Ang Wave of Union na nagdadala ng Banal na Pambabae, ni Lady Quan Yin

  • 2018

Channeled ni Natalie Glasson, Hulyo 6, 2018

Quan Yin:

Ang pinaka maganda at masarap na rosas, puti at dilaw na ilaw ay naka-angkla sa Earth ngayon mula sa mga panloob na eroplano at Mga Antas ng Cosmic. Ang alon ng ilaw na ito ay lumilitaw sa marami bilang isang dalas ng mga light filament na halos kapareho sa DNA, pag-ikot at pagkukulot, na bumabalot sa bawat isa sa isang sayaw ng unyon.

Ang kulay-rosas, puti at dilaw na ilaw ay isang pagsulong ng enerhiya at kamalayan na ipinanganak ng mga Divine Feminine na aspeto ng Lumikha at ng diyosa ng Diyos sa mga panloob na eroplano. Mayroong isang makabuluhan at mahalagang layunin sa expression na ito, na nais kong ibahagi sa iyo ni Lady Quan Yin .

Ang mga dalas at pattern ng ilaw na ipinanganak mula sa Banal na Babae ay nagpapanatili ng panginginig ng boses at hangarin ng unyon, pagkakasuwato at pagiging magkasama . Habang ang lahat ng mga kaluluwa ay maaaring makinabang mula sa mga mataas na lakas ng vibratory na makakatulong sa kanila na kumonekta at maiugnay sa kanilang panloob na katotohanan at sa Tagalikha, ang layunin ng Banal na Pambabae ay magbigay ng enerhiya sa Banal na Masculine sa paghahayag sa buong Uniberso ng Lumikha. at ng Daigdig. Ang Banal na Masculine sa loob ng bawat kaluluwa at lalo na sa Earth ay medyo nagkahiwalay. Bagaman ang paghihiwalay ay isang ilusyon, at ang pagkakaisa ay isang patuloy na pagkakaroon, ang kapangyarihan ng Banal na Masculine ay medyo humina sa mga ilusyon na lumilikha ng pagkalito at pagkabagabag.

Ang ilusyon ng paghihiwalay sa Earth ay nagpahina sa Banal na Masculine.

Ikaw ay binubuo ng enerhiya ng Lumikha na sa ilang antas ay maaaring kinakatawan ng Banal na Masculine at ang Banal na Feminine co-paglikha nang magkakaisa. Kapag tinanggihan mo o disempower ang anumang aspeto ng iyong pagkatao, maging ito ang Banal na Babaeng Babae, ang Banal na Masculine o iba pa, lumikha ka ng isang kawalan ng timbang, nakikita ang iyong sarili at katotohanan mula sa isang puwang ng ilusyon at paghihiwalay mula sa Lumikha.

Kasaysayan pagkatapos ng kasaysayan, pang-unawa pagkatapos ng pagdama at ilusyon pagkatapos ilusyon lumikha ng isang katotohanan na tila totoo at tunay . Totoo na ang Banal na Masculine ay nagpakawala sa Banal na Pambabae sa antas ng Lupa. Gayundin, na ang Banal na Pambabae ay tumataas upang maangkin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng maraming kaluluwa at ang sama-samang kamalayan ng Daigdig.

Ang Banal na Babae ay tumataas upang maangkin ang kanyang kapangyarihan.

Gayunpaman, kinakailangang maunawaan na ang lahat ay nangyayari para sa isang kadahilanan at isang banal na layunin. Ang bawat pangyayari at karanasan ay pinili at nilikha ng kaluluwa . Anuman ang naramdaman mo na naranasan mo ang kawalan ng kapangyarihan ng Banal na Pambabae, maging sa loob ng iyong pagkatao, kakayahan, mga proseso ng pag-iisip, katotohanan o sa pamamagitan ng mga kolektibong karanasan ng mga henerasyon sa Earth, ikaw ay naging mapagkukunan ng paglikha at pagtanggap ng karanasang ito. At sa mabuting kadahilanan, palakasin ang pagkakahanay at pagbubuklod ng Banal na Pambabae at Banal na Masculine sa pinakamataas na punto ng kadalisayan, upang matulungan ang ebolusyon at pag-akyat, na pinapayagan ang mga biyaya ng pagkakaisa at katotohanan kaskad sa lahat.

Ang isang kawalan ng timbang sa pagkakahanay ng Banal na Babae at ang Banal na Masculine ay naganap, hindi ito kasalanan ng isang tao, ito ay simpleng sugat na nangangailangan ng paggaling o pagpapahayag ng Lumikha na kinakailangan pagpapalakas Maraming mga paliwanag sa sandaling kung saan ang isang malawak na realignment ng Banal na Pambabae at Banal na Masculine ay na-trigger, katanggap-tanggap ang bawat isa. Gayunpaman, ang susi ay ang paglalakbay pabalik sa katotohanan at magkakaisa.

Ang Pagpapalakas ng Banal na Masculine

Sa pagwawalang-kilos ng Banal na Pambabae at pagkatapos ang pag-angat ng Banal na Pambabae, marami ang nakalimutan na ang Banal na Masculine ay nangangailangan ng pagpapagaling, kapatawaran, pagpapalakas at pagtanggap. Maaari itong ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga ilusyon na konektado sa Banal na Masculine at ang pagtanggap ng Banal na Masculine bilang isang sagrado, banal at marangal na aspeto ng Lumikha.

Sa maraming mga paraan, ang Banal na Pambabae ay sumulong upang maangkin ang kanyang dangal at ang kanyang sagradong lugar bilang isang aspeto ng Lumikha. Ngayon kinakailangan na magpatuloy ang Banal na Masculine upang maangkin ang kanyang dangal at ang kanyang sagradong lugar bilang isang aspeto ng Lumikha. Marami sa loob ng kanilang sarili ang isang matinding takot na ang Banal na Masculine ay mababawi at tatanggapin ang kanyang kapangyarihan . Ang ganitong karanasan ay nakakaramdam ng mapanganib at kawalan ng kapanatagan para sa marami.

Kinakailangan na maangkin ng Banal na Masculine ang kanyang dangal.

Sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan, ang Banal na Pambabae ay nagbubukas upang pagalingin ang mga sugat, ngayon ang Banal na Masculine ay nangangailangan ng suporta, lambing at pag-ibig upang buksan at pagalingin ang mga sugat ng kawalan ng tiwala sa kanyang sarili at sa kapangyarihan, pati na rin ang pakiramdam na ang panganib at kaguluhan ay ang paglikha at pagkakasala ng Banal na Masculine . Ang Banal na Babae sa pag-angkin ng kanyang kapangyarihan ay maiintindihan ang pinong linya na nagpapahintulot sa kanya na magtiwala at gumamit ng kapangyarihan upang maghatid ng pag-ibig at kapayapaan. Ito ay isang bagay na dapat timbangin at tanggapin ng bawat aspeto, pagpapakita at pagkakatawang-tao ng Lumikha.

Ang proseso ng pagbabalik sa Unyon

Ang Banal na Masculine ay handa na i-claim ang kanyang kapangyarihan at ipahayag ang katotohanan, ang patuloy na kalikasan at pag-ibig ng Lumikha. Upang gawin ito, ang Banal na Babae na nasa loob ng bawat isa ay kailangang tanggapin ang Banal na Masculine, nakikita, pakiramdam at kilalanin ang Banal na Masculine sa at bilang kanilang katotohanan at purong panginginig ng boses.

Samakatuwid, maging handa na makita, madama at kilalanin ang Banal na Masculine na walang ilusyon at lampas dito. Kung hindi ito nangyari, kung gayon ang Banal na Masculine ay magpapatuloy na makaranas ng kawalan ng lakas at mananatili sa isang estado ng paghihiwalay mula sa Lumikha na nasa loob ng bawat tao. Ang paglipat na kinakailangan ay magaganap sa loob ng iyong pagkatao, na lumilikha ng mga paglilipat sa katotohanan, ang mundo sa paligid mo at ang kolektibong kamalayan ng sangkatauhan. Ang isang paglipat na lumilikha ng pagkakaisa at pagkakaisa hindi lamang sa pagitan ng Banal na Masculine at ng Banal na Pambabae sa loob ng kanilang pagkatao ngunit sa pagitan ng bawat isa sa mga kaluluwa at aspeto ng Lumikha sa Lupa, na natanggal ang ilusyon ng paghihiwalay.

Dapat nating handang makita, madama at kilalanin ang Banal na Masculine sa bawat aspeto ng paglikha. Quan yin

Ang mga dalas ng mga hibla ng ilaw na halos kapareho sa DNA, pag-on at pagkukulot, na bumabalot sa bawat isa sa isang sayaw ng unyon na nagmula sa Antas ng Cosmic ay upang himukin ang Banal na Babae na yakapin at tanggapin ang Banal na Masculine . Ang enerhiya ay nag-activate ng isang bagay na napakalalim sa Banal na Pambabae na umabot ito sa Banal na Masculine, pagtanggap, pagpapakawala ng mga ilusyon at paglikha ng isang pagkakatugma na palaging naroroon.

Ang isang pagbabago ay naghihintay para sa iyo na mangyari sa loob mo, ang mas malaking paggulong at pagtaas ng Banal na Masculine sa loob ng lakas ng iyong sagradong kaluluwa ay magpapahintulot sa iyo na higit pang tanggapin ang kapangyarihan nito at kumpirmahin ang pagkakaroon nito bilang isang sagradong pagpapahayag ng Lumikha. Alalahanin na sa loob ng iyong pagkatao, kung ikaw ay nasa isang lalaki o babaeng katawan, nariyan ang pagkakaisa ng Banal na Masculine at ang Banal na Babae . Ang pagsaksi sa pag-uusap at komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang aspeto ng iyong pagkatao at mga aspeto ng Lumikha ay isang kagalakan at isang pagpapala ng pagsasakatuparan ng katotohanan at kakanyahan ng iyong pagkatao.

Kilalanin ang Pag-activate ng Banal na Babae

Ang mga dalas ng ilaw ng Banal na Pambabae na nagtataguyod ng pagkakaisa, pagkakaisa at pagiging magkasama ay na-angkla sa bawat tao sa Daigdig upang lumikha ng mga kinakailangang pagbabago, paggising at pagtanggap. Mahalaga na magkaroon ng kamalayan ng prosesong ito upang higit na maunawaan ang iyong sariling espiritwal na paglalakbay at ng iyong panloob na Feminine at Divine Masculine interior.

"Inaanyayahan ko si Lady Quan Yin at ang Komunidad ng diyosa na maglingkod sa akin ngayon. Nais kong matanggap ang alon ng enerhiya na naihatid ng pamayanang diyosa mula sa Antas ng Cosmic. Habang natatanggap ko ang mga dalas ng mga filament ng ilaw na halos kapareho sa DNA, na bumulwak at bumaluktot, na bumabalot sa aking sarili sa isang sayaw ng unyon ng Banal na Pambabae, na ang mga sagradong lakas na ito, budhi at intensyon na sumasaklaw sa loob ng aking pagkatao, kaluluwa at kakanyahan . Tulungan mo akong maranasan ang pinaka naaangkop na pag- activate ng aking panloob na Banal na Pambabae ngayon upang suportahan, mapadali at bigyan ng kapangyarihan ang aking Banal na Masculine, upang matunaw ang mga ilusyon at ganap na tanggapin.

Sa pagyakap ng aking Banal na Masculine sa ngalan ng aking Banal na Pambabae, ang paghihiwalay at kawalan ng lakas ay maaaring mawala, dahil tulad ng isang malalim na unyon ng aking Banal na Pambabae at Banal na Masculine ay nagpahayag sa akin, nag-udyok sa akin at nagbibigay inspirasyon sa akin sa susunod na yugto ng aking pag-akyat at espirituwal na paglaki .

Ang Lady Quan Yin, ang aking pagsasaaktibo at landas upang mabigyan ng kapangyarihan ang Banal na Babaeng Babae at ang Banal na Masculine sa pag-iisa ay hindi kilala sa akin, mangyaring gabayan mo ako at tulungan ako upang matugunan ang aking mga pangangailangan at tumaas sa itaas Daigdig Salamat sa iyo.

Maglaan ng oras upang magpahinga sa kapayapaan, pagmasdan ang anumang paglipat na maganap sa loob ng iyong pagkatao at kilalanin ang lumalaking presensya at unyon ng iyong Banal na Pambabae at Banal na Masculine.

Sa walang hanggang pag-ibig at kapayapaan,

Lady Quan Yin

TRANSLATOR: Carolina, editor ng dakilang pamilya ng White Brotherhood

SUMUNOD: Pinahiran sa pamamagitan ng Natalie Glasson Hulyo 6, 2018 Orihinal na mapagkukunan: OmNa Holy School

Susunod Na Artikulo