Ang iyong espirituwal na kapalaran ay kinondisyon lamang ng iyong mga espirituwal na hangarin at layunin

  • 2016

Ang iyong espirituwal na kapalaran ay kinondisyon lamang ng iyong mga espirituwal na hangarin at layunin.

Librong Urantia. P. 1739

Ang isa pa sa Hermetic Prinsipyo ay ang tungkol sa Pagsusulat: "Tulad ng nasa itaas, nasa ibaba ito; tulad ng sa ibaba, ito ay nasa itaas " Lahat ng micro ay isang tunay na pagmuni-muni ng macro. Alin ang nagtataglay ng katotohanan na laging may isang tiyak na pagkakaugnay sa pagitan ng mga batas at mga kababalaghan ng iba't ibang estado ng pagiging at buhay. Maraming mga eroplano na hindi natin nalalaman, ngunit kapag inilalapat natin ang batas na ito ng pagsusulat sa kanila, karamihan sa kung ano ang hindi maiintindihan, ay nagiging malinaw sa ating pag-unawa. Sinasabi sa atin ng prinsipyong ito na ang buong Uniberso ay pinamamahalaan ng parehong mga prinsipyo.

Kung susuriin din natin ang Sanhi at Epekto: Ang bawat sanhi ay may epekto; bawat epekto ay may dahilan; ang lahat ay nangyayari ayon sa batas ; swerte ay hindi higit sa pangalan na ibinigay sa hindi nakikilalang batas; Maraming mga antas ng kadahilanan, ngunit walang nakatakas sa Batas Walang mangyayari sa kaswal at ang lahat ay nangyayari ayon sa Batas.

Mapagtanto natin na ang mga Prinsipyong ito ay magkakaugnay, at makakahanap din tayo ng isang mahusay na koneksyon sa mga turo ni Jesus, nang sinabi niya sa atin na ang ating inihahasik ay ang ating aanihin at dapat nating maging pare-pareho sa pagitan ng sasabihin natin at kung ano ang ginagawa natin dahil ang binhi ng teoretikal na katotohanan ay patay, ang pinakamataas na konsepto ng moral ay hindi wasto hanggang ang banal na Espiritu ay nagtataguyod ng inspirasyon sa mga porma ng katotohanan at pasiglahin ang mga pormula ng katuwiran . 380

Ngunit huwag nating kalimutan na upang kumilos ang Espiritu sa amin, kailangan nito ang aming aktibong pakikilahok, dahil ang iyong espiritwal na patutunguhan ay nakondisyon lamang ng iyong mga espirituwal na hangarin at hangarin . 1739 Kung talagang nais nating maging mga anak ng Diyos, dapat tayong maging pare-pareho bilang mga tao sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi tayo maghintay para sa mga bagay na mangyari sa atin sa pamamagitan ng pagkakataon, tayo ay dapat magbigay daan sa Sanhi, na sa takdang oras, gagawa ng mga Epekto.

AUTHOR: yolanda silva solano

Susunod Na Artikulo