Pag-aari ng iyong sariling kapangyarihan - ni Martin Brofman

  • 2015

Ang pagmamay-ari ng iyong sariling kapangyarihan, ang iyong kapangyarihan upang maging tunay, upang maging ikaw talaga, ay sa katunayan, na angkop sa iyong kalayaan. Sa maraming mga paraan, ipinagkaloob mo ang iyong kapangyarihan at / o kalayaan sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, isipin at maging.

Halimbawa, kapag sinabi mo o nag-iisip ng tulad ng, "Ang taong iyon ay nagagalit sa akin, " isinuko mo ang iyong kapangyarihan / kalayaan upang magpasya kung magagalit o hindi magagalit sa taong iyon. Sinabi mong wala kang kapangyarihan, at ang taong iyon ay may kapangyarihang magpasya kung magalit ka.

Maaari mong piliing hindi na gawin ito.

Mas magiging angkop na sabihin ang isang bagay tulad ng, "Nagagalit ako kapag ginagawa iyon ng taong iyon." Sa ganoong paraan, nauunawaan mo na ikaw ang gumawa sa iyo ng galit, at maaari ka ring magpasya na makaramdam ng galit, o makaramdam ng kakaiba.

Walang sinuman ngunit ikaw ay "gumagawa" sa tingin mo galit, o malungkot, o nalulumbay, o masaya, o sexy, o nababato, atbp. Mula ngayon ikaw ay nasa proseso ng pagpapasya para sa iyong sarili tungkol sa iyong buhay, ang iyong mga pagpipilian, ang iyong mga aksyon, iyong damdamin, at kung ano ang nakikita mo, bakit hindi gampanan ang kapangyarihan upang makagawa ng mga pagpapasya sa lahat ng antas?

Bigyang-pansin ang mga salitang ginagamit mo, sapagkat sila ang bumubuo ng batayan ng iyong mga paraan ng pag-iisip. Makinig sa iyong mga salita, at mapagtanto kung sinasalamin man o hindi ang iyong kalayaan na magpasya para sa iyong sarili, kung ano ang nararamdaman mo o kung ano ang ginagawa mo.

Sinasabi mo, "Hayaan mo akong gawin ito, " humihiling ng pahintulot o ipahayag ang iyong mga hangarin sa pamamagitan ng pagsasabi, "Gusto kong gawin ito, " o kahit na "Gagawin ko ito?" Sasabihin mo, "Ang taong iyon ay manipulahin ako" o "Pinapayagan kong manipulahin ang aking sarili"? Anuman ang nagawa mo na hindi nagtrabaho para sa iyo, maaari mong piliing hindi na gawin ito.

Na-repressed ka ba na ipinahayag kung ano ang talagang gusto mo para sa naisip mong maisip ng isang tao? Kaya, binigyan mo ng kontrol ang iyong kapangyarihan ng salita sa taong iyon.

Libre ka, alam mo na. Nais mo bang pagmamay-ari ang iyong kalayaan?

Na-refpress mo ba ang iyong sarili mula sa pagtingin sa isang bagay o sa isang tao para sa iniisip ng ibang tao? Pagkatapos, binigyan mo ang iyong kalayaan ng pagpili upang makita kung ano ang gusto mo, sa taong iyon.

Pinigilan mo ba ang iyong sarili mula sa paggawa ng nais mo para sa maaaring isipin ng ibang tao? Ibinigay mo ang iyong kalayaan sa pagkilos. Pinigilan mo ang iyong sarili mula sa pagsasalita, mula sa pagkilos, mula sa nakikita kung ano ang tunay sa iyo. Ang malinaw na pangitain ay nauugnay sa pagpapahintulot sa iyong sarili na maging tunay, at upang magtiwala sa ito - sa katunayan, igiit ito.

Sa pagmamay-ari ng iyong kalayaan, dapat mo ring kilalanin ang kalayaan ng iba. Walang nagbibigay sa iyo ng iyong kalayaan - mayroon ka na. Nasa iyo lamang na maging malaya. Sa parehong paraan, hindi mo binibigyan ang kalayaan ng iba. Maaari mo lamang makilala na mayroon sila nito.

Kapag gumawa ka ng isang bagay, ang iba ay malayang makaramdam kung ano ang pipiliin nila tungkol sa iyong ginagawa. Para sa iyo, gayunpaman, ikaw ay pagiging tunay, at kumikilos nang may pagmamahal at kalayaan ayon sa iyong mga pagganyak. Kung hindi ka nagkakaintindihan, maaari mong piliing limasin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng komunikasyon. Hindi kinakailangan na baguhin mo ang iyong paraan ng pagiging sa pamamagitan ng pakiramdam ng iba. Kung pipiliin mong magbago, dapat dahil ito ay para sa iyo na gawin ang mga bagay nang naiiba.

Sa parehong paraan, kung may ibang tao na gumawa ng isang bagay kung saan pinili mong hindi maganda ang pakiramdam, iyon ang iyong pinili. Ang taong iyon, ay libre din. Kung hindi maganda ang pakiramdam ay bunga ng isang hindi pagkakaunawaan, maaari itong linawin sa pamamagitan ng komunikasyon. Huwag magpalagay ng anuman Magtanong, at pagkatapos ay malalaman mo.

Kung hindi maganda ang pakiramdam ay ang resulta ng mga kalakip na kailangan mong palayain sa iyong landas sa kalinawan at kalayaan, maaari kang makahanap ng isa pang paraan ng pag-iisip at pakiramdam kung saan mo mas mahusay, kung saan hindi ka nagpapasya kung ano na ibang tao ang gagawa ng iba, ngunit mas mabuti kung ano ang kailangan mong gawin nang iba.

Kung inaasahan mong baguhin ng ibang tao ang kanilang paraan ng pagiging sa pamamagitan ng nararamdaman mo, nais mong kontrolin ang taong iyon. Kung hindi mo nais na kontrolado, nais mo bang ihinto ang pagkontrol?

Marahil sa nakaraan, kung tiningnan mo ang isang sitwasyon na hindi mo itinuturing na pinakamainam, napagpasyahan mo kung ano ang dapat gawin ng ibang tao, o kung ano ang dapat nilang gawin Magkaiba sa hinaharap. Kung talagang naaangkop mo ang iyong kapangyarihan at kalayaan, hindi mo na iyon ginagawa, kung hindi, magpasya ka lang kung ano ang maaari mong gawin nang iba at pagkatapos, at kung ano ang maaari mong gawin nang iba. Mula ngayon, sa hinaharap. Kapag tapat ka tungkol sa isyung ito, ang iyong mga saloobin ay kasama rin sa proseso. Hangga't nakikita mo ang iyong sarili na iniisip kung ano ang gagawin ng iba, o iniisip, o pakiramdam, hindi ka lubos na may-ari ng iyong kapangyarihan o iyong kalayaan.

Kung nais mong pagmamay-ari ang iyong kalayaan, handa ka bang makilala ang kalayaan ng iba? Pagkatapos, mauunawaan mo na hindi mo pinalulungkot ang iba, ngunit maaari silang magpasya na madama ang ganoong paraan kapag gumawa ka ng isang bagay. Hindi mo sila pinapagpaligaya, ngunit pinili nilang maramdaman ang ganoong paraan kapag gumawa ka ng isang bagay.

Hindi mahalaga kung ano ang iyong gawin, sabihin mo, ang ilang mga tao ay aprubahan, at ang iba ay hindi. Mayroon kang kalayaan na magpasya kung aling mga taong makakasama mo. Kung nagpasya kang makasama sa mga naghuhusga sa iyo, maaari mong pakiramdam tulad ng isang damo sa isang hardin, palaging naramdaman na parang kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong paraan ng pagiging.

Sa halip, maaari kang pumili na maging maayos kapag hinuhusgahan ka nila, alam na ikaw lamang ang nasa iyo, at ang iba ay malayang makaramdam ng gusto nila tungkol dito. Maaaring hatulan ka nila ayon sa kanilang mga pamantayan, ngunit nabubuhay ka ayon sa iyong sariling mga pamantayan.

Maaari mo ring piliing makasama ang mga taong hindi hinuhusgahan ka, at sa halip, pinapahalagahan ka nila kung sino ka. Maaari kang makaramdam ng mas malaya, at mas nakakarelaks kapag ikaw ay tunay, pagiging ikaw talaga. Malalaman mo na hindi ka isang damo, ngunit isang bulaklak lamang sa maling hardin.

Marahil, noong nakaraan, napiling magbago, upang maging ibang tao kaysa sa kung sino ka talaga, mahalin, makakuha ng pag-ibig. Kung nais mong malaman na ikaw ay mahal ng kung sino ka, pagkatapos ay alam ko kung sino ka talaga, at hayaan mong maging ang imahe na gusto mo.

Ang pag-ibig ay hindi maaaring hilingin. Dapat itong daloy nang malaya, at malayang magbigay. Pagkatapos, malalaman mo na ang pag-ibig na ito ay tunay. Kung lumikha ka ng isang imahe upang mahalin, at gustung-gusto ng mga tao ang imaheng iyon, na hindi ka makaramdam ng mahal sa kung sino ka talaga.

Kung ang mga expression ng pag-ibig ay hiniling, hiniling sila, kung hindi mo talaga alam kung magpapakita sila kung hindi mo ito hiniling.

Hindi mo pa rin sigurado sa pag-ibig. Napagtanto kung ang mga expression ng pag-ibig ay malayang mula sa iba, kapag ikaw ay tunay. Pagkatapos, malalaman mong darating sila dahil pinili ng iba na ipahayag ang kanilang pag-ibig, at malalaman mo na ito ay tunay. Kapag alam mong nandoon ang pag-ibig, buksan mo at madama ito.

Minsan, ang mga expression ng pag-ibig ay hindi maunawaan, dahil nagturo sila sa amin ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal na nararamdaman namin. Ang paraan ng pagpapahayag ng ilang mga tao ng kanilang pag-ibig ay minsan ay hindi naiintindihan bilang pag-ibig na inalis. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring malutas sa pamamagitan ng komunikasyon, upang ang mga pagpapahayag ng pag-ibig sa wakas ay ang mga kung saan ang karanasan ng taong tumatanggap sa kanila ay nakatayo, isang bagay na nagpapasaya sa kanila.

Alalahaning ipahayag ang iyong pag-ibig nang ganoon din. Ipahayag ang iyong pag-ibig sa paraang nais mong ipahiwatig ng iba ang kanilang pagmamahal sa iyo, sa isang paraan na magreresulta sa pakiramdam na mabuti, at sa paraang magiging masaya ka kapag natanggap mo ito.

Mayroon kang kapangyarihan at / o kalayaan na maging kung sino ka talaga, maging sa kung saan mo nais na, kung sino ang nais mong makasama (kung nais nilang makasama), ginagawa ang tunay na nais mong gawin. Ang iba naman, ay may parehong kapangyarihan / kalayaan.

Kung matapat mong hindi masabi ang iyong sarili na hindi masabing, "Mahal ko kung nasaan ako, mahal ko kung sino ang kasama ko, mahal ko ang ginagawa ko, " kung gayon may kailangang magbago. Mayroon kang kapangyarihan at / o kalayaan na baguhin ito.

Kung ito ay isang sitwasyon kung saan hindi ka nakakaramdam ng kasiyahan, mayroon kang tatlong pagpipilian:

Binago nito ang sitwasyon.

Alalahanin mo siya.

Baguhin ang paraang nakikita mo ang sitwasyon.

Iwanan ang sitwasyon, at maghanap ng isa pa.

Kung ang sitwasyon, halimbawa, ay ang iyong trabaho, maaari mo itong baguhin upang ang iyong ginagawa ay nangangahulugan ng higit sa iyo. O, maaari mo itong makita sa ibang paraan kung saan mas mahusay ang pakiramdam mo at samakatuwid ay masaya ka sa sitwasyong iyon (ngunit dapat itong maging tunay para sa iyo). Kung hindi mo gagawin ang alinman sa mga bagay na ito, kung gayon marahil kailangan mong gumawa ng ibang bagay, sa ibang trabaho, upang nais mong mamuhunan ng oras at enerhiya sa araw-araw.

Kung ito ang iyong tahanan, naramdaman mo ba sa bahay ito? Kung hindi, alalahanin ito sa paraang katulad nito. Kung hindi man, piliing makita ito bilang tunay na perpekto para sa iyo ngayon. Kung hindi man, lumipat.

Kung talagang naniniwala ka na ang mga pagbabagong ito ay masyadong napakalawak para sa iyo, na "hindi mo maaaring gawin ang mga ito, " ito ay dahil naibigay mo ang iyong kapangyarihan at / o kalayaan. Hindi sa hindi mo magagawang gawin ang mga pagbabagong ito, ngunit hindi mo napili na gawin ito. May kapangyarihan ka pa ring likhain ang iyong buhay sa paraang gusto mo talaga. Mayroon kang kapangyarihan at / o kalayaan na baguhin ang hindi nagtrabaho para sa iyo, baguhin ang hindi nagresulta sa iyong pagiging masaya tulad ng nais mong maging.

Kasama ka ba sa mga taong hindi mo talaga nasisiyahan na makasama? Kung gayon, isinuko mo ang iyong kapangyarihan upang maging masaya sa kanila.

Hindi mo na kailangang gawin ito.

Kung naibigay mo ang iyong kapangyarihan, maaari mo itong mabawi. Ito ay iyo pa rin. Pag-aari mo siya.

Kasama sa iyong kapangyarihan at / o kalayaan ang iyong pagpipilian upang baguhin ang mga pattern sa loob ng iyong sarili na kinikilala mo ay hindi naging pinakamainam, iyon ang bunga ng isang maling pagdama, at ng mga limitadong paraan ng pag-unawa.

Ang iyong mga kalakip at pagkagumon ay nasa pagitan mo at ng iyong kalayaan. Kapag libre ka, magagawa mong magpasya sa lahat ng oras kung ano ang nais mong gawin, at kung ano ang kahulugan upang gawin. Hindi mo pinapayagan ang iyong sarili na kontrolado ng mga nakaraang programa .

Kapag gumon ka sa isang bagay at hindi mo ito nakuha, hindi ka nakakabuti. Ang antas ng iyong kakulangan sa ginhawa ay nagpapakita ng antas ng pagkalakip o pagkagumon. Maaari mong piliin na huwag ibigay ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kalakip, o sa bagay ng iyong mga kalakip. Kalayaan ang Detachment.

Hindi ito tungkol sa pagputol. Ang pagtanggal ay upang lumayo sa lahat ng mga damdamin. Pinapayagan ng detachment ang positibong damdamin ng kagalakan kapag mayroon kang isang bagay. Kapag mayroong isang bagay na wala ka, maaari mong ituon ang iyong pansin sa kung anong mayroon ka.

Kung, halimbawa, nakakabit ka sa isang hapunan ng lobster, at hindi ka makakain ng hapunan ng lobster, hindi ka malayang nasisiyahan kung ano ang mayroon ka. Kapag hindi ka nakakabit, masisiyahan ka sa isang salad, isang steak, o kung mayroon kang lobster, talagang masisiyahan din.

Kung ikaw ay nakakabit o gumon sa isang tao, kapag kasama mo siya, gumugugol ka ng oras na nababahala kung hindi ka makakasama, at kapag wala sila, ginugugol mo ang oras na nawawala ang mga ito, at hindi kasama sa mga taong kasama mo. Hindi iyon kalayaan.

Mayroon kang kapangyarihan at kalayaan na maging ganap na naroroon nasaan ka man, tinatamasa ang nangyayari.

Ang iba ay hindi kailangang baguhin ang kanilang paraan para sa iyong mga kalakip, at hindi mo kailangang baguhin ang iyong paraan ng pagiging para sa mga adik sa iba.

Ipinagpapalagay mo ang kabuuang responsibilidad para sa iyong sarili, at anuman ang iniisip mo, gawin o sabihin at kinikilala na ang iba ay may pananagutan sa lahat ng napili nilang isipin o gawin o sabihin.

Huwag magpasya kung ano ang iniisip ng iba, o kung ano ang kanilang gagawin sa isang naibigay na sitwasyon, sapagkat sa katunayan, hindi mo talaga alam, iyon ang kanilang responsibilidad. Kailangan mo lamang suriin ang iyong sariling budhi at kung ano ang nangyayari dito.

Ang iba ay malayang gusto ang gusto nila at malaya kang magsabi ng oo o hindi sa iyon. Tama para sa kanila na naisin ito at tama para sa iyo na hindi ito gusto. Sa parehong paraan na malaya kang nais ang gusto mo at ang iba ay malaya na hindi gusto ang pareho. Kapag gusto mo pareho ang parehong bagay, mayroong isang libreng kasunduan at pagkatapos ay may isang bagay na malamang na mangyari. Kung hindi, maaari kang sumang-ayon sa hindi pagsang-ayon at ang bawat isa ay maaaring makatagpo ng kaligayahan at kasiyahan sa kanilang sariling paraan.

Ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng kanilang sariling opinyon at kanilang sariling mga saloobin at hangarin at libre ka.

Suriin ang iyong pelikula, kung saan hindi ka lamang ang kalaban, kundi pati na rin ang direktor. At ikaw din ang publiko. Ano ang mga epekto ng iyong mga aksyon at salita? Maaari ka bang sumulat ng isang mas mahusay na script para sa iyong sarili? Kung gayon, ano ang gagawin mo nang iba? Maaari kang kumilos nang may higit na pagmamahal, higit pang pag-unawa?

Ilahad ang sitwasyon sa iyong isip, ginagawa itong naiiba, at makita ang magkakaibang pagtatapos. Magpasya na kung ang sitwasyon ay nagtatanghal muli, makikita mo itong ibalik sa bagong paraan. Italaga ang iyong sarili sa pagpapasyang iyon. Kaya, nagbago ka para sa mas mahusay, dahil ito ang iyong pinili, at natutunan mo ang kailangan mo.

Dapat mo ring mapagtanto na ang mga bagay ay nangyayari sa paraan na kailangang mangyari, kasama ang kimika ng mga taong kasangkot, upang makuha ang resulta na kailangang mangyari. Sa susunod, gayunpaman, magagawa mong makamit ang parehong resulta na may higit na pagkakaisa.

Patuloy na gawin ito hanggang sa matapat mong maibigay ang iyong pelikula at ang iyong character na mahusay na mga pagsusuri. Kung nakita mo ang pelikulang iyon sa sinehan, maiisip mo na ito ay isang kamangha-manghang pelikula, na may kagila-gilalas na bituin! Iminumungkahi mo ang pelikula sa iyong mga kaibigan at masisiyahan na panoorin itong muli.

Napagtanto kung ano ang iyong mga dahilan para sa paggawa ng mga bagay. Ano ang iyong mga motivations? Sa isang naibigay na sitwasyon, pumipili ka ba ng takot o kalayaan? Gumagawa ka ba ng mga bagay dahil talagang napili mo sila, o ginagawa mo sila, o hindi ginagawa, sa takot? Tiwala sa iyong mga likas na hilig at kung ano ang tunay sa iyo, at gawin kung ano ang talagang nais mong gawin.

Naglagay ka ba ng iyong sarili mula sa pagiging tunay na ikaw ay dahil naisip mo na kailangan mong gawin, at pagkatapos ay napagtanto mo na hindi mo talaga ito nagawa? Kaya, ang batayan ng iyong desisyon at ang iyong mga aksyon ay takot. Gumawa ng desisyon na hindi mo na kailangang gawin ito. Maaari kang maging kung sino ka talaga, at mas masisiyahan ka sa mga tao . Kapag ginawa mo ang talagang gusto mo, isang kahanga-hangang nangyayari.

Ang pag-ibig ba sa iyong pagganyak, o kasalanan ba ito? Gumagawa ka ba ng mga bagay upang maiwasan ang pakiramdam na nagkasala, dahil sa palagay mo ay nagkasala na hindi ginagawa ang mga ito? O kaya ay kumilos ka nang malinaw, ginagawa ang talagang nais mong gawin, bilang isang pagpapahayag ng pag-ibig.

Kung ikaw ay nag-uudyok sa takot o pagkakasala, nais mo bang magpatuloy sa ganoong paraan? Hindi mo kailangang, alam mo.

Maaari kang gumawa ng isang malay-tao na pagpipilian, isang malalim na pagpapasya, hindi pagkakaroon ng takot o pagkakasala o galit na kumokontrol sa iyong buhay, kung hindi kumikilos bilang isang malay-tao na malayang Pagiging. Kapag ginawa mo, mula sa sandaling iyon, kung natuklasan mo na ang iyong desisyon ay magiging isang tiyak na paraan, o gawin (o hindi gawin) isang tiyak na bagay batay sa takot, pagkakasala o galit, italaga ang iyong sarili sa paggawa ng ibang desisyon . Kaya, hindi mo pinahihintulutan ang iyong sarili na kontrolin ng mga nakaraang pattern ng pagiging o paggawa, ngunit talagang nabubuhay ang iyong kalayaan.

Libre ka talaga. Kailangang makuha mo ang iyong kalayaan, at maging malaya. Hindi lamang magiging mas mahusay ang iyong pakiramdam at masisiyahan ka sa iyong buhay nang higit pa, ngunit ilalabas mo rin ang mga pattern na nauugnay sa pangit na pangitain. Magbabalik ka sa kaliwanagan.

Malaya mong isipin ang paraang napili mo, at gustung-gusto mo ang napili mo, at kumilos sa paraang napili mo.

Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay nasisiyahan na makita kang masaya sa paraan na gusto mong maging masaya, pagiging sagad na pagpapahayag ng iyong pagiging, pagiging tunay, pagiging lahat ng makakaya mo maging. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay talagang nais mong magtagumpay.

Ngunit, nakasalalay sa iyo.

Mayroon kang kapangyarihan at kalayaan upang maging tunay, maging masaya, magtagumpay, makuntento.

Tumingin nang malinaw sa kung ano ang tunay sa iyo. At tingnan ito.

Habang itinuro nila sa amin na ito ay isang mabuting bagay na maging sa ating sarili, sa katunayan, kinakailangan din nilang ituro sa amin sa maraming mga paraan na hindi natin kailangang maging ating sarili upang malugod ang iba at ito ay Mabuti na mapasaya ka, mapasaya ang iba.

Kaya, tila isang pagpipilian sa pagitan ng pagpapasaya sa iba, sa isang banda, at pagiging ating sarili, na nagpapasaya sa ating sarili, sa kabilang panig.

Kung pinili mo na huwag maging iyong sarili para maging masaya ang iba, napagpasyahan mo na ang kasiya-siya sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging talagang iyong sarili. Ito ay isang magandang pagpapahayag ng iyong pag-ibig, ngunit sa isang mataas na gastos sa iyo, at ang iyong kadalian ng pagiging, at iyong kalusugan. Ang kadalian ng pagiging ay nauugnay sa kalusugan. Ang hindi pagiging iyong sarili ay nangangailangan ng isang pamumuhunan ng enerhiya, na kilala rin bilang stress, isang hindi malusog na elemento mula sa anumang punto ng pagtingin.

Ano ang pinaka-kahulugan ay upang baguhin ang iyong mga prayoridad upang ang, pagiging tunay, ito ang pinakamahalaga at sa katunayan, isang kinakailangang bahagi ng anumang proseso ng pagpapagaling.

Masisiyahan ka pa rin sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa anumang paraan na gumagana para sa iyo at alam ang kahalagahan ng pagiging tunay. Ang iyong sarili. Laging. Na may kaliwanagan at pag-ibig.

Pag-aari ng iyong sariling kapangyarihan ni Martin Brofman

Susunod Na Artikulo