A ama hindi ganon ama : Para saan anong mga label?

  • 2017
Itago ang talahanayan ng nilalaman ng 1 ang agwat ng henerasyon…. 2 label ay bumagsak ... 3 paggalang at pagpapaubaya ... 4 higit pa sa mga tao ...

Ang pelikulang "A Father not so Father" ay galing sa produksiyon ng Mexico at bagaman puno ito ng katatawanan naglalaman ito ng maraming mga mensahe na maaari nating mailapat sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating paglago ng Panloob.

ang puwang ng henerasyon ...

Sa pelikula maaari nating pahalagahan ang isang ama at ang kaugnayan niya sa kanyang anak, ang pinakamaliit sa pamilya. Ito ay hindi lihim na ang karamihan sa mga tao ay nakaranas ng kung ano ang kilala bilang Generation Gap at kahit na tila nag-navigate kami nang walang kahirapan sa pamamagitan nito ... ito ay mas mahirap kaysa sa tila.

Ang magkakaugnay na ugnayan ay karaniwang nasaksihan ng mga label, halimbawa kapag nakikita natin ang ating mga lolo at lola ay maaari nating isipin na hindi na napapanahon, na hindi nila nasisiyahan ang musika, na hindi nila naiintindihan ang mga kabataan, na Pormal, mahigpit at mahigpit ang mga ito. Ang katotohanan ay hindi natin posibleng bigyan ang ating sarili ng pagkakataon na pahalagahan ang lahat ng mga ito nang lubusan.

Kung hindi natin ito pinahahalagahan sa mga lolo at lola, makikita rin natin ito sa ating mga magulang, tiyuhin o malalapit na kaibigan na nagbigay sa amin ng payo o patnubay sa ilang oras, tinuruan nila kami na baka Upang makita kung gaano kadali at kapana-panabik ito sa kumplikado, ang kayamanan ng karanasan at kung ano ang madali para sa kanila, mahirap sa paglipas ng mga taon. Bilang karagdagan, kapag nabubuhay tayo nang may pagpapaubaya, pinapayagan namin ang isang mahusay na dosis ng katatawanan na idaragdag sa pag-aaral.

bumagsak ang mga label na

Halimbawa, ano ang nararamdaman natin kung mailarawan natin ang ating lola o anumang iba pang mahalagang mahal sa buhay natin na sa pamamagitan ng pagyakap sa atin ay pinupunan tayo ng magagandang hangarin at isang taimtim na luha ng walang pasubatang pag-ibig ang lumilitaw sa kanyang mukha, o sa ating lolo, marahil sa isang mukha Pagod sa sipag na nakaupo sa tabi namin at nagtanong sa amin, Paano ka nakakapasok sa paaralan? May mga kaibigan ka ba? Gusto mo bang pag-aralan mo? ... Nais mo bang makipaglaro ako sa iyo? ... Ito ay sa mga sandaling ito ang mga label ay bumagsak o hindi bababa sa dapat nating pahintulutan na mangyari iyon.

Sa kabaligtaran makikita natin na ang mga kabataan ay minsan nakikita na hindi masyadong seryoso, nakatuon lamang sa kasiyahan, nang walang makabuluhang mga obligasyon at sa ibang paraan bilang mga taong walang kinalaman sa pag-ambag dahil sa kanilang maikling karanasan… .ito rin Ito ay ang resulta ng mga label na naglilimita ... sa maraming okasyon ang spontaneity, motivation at passion na nai-print nila sa kung ano ang kanilang iminumungkahi ay isang bagay na maaari nating pahalagahan at masiyahan.

paggalang at pagpapaubaya ...

Ipinapakita ng pelikulang ito kung paano sila nagkabanggaan o nagkita, kaya't magsalita, dalawang henerasyon, upang matuklasan na kung ano ang pinag-isa sa kanila ay hindi edad, at ang naipon na kaalaman ay talagang paggalang sa mga kagustuhan at kaugalian ng iba, pansin sa Ang mga makabuluhang detalye at pagpapahintulot sa kung ano ang hindi pamilyar sa amin ... tangkilikin ang kumpanya sa halip na tumututok lamang sa mga pagkakaiba.

Sa panahon ngayon tila ito utopian, isang bagay na tulad lamang marahil sa aming mga pangarap posible at hindi tulad nito ... ang ilan na natanto ng mga guro na nagpapatunay na ang malubhang pagkakamali na ating ginagawa ay hanapin sa kumplikado ang simpleng lihim ng kaligayahan.

higit pa sa mga tao ...

Kung isinasantabi natin ang ating pananaw sa sarili, napapansin natin na ang kaligayahan ng mga nakapaligid sa atin ay nagpapakain sa atin, ito ay parang binibigyan nila tayo ng isang mayamang dosis ng pagtanggap ... dapat nating talagang maunawaan na tayo ay mabait, mahabagin at mapagmahal na nilalang na naaayon sa atin ang pagiging tao lamang at ang ating kalikasan ay higit pa sa isang mundo ng walang katapusang pakikiramay.

Huwag palampasin ang pelikulang ito, panoorin ito sa mga lente ng pagsusuri ng introspektibo at kaluguran ang iyong sarili sa mga pagkakaiba-iba ng edad, panlasa, kaugalian at pangyayari.Kung katotohanan kung pinapayagan natin ito ang paggawa ng aming landas o buhay sa isang laboratoryo ng personal na paglaki at kagalingan.

AUTHOR: Pilar V zquez, tagapagtulungan ng dakilang pamilya ng White Brotherhood

Susunod Na Artikulo