Maghanda para sa Kaayusan! Panalangin ng Master El Morya upang makatanggap ng kasaganaan at Banal na kasaganaan

  • 2017

Ang kasaganaan at banal na kaunlaran ay isang pambihirang regalo na nais ni Master El Morya na ibahagi sa iyo ngayon.

Inaanyayahan kita na mag- atas sa iyong kagalingan sa buhay, kasaganaan at kasaganaan, at lumayo sa iyong buhay at kapaligiran, anumang uri ng negatibong enerhiya, mga blockage ng enerhiya at mga hadlang na pumipigil sa iyong permanenteng pag-unlad .

Sino ang Master El Morya?

Ang kasaganaan at banal na kaunlaran ay isang pambihirang regalo na nais ni Master El Morya na ibahagi sa iyo ngayon.

Bago mag- utos sa iyo ang kasaganaan at banal na kasaganaan na nais ni Master El Morya na maibahagi sa iyo at sa akin, inaanyayahan kita na malaman ang kaunti pa tungkol sa Kanya.

Ang Ascended Master na si El Morya ay si Mercurian, sa kanyang iba't ibang mga pagkakatawang kanyang pinaglingkuran at umiiral bilang Hari, Ehekutibo, Mambabatas at Tao ng Estado. Ang kanyang tanging pamana ay nasa paglilingkod ng Liwanag, na patuloy na humihiling sa amin ng isang maliwanagan na pagsunod sa kalooban ng Diyos .

Ang Morya, ang Umakyat na Dakilang Guro, ay nagtataglay ng pambihirang kaalaman sa Mga Kilusan ng Cosmos at Enerhiya ; Siya ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang napakalaking pagkasensitibo, pag-ibig, lambing at pagkahabag, hindi matalinong karunungan at ipinakita ang katapangan.

Si Master El Morya ay napunta sa Daigdig sa iba't ibang mga sitwasyon, at sa pamamagitan ng lubos na mahalagang personalidad, palaging nagmamaneho sa pagsulong ng kamalayan ng sangkatauhan .

Noong 1898 umakyat si Master El Morya . Sa isang channel na inaalok niya noong 1976, isinaysay niya ang kanyang pagpipilian na umakyat: " Sa pamamagitan ng hindi mabilang na pagkakatawang-tao at serbisyo na ibinigay sa Hierarchy, natututo ang mga paraan ng mundo at ang mga pamamaraan ng Cosmos, nakarating ako sa isang lugar kung saan masusunod ko ang sinag ng aking sariling Presensya. ng Diyos na umabot sa gitna ng El Flameante. At sa pagtatapos ng huling siglo (ninuno ngayon), sinunod ko ang sinag na iyon sa puso ng puting apoy at hindi na bumalik sa bukang-liwayway ng sinag ng umaga sa Matter, ngunit tinanggap ang ritwal ng Pag-akyat nang may layunin: paglingkuran ang kalooban ng Diyos sa mas malawak na kakayahan kaysa maaaring maisama . ”

Ang Morya ay kabilang sa hierarchy ng Temple of the Will of God sa mga eroplano na eteric, isang kagalang-galang na miyembro ng Order of the Blue Ray, at ang Chohan ng unang Ray ng Liwanag ng Ama . Sa kasalukuyan ito ay ang mga logo ng Earth .

Ang paanyaya ay para sa iyo na magpatuloy sa personal na pagsisiyasat sa kapana-panabik na Master El Morya, ito ay pambihira! Inaanyayahan kita na basahin ang teksto na "Sino ang guro ng Morya?"

Panalangin ng Master El Morya upang makatanggap ng kasaganaan at Banal na kasaganaan

... ang Master El Morya ay napunta sa Daigdig sa iba't ibang mga sitwasyon, at sa pamamagitan ng medyo mahalagang personalidad, palaging nagmamaneho ng pagsulong ng kamalayan ng sangkatauhan.

Ama, Maraming Salamat sa Abundance at Divine Prosperity na Akin, tinatanggap ko ang Walang-hanggan na Abundance ng aking Banal na Ama at Ina. Tinatanggap ko na wala akong dapat gawin sa nararapat, sapagkat ito ay kabilang sa akin ng Sariling Batas; Ako ang Prutas ng Pag-ibig.

Mula Ngayon at Ngayon, isusuko ko ang lahat ng aking takot; Decree, tiniyak ko at pinapanatili ko na ang Aking Sense of Security ay Panloob, na Descends mula sa Aking Presensya na Nasa loob Ko .

Nagtapos ako, tinatanggihan ko ang anumang Maling Pakiramdam o Sense ng Seguridad na Batay sa Mga Bagay ng Mundo na ito .

Ang Lahat ng Aking Pagkatao at Eksistensya ay ang pagpapalawig ng Diyos na Nilikha ang Uniberso, samakatuwid, Ako ay Isa sa Lahat . Mayroon akong access sa Lahat ng Abundance at Banal na kasaganaan ng Unibersal at Espirituwal na Uniberso .

Ang Lahat ng Aking Pagkatao at Eksistensya ay Iisa sa Diyos, Ako ay Buo, Kumpleto ako, at Mayroon Akong Nasa loob Ko Lahat Ng Kailangan Ko Na Maging Masaya .

Iniakit ko, nais at tinatanggap ang kasaganaan at Banal na kasaganaan sa Aking Mundo, Ngayon at Magpakailanman .

Salamat Ama sa pagiging katulad mo ay nasa Aking Katangian, Sa loob Ko . Amen, Amen, Amen.

Ama, Maraming Salamat sa Abundance at Divine Prosperity na Akin, tinatanggap ko ang Walang-hanggan na Abundance ng aking Banal na Ama at Ina. Tinatanggap ko na wala akong dapat gawin sa nararapat, sapagkat ito ay kabilang sa akin ng Sariling Batas; Ako ang Prutas ng Pag-ibig.

May-akda : William Hernán Estrada Pérez, Editor sa Dakilang Pamilya ng hermandadblanca.org

Susunod Na Artikulo