unawa sa aking puso na chakra at kaluluwa.

Mangyaring alisin ang lahat ng energies at pananaw na pumipigil sa akin sa pagsasalita, pagbabahagi at pakikipag-usap sa walang pasubatang pag-ibig ng aking kaluluwa at puso chakra .

Hindi na ako nagnanais o piniling lumakad sa isang landas kung saan palagi akong nakakaranas ng paghihiwalay sa aking kaluluwa at puso ng chakra, nais ko at pinili kong maging isa sa aking kaluluwa at puso ng aking puso, nakakaranas ng banal na patnubay, tinig, damdamin at Ang katotohanan ng aking buhay. Ang chakra ng puso at kaluluwa na may malinaw na kalinawan ng kristal para sa bawat hakbang at kilos.

Lubos at lubos kong nalaman na ngayon na ang oras para sa akin na talagang pahintulutan ang aking buong pagkatao, mga sistema ng enerhiya at katawan, kamalayan, chakras, isip at emosyon upang gisingin ang katotohanan ng aking pagkatao.

Ang mas mahalaga ay ang banal na sandali na nakikita ko, naramdaman, kinikilala at tinatanggap ang aking katotohanan, ang aking panloob na gabay at ang aking kaliwanagan nang madali sa bawat sandali ng aking katotohanan.

Hindi na ako nakabalot ng isang ulap ng kamangmangan, pagkalimot, maling haka-haka at pagkalito, lubusang tinanggal ko ang kamalayan na ito at pagkakaroon, at pinili kong tanggapin ang aking sarili bilang isang tunay na pagkatao, walang pasubali na pag-ibig at pag-align ng banal na may patuloy na kakayahang makita, madama, marinig, kilalanin at tanggapin ang patnubay at kalinawan ng aking puso chakra at kaluluwa na may lubos na kadalian sa bawat kasalukuyang sandali.

Ngayon nakikita ko

Ngayon nakikinig ako

Ngayon nakikilala ko

Tinatanggap ko na ngayon,

Ngayon pakiramdam ko

ang katotohanan, ang banal na patnubay at ang pagkakaroon ng aking puso chakra at kaluluwa.

Minamahal na Arkanghel Gabriel at Arkanghel Inaasahan, hinihiling ko sa iyo kasama ng aking puso chakra at aking kaluluwa na tulungan ako sa pinaka mabuting paraan. Sa matinding pasasalamat.

Makinig sa Puso Chakra

Sa pamamagitan ng kakayahang makinig, tingnan, madama ang kanilang sariling puso at chakra ng puso ng bawat tao na may kalinawan at katotohanan, isang mas higit na pagkakaroon ng pag-ibig ay ipapakita sa katotohanan ng Earth upang maranasan ng lahat.

Mga minamahal na beacon ng pagmamahal sa mundo; Ipinakikita namin ang aming sarili sa iyo bilang nagkakaisang kamalayan at lakas ng pag-ibig nina Archangel Gabriel at Arkanghel na Pag-asa .

Lubos naming nais na ibahagi ang aming panawagan sa iyo upang suportahan ang pag-unlad, ang patuloy na paggising at ang pagtuklas ng iyong chakra ng puso .

Totoo na bilang isang beacon at halimbawa ng pag-ibig ng Lumikha sa Earth, hindi ka na makalakad o maglibot nang walang layunin, gumawa ng mga pagpapasya at piliin ang iyong mga hangarin, isip o ugali.

Ngayon ang oras upang maisagawa ang iyong chakra ng puso nang mas ganap at ang banal na layunin at pag-andar nito sa iyong katotohanan.

Ang salitang walang layunin ay napakahalaga sapagkat sa nakaraan posible na hindi mo pa naranasan ang layunin, ang puwersa sa pagmamaneho at ang malinaw na layunin, tulad ng enerhiya na kailangan ng iyong puso upang makamit ang naaangkop at kinakailangan.

Ngayon ang oras upang idirekta ang iyong enerhiya mula sa iyong puso habang nagdidirekta sa iyong pagtuon patungo sa gitna ng iyong puso. Panahon na upang dumalo sa iyong chakra ng puso upang alisin ang mga kalasag.

Pakinggan ang Katotohanan

Mahalaga rin na pahintulutan mo ang iyong sarili na mag-concentrate sa pakikinig sa lahat ng bagay sa paligid mo, pati na rin sa loob mo.

May isang aspeto ng sangkatauhan na naging tamad at kulang sa kakayahan at kakayahang makinig.

Kung pinapayagan mo ang iyong sarili na marinig ang katotohanan sa loob at sa paligid ng iyong pagkatao, hindi mo na kailangan ang alinman sa iyong mga modernong tool o teknolohiya upang matulungan ka at suportahan ka sa iyong katotohanan.

Payagan ang iyong sarili na marinig ang uniberso ng Lumikha, ang lahat ng kailangan mo at nais na maunawaan ay nasa loob ng katahimikan, enerhiya, ilaw at pag-ibig ng uniberso ng Lumikha .

Laging isang aspeto ng kanyang pagkatao na nakahanay at nakikinig sa uniberso ng Lumikha, ngunit ngayon ang kakayahang ito at ang kanyang likas na likas na ugali ay dapat na binuo, pinabuting at may malay na karanasan.

Para sa bawat tao na nakikinig sa sansinukob ng Lumikha, sinasadya niyang tipunin at ipakita ang isang kamalayan sa karunungan, kaalaman at pang-unawa na magbibigay-daan sa iyo upang maipaliwanag at matunaw ang lahat ng mga aspeto ng katotohanan na tila may problema. Mga etika, alinman sa iyong personal na katotohanan o katotohanan na nilikha mo sa bawat kaluluwa sa Lupa.

Sa halip na kunin mula sa kanyang sariling mga pang-unawa, gawi at saloobin upang lumikha ng pangkalahatang kamalayan ng Daigdig, maaari siyang lumingon sa matalinong kamalayan sa uniberso ng Lumikha upang tumulo sa pangkalahatang kamalayan at pangkalahatang co-likha ng sangkatauhan.

Angkop din na makinig sa kapaligiran at sa mga taong nakapaligid sa iyo, madalas kang lumilikha ng mga energies at nakakaakit ng mga tao sa iyong katotohanan at gayon pa man hindi ka nakikinig sa mga mensahe na kanilang ipinapahayag nang malakas.

Minsan, kapag naririnig mo ang lakas at ang mga tao sa paligid mo, kasama na ang kapaligiran ng iyong tahanan o lugar ng trabaho, nagsisimula kang mapansin ang pagkakaisa o kawalan ng pagkakasundo.

Marahil ito ay kasing simple ng ilang mga kulay ay hindi gumana para sa iyo, o ang panginginig ng boses ng mga tao sa paligid mo ay sinusubukan mong ipakita sa iyo ang ilang mga lugar kung saan kinakailangan ang paglago o atensyon.

Makinig sa iyong Panloob na Energies

Ito rin ay isang kahanga-hangang kasanayan upang makinig sa iyong mga panloob na enerhiya, makinig sa iyong panlabas na kapaligiran at makinig sa uniberso ng Lumikha, malayang sinusunod ang mga opinyon ng pagkakapareho o pagkakaiba.

Alalahanin na hindi ka nakikinig nang lubusan sa iyong mga pisikal na tainga, ngunit nakikinig sa iyong panloob na mga tainga, na katulad ng iyong panloob na kapasidad na madama o kilalanin, maging ang iyong panloob na kakayahang malaman o maunawaan.

Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang puwang ng kapayapaan, pagmamasid, pagkaalerto at kamalayan sa loob ng iyong pagkatao.

Kung naalala mo ang huling pagkakataon na may isang tao na nagbasa ng isang libro nang malakas sa iyo, kahit na ang iyong intensyon ay makinig, ang iyong isip ay maaaring gumala sa iba pang mga saloobin, maaaring ang iyong emosyon ay nagpoproseso ng hindi nauugnay na damdamin, maaaring hindi ka pa naging ganap, pagmamasid at konektado sa taong nagbabasa at nagpapahayag ng mga salita. Baka mamaya hindi mo rin maalala ang sinabi.

Kung pinayagan mo ang iyong sarili na maging ganap na naroroon sa oras na iyon, mapagbuti mo ang iyong mga karanasan at maaalala mo o muling makagawa ang lahat ng iyong naunawaan at naranasan.

Ang proseso ng pagtuon at nagpapahintulot sa iyo na naroroon at obserbahan ay nagbibigay-daan sa iyo upang makinig sa maraming mga masipag na antas upang makakuha ng gabay mula sa loob, iyong puso, kaluluwa, iyong paligid, mga tao at uniberso ng Lumikha .

Sa pamamagitan ng kakayahang makinig, tingnan, madama ang kanilang sariling puso at chakra ng puso ng bawat tao na may kalinawan at katotohanan, isang mas higit na pagkakaroon ng pag-ibig ay ipapakita sa katotohanan ng Earth upang maranasan ng lahat.

Ang naranasang pag-ibig ay ang iyong paglikha, angkas at paghahayag.

Kapag sinabi nating makinig, nais naming makinig sa iyong mga pandama, makinig sa enerhiya o enerhiya.

Na may malalim na walang pag-ibig,

Arkanghel Gabriel at Arkanghel na Pag-asa

Orihinal na URL : Pakikinig sa Puso Chakra ni Archangel Gabriel at Arkang Pag-asa

Paano mo nagustuhan ang mahusay na mensahe na ito? Mahal ko ito! At ikaw? Kung makinig ka sa Puso Chakra, maraming mga katotohanan ang mananatili sa iyong pangitain, malalaman mo ang hindi mo alam o naunawaan mo, malalaman mo ang katotohanan! Kung nais mong malaman ito?

May-akda : William Hernán Estrada Pérez, Editor at Tagasalin sa Dakilang Pamilya ng hermandadblanca.org

Susunod Na Artikulo