Pinagkatiwalaan ng World Teacher MAY CALL sa Argentina


Mahal na Mga Kapatid:

Sa sobrang kagalakan tatanggapin namin ang aming mahal na Master Sri K. Parvathi Kumar sa Mayo 2008.

Ang programa na bubuo ay ang mga sumusunod:

Coexistence, Seminar at Pagdiriwang ng MAY CALL DAY
SA FOZ DE IGUAZU-BRAZIL- HOTEL PANORAMA
MULA SA MONDAY 26-5 hanggang SUNDAY 1-6 ng 2008

Seminar at Publikong Kumperensya sa BUENOS AIRES
ANGOSOPHICAL LIBRARY, AGRELO 3050
Mula MONDAY 2-6 hanggang SUNDAY 8-6 ng 2008

Gastos ng pananatili sa Iguazu:

Ang kabuuang gastos sa bawat may sapat na gulang, base ng triple room o higit pa ay US $ 280.-; dobleng silid ng doble na US $ 460.- at isang base na silid ng US $ 580.-. Kasama dito ang tirahan, pagkain at mga gastos sa organisasyon. Hindi ito kasama ang mga personal na gastos para sa pagkonsumo sa mga silid, ekskursiyon na ginawa o mga round trip ticket sa lugar. Ang mga bata hanggang 15 taong gulang ay hindi nagbabayad.

Ang mga araw ng pananatili bago at pagkatapos ay babayaran ng sinumang gumawa sa kanila, sa rate ng US $ 27.- araw-araw sa triple room o higit pa, US $ 54.- sa dobleng silid at US $ 74.- sa iisang silid bawat tao Sa kasong ito, ang mga bata hanggang 6 na taon ay hindi nagbabayad.

Ang mga halagang iniulat ay nagmula sa paghati sa kabuuang badyet ng mga gastos sa tinantyang bilang ng mga kalahok na kapatid. Bilang karagdagan sa mga presyo na ipinahiwatig, hiniling na isaalang-alang ang posibilidad ng paggawa ng kusang-loob na mga kontribusyon upang mapadali ang paglahok ng mga kapatid na may mas mababang mga mapagkukunan. Hinihiling namin sa iyo na makipag-usap sa lalong madaling panahon ang posibilidad ng paggawa ng mga karagdagang at boluntaryong mga kontribusyon.

Cost Seminar sa Buenos Aires:

Ang isang nakapirming halaga ay hindi sisingilin, iiwan ang bukas na kontribusyon upang masakop ang mga gastos ng Pulong.
Ang mga kapatid na iyon mula sa loob o sa ibang bansa na nais na lumahok at walang lugar upang manatili, maaari kaming gumawa ng reserbasyon.

Panahon ng pagrehistro:
Hanggang Marso 31, 2008.
Ang mga detalye ng data at iskedyul ng hotel ay ilalabas sa lalong madaling panahon.

Pagbabayad at Pagsulong:
Ang isang minimum na pagbabayad ng US $ 100 bawat tao ay kinakailangan, bago Marso 31, 2008. Ang natitira ay dapat bayaran sa hotel sa simula ng pagpupulong.
Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa mga taong gumagawa ng mga pagrerehistro.
Hinihiling namin sa mga kapatid sa ibang bansa na ipadala ang kanilang form sa pagrehistro, ang pagbabayad ay gagawin sa oras na simulan ang pagpupulong.

Pagrerehistro:

Sa Mga Misyon:
Alicia Husulak, telepono 03752-436945 at cell phone 03752-15-616041
Mula sa labas ng telepono 0054-3752-436945 at cell phone 0054-9-3752-616041

Sa Olavarr a:
Alicia Deluca, telepono 02284-441426 Mula sa labas ng 0054-2284-441426

Sa Buenos Aires:
Si Fabian Barone, telepono 011-4723-7228 011-4304-1839 at cell phone 011-15-5972- 2359
Mula sa ibang bansa, telepono 0054-11-4723-7228 0054-11-4304-1839 at cell phone 0054-9-11-5972-2359

Duillo Leschiutta, cell 011-15-6847-5800

Rodolfo Cabeza, telepono 011-4709-7863 at cell phone 011-15-5384-2009
Mula sa ibang bansa, tumawag sa telepono ang 0054-11-4709-7863 at cell phone 0054-9-11-5384-2009

United in Work One, inaasahan naming ibahagi ang mga Pulong na ito sa lahat ng Mga Kapatid at Sisters.

WTT Argentina

Susunod Na Artikulo