Ano ang ibig sabihin sa amin na mangarap tungkol kay Jesucristo?

  • 2015

Si Jesus ang mahusay na guro sa lahat ng oras, ang nag-iisang anak na lalaki ng Diyos mula nang siya ay nilikha nang direkta sa kanya. Tinawag ni Jesus ang Salita, yamang siya ay isang tagapagsalita ng Diyos sa mundo, naparito siya upang bigyan tayo ng mga halimbawa ng kapatawaran at gawin ang kalooban ng kanyang ama . Minsan tayo ay malupit sa ating sarili, sinasaktan natin ang ating sarili, tayo mismo ay namamagitan at humingi ng pag - ibig, na hindi inisip ang isip mula sa ating pagiging simple kung ano ang talagang hinihiling natin, tuwing gabi natutulog tayo na humihingi ng kahanga - hangang pagkatao na paliwanagan tayo at pamunuan tayo: kung gayon, ano ang ibig sabihin sa amin na mangarap kay Jesucristo ?

Anong interpretasyon ang maibibigay natin sa kaniya na mangarap kay Jesucristo o sa Diyos?

Ano ang kahulugan ng panaginip kay Jesucristo ? Ang pangangarap sa imahe ni Jesus o ng Diyos ay dapat magkaroon ng isang espesyal na mensahe at dapat nating makaramdam ng pribilehiyo kung sa ilang oras sa ating buhay mayroon tayong pangarap na katulad nito.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ni Jesus o ating Panginoong Diyos sa iyong panaginip, pag-usapan ang tungkol sa iyong espirituwal na bahagi, tungkol sa iyong antas ng kagalingan at panloob na kapayapaan na naabot mo, tungkol sa katahimikan na naramdaman ng iyong kaluluwa at hindi maaaring mapahamak ngunit totoo sa harap ng Diyos .

Anong interpretasyon ang maibibigay natin sa kaniya na mangarap kay Jesucristo o sa Diyos?

Kapag nangangarap ka na nananalangin ka at kasama ka ni Jesus, ipakita na ikaw ay isang napaka- naniniwala na tao at may isang espesyal na bono sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa simbahan, nangangahulugan ito na pinalalaki mo ang lahat ng iyong mga kahilingan sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, na humihiling sa lahat Puso na bahagi ng iyong buhay .

Ang nakikita ang Diyos sa isang panaginip ay sumasalamin sa antas ng kadalisayan ng kaluluwa, ng mga hangarin, ng kabanalan at pagmamahal na nadama sa kanya.

Ang pangangarap kay Jesucristo na ikaw ay nananalangin at si Jesus ay sumasainyo at hinahamak mo siya, kahit na sa katotohanan ay maaaring may mali ito, ngunit maaaring mangyari ito, nangangahulugan ito ng napakasamang kapalaran at napakahirap na yugto na kakailanganin mong harapin kung saan makikita mo ang mga hadlang at paghihirap; Ang iyong pangarap ay maaari ring magsabi sa iyo tungkol sa isang pisikal o espirituwal na kahirapan, at sa mga sandaling iyon halos kami ay laging kumapit kay Jesus, kung nangyari iyon, ang mga sandaling iyon ng kalungkutan ay magtatapos at magiging maayos ang kanilang sitwasyon.

Kung pinapangarap mo ang imahe ni Jesus o Diyos, nangangahulugan ito na dapat mong isagawa ang iyong bokasyon ng paglilingkod, dapat kang magbayad ng sapat na pansin, maaaring hindi ka relihiyoso o relihiyoso, ngunit sa mga sandaling ito ng iyong buhay ay naramdaman mong nasiyahan ka sa iyong sarili at naramdaman mo na sa iyong Ang posisyon na ito ay maaaring gumawa ng mahusay na mga pagbabago para sa iyong pamayanan, iyong lipunan o iyong pamilya, malamang kung nasaan ka maaari kang maging isang tool ng Diyos.

Ang mangarap kay Jesucristo na nananalangin ka na may isang imahe, nangangahulugan na ang buong kapaligiran sa paligid mo ay ipagmalaki mo, maaari din itong panaginip ng budhi, sinasabi namin ito sapagkat mayroon tayong lahat sa ating kakanyahan ang pag-unawa sa kung ano ang tama o mali, sinasabing kapag may panaginip tayo sa Diyos, malamang na kumilos tayo nang maayos.

Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Diyos sa ating mga panaginip ay maaaring bigyang kahulugan ng mga nakakaalam na ang kanilang pag-uugali ay hindi tama, ngunit patuloy silang kumikilos nang hindi wasto, na isang pagsisi sa sarili ng hindi malay, gayunpaman para sa mga nagdadala ng tamang kilos ay bihirang nang mangarap sila kay Jesucristo o Diyos.

Kapag pinapangarap mo ang mga espesyal na nilalang na ito, ang mga mensahe ay simple at malinaw, lagi silang direkta ay nagsasalita nang direkta sa iyong puso at dapat mong bigyang kahulugan ito ayon sa iyong pag- uugali, karamihan sa mga tao na nagsasabing mayroon silang mga pangarap na ito Ang mga ito ay mga taong may bokasyon para sa paglilingkod at tumatanggap ng isang tawag sa buhay ng relihiyon.

Inaanyayahan kita na maging iyong sariling tagapagsalin ng pangarap at tingnan ang iyong sarili at ang iyong mga aksyon para sa kahulugan nito. Mahal ka ni Jesus.

Editor: JoT333

Susunod Na Artikulo