Rosaryo ng "Anghel para sa Gumising

  • 2011

Mga taon na ang nakalilipas sinabi sa akin ni Charly (aking anghel)

"Ang pinakamagandang panalangin ay ang nagmumula sa puso"

At ang mahalagang rosaryong ito ng paggising ng budhi ay iniwan ang puso ng isa sa aking mga batang babae na si Doris Araceli, na kasama ng lahat ng kanyang pagmamahal na nilikha para sa ating lahat.

Kailangan nating maisaaktibo ang ating katawan ng ilaw at isang paraan ay kasama ang PANALANGIN.

Kailangan nating pigilan ang masamang energies na nilikha ng iba sa kanilang takot, at ginagawa natin ito SA PANALANGIN

Ang panalangin, kahit anong gawin mo, magbubukas ng iyong korona chakra at nagbibigay-daan sa iyo upang matanggap ang mga energies na ipinadala ng sansinukob sa araw at gabi upang magising sa kung sino tayo.

Ang panalangin ay potensyal na enerhiya na maabot ang huling sulok ng planeta, pagkamit ng pagbabago hindi lamang sa atin kundi sa buong mundo!

Iyon ang dahilan kung bakit inaanyayahan kita na sumali sa libu-libong mga manggagawang magaan, na araw-araw ay GUMAWA ng Liwanag, sa kanilang pag-ibig at sa panalangin.

DITO AY HINDI KARAGDAGANG KARAGDAGANG KARAPATAN NG PANALANGIN, sapagkat ang bawat pagdarasal ay lumalabas sa puso, sapagkat siya na nagdarasal para sa iba ay nagbubukas ng kanyang sarili sa pangkalahatang pag-ibig, na muling isinilang na siya, at nagising bilang isang Anak ng DIYOS sa lupa

Laging nasa ilaw

Bertha Alicia

Upang kumonekta sa buong uniberso

AKO ang ilaw ng mundo, ako ay isang tao na nagmula sa ilaw, naninirahan sa ilaw at lumilikha ng ilaw

Kung saan man ako pupunta, AKO ang mga kamay ng Diyos na nagtatrabaho sa mundo, at pinukaw ako ng banal na kalooban

AKO ay hinihimok ng lakas ng Diyos at nagtatrabaho ako sa Banal na Plano.

AKO ay isang aktibong miyembro ng White Brotherhood at sinusuportahan ako ng lahat ng mga miyembro ng Hierarchy, at nagtatrabaho ako sa isang tiyak na proyekto ng Hierarchy.

Ako ay bahagi ng bagong pangkat ng mga server sa mundo, AKO ay bahagi ng isang kadena ng pag-ibig at mabuting kalooban na umaabot sa lahat ng sulok ng planeta.

AKO ang nangunguna sa pagdating ng lupain ng Masters ng Hierarchy. AKO ay isang kosmikong antena na bubukas sa kawalang-hanggan upang makatanggap ng mga pagpapala ng Kataas-taasan.

AKO ay isang emitter ng lahat ng mga energies na natatanggap ko, upang maparami ang mga ito kahit saan ako magpunta, at upang maabot ang mga ito sa hindi pangkaraniwang mga lugar. AKO ang salita na HEALS, ang mga kamay na NAKAKAKITA, ang mga paa na KUMIKITA, ang hitsura na NAGSALITA.

AKO ang microcosm na kumikilos, ako ang network na nakikipag-ugnay sa tao sa Diyos, ako ang bono sa fraternity kung saan nagsasama ang lahat ng tao.

AKO ang ilaw ng sanlibutan, ang taglipol ng kadiliman at pagkalito, ang mandirigma ng ilaw, ang nagliliwanag nang walang mga anino, ang matatag na bato na kung saan ang mga sisidlan ng buhay ay natitira.

AKO ang ngiti na naghihikayat, ang braso na nagbibigay-aliw, at AKO ANG ANAK NG DIYOS SA LUPA. Amen

tandaan: ang panalangin na ito ay makakonekta ka agad sa iyong mga kapatid nang may ilaw

Rosaryo ng mga Anghel para sa ating Paggising

Oh! Tulungan ako ng aking Diyos, bilisan mo si Lord na tulungan ako.

Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, amen.

Unang Misteryo Hinihiling namin sa iyo, ginoo, na tulungan kaming madagdagan at palakasin ang aming pananampalataya sa iyo sa bawat sandali.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga anghel, ang Birheng Maria at ang makalangit na koro ng Seraphim, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na ating Panginoon ng biyaya ng ating kamalayan, amen. Aming Ama, 3 ibon na si Maria

Pangalawang Misteryo Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na tulungan kaming mapagtanto kung sino talaga kami, kilalanin at tanggapin ang aming banal na pinagmulan, at mabuhay sa bawat sandali sa kamalayan sa aming Mas mataas na Sarili at sa lahat ng Iyon.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga Anghel, ng Birheng Maria at ng koro selestiyal ng Cherubim, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na Panginoon ng biyaya ng ating kamalayan, amen. Aming Ama, 3 ibon na si Maria,

Pangatlong Misteryo Hinihiling namin sa iyo, ginoo, na tulungan kami, na buksan ang aming mga puso nang higit at maging isang mapagkukunan

may kamalayan at hindi maipalabas ang iyong pagmamahal sa iba at para sa ating sarili. Nawa mapalaya, mapagaling, malinis at balanse ang ating puso.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga anghel, ng Birheng Maria at ang makalangit na koro ng Trono, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na ating Panginoon ng biyaya ng ating paggising ng budhi, amen. Aming Ama, 3 Seabirds

Pang-apat na Misteryo Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na tulungan kaming makita at pakinggan ang iba nang may pakikiramay, na palayasin ang mga paghuhusga, mga pagkiling, pagpuna, masasakit na salita, panunuya, mga puna sa Kapaki-pakinabang at abala. Tulungan kami na laging magkaroon ng isang salita ng paghihikayat para sa iba at ikalat ang iyong kagalakan.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga anghel, ng Birheng Maria at ng koro ng selestiyal ng Paghahari, nawa ay bigyan tayo ng Diyos na Panginoon ng biyaya ng ating paggising ng budhi, amen. Aming Ama, 3 Seabirds

Ikalimang Misteryo Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na tulungan kaming palayain mula sa nakaraan na mga sugat, hinanakit, galit, sakit at pagpapasya na hindi na nagsisilbi sa aming pag-aaral upang makamit ang pag-akyat. Tulungan kaming patawarin ang iba at patawarin ang aming sarili, upang malaya ang aming sarili mula sa mga blockage, implants at mga aparato ng enerhiya sa lahat ng aming mga katawan. Tulungan kaming ilabas ang lahat ng hindi namin kailangan mula sa buhay na ito o sa mga nauna.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga anghel, ng Birheng Maria at ang makalangit na koro ng mga Anghel, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na ating Panginoon ng biyaya ng ating paggising ng budhi, amen . Aming Ama, 3 Seabirds

Ika-anim na Misteryo Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na tulungan kaming palayain ang lahat ng negatibong mga saloobin laban sa aming sarili o sa aming mga kapatid. Tulungan kaming linisin ang aming isip, mag-isip lamang at makapagsalita nang positibo, lumilikha ng mabuti sa ilalim ng anumang mga pangyayari.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga Anghel, ng Birheng Maria at ang makalangit na koro ng Virtues, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na ating Panginoon ng biyaya ng ating paggising ng budhi, amen. Aming Ama, 3 ibon na si Maria

Ikapitong Misteryo Hinihiling namin sa iyo, ginoo, na tulungan kaming laging makita ang banal sa bawat sitwasyon, tulungan kaming huwag madala ng mga opinyon ng mga hindi pa rin nagigising at hindi kami pinapayagan na maghiwalay sa iyong tabi.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga Anghel, ng Birheng Maria at ang makalangit na koro ng mga Principalities, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na Panginoon ng biyaya ng ating kamalayan, amen. Aming Ama, 3 ibon na si Maria

Walong Misteryo Hinihiling namin sa iyo, ginoo, na tulungan kaming palayain ang mga takot na pumigil sa amin sa pagsulong sa espirituwal na landas. Tulungan kaming ilabas ang lahat na humadlang sa amin sa pagmumuni-muni, lumilipad gamit ang aming pag-iisip sa puso, paggunita, pagtutuon ng aming paghinga, sa pagbugbog ng aming puso at pagpasok dito. Tulungan kaming ilabas ang lahat na nakakaabala sa amin mula sa pagdarasal at pagiging narito sa ngayon at ngayon.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng pamamagitan ng mga anghel, ng Birheng Maria at ng makalangit na koro ng Powers, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na ating Panginoon ng biyaya ng ating paggising ng budhi, amen. Aming Ama, 3 ibon na si Maria

Ikasiyam na Misteryo Hinihiling namin sa iyo, ginoo, na tulungan kaming patalasin ang aming intuwisyon, makinig at maunawaan kung ano ang nais sabihin sa amin ng aming puso at Mas mataas na Sarili. Tulungan kaming makinig sa aming anghel na tagapag-alaga, sa birhen na si Maria, sa iyong mga anghel, mga arko, mga nilalang ng ilaw at higit sa lahat sa Ama sa Langit, at bigyan kami ng karunungan upang maunawaan at ilapat kung ano ang sinusubukan mong ituro sa amin. Hinihiling ko sa iyo ang lahat na hindi namin alam na tanungin at kinakailangan para sa aming pag-akyat. Hinihiling ko ang lahat na ito kasuwato ng sansinukob at para sa pinakadakilang kabutihan ng lahat ng kasangkot.

Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga anghel, ang Birheng Maria at ang makalangit na koro ng mga Anghel, nawa’y bigyan tayo ng Diyos na ating Panginoon ng biyaya ng ating paggising ng budhi, amen. Aming Ama, 3 ibon na si Maria

Luwalhati sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, pag-ibig

† Sa loob hinihiling ko ang aking higit na nakahihigit na payagan at alagaan ang aking kumpletong pagpapagaling, sa lahat ng antas, sa lahat ng aking katawan. Ang paglilinis ng aking mga saloobin, damdamin at na sa ilalim ng aking pangangasiwa ang aking emosyonal na katawan ay gumaling, tinanggal ang mga blockage na pumipigil sa aking pag-unlad at paggising ko.

Tinatanggap ko ang mga sinag ng banal na ilaw sa aking mga patlang ng enerhiya, lalo na sa puso ng chakra, para sa pagbubukas, pagpapagaling, paglilinis at balanse nito. Tinatanggap ko ang setro ng pag-ibig at karunungan para sa aking bagong yugto at kasanayan, ganoon din. Ang aming ama

† Sa pangalan ng Diyos at ng aking minamahal na presensya ng Diyos AKO, tinatanggap kong tanggapin ang paglabas ng mga energies, ang mga pag-update at pag-activate ng aking natutulog na mga hibla ng DNA, para sa aking kamalayan; Hiniling ko na ang pinakamagandang kabutihan ay garantisadong para sa lahat ng kasangkot, kaya't mangyari ito. Aming Ama ...

† Sa pangalan ng Diyos na ating Panginoon, hinihiling ko ang tulong ng arkanghel na si Zadkiel upang takpan tayo ng Lila ng Lila, na nagpapadala ng anumang negatibong enerhiya na nalikha natin at sa ngayon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na Ama, ay pinalalaya. Hiniling ko na ang enerhiya na ito ay maipadala sa purified state nito sa mga nangangailangan nito.

Sa pangalan ng Diyos na ating Panginoong, hiniling ko rin na ang ating planeta na Earth ay mapapaloob sa Violet Fire na maipadala mula sa lahat ng negatibong enerhiya. Ang matagumpay na Violet Fire of Liberating Love ngayon ay nagpapagaling sa ating mga katawan, nagkakasundo sa ating mga damdamin at nagliliwanag sa ating mga konsensya. Pinapalaya tayo! Itinaas natin ito upang makumpleto ang mastery sa lahat ng mga pagpapakita, kagustuhan at damdamin ng tao, ngayon at magpakailanman, magpapanatili ng walang hanggan! Amen

Tinatanggap ko ang katotohanang ito sa sagradong pangalan ng Diyos na Ako, palaging naaayon sa uniberso at para sa higit na kabutihan ng lahat ng kasangkot. Amen Aming Ama ...

† Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa iyong pag-ibig, iyong pasensya, iyong ilaw, iyong kapayapaan at iyong mga espirituwal at materyal na pagpapala. Salamat sa iyo lalo na sa iyong ibinigay sa akin at hindi ko pa pinahahalagahan. Ako ay nagpapasalamat sa iyo ng walang hanggan sa pagpapahintulot sa iyong mga anghel, arkangels at nilalang ng ilaw na magtrabaho sa aking paggising ng budhi at ng aking mga kapatid. Nagpapasalamat din ako sa iyo mahal na Birheng Maria, na bilang isang mapagmahal na ina ay sumama sa amin at tinutulungan kaming magpatuloy sa landas na ito patungo sa Diyos. Amen Aming Ama ...

Inihahanay ko ang aking kalooban, sa kalooban ng aking Ama (3 beses).

Ako ang pagiging perpekto ng Diyos na ipinakita sa planeta ng Daigdig (3 beses).

Litany ng mga Anghel.

PANGINOON AY NAKITA NG KAMI ... Lord maawa ka sa amin.

SI KRISTO AY NAKAKITA NG KAMI ... US maawa ka sa amin.

PANGINOON AY NAKITA NG KAMI ... Lord maawa ka sa amin.

SI KRISTONG NAKIKITA NG US ... Naririnig kami ni Kristo.

SI KRISTO AY NAKITA SA US ... Makinig ka sa amin.

ANG DIYOS NA AMA CREATOR NG MGA ANGHEL ... Maawa ka sa amin.

PANGINOONG PANGINOONG PANGINOON NG MGA ANGHEL ... Maawa ka sa amin.

ANG DIYOS na ESPIRITU ESPIRITU BUHAY NG MGA ANGHEL ... Maawa ka sa amin.

KATOTOHANAN NG BANAL, PAGHAHANAP SA LAHAT NG MGA ANGEL ... Maawa ka sa amin.

SANTA MARÍA ... Ipanalangin mo kami.

KATOTOHANAN SA LAHAT NG MGA HARI ... Ipanalangin mo kami.

SANTOS SERAFINES ... Tulungan kaming magising

SANTOS QUERUBINES ... Tulungan kaming magising

SAIN THRONES… Tulungan kaming gumising

SANTAS DOMINATIONS ... Tulungan kaming magising

SANTAS POTESTADES ... Tulungan kaming magising

SANTAS VIRTUDES ... Tulungan kaming gumising

SANTOS PRINCIPADOS ... Tulungan kaming magising

SANTOS ANGELES DE LA GUARDA ... Tulungan mo kaming magising

SANTOS ARCÁNGELES ... Tulungan kaming magising

ARCHANGEL MICHAEL ... Tulungan kaming magising

ARCHANGEL JOPHIEL ... Tulungan mo kaming magising

ARCÁNGEL SHAMUEL ... Tulungan kaming magising

ARCÁNGEL GABRIEL ... Tulungan kaming magising

ARCÁNGEL RAFAEL ... Tulungan kaming magising

ARCÁNGEL URIEL ... Tulungan kaming magising

ARCHANGEL ZADKIEL ... Tulungan mo kaming magising

Mga anghel na Proteksyon ... Tulungan kaming gumising

Mga LAMANG ANGHEL ... Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG PAG-IBIG ... Tulungan kaming gumising

MGA ANGHEL NG PAGKAKAKITA ... Tulungan kaming magising

HEALING ANGELS ... Tulungan kaming magising

SERENITY ANGELS ... Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG PAGPAPAKITA ... Tulungan kaming magising

MEDITATION ANGELS ... Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG MERCY ... Tulungan kaming magising

ANGHEL NG HOPE ... Tulungan kaming magising

INSPIRATION ANGELS ... Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG HINDI ... Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG JOY ... Tulungan mo kaming magising

TRANSMUTATION ANGELS ... Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG PANANAMPALITA… Tulungan kaming magising

MGA ANGHEL NG PEACE ... Tulungan kaming gumising

ANGHEL NG DIYOS ... Tulungan kaming gumising

LAMB NG DIYOS NA MAAARI ANG KASALANAN NG MUNDO ... takpan mo kami ng iyong ilaw

LAMB NG DIYOS NA MAAARI ANG KASALANAN NG MUNDO ... ipakita sa amin ang katotohanan

LAMB NG DIYOS NA NAG-AALIS NG KASALANAN NG MUNDO ay tulungan tayong Magising

† naku Jesus! Ikaw na nagsabi ng "Tunay na sinasabi ko sa iyo, magtanong at makukuha mo, maghanap at makahanap ka, kumatok at mabubuksan ka", narito, sinaktan ko, hahanapin ko, humihingi ako ng biyaya ng paggising ng budhi para sa aking sarili at lahat ng aking mga kapatid.

† naku Jesus! Ikaw na nagsabi ng "Tunay na sinasabi ko sa iyo: anuman ang hinihiling mo sa Aking Ama, sa Aking Pangalan, igagawad niya ito sa iyo", narito, sa Iyong Ama, sa Iyong Pangalan, humihingi ako ng biyaya ng paggising ng kamalayan para sa akin at lahat mga kapatid ko

† naku Jesus! Ikaw na nagsabi ng "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang langit at lupa ay lilipas ngunit ang aking mga salita ay hindi mamamatay", narito, suportado ng Iyong banal at hindi nagkakamali na mga salita, hinihiling ko ang biyaya ng gumising na budhi para sa akin at sa lahat ng aking mga kapatid.

Sa ilalim ng iyong proteksyon tinatanggap namin ang Banal na Ina ng Diyos upang maaari kaming maging karapat-dapat na maabot ang banal na biyaya at mga pangako ng aming Panginoong Jesucristo. Amen

Susunod Na Artikulo