Paano manalangin para sa tulong mula kay Archangel Uriel, ang Anghel ng Karunungan

  • 2019

Ang pagdarasal sa mga anghel ay isang tradisyon sa maraming mga paniniwala sa relihiyon, pati na rin ang mga sumusunod sa ispiritwalidad ng Bagong Panahon. Ang panalanging ito ay humihikayat sa mga lakas at katangian ng Angel Uriel, ang Anghel ng Karunungan at ang patron na santo ng sining at agham.

Bakit nananalangin ang mga tao sa Uriel Arc?

Si Archangel Uriel, ang Anghel ng Karunungan

Sa Katoliko, Orthodox at ilang iba pang paniniwala ng Kristiyano, ang anghel ay isang tagapamagitan na magdadala ng dalangin sa Diyos .

Kadalasan, ang isang panalangin ay ginawa sa isang anghel o patron santo na alignment sa hiling ng panalangin, na makakatulong na ituon ang panalangin habang isinasaalang-alang ang mga katangian ng santo o anghel.

Sa ispiritwalidad ng Bagong Panahon, ang pagdarasal sa mga anghel ay isang paraan ng pagkonekta sa banal na bahagi ng iyong sarili at pagpapabuti ng iyong pokus sa nais na mga resulta.

Maaari mong gamitin ang format ng dasal na ito at iba pang mga tiyak na panalangin upang mahikayat si Archangel Uriel, ang patron na santo ng sining at agham.

Madalas siyang nananalangin kapag ang kalooban ng Diyos ay hinahangad bago gumawa ng mga pagpapasya, o kung ang tao ay nangangailangan ng tulong upang malutas ang mga problema at malutas ang mga salungatan.

Maaari ka ring maging interesado: Ang mensahe ng mga Archangels Ariel at Uriel sa pamamagitan ng Adele Arini

Panalangin kay Archangel Uriel, ang Anghel ng Karunungan

Arkanghel Uriel, Anghel ng Karunungan, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagiging marunong ka, at ipinapanalangin kong padalhan mo ako ng karunungan.

Mangyaring hayaan ang ilaw ng karunungan ng Diyos na lumiwanag sa aking buhay sa tuwing nahaharap ako ng isang mahalagang desisyon, kaya't makapagpapasya ako sa ilaw ng kung ano ang pinakamahusay at nakalulugod sa Diyos.

Mangyaring tulungan ako na hanapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng mga sitwasyon.

Tulungan mo akong matuklasan ang mabubuting layunin ng Diyos para sa aking buhay, upang mai-base ko ang aking pang-araw-araw na mga priyoridad at pagpapasya sa pinakamagandang paraan upang matulungan akong tuparin ang mga layuning iyon.

Bigyan mo ako ng isang malalim na pag-unawa sa aking sarili upang ma-concentrate ang aking oras at lakas sa pag- uusig sa kung ano ang nilikha sa akin ng Diyos, din dahil binigyan ako ng isang natatanging talento na gawin kung ano ang pinaka interes sa akin at kung ano ang magagawa kong mabuti .

Paalalahanan mo ako na ang pinakamahalagang halaga ng lahat ay ang pag-ibig, at tulungan akong makamit ang aking pinakahuling hangarin, pag-ibig (pag-ibig sa Diyos, aking sarili at iba pang mga tao) habang nagtatrabaho ako upang matupad ang kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng aking buhay.

Bigyan mo ako ng inspirasyong kailangan kong lumikha ng bago at malikhaing mga ideya.

Tulungan mo akong matuto nang maayos sa bagong impormasyon.

Gabayan mo ako ng matalinong solusyon sa mga problemang kinakaharap ko.

Bilang isang anghel ng Daigdig, tulungan mo akong manatiling naka-ugat sa karunungan ng Diyos upang malampasan ko ang isang matibay na saligang espirituwal habang natututo at lumalaki ako araw-araw.

Himukin mo akong panatilihin ang isang bukas na pag-iisip at puso habang sumusulong ako upang maging taong nais ng Diyos na ako.

Bigyan mo ako ng kapangyarihan upang malutas ang mga salungatan sa ibang tao at pakawalan ang mga mapanirang emosyon, tulad ng pagkabalisa at galit, na maaaring mapigilan ako sa pag-unawa sa karunungan ng Diyos.

Patibayin mo ako ng emosyonal, kaya ako ay nasa kapayapaan sa Diyos, sa aking sarili at sa iba.

Ipakita sa akin ang mga simpleng paraan upang malutas ang mga salungatan sa aking buhay.

Hilingin sa akin na humingi ng kapatawaran upang makapag-advance ako nang maayos.

Maraming salamat sa iyong matalinong gabay sa aking buhay, si Archangel Uriel . Amen

Ano ang naramdaman mo habang ginagawa ang iyong panalangin sa Arkanghel Uriel ? Sa palagay mo nakaya mo bang kumonekta sa Kanya? Nais namin sa iyo ng maraming tagumpay at biyaya, isang Hug of Light!

May-akda : William Hern n Estrada P rez, Editor sa Dakilang Pamilya ng

Susunod Na Artikulo