Panalangin ng buwan ng Master Hilarion

  • 2015

Nariyan ang panalangin na ibinigay ngayon ng banal na manggagamot na si Hilari n.

Ang panalangin ay binubuo ng dalawang bahagi, ang una ay upang simulan ang pag-tune sa berdeng apoy ng banal na pagpapagaling at pagkatapos ay magsisimula kaming ibababa ang mga banal na regalo ng pagpapagaling, lalo na pinasisigla ang iyong cardiac chakra tuning sa mga banal na lakas ng langit. Ngayon ilalapat namin ang paggaling na ito ngunit magagawa mo rin ang parehong mula sa pag-alis ng buwan.Binabati namin ang mga guro na Hilarion, guro na Amanahaiman at guro na Mayamaina, Virgin Mary. Banal na Ina ngayon hinihiling namin ang paggaling mula sa iyong emosyonal na pang-eterikong pisikal na katawan. Alamin na ang mga panalangin ay may napakalakas na epekto sa bawat espirituwal na katawan. Lalo na ang pag-alis sa buwang ito ay nauugnay sa pisikal na pagpapagaling. Ang nakaraang buwan ang guro na si Serapis bey ay nagbigay ng basbas sa Gaia at sa lahat ng mga naninirahan ngayon na ito ang pangulong Hilarion na nagpapala sa iyo ng kanyang mapagmahal na enerhiya.

Inaasahan namin na totoo ito sa iyong mga tahanan at maaari mo itong ipamahagi at pakinggan ito nang maraming beses hangga't gusto mo. Mula sa buwan ng Hulyo ang guro ng ikasampung enerhiya sphere ng kamalayan at pag-ibig kay Maha Chohan .

Magsimula ng isang ilaw ng ilaw sa iyong mga templo sinusubukan naming pakiramdam ang mga energies kaya isipin mo rin ito hangga't maaari. Lalo na ang halo ng banal na pag-iilaw ng ilaw na pag-iilaw ay magiging sa iyong mga noo doon ay hahadlangan ang anumang mababang dalas ng enerhiya at maiiwasan ang mga posibleng pagtagas ng enerhiya.

Ngayon ilagay sa iyong puso ang isang sinag ng purong berdeng radiation at ihanda ang iyong pagkatao upang matanggap ang panalangin ng araw na ito.

Ang banal na ilaw ng ama ay sumasalamin sa akin, Ang banal na ilaw ng ama ay sumasalamin sa akin, ang banal na ilaw ng ama ay sumasalamin sa akin.

Nagsisimula akong naramdaman ang pagdarasal sa gitna ng aking puso) Mag-isip ng isang magkasalungat na sitwasyon at ipadala ito sa loob ng sulok na ito ng purong berde na pag-iilaw sa puso at hayaang pagalingin ito. Pagnilayan ngayon ang kamangha-manghang enerhiya na sumisikat mula sa chakra ng puso, tingnan kung paano mo mapaparami ang ilaw na iyon sa pamamagitan ng pagpapala ng panalangin na ito banal na ilaw.

Pinagkatiwala ka ng ama-ina, tiwala na sa araw na ito ay palaging magiging iyong kalooban, tiwala na ang hininga ng Diyos ay ipinamamahagi ng pagmamahal sa mga kalalakihan at kababaihan na nangangailangan ng iyong pagpapala, tinatanggap ng ama ang banal na hininga ng iyong anak at tinawag ka ng araw na ito humihingi ng kanyang ipinahayag na banal na kalusugan. Hinihiling ko kay Master Hilarion na ang banal na ilaw ay sumasaklaw sa iyong mga anak na lalaki sa buong Gaia at sa buong sansinukob, tinanong ni Ama dahil sa araw na ito ang pagpapagaling sa mundo ay kinakailangan ang pag-activate ng chakra ng puso at ang banal na papuri na ipinakita sa pamamagitan ng iyong mga anak . Patawarin ang lahat ng mga maling nagawa sa amin sa aming mga katawan, isip, emosyon, sa aming espiritu. Pinahihintulutan ng Ama ang pagpapala na ito na maabot ang iyong mga anak na lalaki sa Gaia at hinihiling ko at sa pamamagitan ng panalangin na ito para sa kanilang pagpapagaling na ipinakita sa pisikal na antas ng emosyonal na pang-emosyonal na eteric, hinihiling ko sa kanila ang ama at hinihiling ko sa lahat na narito sa sagradong lugar na ito ng pagpapagaling Hiningi ko ang aking mga kapatid na hinihiling ko para sa lahat ng mga buhay na nilalang ng mga mundo na hinihiling ko para sa bawat planeta para sa bawat banal na paglabas at hinihiling ko sa Gaia na ating mahal na planeta sa lupa. Humihingi ako ng pinakamaraming mga bansa na hinihiling ko para sa kanilang banal na pagpapagaling Hiniling ko na ang banal na hininga ay pagalingin ang mga sugat ng mga anak na lalaki at anak na babae ng bawat bansa na nangangailangan. Hinihiling ko sa lahat ng nilalang na nag-uutos sa berdeng sinag ng pagpapagaling at pag-ibig patawarin ang ama sa mga tumanggi sa kanilang banal na katotohanan sa mga hindi pa nakikita ang kanilang sariling kalungkutan ay patawarin sila at humingi ng kanilang espirituwal na pagpapagaling. Ama, huwag hayaan kaming mahulog sa mga sandali ng kahinaan at pagalingin tayo na magagaan ang aming mga tahanan at pinaliwanagan ang mga tahanan ng aming mga mahal sa buhay, ipinapangako kong maging matapat sa aking puso at sa aking pinakahusay na pagiging pangako kong hihilingin ang aking katubusan sa pamamagitan ng paggaling sa aking sarili ipinangako ko ang ama na maging tapat sa natatanging batas ng pag-ibig at ipinangako ko na ang aking pagpapagaling ay masisimulan sa pamamagitan ng aking balak na pag-iisip na nakadirekta sa mundo mula sa puso. Hinihiling ko ang paggaling ng katotohanan at ang banal na sining na naipakita sa eroplano na ito sa lahat ng mga banal na eroplano, na maaaring maipakita. Nawa ang banal na biyaya ay bumaba sa mga anak na lalaki at anak na babae ng Gaia at hiniling ko ang aking sariling kakanyahan upang magpatuloy na magsulong ng kagalingan.

Ang Birheng Maria:

Ang maliwanag na kakanyahan ng pagiging naiinis sa pamamagitan ng puso, huwag tanggihan ang iyong pagkakakilanlan, anak na lalaki, anak na babae ng pagmamahal sa ina ng ama. Maging matapat sa iyong mga alituntunin at huwag matakot na tumanda, huwag matakot na mawala, huwag matakot sa kalungkutan, huwag matakot sa bata dahil palaging pinagpapala ka sa isang hindi mababago na paraan, maniwala sa pananampalataya at magtaguyod ng tiwala sa iyo sa Gaia. Layonin ito sapagkat sa pamamagitan mo ay pinamunuan mo ang iyong sariling espiritu sa landas ng pag-ibig. Hilingin sa tatay na laging maging pagkalat ng pagmamahal at pagpapagaling.

Archangel Raphael

Ngayon binabati kita ng Pinakamamahal na anak ni Gaia archangel Rafael. Naghahatid kami ng ama ng pagka-Diyos habang pinaglilingkuran ka namin dahil ang mga anghel ay palaging kasama ng ama at ang ama ay palaging tumugon sa pag- ibig ng mga anghel. Iyon ang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang ama na nag-iisa ka, huwag tanggihan na ikaw ay banal na tulad ng sinumang nasa eroplano na ito, tiwala ka na nagtitiwala ka sa iyong sariling pagka-diyos at nagtitiwala sa iyong sariling kakanyahan. Ipinadala ko kay Rafael ang aking mapagmahal na Anghel ng pagpapagaling sa iyo anak na lalaki / anak na kailangan mo sa oras na ito ng kagalakan ng banal na sinag ng pagpapagaling, ipanukala ito sa iyong dakilang presensya na ako, nagmungkahi na maging mas malusog, higit na mapagmahal araw-araw, mas matapat sa iyong sarili at tiwala mangyaring huwag kalimutan na ang tiwala ay hindi lamang mahalagang tiwala sa iyo na potensyal na makalikha ka ng iyong mundo at ang iyong kapalaran sa pagluluto sa mga nagmamahal sa kusina sa mga light cooks na ang pagka-diyos sa pagluluto ay nagluluto ng lahat ng gusto ko Ito at gusto mo nang hindi nakakalimutan ang sinuman o kahit na ang iyong sarili dahil ang pagkalimot sa iba ay hindi mapagmahal tulad ng pagkalimot sa iyong sarili. Hilingin sa iyong mga anghel na gumagaling na tulungan ka sa kasamaan o karamdaman na nagpapasakit sa iyo at hilingin sa iyong sarili na magtanong at manalangin sa mga anghel na mahal ka ni Rafael at nagpapasalamat sa iyo na binigyan ka ng mala-anghel na pag-ibig at ikaw Maglagay ng isang lugar sa iyong templo ng pagpapagaling, ngunit sa kabila ng lahat, huwag tanggihan ang iyong sarili na posibilidad na maging isang taong nagpapagaling sa iyong sariling katawan at enerhiya .

Master Hilarion, Master Maria, Master Alamanahaiman, Arc Raphael

AUTHOR: Master Isadris Mar a Laura Cavalieri

SEEN AT: www.luzazulreiki.blogspot.com

Susunod Na Artikulo