Maging kumpletong Pag-print ng Magnificence, ni Celestial Unicorn at Dolphins

  • 2019

"Upang makumpleto Naselyohang kadiliman, " kamangha-manghang mensahe mula sa Celestial Unicorns at Dolphins, Channeled sa pamamagitan ng Natalie Glasson, ay kamangha-manghang!

Maging kumpletong Stamping ng kadakilaan

... kung pinapayagan mo ang iyong sarili na maging bukas sa pagkakaroon ng Lumikha na tumagos sa iyong isip at kamalayan, maaari kang makatanggap ng mga karanasan ng pagkilala, inspirasyon at kaalaman na makakonekta sa iyo sa kadakilaan ng Lumikha.

Ang aming katotohanan ay iyong katotohanan, ang iyong katotohanan ay ang aming katotohanan, ang aming pinagsama na katotohanan ay hindi kabilang sa amin ngunit isa pa tayo .

Dumating kami bilang paalala ng iyong kadalisayan at pagka-diyos; Kami ang kamalayan ng Celestial Unicorn at Dolphins ng ika-14 na Dimensyon. Dinadala namin sa iyong presensya ang ilaw, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan ng ika-14 na sukat .

Sa panahong ito ng pag-ibig na may pag-ibig na gusali sa loob at paligid mo, oras na para magising ka nang lubusan sa kadakilaan ng Lumikha, ang pinakamahalagang bagay ay ang kadakilaan ng Lumikha sa loob at paligid mo.

Sa palagay mo ba ang kadakilaan ng Lumikha ay gumagana sa pamamagitan mo, na umiiral sa bawat cell ng iyong katawan?

Mahalaga sa oras na ito na payagan ang pag - ibig ng Lumikha upang buksan ang mga pintuan ng Uniberso sa iyo upang makita mo ang kadiliman sa uniberso at sa paligid mo.

Ang kamalayan ng sangkatauhan at ang Earth ay nagbabago nang malaki sa bawat siklo ng gabi at araw sa Lupa.

Kung pinapayagan mo ang iyong sarili na buksan ang iyong sarili sa inspirasyon ng Lumikha na nakakaranas ng kadakilaan na permanenteng naroroon, magbibigay ito sa iyong sariling kamalayan, samakatuwid, ang pag-filter sa pangkalahatang kamalayan ng sangkatauhan at ng Daigdig.

Sa oras na ito, mayroon silang banal na layunin na baguhin ang kamalayan ng Daigdig at i-print ang banal sa isipan ng marami, kasama na ang iyong.

Kapag naranasan mo ang banal at pag- ibig ng Lumikha, madalas itong hindi maipaliwanag sa mga salita ngunit maaari itong mahayag sa mga damdamin o pangitain, kung minsan ay hindi mo ito lubos na naiintindihan, ngunit mayroong isang pakiramdam ng pagkilala, inspirasyon at kaalaman.

Kapag ang pagkilala, inspirasyon at kaalaman ay naroroon, ito ay isang malakas na koneksyon at pagpapahayag ng Lumikha na nagtataglay ng isang kalidad ng paniniwala na maaaring hindi matitinag.

Pinapayagan ang mga energies na itinanim sa iyong isip at kamalayan na matiyak na ang iba ay makakapasok sa parehong enerhiya at paniniwala sa Lumikha .

Kapag ang pagkilala, inspirasyon at kaalaman ay naroroon, ito ay isang malakas na koneksyon at pagpapahayag ng Lumikha na nagtataglay ng isang kalidad ng paniniwala na maaaring hindi matitinag.

Pinapayagan ang mga energies na itinanim sa iyong isip at kamalayan na matiyak na ang iba ay makakapasok sa parehong enerhiya at paniniwala sa Lumikha .

... oras na para magising ka nang higit pa sa kadakilaan ng Lumikha, ang pinakamahalagang bagay ay ang kadakilaan ng Lumikha sa loob at sa paligid mo.

Kapag ang pagkilala, inspirasyon at kaalaman ay naroroon, ito ay isang malakas na koneksyon at pagpapahayag ng Lumikha na nagtataglay ng isang kalidad ng paniniwala na maaaring hindi matitinag.

Pinapayagan ang mga energies na itinanim sa iyong isip at kamalayan na matiyak na ang iba ay makakapasok sa parehong enerhiya at paniniwala sa Lumikha .

Mahalagang tandaan na ikaw ay isang malakas na beacon ng pagpapahayag ng Lumikha, at higit sa lahat, ikaw ay isang malakas na angkla ng Lumikha.

Ang karunungan at inspirasyon ay dumadaloy sa iyong isip, pag-unawa at kamalayan upang gabayan ka, din dahil ang iyong isip at kamalayan ay isang malakas na angkla at nagpapalawak ng baso ng enerhiya.

Ang iyong isip at kamalayan, alam mo man ito o hindi, ay konektado sa lahat ng nilalang at kaluluwa sa Earth at sa mga panloob na eroplano .

Ang naranasan mo sa loob ng iyong isip at kamalayan ay literal na katulad sa isa pang katotohanan, kaya, tulad ng isang alon ng radyo, ibinahagi ito nang bukas at madalas na walang kamalayan sa lahat ng iba pang mga kaluluwa sa Earth.

Mahalagang kilalanin na ang mga negatibong kaisipan sa loob ng isip at kamalayan ng iyong sariling pagkatao at sangkatauhan ay madaling makansela at mabubura sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na pagkilala, inspirasyon at kaalaman.

Hindi ito dapat magmula sa iyo, maaari itong itanim o maaktibo sa loob ng iyong isip at kamalayan.

Ang mga negatibong enerhiya ay tinanggal dahil sa pagkilala, inspirasyon at kaalaman, na nagpapahintulot sa kanila na makita ang kadakilaan ng Lumikha, na katulad ng nakikita ang katotohanan ng Lumikha .

Ibinahagi namin sa iyo na kung pinapayagan mo ang iyong sarili na maging bukas sa presensya ng Lumikha na tumagos sa iyong isip at kamalayan, makakatanggap ka ng mga karanasan ng pagkilala, inspirasyon at kaalaman na makakonekta ka sa kadakilaan ng Lumikha .

Hindi lamang ikaw ay makikinabang mula sa prosesong ito, dahil ang enerhiya na inilalagay sa iyong isip ay tatag sa kamalayan ng sangkatauhan .

Habang sumuko ka sa proseso, bibigyan kami ng pagkakataon na gamitin ang iyong tunay na kaisipan bilang isang angkla para sa sagrado at bagong karunungan na dapat isama sa Earth at sa masiglang istruktura ng sangkatauhan .

Ang iyong isip at iyong budhi ay magiging isang kayamanan ng kayamanan ng bagong banal na karunungan na angkop para sa kasalukuyang panahon ng pag-ibig.

Maraming mga pananaw ng sangkatauhan at kahit na ang kanilang sariling pananaw ay dapat mabago upang umangkop sa pagkakatawang-tao ng Panahon ng Pag-ibig .

Kung sa tingin mo ay gumagabay, nais naming tulungan kang maranasan at ma-access ang kadakilaan ng Lumikha sa pangalan ng iyong sarili at sangkatauhan.

Ang ilang impormasyon at sagradong karunungan ay magiging kapaki-pakinabang upang suportahan ang iyong sariling espirituwal na paggising, habang ang iba pang impormasyon ay maipapadala nang natural at awtomatiko sa kamalayan ng sangkatauhan at ng Earth sa pamamagitan lamang ng iyong panginginig ng boses.

Kapag hinihiling namin sa kanya na tumuon sa pag-ibig at ang paglitaw ng kanyang pagkatao, inihahanda namin siya sa isang sandali kung saan ipahayag niya ang buong uniberso ng Lumikha, lahat ng bagay na angkop at kinakailangan sa pamamagitan ng kanyang pagiging natural na pagkakaroon at pagpapahayag ng Ang pagiging totoo mo.

Ang sagrado, karunungan, mga code, simbolo, paliwanag at marami pang iba ay dumadaloy sa iyong pagkatao, ipapadala ito lalo na mula sa iyong isip at kamalayan sa iba pa sa Lupa.

Isipin na ang lahat ng kaluluwa ay magkamit ng pareho, magiging katulad ito sa isang network at isang malakas na mapagkukunan ng ilaw at pag-ibig ng isang pagpapahayag ng Lumikha . Makikita mo, makikilala at madarama na ang Lumikha ay dumadaloy at mula sa, hanggang at sa iyong buong pagkatao.

Mahirap isipin; Ito ay isang karanasan ng pagkakaisa sa Earth at isang karanasan ng Lumikha . Lahat ng bagay na angkop at kinakailangan sa pamamagitan ng iyong pagiging natural na pagkakaroon at pagpapahayag ng iyong katotohanan.

Ang sagrado, karunungan, mga code, simbolo, pag-iilaw at marami pa ay dumadaloy sa pamamagitan ng iyong pagkatao, ay maipapadala lalo na mula sa kanyang isip at kamalayan sa iba pa sa Daigdig.

Isipin na ang lahat ng kaluluwa ay magkamit ng pareho, magiging katulad ito sa isang network at isang malakas na mapagkukunan ng ilaw at pag-ibig mula sa isang pagpapahayag ng Lumikha . Makikita mo, makikilala at madarama na ang Lumikha ay dumadaloy at mula sa, hanggang at sa iyong buong pagkatao.

Mahirap isipin; Ito ay isang karanasan ng pagkakaisa sa Earth at isang karanasan ng Lumikha, lahat ng naaangkop at kinakailangan sa pamamagitan ng iyong pagiging isang likas na pagkakaroon at pagpapahayag ng iyong katotohanan.

Ang sagrado, karunungan, mga code, simbolo, pag-iilaw at marami pa ay dumadaloy sa pamamagitan ng iyong pagkatao, ay maipapadala lalo na mula sa kanyang isip at kamalayan sa iba pa sa Daigdig.

Isipin na ang lahat ng kaluluwa ay magkamit ng pareho, magiging katulad ito sa isang network at isang malakas na mapagkukunan ng ilaw at pag-ibig mula sa isang pagpapahayag ng Lumikha . Makikita mo, makikilala at madarama na ang Lumikha ay dumadaloy at mula sa, hanggang at sa iyong buong pagkatao.

Mahirap isipin; ito ay isang karanasan ng pagkakaisa sa Earth at isang karanasan ng Lumikha, ito ay maipapadala lalo na mula sa iyong isip at kamalayan sa iba pa sa Daigdig.

Isipin na ang lahat ng kaluluwa ay magkamit ng pareho, magiging katulad ito sa isang network at isang malakas na mapagkukunan ng ilaw at pag-ibig mula sa isang pagpapahayag ng Lumikha . Makikita mo, makikilala at madarama na ang Lumikha ay dumadaloy at mula sa, hanggang at sa iyong buong pagkatao.

Mahirap isipin; ito ay isang karanasan ng pagkakaisa sa Earth at isang karanasan ng Lumikha, ito ay maipapadala lalo na mula sa iyong isip at kamalayan sa iba pa sa Daigdig.

Isipin na ang lahat ng kaluluwa ay magkamit ng pareho, magiging katulad ito sa isang network at isang malakas na mapagkukunan ng ilaw at pag-ibig mula sa isang pagpapahayag ng Lumikha .

Makikita mo, makikilala at madarama na ang Lumikha ay dumadaloy at mula sa, hanggang at sa iyong buong pagkatao. Mahirap isipin; Ito ay isang karanasan ng pagkakaisa sa Earth at isang karanasan ng Lumikha .

Kung sa tingin mo ay gumagabay, nais naming tulungan kang maranasan at ma-access ang kadakilaan ng Lumikha sa pangalan ng iyong sarili at sangkatauhan.

Sa kamalayan ng Unicorn at Dolphins ng mga antas ng selestiyal ng Dimensyon 14, nakikilala natin sa loob natin ang isang malalim na estado ng kadalisayan na humahantong sa karanasan ng kadiliman .

Payagan ang ilaw ng Lumikha na dumaloy sa iyong isip at payagan ang iyong sarili na tanggapin ang kadakilaan ng Lumikha.

Madali mong ma-access ang pagkakaroon ng kadakilaan ng Lumikha sa aming lakas dahil ito ay isang kalidad ng Lumikha na ipinahahayag namin.

Nais din naming tulungan ka na mapabuti ang iyong mga sistema ng chakra upang mapanatili ang higit na ilaw at angkla ang kadiliman ng Lumikha sa iyong kamalayan ng chakra. Papayagan ka nitong maranasan ang banal na kadiliman ng Maylalang nang lubusan.

Payagan ang iyong sarili na umupo sa kapayapaan na makakuha ng isang malalim na estado ng pagmumuni-muni.

"Ngayon ay tumatawag ako para sa pangangalaga ng pag-ibig at suporta ng aking pamayanan at mga gabay ng anghel . Hinihiling ko na i-align ang aking sarili sa kamalayan ng Unicorn at Dolphin ng mga antas ng selulang dimensyon 14.

Isipin muna ang perlas na ilaw ng mga Unicorn na dumadaloy sa iyong korona chakra, sa pamamagitan ng haligi ng iyong chakra at punan ang iyong buong katawan ng ilaw.

Isipin ang maputlang asul na ilaw ng Dolphins na dumadaloy sa iyong korona chakra, sa pamamagitan ng iyong haligi ng chakra at nagpapahinga sa bawat chakra na sinusuportahan ng ilaw ng Unicorn .

Habang nag-iipon ang enerhiya, ang makalangit na ilaw ng Unicorn at Dolphin ay sumasama at dumadaloy pabalik sa haligi ng chakra na nagsisimula sa root chakra nito .

Ang pinagsama at pinagsama na ilaw ay unang tumagos at nagliliyab sa loob ng root chakra nito hanggang sa umapaw ito sa sacral chakra at iba pa sa pamamagitan ng haligi ng chakra nito sa solar plexus, puso, lalamunan, pangatlong mata at korona chakras.

Ang pinagsama light input ay mahalaga; Payagan ang mas maraming oras kung kinakailangan. Ina- aktibo mo ang kamalayan ng nakakaranas ng kadakilaan ng Lumikha sa bawat chakra.

Ang ilaw ay aapaw mula sa korona ng chakra nito at ang ilang enerhiya ay dumadaloy sa iyong isip at kamalayan upang makabuo, kung naaangkop, pagkilala, inspirasyon at kaalaman ng Lumikha, samakatuwid, bubuksan nito ang mga pintuan upang maranasan o makilala ang kadakilaan ng Lumikha . "

Ang nasa itaas ay isang paghahanda sa pag-iisip, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy kung nais mo sa pagsusumikap at hangarin na ito.

"Inaanyayahan ko ang nararapat na impormasyon ng banal at ang sagradong karunungan ng Lumikha upang ibuhos ang aking buong pagkatao, lalo na ang aking isip at aking budhi.

Nawa ang banal na impresyon, karunungan at impormasyon sa loob ng aking isip at kamalayan, ay suportahan ang aking sariling pag-akyat at suportahan ang isang pagbabago sa kamalayan ng sangkatauhan .

Nawa ang banal na impormasyon at sagradong karunungan na nakalaan sa sangkatauhan ay mai-filter mula sa aking isipan hanggang sa isipan ng iba, tulad ng isang malakas na alon, na hinihikayat ang bawat isa na makilala ang kadakilaan ng Lumikha . Salamat. "

Payagan ang ilaw ng Lumikha na dumaloy sa iyong isip at payagan ang iyong sarili na tanggapin ang kadakilaan ng Lumikha .

Tandaan na hindi mo kinakailangang pasalita na ipahayag ang karunungan at kaalaman, tanging ang iyong pagkilala ay sapat na.

Narito kami upang suportahan ka at ipang-apoy ang kadakilaan ng Lumikha sa loob mo.

Ang Celestial Unicorn at ang Dolphins ng ika-14 na sukat.

Nais naming tulungan ka na mapagbuti ang iyong mga sistema ng chakra upang mapanatili ang higit na ilaw at angkla ang kadiliman ng Lumikha sa iyong kamalayan ng chakra. Papayagan ka nitong maranasan ang banal na kadiliman ng Lumikha nang lubusan.

May-akda : William Hern n Estrada P rez, Editor at Tagasalin sa Dakilang Pamilya ng hermandadblanca.org

Susunod Na Artikulo