Diyos sa pamamagitan ni Michael

  • 2016

Ang relihiyon na may bisa, kung ipinahahayag lamang nito ang pagiging ama ng Diyos at pinatindi ang kapatiran ng mga tao.

Librong Urantia. P.1572

Ang mga turo ni Jesus ay kilala ng isang napakaraming tao na sa isang paraan o sa ibang tawag sa ating sarili bilang mga Kristiyano, ngunit sa kasamaang palad ay malayo tayo sa pagsasagawa ng ating nalalaman, nananatili tayo sa mga ritwal at mga utos ng relihiyon o sa kakaiba at sensationalist, ngunit nakalimutan natin ang pangunahing bagay na isagawa ang turo sa pagsasanay at sa kadahilanang iyon, nagbago siya sa loob ng mga siglo sa isang patay na paniniwala, hindi kaya ng upang magdala ng mga bunga ng espiritu na magiging mga magbabago ng mundo at magdadala sa ating Urantia kung ano talaga ang napunta ni Jesus upang dalhin tayo, sapagkat ang relihiyon ay may bisa, lamang kapag inihayag nito ang pagiging ama ng Diyos at pinatindi ang kapatiran ng mga kalalakihan .Hangga't hindi natin natutong makuha ang totoong kahulugan sa ating nalalaman, samantalang ang ating relihiyon o ang ating pagka-espiritwal ay limitado sa kaalaman sa intelektwal, kaunti o wala tayong masusulong sa totoong ebolusyon, sapagkat nangangailangan ito ng isang malay-tao na pag-iisip, may kakayahang upang lumampas sa mga paglitaw, dahil ang kaalaman ay maaaring maipakita, naranasan ang katotohanan. Ang kaalaman ay pag-aari ng isip, ang katotohanan ay isang karanasan ng kaluluwa, ng sarili sa pag-unlad. 1455 na nag-uudyok sa atin na subukang maging perpekto.


Maraming beses na nasisipsip tayo sa pagiging kumplikado ng Uniberso, sa kadakilaan ng walang hanggang Diyos at sa kanyang direktang mga nakikipagtulungan na bumubuo ng isang buong kosmiko Hierarchy, ngunit nakalimutan natin na "sa lahat ng kaalaman ng tao, ang isa na may pinakamahalagang halaga ay ang pag-alam sa buhay ni Jesus at habang nabubuhay niya ito 2090 "ang sipi na ito ay nasa dulo ng Aklat, na parang korona ang lahat ng nasa itaas, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang katotohanan na halos sa simula ng Aklat, sa Kabanata 2, malinaw na sinasabi sa amin na:


"Ang kalikasan ng Diyos ay higit na maiintindihan ng paghahayag ng Ama, na ipinakita ni Michael ng Nebadon sa maraming mga turo at sa kanyang pambihirang buhay sa buhay sa laman ." 33
"Ang likas na katangian ng Diyos ay maaaring mapag-aralan sa isang paghahayag ng kataas-taasang mga ideya, ang banal na katangian ay maaaring isaalang-alang bilang isang representasyon ng labis na mga mithiin, ngunit ang pinaka-maliwanagan at espirituwal na pag-edit ng lahat ng mga paghahayag ng banal na kalikasan, ay matatagpuan sa pag-unawa ng buhay ng relihiyon ni Hesus na taga-Nazaret, bago at pagkatapos ay nakamit niya ang buong kamalayan ng pagka-diyos. Kung ang buhay na pagkakatawang-tao ni Michael ay isinasaalang-alang bilang paghahayag ng Diyos sa tao, maaari nating subukang ilagay sa mga pang-ukol na simbolo ng tao ang ilang mga ideya at ideyang tungkol sa banal na kalikasan na maaaring mag-ambag sa higit na kaliwanagan at pag-iisa . ”33

Kung talagang interesado tayo na subukang lumapit sa Universal Ama, alalahanin na ang pinakamahusay na paraan na magagawa ng isang tao ay kapag "itinuturing niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos at tinitingnan ang Lumikha ng Paraiso bilang kanyang tunay na espirituwal na Ama. ”33

Sapagkat kung isasaalang-alang natin ang ating mga sarili na kanyang mga anak, ang lahat ng mga tao ay kinakailangang maging ating mga kapatid at ang kapatiran ay titigil na maging isang mabangis na salita at magiging simula ng pagiging perpekto na hiniling ng Ama sa atin na maging katulad Niya.

AUTHOR: yolanda silva solano

SEEN AT: https://groups.google.com/forum/# ​​!forum/mensajes-diarios-de-urantia

Susunod Na Artikulo