Pagpasok ng Pag-iilaw ni Archangel Michael

  • 2019
Itago ang talahanayan ng nilalaman 1 Pagpasok ng Pag-iilaw ng Arkanghel Michael 1.1 Kahulugan ng Pag-iilaw 1.2 Pag-iilaw ng mga sandali, mahalagang sandali 2 Ang pagiging isa sa Lumikha ay mayroon nang isang paliwanagan sa Lupa 2.1 Ang pagpapabuti ng iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na budhi 3 Ikaw ay isang Mahusay na parola ng Liwanag

Kung talagang nais mong mag-transcend, malaman ang katotohanan at paliwanag, iwasang basahin ang hindi kapani-paniwalang mensahe na ito ni Archangel Michael : " Pagpasok ng Paliwanagan ", Channeled sa pamamagitan ng aming Mahal na Natalie Glasson .

Pagpasok ng Pag-iilaw ni Archangel Michael

Kapag napagtanto mo sa iyong araw na ikaw ay malupit o makasarili, iyon ay isang aspeto ng paliwanag. Kapag kinontra mo ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapahalaga, tunay na nakakaranas ka ng kaliwanagan dahil natutunan mo ang isang aralin tungkol sa iyong sarili.

Ang nasabing kayamanan ng kagalakan, pag-ibig at debosyon ay ipinapadala sa Lupa ngayon, napakaraming mapagmahal na ilaw na nagnanais na maging serbisyo sa mga nasa Daigdig na payag at handang lumago sa espirituwal .

Kasama ako sa maraming mga ilaw na lumitaw mula sa ilaw ng Lumikha sa Lupa, ako si Archangel Michael at pinasasalamatan kita ngayon, dahil ikaw at ang bawat tao sa Earth ay magagandang perlas na lumiwanag sa gayong kasidhian.

Sa Daigdig ngayon maraming naghahanap upang lumipat patungo sa paliwanag, maranasan ang ilaw ng Lumikha sa paligid nila at sa loob ng mga ito nang higit na ganap at maging isa sa Lumikha .

Maraming mga tao ang nakatuon sa pagtuklas sa sarili, kinikilala mula sa simula ng kanilang paglalakbay na higit pa sa napagtanto nila ngayon.

Isipin ang iyong sarili bilang ang Lumikha ay maaaring maging labis, ngunit mayroong isang landas sa pagsasakatuparan na nagsisimula sa pagtuklas ng iyong mga negatibong gawi, maging kaisipan o pisikal, pakiramdam komportable sa iyong sariling enerhiya at pag-unawa sa mga kakayahan na natural na mayroon ka. Ang landas na ito ng pagsasakatuparan ay isa ring landas sa paliwanag .

Kahulugan ng Pag-iilaw

Maraming tao ang nagtanong sa akin na ilarawan ang kahulugan ng paliwanag . Siyempre, maraming mga opinyon tungkol sa kahulugan ng paliwanag, ngunit ang aking opinyon ay nakatanggap ka ng paliwanag sa pamamagitan ng iyong pagtuklas sa sarili.

Kapag napagtanto mo sa iyong araw na ikaw ay malupit o makasarili, iyon ay isang aspeto ng paliwanag . Kapag kinontra mo ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapahalaga, tunay na nakakaranas ka ng kaliwanagan dahil natutunan mo ang isang aralin tungkol sa iyong sarili.

Napagtanto mo ang isang negatibo o di-nagtuturo na bahagi ng iyong sarili at binago mo ito sa katotohanan, sa pag-ibig at ilaw.

Sa puntong iyon ng pagbabagong-anyo na nakakaranas ka ng paliwanag . Kung gayon, maipapaliwanag namin ang kaliwanagan bilang isang proseso ng pagsasakatuparan, pagtanggap ng katotohanan at pagkatapos ay pagpapakita ng katotohanan sa loob ng katotohanan nito.

Mahalaga, napagtanto mo ang ugali at napagtanto ang katotohanan, makikita mo silang magkatabi at pagkatapos, sa iyong isip, pipiliin mo kung aling enerhiya ang pinaka naaangkop, ang katotohanan o ang ugali. Ito ay kapag ang iyong isip ay naging isang napaliwanagan isip.

Mga momentum ng pag-iilaw, mahalagang sandali

Makikita mo na nakakaranas ka ng mga sandali ng pag-iilaw sa buong araw mo, ang mga ito ay mahalagang sandali.

Sa kalaunan, makakaranas ka ng maraming sandali ng paliwanag sa iyong katotohanan at ang pag-ibig o ang pagbabago ng enerhiya ay magiging napakalakas na mag-uumapaw sa iyong pagkatao at sa iyong katotohanan, ang katotohanan na Ang pagtuklas ng angkla at pakiramdam na pinapanatili nito ang natural na balanse, tumataas. ang kanyang enerhiya ay nag-vibrate at pinupukaw ang kanyang pagiging kasama ng enerhiya ng puwersa ng buhay ng Lumikha.

Maramdaman mo na mas maliwanagan ka kaysa sa dati at ito ay dahil lamang sa iyong napagtanto ang katotohanan ng Lumikha at ang iyong pagkatao.

Samakatuwid, ang paglipat sa kaliwanagan ay isang proseso o landas ng pagsasakatuparan, pagpapakita at pagbabagong-anyo, habang pinaliwanagan ay nakikita, pag-unawa at pamumuhay bilang katotohanan ng Lumikha.

Kapag nakita natin ang mga ito sa Earth, siyempre, nakikita natin sila bilang maliwanagan na nilalang, pagkatapos ay nakikita natin ang mga puffs ng usok sa kanilang paligid, ang mga ito ay maaaring maging makapal o payat sa hitsura.

Ang mga puffs ng usok ay ang mga ilusyon, takot at mga limitasyon na hawak mo, sila ang iyong nilikha dahil sa iyong hindi maliwanag na pag-iisip, ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at katotohanan o ang iyong kakulangan ng kalooban upang mapagtanto ang iyong katotohanan.

Maging isa sa Lumikha at umiiral bilang isang paliwanagan na nasa Lupa

Ang pagpasa sa kaliwanagan ay isang proseso o landas ng pagsasakatuparan, pagpapakita at pagbabagong-anyo, habang ang maliwanagan ay nakikita, pag-unawa at pamumuhay bilang katotohanan ng Lumikha.

Alam ko na lahat sa inyo ay sasabihin sa akin na kayo ay lubos na nais na mapagtanto ang iyong katotohanan, upang maging isa sa Lumikha at magkaroon ng isang paliwanagan na nilalang sa Lupa .

Hindi ito palaging totoo, ang iyong kaluluwa ay handa, ngunit ito ba ang iyong isip, iyong pagkatao o iyong damdamin? Karamihan sa oras na ito ay ang iyong isip, ang mga gawi at mga kalakip na hawak mo na nangangahulugang hindi ka handa na paliwanagan ang iyong sarili.

Maaari kang manalangin nang mahirap hangga't nais mong paliwanagan ang iyong sarili, ngunit kung ang iyong buong pagkatao ay hindi nais na gawin ito, kung gayon ang maliwanagan ay hindi magpapakita mismo.

Kapag sinabi ko na ang iyong isip ay hindi handa, pinag-uusapan ko ang iyong mga takot at pagdududa, dapat itong kilalanin, mailagay sa tabi ng katotohanan at pagkatapos ay dapat mong piliin kung alin ang nais mong pasiglahin at maipakita.

Ang pagkamit nito ay magpapahintulot sa iyong mga panalangin na masagot dahil pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa lahat ng mga limitasyon at mga paghihigpit upang madali mong mabago ang iyong katotohanan.

Upang mapagbuti ang iyong pokus sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espirituwal na kamalayan

Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na kamalayan . Kung nais mong gawin ito, kung gayon ang maliwanagan ay tunay na magpapakita.

Kapag sinabi ko na ang iyong isip ay hindi handa, pinag-uusapan ko ang iyong mga takot at pagdududa, dapat itong kilalanin, mailagay sa tabi ng katotohanan at pagkatapos ay dapat mong piliin kung alin ang nais mong pasiglahin at maipakita.

Ang pagkamit nito ay magpapahintulot sa iyong mga panalangin na masagot dahil pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa lahat ng mga limitasyon at mga paghihigpit upang madali mong mabago ang iyong katotohanan.

Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na kamalayan . Kung nais mong gawin ito, kung gayon ang maliwanagan ay tunay na magpapakita.

Kapag sinabi ko na ang iyong isip ay hindi handa, pinag-uusapan ko ang iyong mga takot at pagdududa, dapat itong kilalanin, mailagay sa tabi ng katotohanan at pagkatapos ay dapat mong piliin kung alin ang nais mong pasiglahin at maipakita.

Ang pagkamit nito ay magpapahintulot sa iyong mga panalangin na masagot dahil pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa lahat ng mga limitasyon at mga paghihigpit upang madali mong mabago ang iyong katotohanan.

Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na kamalayan.

Nakalagay sa tabi ng katotohanan at pagkatapos ay dapat mong piliin ang nais mong pasiglahin at maipakita. Ang pagkamit nito ay magpapahintulot sa iyong mga panalangin na masagot dahil pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa lahat ng mga limitasyon at mga paghihigpit upang madali mong mabago ang iyong katotohanan.

Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na kamalayan. Nakalagay sa tabi ng katotohanan at pagkatapos ay dapat mong piliin ang nais mong pasiglahin at maipakita.

Ang pagkamit nito ay magpapahintulot sa iyong mga panalangin na masagot dahil pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa lahat ng mga limitasyon at mga paghihigpit upang madali mong mabago ang iyong katotohanan.

Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na kamalayan. Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na kamalayan. Ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong katotohanan at sa buong araw kung pinapayagan mo ang iyong isip na maging isang tagamasid sa iyong sarili at sa iyong mga saloobin.

Maaari itong maging nakapapagod para sa iyong isip, ngunit dapat mong pagbutihin ang iyong pagtuon sa iyong sarili, maaari naming ilarawan ito bilang isang espiritwal na budhi.

Ikaw ay isang Mahusay na parola ng Liwanag

Panahon na upang talunin ang iyong mga takot at lumipat patungo sa paliwanag. Alalahanin na ang takot ay hindi totoo.

Nakikita namin ang lakas ng Lumikha sa loob mo nang may kalakasan at kalinawan, nais namin na makita mo rin ang iyong sarili sa ganitong paraan.

Kung mapapahintulutan mo ang iyong isip na mapagtanto ang napakalawak na ilaw ng Lumikha na natural na mayroon kang araw-araw, magbabago ang iyong katotohanan at proseso ng pag-iisip at mauunawaan mo ang mga kamangha-manghang espirituwal na potensyal na magagamit mo.

Kami, sa Kaharian ng Anghel ay patuloy na bumubulong sa iyong mga tainga na hindi na kinakailangang magdusa ka; Ikaw ay isang mahusay na beacon ng ilaw .

Wala kaming pakialam kung hindi mo napagtanto ang aming mga salita, ngunit nais naming malaman mo na kami ay palaging narito upang suportahan at mahalin ka .

Nagpapadala kami sa iyo ng isang panginginig ng boses ng ilaw na maaaring buhayin ang iyong enerhiya at matunaw ang mga limitasyon upang makita ang katotohanan, ngunit ang pagsisimula na ito ay maaari lamang magsimula kapag binigyan mo ang iyong pahintulot dahil sa iyong malayang kalooban .

Ang aming pag- vibrate ng pag-activate ay katulad ng isang hangarin, nakikita ka namin bilang iyong katotohanan at sa gayon ay ipinapadala namin sa iyo ang imaheng ito o panginginig ng boses mo bilang iyong kakanyahan bilang isang pagpapagaling, pagpapalaya at pag-activate.

Sa kasalukuyan, hindi mo maaaring matandaan ang iyong katotohanan o ang kakanyahan ng iyong pagkatao, tinulungan ka namin sa pamamagitan ng paghawak ng isang imahe o panginginig ng boses sa iyo bilang iyong katotohanan.

Sa bawat sandali ng araw na ipinapadala namin ito sa iyo, hayag kaming pinag-uusapan sa iyo kung gaano ka kamahal, gumaling at marunong ka.

Ang aming patuloy na misyon ay hikayatin ka na tanggalin ang manta ng ilusyon at ang mga lente na naglilimita sa iyong mga saloobin at pag-unawa sa iyong sarili upang tanggapin ang panginginig ng boses ng iyong sarili na totoo.

Ngayon hinihiling namin sa iyo na ibigay ang iyong pahintulot na tanggapin ang panginginig ng boses, na ipinadala sa iyo ng iyong mga gabay at ng Angelic Kingdom, alam na habang binubuksan mo ang iyong isip sa pagtanggap.

Umupo ka sandali at tawagan ang iyong mga gabay at ang Angelic Kingdom na palibutan ka, makipag-usap sa kanila at sabihin na handa ka upang tanggapin ang iyong sarili habang nakikita nila ito at pinapayagan ang panginginig ng boses na nakikita nila bilang infuse at gumising sa iyong sa loob. Ito ay maaaring maging napakalakas, maglaan ng oras at puwang upang lubusang maranasan ito.

Ang pangunahing hadlang na titigil sa iyo ay takot; Ito ay isang bagay na hinihiling ng Tagapaglikha sa lahat sa mundo na harapin hanggang ngayon.

Panahon na upang talunin ang iyong mga takot at lumipat patungo sa paliwanag . Alalahanin na ang takot ay hindi totoo.

Para sa bawat takot, mayroon ka o naniniwala, maaari kang lumikha ng isang positibong enerhiya, sedimentation o karanasan sa iyong isip. Pagkatapos ay maaari mong tingnan ang mga ito nang magkatabi at piliin kung alin ang nais mong pasiglahin at mahayag.

Ang prosesong ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang talunin ang iyong mga takot at magpatuloy sa mga sandali ng paliwanag, pagtanggap at karanasan sa katotohanan at pag-ibig ng Lumikha.

Kung nais mong ma-ampon ang pamamaraang ito sa iyong katotohanan, payagan ang iyong sarili na mapansin kung paano nagbabago ang iyong pananaw at ang katotohanan na naranasan mo.

Palagi akong naririto upang mahalin at protektahan ka kung nais mong sumulong at tanggapin ang hamon na malampasan ang iyong mga takot; Pagkatapos hilingin sa akin na tulungan ka, gabayan at protektahan ka sa lahat ng oras.

Na may malalim at walang hanggang pag-ibig,

Ako si Archangel Michael

Orihinal na URL : Paglipat sa Enlightenment ni Archangel Michael

May-akda : William Hernán Estrada Pérez, Editor sa Dakilang Pamilya ng hermandadblanca.org

Susunod Na Artikulo