Mensahe ni Jesus: Tanggapin na Ikaw ay Banayad

  • 2018

"Alalahanin na si Kristo Jesus, habang nagkatawang-tao sa isang katawan ng laman, ay nagpadala ng isang enerhiya na humipo sa lahat ng nilalang sa kanyang paligid, at maging sa kabila . Napagtanto mo ang enerhiya ng Pag-ibig ng Liwanag sa pamamagitan ng iyong ningning, iyong puso at iyong pagkatao. ”

"Ito ay ibinibigay sa iyo, mahal na puso ng ilaw, upang magkaroon ka ng access sa Mas Mataas at Komprehensibong Karunungan sa iyong puso at maaari mong ma-radiate at iproseso ang Liwanag ni Cristo sa paligid mo."

"Si Archangel Michael ay nariyan din upang matiyak na makabangon ka ng mabilis sa proteksyon ng kanyang Shield at Sword of Light. Sapagkat sa mga darating na panahon, magkakaroon ng pag-aaway sa pagitan ng mga mas mababang energies at ng Upper Light ng AIN SOPH O, at mangyayari ito sa paligid mo at sa iyong sarili. "

Inaanyayahan ka naming tanggapin ang lakas ng pag-ibig

Mahal na puso ng ilaw, inaanyayahan kitang buksan ang iyong puso sa lakas ng Pag-ibig ni Kristo Light, Cosmic Christ at Christ Jesus Sananda. Buksan ang iyong puso, tanggapin ang enerhiya na ito ng walang limitasyong Pag-ibig na ibinibigay sa iyo.

Inaanyayahan mong isipin ang bituin ni David, alam mo, ang tuktok ng pyramid patungo sa puso ng AIN Soph O, sa gitna ng gitnang araw, at sa ilalim ng bituin ng David na piramide sa gitna ng lupa ng ina, ang enerhiya na ibinibigay sa iyo ng Ina Earth, at inaalok ka ng mga puwersa ng kalikasan, at mga panginoon ng mga elemento.

Malugod na maligayang pagdating ang enerhiya ng AIN O Soph, ang pagiging perpekto ng Banal na Plano ng YHWH (Yod Hey Wod Hey) at pakiramdam na pinupuno ng enerhiya ang bawat cell, ang bawat isa sa mga molekula ng iyong DNA at kasama ang Metatron cube sabihin nating apat beses:

Michael YHWH (Yod Hey Wod Hey) (4x)

Uriel YHWH (Yod Hey Wod Hey) (4x)

Gabriel YHWH (Yod Hey Wod Hey) (4x)

Raphael YHWH (Yod Hey Wod Hey) (4x)

Minamahal na puso ng ilaw, ang enerhiya ng Sananda ay narito upang punan ka ng kanyang pag-ibig, upang mapaglabanan mo ang pinakamababang lakas sa loob mo na naghihiwalay sa iyo mula sa Pagkasaserdoteng Melquisedec. Unawain na ang enerhiya ng ilaw ay nangangailangan ng paglilinis na nakuha mula sa serbisyo ng iyong sariling Triple Flame na nagkakaisa sa AKO NA AKO NA SA IYONG sarili, ang Eyeh ASER Eyeh.

Binigyan ka ng isang minamahal na puso ng ilaw, upang ma - access mo ang mas mataas na pag-unawa at karunungan sa iyong puso, sa iyong pagkatao, at sa gayon ay maaari kang lumiwanag sa pamamagitan mo at sa paligid mo, ang ilaw ni Kristo.

Kasama mo si Christ Sananda, Maria, aming Ina, na nagpapala sa amin at sa kabila ay sina Lord Melquisedec, Michael at Metatron EL SHADDAI. Samakatuwid, ito ay ang Banal na Hierarchy ng Banal na lugar na nakapaligid sa iyo upang maaari kang tunay na ma-access at maunawaan ang kaluwalhatian ng iyong sariling katotohanan ng Kristo-Light.

Ngunit ito ay kinakailangan, na ang Banal na Pag-ibig ng Liwanag ni Kristo, si Jesus Christ o ang Cosmic Christ Sananda, ay humantong sa iyo upang makalimutan ang iyong pagkatao na sa sandaling ito ay nagbubukas sa serbisyo ng Liwanag.

Hindi ito tungkol sa pagkalimot kung sino ka bilang isang pisikal na katawan sa pagkakatawang-tao, ngunit ang pag-unawa na ang Liwanag ng iyong sariling pagkatao ay binago . Tanggapin na ikaw ay Liwanag, kilalanin na ang bawat nilalang, ang bawat buhay na expression ay Liwanag sa isang eksperimento na personal at kasabay na kolektibo.

Kilalanin na ang enerhiya na ito ng Pag-ibig at Liwanag ay nagpapahayag ng iba't ibang mga aspeto ng kagandahan ng Lumikha sa lahat ng buhay at ilaw

Nariyan ang minamahal na Metatron EL SHADDAI, na kasalukuyang nagtatrabaho para sa elementong katawan upang makatanggap ng isang bagong pag-unawa sa supraluminal elektron. Na nangangahulugan na ang iyong nerbiyos na network, mga molekula, mga cell, buto at lahat ng bagay na nagpapasaya sa iyo sa isang pisikal na katawan, ay tumataas nang panginginig.

Tandaan, na si Kristo Jesus habang nagkatawang-tao sa isang katawan ng laman, ay nagpadala ng isang enerhiya, isang kapangyarihan, na gumalaw sa lahat ng nilalang sa paligid niya at maging sa kabila . Huwag maunawaan ang kahulugan ng Banal na Pag-ibig. Ang Banal na Pag-ibig ay walang limitasyong kapasidad ng radiation.

Kaya, minamahal na puso ng Liwanag, upang ito ay higit na mauunawaan, mapagtanto at maipakita, (na tinawag ni Hesukristo na paglilinis ), ay palayain ka sa mga pagdududa na humiwalay sa iyo mula sa Pinagmulan ng Liwanag, at pagtuturo ng iba't ibang relihiyon.

Ang tao ay may ugali sa pagtatanong kay Maria, Kristo o sa Beings of Light, isang problema o isang relasyon, ngunit nauunawaan na ang pinakamalakas na pakikipag-ugnay ay ang kanyang triple Flame na sumali sa AKO AY AKO, kasama ang Eye Asher Eyeh na nakakaalam ng lahat ng iyong pagpapahayag ng iyong Christified Light.

Ang Cosmic Christ Sananda ay dumating upang dalhin ka sa pamamagitan ng paglilinis na ito

Agad mong naramdaman sa iyong puso chakra, ang Araw ng Pag-ibig na ipinapadala nito. Ang Araw ng Liwanag na pumupuno sa iyong pagkatao, naglilinis at iyon din ay isang enerhiya ng kapatawaran ; Patawarin mo ang iyong sarili, ang lahat ng mayroon ka, ay pumigil sa pagiging nasa higit na mahusay na pag-unawa sa AIN SOPH O.

Maunawaan na ang Pangulong Melquisedec ay isang purifier na nagbibigay-daan sa iyo upang makapasok sa mas mataas na sukat ng ilaw, karunungan, kagandahan at biyaya. At ito talaga ang ADAM KADMON II na naghahanda na gumanap at magpakita sa iyo.

Si Maria, Cristo at ang buong langit na hierarchy, ay naroroon upang makapagtrabaho ka para sa pagbubukas at panginginig ng boses ng planeta ng kamalayan ng mga tao ng Diyos. At ito ay, minamahal na puso ng ilaw, kasama ang iyong mga dalangin, mga kanta at mga utos, na sumali ka sa Dakilang Pamilya ng Liwanag ng AMI SHADDAI, ang Bayan ng Diyos .

Hindi mahalaga ang kulay, lahi at pinagmulan, maunawaan na ang bawat enerhiya at bawat ekspresyon ng buhay, ay nagmula sa Pinagmulan mismo . At sa pagbabago ng panginginig ng boses na ito ay ang mas mababang lakas ng pagbagsak na mayroon pa ring pagkakataon na buksan ang kanilang sarili, upang mabago ang kanilang sarili sa Liwanag sa pamamagitan ng batas ng kapatawaran.

Naroroon din ang Archangel Michael upang matiyak na maaari kang makakuha ng proteksyon ng kanyang Shield at Sword of Light. Sapagkat sa mga darating na panahon, magkakaroon ng pag-aaway sa pagitan ng mga mas mababang energies at ng Upper Light ng AIN SOPH O. At ito ay mangyayari sa paligid mo at sa iyong sarili.

Para sa kadahilanang ito, ipinadala sa iyo ni Kristo at ni Maria ang Purification ng Banal na Pag-ibig, sa pamamagitan ng parehong Splendor ng Radiation ng kanilang Pag-ibig at Liwanag. Minamahal na puso ng ilaw, si Melquisedec ay gumagana sa pagpapala ng mga tao ng Diyos na nailipat kay Abraham . At ikaw ang Binhi ng Liwanag na napagtatanto sa iyo ngayon.

Mahal na puso ng ilaw, proyekto at ibahagi ang ilaw sa lahat ng iyong mga kapatid, hindi lamang sa mundong ito kundi pati na rin sa kabilang panig ng tabing. Maunawaan na ang ilaw na ito, ang banal na pag-ibig na ito ay nagmumula sa iyong puso at iyong pagkatao, ay may kakayahang itaas ang panginginig ng mundo ng panginginig ng boses ng sangkatauhan, AMMI Shaddai, ang bayan ng Diyos.

At iyon ay, minamahal na puso ng ilaw, ang biyaya na ipinadala sa iyo ni Jesus Christ, ang Cosmic Christ Sananda, pinagpapala at pagmamahal.

Adonai, Amen.

TRANSLATOR : Si Lurdes Sarmiento, editor at tagasalin sa dakilang pamilya ng White Brotherhood

SOURCE : Pina-china ng Bernard Fuchs

Orihinal na URL : https://messagescelestes.ca/christ-jesus-acceptez-que-vous-etes-lumiere/

Susunod Na Artikulo