Mga Angelic Workshops sa Mexico City, Teotihuacan, Puebla de los ngeles, Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

  • 2012
Itago ang talahanayan ng Mga Nilalaman 1 2 ANGELIC WORKSHOPS SA 3 MEXICO CITY, 4 TEOTIHUACAN, 5 PUEBLA DE LOS ÁNGELES, 6 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 7 ****** 8 ANGELIC REIKI NG ARCHANGEL METATRON 9 Orihinal na Sistema na Itinuro sa 2 Workshops 1 & 2 11 Antas 3 at Degree ng Master 12 Paparating na Mga Workshop 13 14 Antas 1 at 2 15 North Mexico City 16 Disyembre 14, 15 at 16, 2012 17 18 Antas 3 at Master's Degree 19 Teotihuacan, Mexico 20 Pebrero 8, 9 at 10, 2013 21 22 Antas 1 & 2 23 Puebla de los ngeles 24 12, 13 at 14 Abril, 2013 25 ****** 26 GU A ANG LICA & SANACI N 27 Pr Mga workshop 28 29 North Mexico City 30 Marso 9 at 10, 2013 31 32 Tuxtla Gutierrez, Chiapas 33 May 11 at 12, 2013 34 35 36 Mga Ulat: 37 Tel (55) 5360 14 29 (Lungsod ng M Mexico) 38 39 40 www.reikiangelicomexico.mex.tl

ANGELIC WORKSHOPS IN

MEXICO CITY,

TEOTIHUACAN,

TAO NG LOS ANGELES,

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

******

REIKI ANGÉLICO DEL ARCÁNGEL METATRÓN

Natutukoy ang Orihinal na System sa 2 Workshop

Antas 1 at 2

Antas 3 at Mastery

Paparating na Mga Workshop

Antas 1 at 2

North Mexico City

Disyembre 14, 15 at 16, 2012

Antas 3 at Mastery

Teotihuacan, Mexico

Pebrero 8, 9 at 10, 2013

Antas 1 at 2

Puebla de los Angeles

Abril 12, 13 at 14, 2013

******

ANGELIKAL Gabay at Pagpapagaling

Paparating na Mga Workshop

North Mexico City

Marso 9 at 10, 2013

Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Mayo 11 at 12, 2013

Mga Ulat:

Tel (55) 5360 14 29 (Mexico City)

www.reikiangelicomexico.mex.tl

Susunod Na Artikulo