Kamatayan: ang katapusan ng lahat o ang simula?

  • 2016

Ito marahil ang isa sa mga katanungan na hiniling ng maraming tao sa kanila, kahit isang beses sa kanilang buhay. Ang kamatayan ay ang pinakamasama takot sa karamihan ng mga tao at iniuugnay natin ito sa isang kakila-kilabot na pagtatapos, kung saan nagpaalam tayo magpakailanman sa taong minamahal.

Ngunit ano ang mangyayari kung sinabi namin sa iyo na ang aming malikhaing ama ay may buhay na walang hanggan sa tabi niya, kung saan tayo ay walang kalayaan sa espirituwal at puno ng ilaw, kung saan iniiwan natin ang lahat ng masama, damdamin, sama ng loob at nakaraan nais nating kalimutan.

Kamatayan: ang mundong mundo ang tanging tahanan natin

Pinapalaya natin ang ating sarili mula sa ilalim ng daigdig na alam nating buhay, upang simulan na talagang mabuhay, alam ang mga sagot at misteryo ng buhay, nang walang pag-aalinlangan ay perpekto at ito ang katotohanan na inaasahan ng maraming tao pagkatapos ng kanilang pagkamatay.

Ngunit kahit na iniisip nating lahat na ito ay isang katotohanan, bakit natin natatakot na iwanan ang mundong ito, at tumawid sa isang buhay na walang hanggan na puno ng buhay? Marahil ay nag-aalinlangan tayo sa kalooban ng Diyos o sa ating lipunan na namamahala sa paghahanda sa atin mula nang tayo ay isinilang sa takot sa kamatayan.

Sa gayon, nais naming sabihin sa iyo, mahal na mga kapatid, na nagsisimula kaming ihinto ang takot sa kamatayan at simulan ang kasiyahan sa aming buhay, masasabing binigyan kami ng aming malikhaing ama ng pagkakataong masiyahan sa mundong ito, makaranas ng mga magagandang bagay at matutong tukuyin ang aming sarili bilang mga indibidwal.

Kamatayan: mundo o espiritwal na mundo

Kami ay mga taong puno ng ilaw, lakas at isang espiritu na sabik na pakainin ang mga magagandang energies na umiiral sa mundong ito. Ang takot sa kamatayan ay nilikha bilang isang mekanismo ng pagtatanggol para sa lahat ng mga materyalistik at makalupang kaluluwa na tumanggi na umalis sa mundong ito.

Ang "kayamanan" at "tagumpay " na nakamit nila sa kanilang pag-iral, nagpapahintulot sa amin na tularan o tanggapin ang siklo ng buhay na tinitirhan natin, at ito ang gumagawa sa kanila ng mahihirap na nilalang ng ilaw at espiritu.

Nais naming anyayahan ka, mahal na mga kapatid, upang pakainin ang iyong ilaw at kaluluwa nang higit pa, iwanan ang mga takot na iyon at tamasahin ang buhay na mayroon ka rito, dahil kapag dumating ang oras na lumipat sa kabilang panig, masasabi nating sa wakas ay nagsisimula kaming mabuhay, pagkatapos ng ilang taon ng karanasan sa mundong ito.

Dahil sa simula ng panahon nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa kawalang-hanggan na ipinakita ng ama sa pamamagitan ng mga kapatid na tulad ni Paul:

“Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at hindi sila kailanman mapapahamak, at kahit sino man ay maiagaw sila ng kamay. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila sa akin, ay higit sa lahat; at mula sa kamay ng Ama walang makakaagaw sa kanila. Ang Ama at ako ay iisa. ”

Juan 10: 28-30

Kaya, kung nagkaroon ng ebidensya mula pa sa simula ng mga panahon na may buhay pagkatapos ng kamatayan , bakit ang mga tao sa kanilang pinapatay ay nagsisisi sa mga desisyon na kanilang ginawa?

Ito ay halos palaging nangyayari, dahil hindi mo naranasan ang nais mo sa iyong buhay, hinayaan mo ang mga problema sa mundo tulad ng: pera, utang, trabaho at luho na mag -ingat sa pamamahala ng iyong mga taon sa mundo.

Pagkatapos ay dapat nating maabot ang ating kamatayan upang malaman kung tayo ay mali, kahit na totoo na pumasa tayo sa isang mundo ng kawalang-hanggan, kapag nagpaalam tayo sa mundo.

Ngunit makatarungan na ginugol namin ang aming mga taon ng karanasan, ang pag-aaksaya sa ganitong uri ng mga trivialities, ganap na HINDI!

Minamahal na mga kapatid, inaanyayahan ka naming mabuhay at maranasan ang mga kababalaghan na mayroon sa mundong ito, hanapin ang iyong tunay na pagkatao, ang kaligayahan at katuparan na lagi mong nais.

Ang sandali ngayon at masisiguro namin sa iyo na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit ang simula ng isang buhay na walang hanggan.

Susunod Na Artikulo