Ang Aking Pamamaraan ng Pagganyak

  • 2012

Nais kong ibahagi ang talinghagang ito ng Kautusang Melquisedec na nagbibigay-daan sa amin upang mabawi ang lahat ng aming pansariling kapangyarihan na ipinagpahiram sa buhay na ito o sa mga nakaraang buhay, buhayin ang mga regalo at kasanayan na nakuha sa buong buhay natin, maakit ang perpektong gawain na Para lamang sa amin at sa lahat ng kinakailangang kasaganaan, upang maisaaktibo ang mga alaala ng DNA ng walang hanggang kabataan at perpektong kalusugan upang lubos na maipalabas ang aming layunin ng buhay dito sa eroplano ng mundo at ganap na maipakita ang ating PAGBABAGO.

Tandaan:

Magaan ang isang asul na kandila at itawag ang proteksyon at tulong ng Arc Miguel Angel, Melquisedec, Metatron at lahat ng mga nilalang na ilaw ng asul na apoy.

Ulitin ang utos ng 1 oras, 3 beses o 7 beses bawat araw para sa isang panahon ng 21 araw.

Isang yakap ng ilaw.

Nirahb

MANIFESTATION DECREE

NG AKING PAGSUSULIT

MULA SA AKIN NINSINABI AT DIVINE PRESENCE AKO,

MULA SA AKING PAGKAKITA SA ISA SA KASAL NG DIYOS

MULA SA AKING SAKRONG PUSO SA PUSO NG PUSO SA DIYOS,

SA ASSISTANSYA AT PAGTUTULONG NG LAHAT NG AKING GABAYAN, GURO, MGA ANGHEL AT BAYAN NG KAHAYAG NA ACCOMPANY AKO,

GUSTO AT SALAMAT MO SA INYONG PAGPAPAKITA AT NAKAKITA SA AKING BUHAY DITO AT NGAYON:

(*) KINAKAILANGAN AKONG MA-RECOVER LAHAT NG AKONG PERSONAL KAPANGYARIHAN: ANG KAPANGYARIHAN NA AKONG NAGKONSENSO O INSCONSCIOUSLY PROVIDED SA LAHAT NG AKONG KATAPUSANG BUHAY, PLANO AT DIMENSYON NA ANG AKING PAGSUSULIT AY NAKAKITA AT IYON AY DIVINE LAW AT HINDI.

(*) GUSTO AKONG GAWAIN ANG LAHAT NG AKING MGA GAWA AT KAHULUGAN NA GINAWA SA LAHAT NG AKONG KATAPUSANG BUHAY, PLANO AT MGA DIMENSYON NA NAKAKITA SA DIVINE LAW BAWAT SA AKIN.

(*) Hilingin Ko para sa perpektong Gawa na AYAW PARA SA AKIN AT PARA SA AKING LAYUNIN NG BUHAY.

ANG GAWAIN NA PARA SA AKIN, NA AYAW NG BATAS AT DIVINE JUSTICE AT NA MAAARI LANG AKONG GAWAIN LAMANG.

(*) GUSTO KO NA ANG KAHULAYAN AY GUSTO NA MAGING MAGKAROON NA MAGKAROON NA MAAARI ANG AKING LAYUNIN NG BUHAY, ANG KAHULUGAN NA PARA SA AKIN AT NA ANG DAWA NG DIVINE AT HINDI PAKIKIPAKITA.

MULA SA NGAYON AY ALAM KO NA ANG DIYOS AY MAGPAPAKITA SA AKIN SA LAHAT NA GUSTO KO.

(*) GUSTO KO NA MABUTI ANG LAHAT NG MEMORY NG PAGPAPAKITA NG AKONG KATAWANAN AT GAWAIN ANG BUHAY, KAHAYAGANG YONG TUNGKOL AT PERFECT HEALTH SA LAHAT NG AKING PAGSUSULIT.

(*) KINAKAILANGAN KO NA ANG LAHAT NG LIMITASYON, INTERFERENSYA AT MGA GAWAIN NA MGA TAXES O PAGKATUTO SA PAGSUSULIT SA LAHAT AY HINDI KUMPLETO SA INYONG GROUND PLANE AY MAAARING MAGKAKITA. MULA SA NGAYON: LIBRE ako, LIBRE ako, LIBRE ako.

(*) GUSTO AKONG GUSTO NA LAHAT NG BUHAY KO NA LAYUNIN PARA SA AKING NANGANGANGALANGIN DITO AT NGAYON AY MAPUTANG GUSTO.

MULA SA SECRET CHAMBER NG AKONG SAKRONG PUSO NA SALAMAT KO KUNG KUNG ANO AKO NAKAKITA AY GANITONG DALA.

Kaya't ito, kung paano ito.

KADOISH, KADOISH, KADOISH ADONAY TSEBAYOTH.

Ipinadala sa portal ni: didac mercader

Susunod Na Artikulo