Ang Orihinal na Kakanyahan ng Inang Lupa: Ang Hinaharap na Paggising ng Sangkatauhan at Lupa, na na-channel ni Natalie Glasson

  • 2017

August 18, 2017

Pagbati, AKO ang Orihinal na Kakanyahan ng Inang Lupa, ang purong kamalayan na nagbibigay buhay sa lakas ng katawan at pagkakaroon ng Ina Earth. Maaari mong sabihin na ako ang higit na mahusay na aspeto o kamalayan ng Ina Earth. Nasa aking kamalayan ang mga code at karunungan na naka-angkla sa Earth sa Paglikha nito, pati na rin ang mga purong hangarin ng lahat ng Light Beings for the Earth. Sa panahon ng Paglikha ng Daigdig at ang synthesis ng aking kamalayan bilang Ina na Earth with the Earth, nagkaroon ng maraming emosyon. Upang lumikha ng Mundo ang isang malinaw at malakas na pangitain ay kinakailangan, kinakailangan upang matulungan ang aking pagsasama sa teritoryo at sa pagkakatawang-tao ng mga Beings of Light sa Earth. Ang lahat ay nakamit na may dalisay, malinaw at malakas na pangitain, na kasama ang lahat na kinakailangan para sa kasalukuyang Pag-akyat pati na rin para sa hinaharap. Ang lahat ay isinasaalang-alang, kasama na ang masiglang na mga panginginig na nilikha upang matulungan ang maraming Beings of Light, tulad ng iyong sarili, na dumaan sa mga antas ng pagsaliksik sa sarili habang nasa Earth. Ang Planet Earth ay naging three-dimensional, pisikal at solid, upang mapagbuti ang mga karanasan at mas maunawaan ang lahat ng iyong mga pandama. Ang susi ay ang kasiyahan ng Earth, nagtatrabaho sa pagkakaisa at kapayapaan sa lahat ng mga nilikha sa loob nito.

Ang mga code at karunungan na tinukoy bilang mahalaga at sagrado sa Paglikha ng Daigdig, ay nananatiling magkasama sa kasalukuyan ng Daigdig at ng Sangkatauhan. Sa iyong enerhiya at sa iyong kamalayan mayroon kang mga code at ang karunungan na ito ng dalisay at malinaw na mga hangarin at pangitain na nilikha ng maraming Beings of Light. Posible na ma-reaktibo ang mga ito at gisingin sila upang ma-synthesize ang mga ito gamit ang mga code, kasama ang enerhiya at sa Liwanag na mayroon ka nang angkla dahil sa kasalukuyang yugto ng iyong Pag-akyat. Sa pamamagitan ng muling pag-reaktibo ng mga code at karunungan na ipinanganak ng Paglikha ng Daigdig, bumalik ka sa isang mas malaking pag-unawa sa iyong integridad sa Maylikha at sa iyong koneksyon sa Earth. Sinimulan mong isama at tanggapin ang isang mas malalim na pag-unawa sa Earth at ang mas malawak na layunin nito sa mas malawak na panorama ng Ascension ng Lumikha. Lumalawak ang iyong pananaw; at sinisimulan mong makilala ang Inang Lupa sa isang bagong paraan, sa gayon ay co-paglikha ng Ascension of Earth at Humanity.

Muling paggising ng Mga Code at Karunungan ng orihinal na Paglikha ng Daigdig

"Ipinatawag ko ang aking pamayanan ng mga gabay na darating at palibutan ako ng kanilang mapagmahal na panginginig ng boses. Bawat isa sa inyo ay may dahilan upang maging gabay ko; Sumuko ako sa iyong banal na layunin bilang aking mga gabay at inaanyayahan kang tulungan akong gisingin ang aking Pag-akyat at ang aking pagtuklas sa sarili nang higit pa. Inaanyayahan ko ang aking mga gabay, ang aking Kaluluwa, ang Orihinal na Kamalayan ng Inang Lupa at ang Lumikha, upang mai-channel sa aking pagiging isang naaangkop na enerhiya upang muling gisingin ang mga code at karunungan na ipinanganak ng mga pangitain at hangarin ng maraming Beings of Light na ang Paglikha ng Inang Lupa at ang kanyang Pagkatao. Nawa ang mga code at karunungan na ito ay gumising nang maayos at makisama sa aking buong pagkatao at sa Banal na Liwanag na Ako. Kung naaangkop, nais kong makatanggap ng pananaw sa mga pangitain at hangarin na nilikha para sa Daigdig, upang mas maintindihan ko ang layunin ng Daigdig mula sa isang mas malaking imahe. Ngayon pinapayagan ko ang mas malalim na paggising, synthesis at pag-unawa upang magsimula; Ngayon handa akong tanggapin ang mga ito. Salamat. "

Payagan lamang ang iyong sarili na pumasok sa isang malalim na sitwasyon ng pagninilay-nilay upang obserbahan at matanggap ang mga benepisyo ng mga code at karunungan na gumising sa loob mo at pagsasama sa iyong buong Pagkatao. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga at tiwala sa iyong sariling mga kakayahan, maaari kang makatanggap ng ilang mga pananaw Banal na tulungan ka sa iyong co-paglikha sa Mother Earth.

Panatilihin ang Pokus sa Katotohanan

Ang Earth ay nilikha dahil maraming Beings ang nagpapanatili ng isang pokus, pananaw at hangarin ng isang dalisay at malawak na kalikasan. Ang Beings na lumikha ng Earth at ang layunin nito ay hindi nakatali sa resulta ng kanilang nilikha; at hindi sila lumikha ng mahigpit o hindi nababaluktot na mga pangitain. Mayroon silang isang ideya sa kanilang isip, sa kanilang puso o sa kanilang ika-3 na Mata, na sa maraming mga kaso ay nabuo mula sa daloy ng enerhiya sa kanila at sa pamamagitan nila, na nagmula sa Lumikha. Para bang natanggap nila mula sa Lumikha ang isang binhi ng inspirasyon, na pinapayagan silang magpahinga sa kanilang sariling enerhiya habang pinapanood nila kung ano ang bumubuo; Pagkatapos ay pinalakas nila ang ideya o pag-unlad, na mahal ito nang walang pasubali. Hindi nila hinuhusgahan ang ideya, ni sinubukang manipulahin ito, o nag-alinlangan sa pangangailangan ng lakas na kanilang nilikha ng Lumikha; minahal lang nila siya at tinanggap siya hanggang sa naramdaman nilang handa na siyang i-angkla sa Earth para sa lahat na isama at maranasan.

Kinakailangan ngayon para sa Earth Lightworkers na magkaroon ng parehong diskarte at ang parehong co-paglikha sa Lumikha. Marami ang nagtataka kung paano magigising ang Earth at ang Humanity nito upang magkaroon ng karanasan at maranasan ang Langit sa Lupa. Marami ang hindi maintindihan kung paano ito mangyayari, hindi nila maiintindihan ang mga kailangang mangyari upang lumikha ng mga kinakailangang mga paglilipat ... Ang sagot ay nasa loob mo ... Ikaw ang sagot sa tanong kung paano gisingin ang Sangkatauhan at sumulong sa Pag-akyat ng Lupa ... Mayroon kang isang Banal na koneksyon sa Lumikha, mayroon kang kakayahang makipag-ugnay at makalikha sa Lumikha ... Ang bawat isa sa mga paggising, pagkakahanay, mga pag-andar ng ilaw at panloob na pagsaliksik na iyong naranasan, ay nakatulong sa iyo na umiral bilang isang magandang aspeto ng iyong katotohanan. Ang kumbinasyon ng lakas at kamalayan na iyong pinalabas sa iyong Paglikha nilikha bilang isang Natatanging Pinagmulan ng enerhiya mula sa Lumikha sa Lupa ... Pagkatapos ay pinapayagan mo lamang ang iyong sarili na makatanggap ng Banal na Inspirasyon mula sa Lumikha at itatag ang iyong sarili sa iyong pagiging, synthesizing sa iyong enerhiya at pagbuo tungo sa Isang balak o isang pangitain. Sa pamamagitan ng prosesong ito lumikha ka ng isang natatanging enerhiya na mai-synthesize at pagsasama sa mga nilikha ng iba, tungkol sa paggising ng Humanity at sa hinaharap na Pag-akyat ng Lupa. Ang hindi kinakailangan ay mawala; kaya't kahit sa mga hangarin at co-likha na nilikha mo. Ang lakas ng lakas at pag-andar na katulad ng sa iba ay nakapagpalakas, mag-iipon, magpalakas at magdadala sa kanilang sarili sa Earth at sa Kamalayan ng Pagkatao, na lumilikha ng mga bagong paggising patungo sa Pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa ... Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na mapanatili mo ang isang mataas na panginginig ng boses sa lahat ng antas ng iyong Pagiging ... Lumilikha ka ng hinaharap ng Pag-akyat at pagsuporta sa paggising ng Humanity of the Earth.

Paggising na Sangkatauhan sa isang Bagong Pagkamaalam at Pagsuporta sa Umaakyat na Lupa ng Lupa

Ipasok ang estado ng pagmumuni-muni at pumunta sa loob at pumili ng isang puwang upang magpahinga dito (Puso Chakra, Pangatlong Mata, ang Kaluluwa).

Hilingin na makatanggap mula sa Lumikha ng isang ideya, isang pangitain o isang inspirasyon upang matulungan ang buong paggising ng Humanidad sa Pag-ibig at katotohanan; at upang suportahan ang hinaharap na Pag-akyat ng Daigdig.

Habang tinatanggap ang enerhiya ng Lumikha, hayaan siyang manirahan sa lugar na iyong napili at pagsamahin ang iyong Liwanag.

Kapag ang enerhiya ng Lumikha ay sumasama sa iyong Liwanag, isang bagong enerhiya, isang bagong pang-unawa, isang bagong ideya, isang bagong misyon o isang bagong layunin ay mabubuo.

Pasiglahin ang anuman ang nabuo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong Unconditional Love at nakapaligid dito sa bagong enerhiya.

Kapag sa tingin mo ay handa ka, isipin na pinakawalan mo ang enerhiya na nabuo patungo sa Mundo, patungo sa Daigdig at patungo sa Sangkatauhan, kung saan mo naramdaman dapat itong maiangkla.

Sumabay sa enerhiya na isinasama mo ngayon, nagpapadala ng enerhiya mula sa dati nang napiling lugar, na dumadaan sa iyong haligi ng chricanic hanggang maabot mo ang iyong Earth Star Farm.

Hindi lamang ikaw ay lumilikha ng isang bagong enerhiya upang matulungan ang paggising at Pag-akyat ng Earth at Humanidad, lumilikha ka rin ng isang bagong paggising sa iyong sariling Sarili. Ito ay sa iyong pagiging enerhiya ng Lumikha na nagbibigay-lakas sa iyo, nakataas ang iyong panginginig ng boses at tinutulungan kang ihanay ang iyong sarili sa Katotohanan ng Lumikha. Habang pinagdadaanan mo ang iyong pang-araw-araw na buhay nang hindi mo ito napagtanto, ikaw ay kikilos bilang isang parola ng Liwanag, Pag-ibig, Paggising at Pagkamamalayan na sumusuporta sa iba ang mga pag-andar ng Pag-ibig at Katotohanan.

Ikaw ay isang halimbawa ng lahat ng nais mong makita at karanasan sa Mundo, dahil palagi kang nagluluto kasama ang Lumikha.

Sa pagkilala sa lahat na ikaw,

Ang Orihinal na Kakanyahan ng Inang Lupa.

Isinalin: Jairo Rodr guez R.

Enerhiya at Espirituwal na Pagkonsulta

http://www.jairorodriguezr.com/

Susunod Na Artikulo