Ikaw ay Mga Emisyonaryo ng Ginintuang Panahon ”, sa pamamagitan ng mga Ascended Masters

  • 2011


Libu-libong mga tao sa buong mundo ang tinawag upang ipalagay ang kanilang kadalubhasaan. Kasama nila ang maraming mga bata na nakakaalam, o malalaman sa lalong madaling panahon, na narito sila batay sa kanilang mga pagpipilian at ang kanilang mga kakayahan na maging mga emisyonaryo ng isang bagong Golden Age. Ang hindi pa naganap na "tawag" na ito ay hindi lamang mula sa amin, ngunit mula sa presensya ng Diyos sa inyong lahat na sumang-ayon bago ka ipinanganak upang maging sa Earth upang maging bahagi ng pag-akyat ng sangkatauhan hanggang sa ika-5. sukat Libu-libo sa atin ang tumutulong sa kanila na mag-advance hanggang ika-4. at sa wakas ay ipasok ang ika-5. sukat, kung saan ka maninirahan sa Unitary Consciousness. Marami sa inyo ang lalong nagiging kamalayan na kayo ay naririto bilang mga embahador ng inyong sariling Banal na Presensya. Ang pagkakataong ito ay nanawagan sa parehong mga bata at matatanda na maabot ang mga antas ng espirituwal na kapanahunan na bihirang naranasan sa kanilang Daigdig.

Ang mga Shamballa Councils:

Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang parehong mga bata at matatanda ay yakapin ang lahat ng mga energies na darating upang magamit ito upang palakasin ang orihinal na pag-encode ng ilaw sa loob ng puso, at sa huli sa loob ng bawat cell ng katawan. Bagaman ang ilan sa mga energies na ito ay mukhang negatibo, ang lahat ng mga ito ay maaaring mabago at muling kwalipikado sa pamamagitan ng kanilang malay na intensyon. Pagkatapos, ang mga nabago na enerhiya ay maaaring magamit upang ihanay ang iyong puso, isip at katawan ng higit sa iyong Presensya o iyong Tunay na Sarili.

Ang mga bagong alon ng Banayad na ito ay nagpapatunay din sa natutulog na mga strand ng natutulog na DNA na nagpapanatili ng coding bago ang paghihiwalay at maaari na itong magamit upang makalikha ng bagong Golden Age. Ang nais nating sabihin bago ang paghihiwalay ay ang codification ng DNA ng pagiging bago ang takot at paghihiwalay ay naging bahagi ng kamalayan ng sangkatauhan.

Maraming mga bata na mayroon nang ilan sa mga thread na ito na bukas at magagamit. Ito ay magiging higit pa at mas malinaw sa mga araw na hinaharap kapag sila ay lumalaki at lumipat nang higit pa patungo sa kanilang layunin kung saan sila narito sa Earth sa panahon ng mga pivotal time na ito.

Nang magsimulang bumuo ang isang tao ng isang publiko at pribadong pagkakakilanlan, isang malaking paghihiwalay sa kamalayan ang naganap. Ang pribadong pagkakakilanlan ng isa ay bahagi ng kanyang Tunay na Sarili o Banal na Presensya. Nang ang bahaging iyon ng kanyang sarili ay nagsimulang umatras, isang pampublikong pagkakakilanlan, o isang maling harapan, ay nilikha kasama ang lahat ng mga takot at mga limitasyon nito. Ang Tunay na Akin o Banal na Presensya ng bawat lalaki, babae at bata ay ang kanilang espirituwal na pamana, at iyon ang antas ng kamalayan na gagamitin ng sangkatauhan upang maipahayag ang sarili sa bagong Golden Age, at iyon Ako na nabubuhay sa katotohanan ng kanyang Banal na mana ng walang limitasyong kasaganaan.

Ang katotohanang ito ay naramdaman at nabuhay ng puso na napuno ng Pag-ibig at Liwanag ng Pinagmulan / Orihinal na nakahanay ito sa orihinal na memorya ng Tunay na Sarili nito, mula sa lahat ng takot at lahat ng mga saloobin o damdamin ng duwalidad. Kung natutunan ito ng mga bata sa murang edad, maaari silang magsimulang magpakita at mamuhay bilang kanilang Tunay na Sarili bago ang edad na limang taon. Gayunpaman, natutunan nila kung paano lumikha ng isang maling pagkakakilanlan batay sa nakikita nilang itinanghal sa kanilang paligid ng kanilang mga magulang at kanilang mga guro, kaya't sa lalong madaling panahon tinatanggap nila ito bilang isang kinakailangang bahagi ng kanilang kaligtasan bilang mga taong nabubuhay sa Earth.

Ang dating kasabihan ng "katotohanan ay magpapalaya sa iyo" ay tunay na tunay at mahalagang pahayag, at gayon pa man hindi ito talaga naiintindihan o nabuhay. Habang ang Banal na Plano para sa iyong Daigdig ay patuloy na magbubukas, nabubuhay at nagsasalita bilang ang iyong Tunay na Sarili ang isa sa iyong pinakadakilang mga pagkakataon na lumakad sa Earth bilang isang buhay na guro. Ito ay maaari ring maging isa sa kanyang pinakadakilang pagsubok sa kanyang kagalingan sapagkat nangangahulugan din ito ng pamumuhay nang walang takot at nakikita ang kanyang sarili, nagmamahal sa kanyang sarili at nakikita ang sarili bilang tunay na sila - ang Kanyang Banal na Presensya - nagbubunyag sa bawat sandali. Inaanyayahan kang maging isa sa "mga counter ng kalsada" ng iyong bagong Golden Age, pati na rin ang lahat ng mga bata na nasa Daigdig sa oras na ito.

Ang parehong mga bata at matatanda ay nais na mabuhay ang kanilang buhay na puno ng kagalakan. Maaari itong tulungan ng isang simpleng pagbabago na pinadali sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanilang sarili:

Ang aking buhay ba ay puno ng mga reklamo o pasasalamat?

Ako ba ay isang tagalikha na nakahanay sa lahat ng Banal na katangian ng aking Tunay na Akin o nabiktima ba ako ng aking mga kalagayan?

Sino ang igiit na maging biktima ay hindi talaga nakikita ang lahat ng mga kamangha-manghang bagay na maaari niyang likhain sa kanyang buhay. Ang pamumuhay sa kagalakan at kalayaan ay likas na natural kapag ang isa ay nagpapalaya sa sarili mula sa ilusyon na mga hadlang ng lumang paradigma.

***

Mga Emperor ng Golden Age - www.WalkTheEarthAsALivingMaster.com - Oktubre 15, 2011

Susunod Na Artikulo