Dobleng Panalangin para sa Kapayapaan, ni James Twyman

  • 2013

Sa Panitikang Dami ay ginagamit natin ang ating buong katawan at ating damdamin o Pakiramdam.

Ang mahalagang bagay ay isama ang Unity of Everything sa amin.

Hindi kami aabutin sa nakaraang panahunan o sa hinaharap na panahunan, ngunit nararamdaman namin na ang lahat ng nangyayari ngayon. Pumasa Ngayon: Manalangin kami sa Ngayon.

Dapat nating maramdaman sa ating kaluluwa na nangyayari ito ngayon, iyon ay, tatanggapin natin ang PRESENT sa lahat ng ating mga dalangin at pagkatapos ay ihatid ang enerhiya sa mundo.

Kung nais natin ang Kapayapaan sa ating buhay at sa buong mundo, ipinagdarasal at nadarama natin na ang Kapayapaan ay nangyayari Ngayon. Lahat tayo ay nagsisikap na GUMAWA ng pareho, pinagsama natin ang ating sarili sa Isip ng Diyos, na nagpapatunay:

_ Nakarating na ang iyong Kaharian

_ Tapos na ang Iyong Kalooban

_ Ang Kaharian ng Langit ay Narito

Kailangan mong madama ang mga salitang emosyonal, ito ay isang madamdaming panalangin.

Lubos nating nadarama ang lakas na iyon, sa dalangin pinatunayan namin na Tayo ay perpekto tulad ng nilikha tayo ng Diyos. At kung sasabihin namin ang mga salitang detalyado sa ibaba, pakiramdam namin na kami ay sagana at perpekto.

Simula mula sa base ng damdamin ng kaligayahan ay kung ano ang nagpapa-aktibo sa ating kaluluwa. Kapag ang enerhiya ay tumatagal sa amin, tinanggal nito ang isip. Tandaan natin lagi: ang mga salita ay tulong lamang upang pukawin ang lakas at pagnanasa.

Ginagamit namin ang dasal ng ninuno ng Aming Ama bilang batayan upang magdagdag ng higit na kapangyarihan, ito ay muling pagsilang, at ito ay ating piniling isang awit ng tunay na Kaluwalhatian. Sa kanya sasabihin natin na Ligtas na tayo, Ngayon ”, at na isasalamin na natin ang mga energies ng ABUNDANCE, PERFECTION at HOLINESS.

Alalahanin muna ang pangunahing panalangin ng Ama Namin:

"Ama namin, na nasa Langit ka,

Purihin ang Iyong Pangalan,

Ang iyong Kaharian ay dumating sa amin,

Tapos na ang iyong kalooban,

Kaya sa Lupa tulad ng sa Langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay,

At patawarin ang aming mga pagkakasala,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasakit sa amin,

At huwag tayong mahulog sa tukso.

Ngunit iligtas mo kami sa kasamaan. Amen "

Ngayon ang Dami ng Panalangin para sa Kapayapaan:

"Minamahal, na ikaw ay nasa Langit,

Banal ang Iyong Pangalan.

Dumating ang iyong Kaharian, narito na.

Tapos na ang Iyong kalooban,

Ngayon, narito, tulad ng sa Langit.

Ibinibigay mo sa amin ang lahat ng kailangan namin

At patawarin ang aming mga utang

Tulad ng pagpapatawad namin sa iba.

Hindi mo kami pinahihintulutan sa tukso

At natatanggal tayo sa kasamaan.

At isang karagdagang seksyon:

Iyo ang Kaharian.

Ang Iyong Ang Kapangyarihan.

Ang Iyong Luwalhati ay magpakailanman. "

Nadarama namin ang ating mga sarili na pinapatawad namin ang lahat ng ating mga kapatid na pinatawad sila ng Diyos, na ang Eternity ay Narito, nangyayari Ngayon, at bahagi tayo nito, sa ganitong masuwerteng sandali.

Nararamdaman namin ang walang talo ng enerhiya ng pagiging Isa sa Diyos. Kung gayon ang nag-aalab na Liwanag na tinitingnan natin sa mundo, sa sagradong gawa ng pagbibigay at pagtanggap.

Isipin ang maraming kulay na enerhiya na pupunta sa lahat ng mga lugar sa ating planeta Lupa, mula sa aming ina na Gaia.

Enerhiya lamang ALAM kung paano magtrabaho.

Maaari din nating ipahayag ang isang solong tunog na may kakayahang magbabantay sa kung ano ang ating binabalangkas dito at ngayon, para sa isang minuto o dalawa sasabihin natin:

Aaaaaa ... Aaaaaa ... Aaaaaa ...

Hanggang sa naramdaman namin na ang intensyon ng Kapangyarihan na ito ay pinalawak.

Isagawa natin ito, ang batayan ay hindi lamang iniisip, ngunit ang pakiramdam, at ang Power ay tutustusan tayo.

Dobleng Panalangin para sa Kapayapaan, ni James Twyman

Susunod Na Artikulo