Mga tala at komento sa Pistis Sophia (bahagi 2), ni Helena Blavatsky

Ang magasing BIOSOPHIA ay nagbibigay ng artikulong ito sa ikalawang bahagi ng mga komentong interpretative ng HPB sa kumplikadong nomenklature ng mga konsepto at termino na lilitaw sa buong banal na Gnostic na Pistis Sophia, na ang unang bahagi ay lumitaw sa nakaraang bilang 9, sa pamamagitan ng teksto ng ang stanzas (sa asul), na pagkatapos ay ipinaliwanag sa kasunod na mga tala at komento, kaya't, naibigay ang kanilang haba, ipakikilala namin ang pangatlo at huling bahagi sa susunod na isyu ng magazine.

[PS 16] "At nangyari, nang ang araw ay sumikat sa mga lugar ng Silangan, na ang isang malaking kasalukuyang ilaw ay bumaba, na kung saan ay ang aking Garment, na inilagay ko sa Dalawampu't-apat na Misteryo. At natagpuan ko ang Misteryo sa aking Garment, na nakasulat sa Limang Mga Salita, na kabilang sa Itaas. ZAMA ZAMA ÔZZA RACHAMA ÖZAI (1). At ito ang interpretasyon nito: Ang Misteryo na nasa labas ng Mundo, dahil kung saan ginawa ang Uniberso, ay lahat ng Ebolusyon at lahat ng Pag-unlad; Inasahan niya ang lahat ng mga emanations at lahat ng bagay sa kanya. Para sa sanhi nito ay mayroong bawat Misteryo at mga Rehiyon nito. Halika sa amin (2), dahil kami ay mga kapwa miyembro. Lahat tayo ay kasama mo. Kami ay isa at pareho, at ikaw ay isa at pareho. Iyon ang Unang Misteryo.

[PS 17] na siya ay mula pa sa pasimula sa hindi maiwasang bago siya nanggaling doon; at ang kanyang Pangalan ay lahat sa atin. Ngayon, bilang karagdagan, lahat kaming nakatira nang magkasama para sa iyo sa huling Hangganan (3), na ito rin ang huling Misteryo mula sa loob ...

"Halika sa amin! Sapagkat kami (4) ay nasa tabi mo upang magbihis kasama ang Unang Misteryo… ”

[PS 19] "... ang Misteryo ng tatlong Triple Powers (5) at ang Misteryo ng lahat

ang Rehiyon ng mga ito, at ang Misteryo ng lahat ng mga Invisibles nito at ng lahat ng bagay na lumiliko (6) sa Ikalabing-apat na Aeon ... at ng lahat ng mga rehiyon nito (7). "

[PS 21] "At iniwan ko ang Rehiyon na iyon, umakyat ako sa

ang Unang Lobo, na nagniningning ng pinakamaraming posibleng Liwanag, apatnapu't siyam (8) beses na lumampas sa kaluwalhatian, kung saan nagliwanag ako sa Firmament. "

[PS 24] "At ang kanyang malaking pagkalito at takot naabot

ang Rehiyon ng Great Invisible Ancestor (9) din, at ang tatlong mahusay na Triple Powers. "

"Ngunit, sa Labindalawang Aeons, ang aking Liwanag ay mas malaki kaysa sa Mundo sa gitna mo, walong libong pitong daang beses (10)."

"... At lahat ng mga Aeons, at Langit, at ang kanilang kumpletong Ordinasyon, ay nabalisa, sa pamamagitan ng malaking takot na nasa kanila

[PS 25] dahil hindi nila alam ang misteryo, na naganap (11)

"At si Adasas, ang Dakilang Pang-aapi (12) at lahat ng mga Tyrants, na nasa lahat ng mga Aeons, ay nagsimulang makipaglaban ng walang kabuluhan laban sa

ang Liwanag. ”

"At binago ko ang Destiny at

ang Sphere , na kanilang mga Lord, at ginawa ko silang lumiko sa loob ng anim na buwan sa kaliwa, at anim na buwan sa kanan, na tinutupad ang kanilang mga impluwensya

[PS 26] mula sa pamamagitan ng utos ng Unang Aklat at Unang Misteryo (13), UIS (14), ang Vigilante (o Superbisor) ng

ang Liwanag , inilagay ang mga ito, tumitingin sa kaliwa, sa lahat ng oras, na natutupad ang kanilang Mga Impluwensya at Aksyon At nang sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad, idinagdag niya : Siya na may mga tainga upang makinig, pakinggan.

Ngayon nang marinig ni Maria (15) ang mga salitang iyon, na sinabi ng Tagapagligtas, na tinitingnan ang langit sa pagkamangha, (16), sa loob ng isang oras

[PS 28] walang Regent ang makakaalam ng mga bagay, na gagawin mo mula ngayon, mula sa oras na ito; kung saan ang mga Regent ay talagang Egypt (17), dahil sila ang hindi epektibo Hyl

[PS 29] At siya (Mar a) ay nagsabi: Teacher, lahat ng mga nakakaalam ng Misteryo ng

ang Magic ng Regents ng lahat ng Aeons, at ang mga tadhana at ang Sphere , pati na rin ang itinuro sa kanila ng Transgressive Angels (kung sila ay inanyayahan sa kanilang Mysteries, na mga Rites of Black Magic upang hadlangan ang mabubuting gawa), isasakatuparan mo ba ang iyong mga layunin sa kasalukuyan o hindi? At sumagot si Jesus, at sinabi kay Maria: Hindi ko sila ilalabas, gaya ng kanilang isinagawa mula pa sa pasimula, sapagkat kinuha ko ang pangatlong bahagi ng kanilang Kapangyarihan. Ngunit sila ay magkamali (18) sa paningin ng mga, na nakakaalam ng mga Mahiwaga ng Mahika sa ika-labintatlong Ae n

[PS 30] (The Initiates ng

ang Oras Iskedyul ng Astr logos) Binago ko ang Mga Impluwensya nito, ang Apat at Tatlong anggulo nito, at Walong Setting nito (19).

[PS 34] At nang ang oras ng bilang ng Melquisedec, ang dakilang Light Receiver (20), ay dumating na

[PS 42] Pinaikli ko ang kanilang Panahon, dahil sa aking Pinili na isa sapagkat kung hindi ko nagawa ito, walang kaluluwang Hylica (pisikal, materyal) ang maliligtas, ngunit sila ay mawawala sa Apoy, na nasa

ang Karne ng mga Regidores. ”(21)

"Pagkatapos nito, nagpasok ako sa Mataas, sa mga Veil ng Ikalabing-apat na Aeon. At ang kanilang mga Veil ay tinanggal nang magkasama ng kanilang sariling pagkakasundo, at nakabukas sa akin. At sa pagpasok ng ikalabing-apat na Aeon, natagpuan ko ang PISTIS-SOPHIA (22) sa ilalim ng Thirheast Aeon, nag-iisa, wala sa kanila ang umiikot malapit sa kanya. Ngunit siya ay nakaupo sa nagdadalamhati at nagdalamhati na Rehiyon, dahil hindi nila siya dinala sa ika-Tatlumpong Aeon, ang kanyang tunay na Rehiyon sa Mataas. Nalungkot din siya sa mga pagkagulo, na naging sanhi ng Obstinate One sa kanya, na isa sa mga Triple Powers na ito,

[PS 43] na ang misteryo ay sasabihin ko sa iyo, kung sasabihin ko ang Emanation nito.

"At nang makita ako ng PISTIS-SOPHIA, nagbago ito sa

ang pinakamaliwanag na Liwanag ay nabalisa; at pagmumuni-muni ng Liwanag ng aking Garment, nakita niya ang Misteryo ng kanyang sariling Pangalan (23) sa kanya, at ang buong Hatinggahan ng kanyang Misteryo, hangga't siya ay nasa Simula sa Rehiyon ng Itaas, sa Ikalabing-apat na Aeon … ”

[PS 45] ... at siya (Pistis-Sophia) naisip sa loob ng kanyang sarili: "Papasok ako sa Rehiyon na wala ang aking Syzygy (24), upang kumuha

ang Liwanag , na naipon ng mga Aeons of Light (25) para sa akin, upang mapunta ako sa Liwanag ng Liwanag, na siyang Mataas ng Taas. "

[PS 46] "Nagmamadali tulad nito, siya (Pistis-Sophia) ay mula sa kanyang sariling Rehiyon ng Ikalabing-apat na Aeon, at pumasok sa Labindalawang Aeons. At ang mga Regent ng mga Aeons ay umusig sa kanya, at nagalit sa kanya, dahil naisip niyang pumasok

Kadakilaan At paglabas ng Labindalawang Aeons, pinasok niya ang Rehiyon ng Chaos, at lumapit sa Power of Light na may hitsura ng isang leon, upang matuyo niya ito.

[PS 47] At ang lahat ng mga Hylicas projection ng Obstinate One ay pumaligid sa kanya. At ang Dakilang Kapangyarihan ng

Ang ilaw na may hitsura ng isang Lion ay kinain ng Powers of Light ng Sophia; at (din) nilinis (o pinalayas) ang kanyang Liwanag at Hyle at kinain ang mga ito. (Kung gayon) itinapon nila siya sa kaguluhan. At sa Chaos ay ang Regent na may hitsura ng isang Lion, kung saan ang kalahati ay Flame, at ang isa pang kalahati ay Mist, na Ialdabâôth (26), na kung saan maraming beses na akong nakausap. "

[PS 63] "... Dahil sa kaguluhan na ginawa ng takot at kapangyarihan ng Obstinate One, nabigo ako ng aking Kapangyarihan. Ako (Pistis-Sophia) ay naging isang hiwalay na Daimôn (idios daimôn) na naninirahan sa Hylê (

Bagay ), kung saan walang Liwanag, at ako ay naging isang Tanga ng Espiritu (27), na nasa Materyal na Katawan (Hylê), na kung saan walang Lakas ng Liwanag ; at ako ay naging isang Dean na nag-iisa sa ere (28). Ang mga Proyekto ng Obstinate One ay mariing pinipilit ako. At ang aking Szygy ay nagsabi sa kanyang sarili: 'Sa halip na ang Liwanag , na nasa loob nito, napuno nila ito ng Chaos.' Aking kinain ang Pawis ng aking sariling Hylê, at ang Pighati ng mga Luha ng Hylê ng aking mga Mata (29), na sila, na nagpapasakit sa akin, ay hindi makukuha ang naiwan ... "

[PS 67] Kung saan siya (Pistis-Sophia) ay sumigaw nang malakas, na inulit ang kanyang ikalimang pagsisisi (30).

[PS 70] "Makinig ka, Felipe, na masasabi ko sa iyo, na ako (si Jesus), na ikaw, at sina Tomas at Mateo (31) ay binigyan ng Unang Misteryo ng tungkulin na isulat ang lahat ng mga bagay, na aking sasabihin at gagawin, at makikita mo ... ”

[PS 74] "... Magkaroon din tayo ng tiwala sa kanya, kapag sila ay pumapasok

ang Rehiyon mula sa Itaas, sapagkat makikita niya at tutubusin tayo, at mayroon siyang dakilang Misteryo ng Kaligtasan ... ”(32)

[PS 76] At ipinaliwanag ni Maria kung ano ang sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang taludtod mula sa Awit na Pang-labing-dalawa, "Ang Diyos ay uupo sa kapisanan ng mga diyos upang hatulan ang mga diyos" (33)

[PS 85] ... Materyal na pag-asa (Hylic) ng Obstinate One ... (34)

... Ang bilang ng aking oras ay nasa Chaos ... (35)

... Ang Dalawampu Apat na Proyekto ... (36)

[PS 89] ... At lumapit si Maria at sinabi: "Guro, nakausap mo kami bago ang tungkol sa parehong bagay na ito sa isang Parabula; 'Tinitiis mo ang mga pagsubok sa akin; Makakakita ako ng isang Kaharian (37) sa iyo, tulad ng itinatag ng Ama sa akin, at kakain at uminom ka sa aking Talaan sa aking Kaharian, at mauupo ka sa labindalawang Trono (38) upang hatulan ang Labindalawang Tribo ng Israel ”(39)

[PS 90] "... Ngayon, samakatuwid, Oh Liwanag, kunin ang iyong kadalisayan ng Kapangyarihan na may hitsura ng Lion, nang hindi niya ito nalalaman (40)

[PS 91] ... "Palayain mo ako mula sa Power na may hitsura ng isang leon, dahil sa Invisibles lamang ako sa Rehiyon na ito" (41)

[PS 92] Ngayon, samakatuwid, Oh Banayad, nawa ang mga Proyekto ng Obstinate One ay hindi magalak sa akin. Sapagkat nilapitan nila ako ng mga banayad na salita ... "(42)

[PS 107] "... Hayaan siyang balot sa Mist na parang damit niya, at mapapalibutan ng Mist bilang isang sinturon ng balat para sa lahat ng kawalang-hanggan (43), ako ay tulad ni Hyl (bagay) na bumagsak (44) ), kinuha nila ako mula rito hanggang doon tulad ng isang Daim n sa Air

[PS 114] Ang Iyong Kapangyarihan ay naghula mula noong sinaunang panahon sa pamamagitan ni Solomon (45)

Mga tala at komento ng theophy theophy sa naturang stanzas

(1) .- Ihambing sa

Ang Lihim na Doktrina, Tomo II, pahina 850: Ang limang salita (Panchadasa) ng Brahm ay naging kasama ng Gn sticos sa Five Words na nakasulat sa (maliwanag ) Mga damit ng Akashic ni Jesus sa kanyang pagluwalhati: ang mga salitang ZAMA ZAMA ZZA RACHAMA ZAI na isinalin ng mga taga-Orientalista, ang toga, ang maluwalhating toga ng aking lakas . Ang mga salitang ito ay, sa baybayin, ang anagramtic belo ng limang mystical na kapangyarihan na kinakatawan sa mga damit ng Resurrected Initiate pagkatapos ng kanilang huling pagsubok sa pagkamasunurin ng tatlong araw; ang lima ay naging pitong lamang pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nang ang Adept ay naging kumpletong CHRISTOS, ang kumpletong KRISHNA-VISHNU, iyon ay, pinagsama sa Nirv na.

(2) .- (Halika sa amin) Ihambing sa

ang Lihim na Doktrina (Vol. I, Stanzas v at vi, at mga pahina 130, 131), kung saan ang Mahusay na Araw S na may us ay inilarawan bilang: na d kanino ang tao, na nagpapalaya sa kanyang sarili mula sa mga hadlang ng kamangmangan, at ganap na kinikilala ang di-paghihiwalay ng Ego sa loob ng kanyang pagkatao maling mali na pinagmuni-muni bilang kanyang sariling ng UNIVERSAL EGO (Anima Supra- Mundi) pinagsama sa paraang ito sa Kakanyahan ng Isa upang maging hindi lamang isang with us (ang nahayag na unibersal na buhay na UNA BUHAY), ngunit sa buhay na iyon mismo .

Sa mga misteryo ng Egypt ay matatagpuan din natin ang D a Halika sa amin na binanggit, at ipinaliwanag bilang araw, kung saan sinabi ni Osiris sa Araw Ven (Aklat ng Patay, xvii, 61). Para sa isang kumpletong paliwanag, basahin din

ang Lihim na Doktrina, Tomo I, mga pahina 134, 135)

(3) .- (Huling Hangganan) Ito ay tumutugma sa Horos o Stauros ng Sistema ng Valentinian. Ang Pistis-Sophia, gayunpaman, ay mas mayaman sa esoterismo nito, at maraming mga Limitasyon o Laya Centers (tingnan ang

ang Lihim na Doktrina, sa iba't ibang bahagi), na naaayon sa bawat eroplano at subplane, mayroong kahit na maraming Plêrômas. Ihambing din (ibid.) Ano ang sinabi tungkol sa Circle na "Hindi ito ipinasa", at ang Dhyâni-pâsa o " Vestment of the Gods".

(4) .- Pansinin ang pagbabago sa bilang.

(5) .- Nabanggit ang dalawang mystical names ng tatlong Triple Powers (pahina 361), iyon ay, IPSANTACHOUNCHAINCHOUCHEÔCH at CHAINCHÔÔÔCH; ang isang Power ay nagmula sa una sa Mars at isa pa mula sa huli sa Mercury. Sa parehong konteksto, sinabihan kami na ang isang Power ng Great Invisible ay naninirahan sa Saturn at Pistis-Sophia na anak na babae ni Barbêlô, sa Venus.

(6) .- o tumira: ang "Mga Gulong" (ihambing sa

ang Lihim na Doktrina)

(7) .- Para sa mga Rehiyon, atbp. Tingnan ang Talahanayan ko

(8) .- Karaniwan ng "apatnapu't siyam na apoy" sa mga doktrina ng okupasyon. Tingnan ang mga numero.

(9) .- (ang Dakilang Hindi Makikitang ninuno) Ang Dakilang Hindi Makikitang ninuno ay nasa pinuno ng Hierarchies ng

ang Kaliwa, ang Rehiyon ng Katuwiran, at ang Ikalabing-apat na Aeon. Ang dakilang Kapangyarihan (o Dynamis) ng Di-Makikitang Diyos na ito ay Barbêlô, at malapit dito dumating ang tatlong Triple Powers (cf. mga pahina 19, 23, 41 at 183). Habang nagpapatuloy kami, makikita natin kung paano nakalimbag ang Uri ng Plêrôma sa lahat ng mga Plano at Lokas. Sa madaling salita, ayon sa pagbabago ng Estado ng Kamalayan, ang Mga Lumitaw ng mga bagay ay nagbabago sa kanila, habang ang Mga Bagay mismo, o Mga Uri, ay nananatiling pareho. Tingnan ang Diagram ng Valentinian Plêroma.

(10) .- (Walo libong pitong daang beses: octies millies et septy centies (pagsasalin ng Schwartze)). Iniwan ang hindi gaanong Latin ng Septies Centies, mahirap iugnay ang numerong ito sa nakaraang "apatnapu't siyam na beses." Ang pagsasalin ay malinaw na mali, dahil nakita natin sa mga tala na "mga sentimo (... sabi ng mga millies, Petermann). Gayunman, ang pagbabagong ito, ay tila nagpapalala lamang sa mga bagay. Ang pagsasalin ni Migne ay "huit fois mille fois et sept fois cent foix", at, tulad ng dati, walang komento o paglalahad ang inaalok. Ang posibleng solusyon sa problemang ito ay, anuman ang tamang pagsasalin, ito ay isang hindi malinaw na expression na nangangahulugang "maraming libu-libong beses", tulad ng sa Latin ang bilang ng Sagradong Siklo, 600, ay naging isang libreng termino para sa anumang malaking halaga, o iyon ay isang sadyang "belo".

(11) .- Tunay na Avidyâ, o kawalang -pag-alam (sa halip nescience) ang ugat ng lahat ng Nidânas, o

ang Konklusyon ng Sanhi at Epekto (tingnan sa Lihim na Doktrina ang salitang iyon)

(12) .- (Adamas) Sa pahina 360, mababasa natin na anim sa Labindalawang Aeons ang pinamamahalaan ni Tsebâôth-Adamas, at anim ni Iabraôth. Ang labindalawang Aeons na ito, upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan, magpapatuloy sa Misteryo ng Kasarian. Sa ito, gayunpaman, ang mga ito ay tutol sa pamamagitan ng IEU, ang Ama ng Ama ni Jesus, at sa gayon si Iabrâôth at ang kanyang mga Regent ay napagbago sa mga misteryo ng

ang ilaw Ang UIS, gayunpaman, itinaas ang mga ito sa isang mas mataas na Rehiyon at i-convert ang mga ito sa isang dalisay na Air, sa Araw ng Araw, sa gitna ng Gitnang Rehiyon, at ang Invisible Deity. Ang Tsebâôth-Adamas at ang mga Regent nito, gayunpaman, ay hindi maiiwasan mula sa Misteryo ng Kasarian; Samakatuwid, ang IEU ay nakakulong sa kanila sa Sphere (o Destinasyon?) Sa bilang na 1800 (360 x 5) at sa kanila ng isa pang 360 Regents, at muli sa mga 5 magagaling na Regent. Gamit ang susi ng astronomya, ang IEU ay ang Espirituwal na Araw, ang ama ng Physical Sun, na muling ama ng "intra-mercurial plant." Tingnan ang Lihim na Doktrina, II, 28, at Bahagi I, Mga Transaksyon ng Blavatsky Lodge, p. 48 (CW X, 340)

Ang paglalarawan sa itaas ay kinuha mula sa ika-apat na libro o dibisyon ng Pistis-Sophia, na iniisip ni RA Lipsius, "marahil ay hindi sinasadyang inilagay sa lugar kung saan maaari nating mabasa ito sa manuskrito. Nagtatanghal ito ng isang mas simple at mas matandang anyo ng doktrinang Gnostic, at marahil ay gawa ng ibang may-akda. " Gayunpaman, kahit na maaaring totoo ito, at dahil ang aming pagsisikap ay upang maunawaan ang mga ideya ng Pistis-Sophia, sapat na upang magkomento na ang paglalarawan sa itaas ay ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad nang siya ay nagdala sa kanila, sa kanyang Inisyasyon, “sa

ang Middle Air Region, sa Mga Landas ng Gitnang Daan, na nasa ilalim ng Sphere ”, at kung saan, sa pamamagitan ng pagkakatulad, ay lubos na nakakatulong sa pag-unawa sa" Pagbabago ng mga Regent ", na sumusunod.

Ang isang palatandaan upang ipaliwanag ang salitang "Tyrant" ay ibinibigay sa pahina 76, kung saan sinasalita niya ang "Lahat ng mga Tyrannical Deities, na hindi pa iniwan ang kadalisayan ng kanilang sariling Liwanag ." Ihambing din ang mga pahina 25, 137 at 154, at din ang PS 14 (3).

Sa

ang Gnosis ng mga Ophites, ang salitang "Adamas" ay madalas na lumilitaw, at sa Philosophumena, X, 9, mababasa natin na: "Ang Naaseni (isang paaralan ng mga Ophites) ay tumatawag sa Anthrôpos (Man), ang Unang Prinsipyo ng Uniberso ( Archên) Universorum ), at din ang Anak ng Tao, at hinati ito sa tatlo. Dahil sa kanya, sinabi nila, mayroong isang prinsipyo ng Matalino, isang Sikolohikal, at isang Pisikal ( Choïc). At tinawag nila itong Adamas, at naniniwala sila na ang kaalaman, na mayroong (Adamas) para sa layunin nito, ay ang simula ng ating kakayahang malaman ang Diyos . " Mula sa itaas ay maliwanag na mayroong tatlong Adan, kung saan ang aming Adamas ang pinakamababa.

Kaugnay ng mga "Tyrannical Deities, na hindi tinalikuran ang kadalisayan ng kanilang sariling Liwanag, " at kung ano ang kinuha ni Jesus na "isang pangatlo ng kanyang Kapangyarihan, " at sa pagpapaliwanag ng mga sumusunod sa teksto, dapat ihambing ng mga mag-aaral.

Nakita ni Stanza, sloka 5, ng Lihim na Doktrina (Tomo I, 191 at sumunod), "Sa Ika-apat (Round, o rebolusyon ng buhay at pagiging nasa paligid ng 'pitong menor de edad na gulong'), tinawag ang mga bata na lumikha ng kanilang mga imahe. Isang pangatlong tanggihan. Sumunod ang dalawa (katlo). "

(13) .- (Ang Unang Misteryo). Si Jesus, na nagmula sa Unang Misteryo (kanyang Ama), ay nagdadala din ng pangalan ng Unang Misteryo.

Ang Hierarchy of Emanations in the Treasury of Light, ayon sa unang tatlong libro, ay binubuo ng Hindi Maiangkop, na tinawag din na Diyos ng Katotohanan, at Panloob ng Espiritwal, at din n ng mga Miyembro (o Salita) sa isang banda, at sa kabilang panig ng mga Hindi Maiwasang Mahiwaga. Ang una sa lahat ng mga Mahiwaga ay ang Misteryo ng Hindi maipapansin o ang Unang Misteryo, na tinawag din ang tanging (Unicum) na Salita (o Logos) ng Hindi Mapag-usapan. Mula dito ay nag-iisa lamang ang Misteryo ng Unang Misteryo, at samakatuwid ang iba pang Tatlo, Lima at Labindalawang Mahiwaga.

(14) .- Ang IEU ay tinawag na Ama ng Ama ni Jesus, ang Ama ni Jesus ay ang Dakilang Tseb th, ang Mabuti.

Ang Rehiyon ng IEU ay Tama, at ang mga pamagat ng Prinsipyo nito ay ang Superbisor ng Liwanag, ang Unang Tao, ang Pamana ng Unang Batas at ang Tagapangalaga ng Veil. Nakikita din na, sa ika-apat na libro, ang Walang-saysay, na binanggit ni Jesus sa kanyang mga invocations, ay tinawag na Ama ng lahat ng pagiging Ama, mayroon tayong tatlong Ama ni Hesus, samakatuwid nga, ang Walang-saysay, IEU, at ang Great Tseb th. Para sa isang higit na pag-unawa sa mga ito ng Parents, at tatlong Lives, basahin ang Isis nang walang Veil, Tomo II, mga pahina 227 at sumusunod.

(15) .- Hindi dapat malito si Maria, na tinawag ding Mariham at Mary Magdalene (pahina 182),

ang corporeal na Ina ni Jesus. Ang Mary na ito ay ang pinakamahalagang intuitive (niyumatik) at ang pinakamahalagang interlocutor ng lahat ng mga alagad.

Mula sa Philosophumena, V, 7, nalaman natin iyon

ipinahayag ng Paaralan ng Naaseni na natanggap nila ang kanilang mga turo mula kay Mariamne, na pinahayag ni Jaime, na kapatid ng Panginoon. Si Origen din (Adv. Celsum, V, 62) ay nagsasalita tungkol sa isang paaralan ng Gnostic, na nagmula sa mga turo nito mula kay Mariamne.

Yaong mga nakaka-usisa upang pag-aralan ang mga kontrobersya tungkol sa tatlong Marias, iyon ay, María Magdalena, María na kapatid ni Marta, at "la femme pécheresse", kung sila ay tatlong magkakaibang tao o iisa at magkatulad na tao, ay dapat na tugunan ña ñosta ng mga awtoridad sa "Migne", vol. xxiv, col. 541 at 542 (Patrologiae Cursus Completus, (ed. Ni Jacques Paul Migne). Series Latina (221 vol.)] Esoterically, gayunpaman, Mary

Ina, Maria, kapatid na babae ni Marta, at Mary Magdalene ay tumutugma sa Buddhhi, Manas at sa ibabang Manas .

(16) .- O sa Air (Aëra) na may inspirasyon. Tingnan ang puna sa Adamas, "

Ang Gitnang Air Rehiyon. "

(17) .- (Egypt) Ang talatang ito ay medyo hindi malabo, lalo na sa huling pangungusap, "Quae eadem sunt Aegy ptus" (pagsasalin ng Schwartze) na gramatikong dapat tumukoy sa antecedent nito, "ang mga bagay na gagawin mo." Kung, gayunpaman, ito ay isinalin tulad nito, ang kawalan ng pag-asa ay mahuhulog sa ating mga mambabasa. Kaya't naibalik namin ang ideya ng manunulat ng Gnostic ayon sa isang pag-aaral ng mga sipi sa Philosophumena, kung saan ang sumusunod ay isang halimbawa: - "Ito, sinabi niya, ay kung ano ang nasulat: 'Sinabi ko, kayong lahat ay mga Diyos, at mga anak ng kataas-taasan, kung nagmamadali kang tumakas mula sa Egypt, at tumatawid sa Pulang Dagat ay napunta ka sa disyerto ', iyon ay, mula sa mas mababang Carnal Exchange ( mixis ), hanggang sa nakahihigit sa Jerusalem; 'ngunit kung bumalik ka sa Egypt', iyon ay, sa mas mababang Carnal Exchange, 'mamamatay ka bilang mga lalaki' (Awit 82, 6-7). Tulad ng sinabi niya, ang buong mas mababang henerasyon ay mortal, habang ang lahat ng nabuo sa Mataas ay walang kamatayan. Para sa Tubig (Sc. Ang Tubig ng Kalawakan) lamang at mula sa Espiritu, ang Espirituwal na Tao ay nabuo, at hindi ang Carnal. Ang Ibabang (Tao) sa kabaligtaran, ay Carnal: iyon ay, sinabi niya, kung ano ang isinulat: 'Ano ang ipinanganak ng

Ang Karne ay Karne, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. ' Ito ay, ayon sa kanila, ang henerasyong Espirituwal. Ito, sinabi niya, ay ang Great Jordan, na, na dumadaloy, at humadlang sa Exodo ng mga anak ni Israel mula sa Egypt (ito ay mula sa ibabang Carnal Exchange; dahil ang Egypt ang katawan para sa kanila), ay binaligtad, at dumaloy sa up para kay Jesus . "

(18). - Ang daanan sa harap namin ay ang pinakadakilang posibleng interes, dahil ipinapakita nito ang saloobin ng mga paaralang Initiation na

ang Astrolohiya ng kabastusan, at habang naglalaman sila ng bakas na ang "Impluwensya ng mga bituin" ay may kinalaman sa Physical o Hylico Man; samantalang, ang mga nakakaalam ng Mysteries of the Thirenth Aeon, iyon ay, ang Psychics (tingnan ang Talahanayan I), ay nasa itaas ng gayong mga Impluwensya.

(19) .- (Ang apat at tatlong anggulo nito) ito ang mga tuntunin ng sistema ng okultong Astrology, na itinatag sa uri ng

ang Triad at ang Quaternary, at tumutugma sa tatlong nakatataas na mga prinsipyo at ang apat na mas mababang mga prinsipyo, na gumagawa ng pito sa kabuuan. Sa exoteric astrology, ang triad at parisukat ay nangangahulugang walong mga pagsasaayos.

(20) .- (Melquisedec) Sa Philosophumena, VII, 36, natagpuan natin ang pagbanggit tungkol sa "Melchisedeciani", na, ayon sa may akda, ay nagbayad ng pundasyon ng kanyang Paaralan kay Teodotus, isang tagabangko. Ang pangunahing katangian ng turo ay si Christos ay bumaba sa tao, si Jesus, sa kanyang Pagbibinyag, ngunit si Melquisedec ay isang kapangyarihang selestiyal, higit sa Christos. Ang gagawin ni Christos para sa mga kalalakihan, ginawa ni Melquisedec para sa mga Anghel. Ang Melquisedec na ito ay walang ama, walang ina, walang anak, na ang simula at wakas ay hindi maintindihan. Tingnan din ang Philaster (Haer., 52), Pseudo-Tertullian (24), Epiphanius (55), at Eusebius (Sejarah. E., V, 28), tulad ng binanggit ni Salmon (Smith at Wace, Dict. Ng Christian Biography, . III, 889-900).

Mula sa Pistis-Sophia (mga pahina 292, 327-9, 337, 365), alam natin na ang tatlong pangunahing Diyos ng

Tama ang IEU, Zorokothora Melquisedec, at ang Great Tsebâôth, ang Mabuti. Ang trabaho ni Melquisedec, at ng kanyang mga Receptors, ay upang bawiin ang mga Regent ng kanilang Light-Powers, at ibalik ang Liwanag sa Treasury. Upang mabasa ang nakatagong kahulugan ng "Melquisedec" ihambing ang Lihim na Doktrina, I, 208 at 265, tungkol sa "Mahusay na Sakripisyo" at "Tahimik na Tagamasid."

(21) .- (Karne ng mga Regent). Ibig kong sabihin, iyon

Ang Kama-Manasic Entity ay mapahamak sa mas mababang mga puwersa ng kosmiko.

(22) .- (PISTIS-SOPHIA) Dapat na maingat na pag-aralan ng mambabasa ang muling pagbagsak ng "Pagbagsak" ni Sophia, tulad ng sinabi sa Philosophumena (p.107) at ihambing ito sa nakakatawang drama ng teksto na sumusunod. Mapapansin na ang una at huli ng babaeng Aeons ng Dodecad, ay ayon sa pagkakabanggit PISTIS at SOPHIA. Ang Kaluluwa ang paksa, at ang kaalaman ng Kaluluwa ang bagay ng lahat ng sinaunang Misteryo. Sa "Pagbagsak" ng PISTIS-SOPHIA, at ang pagligtas niya sa kanyang Syzygy, JESUS, nakikita natin ang laging kinakatawan na drama ng pagdurusa at walang alam na Pagkatao, na maaari lamang mai-save ng

Imortalidad Indibidwal, o mas mahusay, sa pamamagitan ng sariling pagnanais para sa KANYA. Kapag binabasa ang fragment ng Pistis-Sophia na ito, ang mahiwagang Dualidad ng Manas ay dapat palaging alalahanin, at ilapat ang key na ito sa bawat linya.

Tulad ng

Ang karunungan ay ang pagtatapos ng Gnosis, ang pangunahing batayan ng lahat ng pagtuturo ng Gnostic ay ang tinatawag na "Sophia-mitus". Isalin natin ang alegorya mula sa macrocosmic o microcosmic point of view, ito ay palaging ebolusyon ng GANAP, kung ano ang Initiates ng antigong hiningi na magturo sa amin. Ang paglalahad at ebolusyon ng Mahat sa kosmogenesis, at ng Manas sa anthropogenesis, ay palaging pag-aaral ng Natatanging Agham. Ang tirahan ni Sophia ay nasa Gitnang Gitnang, sa pagitan ng mga Mataas at Ibabang Mundo, sa Ogdoad. Sa ibaba ay ang Hebdomad o Pitong Spheres, na pinasiyahan ng pitong Regent Hierarchies. Tunay na mayroon siyang "Wisdom na nagtayo ng isang Bahay para sa kanyang sarili, at suportado ito sa Pitong Haligi" (Kawikaan, IX, 1) at muli: "Nasa loob siya ng kahanga-hangang Taon; nasa gitna siya ng Mga Landas, dahil nakaupo siya sa Gates of the Powerful (the Regents), napanood niya sa Entrances ”(Ibid., viii, 2). Bilang karagdagan, si Sophia ay ang Tagapamagitan sa pagitan ng Mataas at Ibabang mga Rehiyon, at sa parehong oras ay inaasahan niya ang Mga Uri o Mga ideya ng Plêrôma sa Uniberso. Ngayon, bakit si Sophia, na orihinal na nagmula sa isang Pneumatic o Espirituwal na diwa, ay nasa Gitnang Space, isang pagkatapon mula sa kanyang tunay na tirahan? Ganito ang mahusay na Misteryo na sinubukan na malutas ng Gnosis. Nang makita muli na ang "pagbagsak ng Kaluluwa" ng orihinal nitong kadalisayan ay nagpapahiwatig ng pagdurusa at paghihirap, ang bagay na laging naranasan ng mga masters ng Gnostic, ay magkapareho sa problema ng "Sakit", na itinakda ni Gautama Sâkyamuni upang malutas. Bilang karagdagan, ang solusyon ng dalawang mga sistema ay magkapareho sa kanilang nahanap ang sanhi ng Sakit sa Pagkakakilala, at upang maiwasan ito, ang landas ng Kaalaman sa Sarili ay naka-sign. Dapat isipin ng isipan ang Isip: ang pagsasalamin sa sarili na sinasalamin ay magiging Way. Ang Pag-iisip ng Materyal (Kama-Manas) ay dapat na linisin at sa gayon ay maging isa sa Espirituwal na Isip (Buddhhi-Manas). Sa nomenclature ng Gnosis, ito ay ipinahayag ng Redemption ni Sophia ng Christos, na nagpalaya sa kanya mula sa kanyang kamangmangan ( agnoia ) at pagdurusa. Kaya't hindi nakakagulat na natagpuan natin si Sophia, naisip din bilang isang yunit o duwalidad, o muli bilang isang pag-iisip ng kosmiko, na may maraming mga pangalan. Kabilang sa mga ito maaari nating banggitin ang Ina, ang Ina ng Buhay na May Pamumuhay o Nag-aatubili; ang Power sa itaas; ang Banal na Espiritu (lahat mula sa macro-kosmic point of view), at muli Siya ay mula sa Kaliwang Kamay, kumpara kay Christos, Siya mula sa Tamang Kamay, ang Lalaki-babae, Prounikos o ang Lustful; Matrix; Para so; Eden; Acham th; ang Birhen; Barbel ; Anak na babae ng Liwanag; Maawaing Ina; Pagsasama ng Lalaki Isa; Revelator ng Perpektong misteryo; Perpektong Pakikiramay; Revelator ng mga Mahiwaga ng kumpletong Magnitude; Nakatagong Ina; Siya na nakakaalam ng Mahiwaga ng Pinili; ang Sagradong Dove, na nagbigay ng dalawang kambal ; Ennoia; Regent at ang Wretched Sheep, Helena. Sa Sistema ng Valentinian, ipinanganak ni Sophia si Christos, na may isang Shadow . Ang mga tuntunin sa itaas ay kinuha mula sa Smith at Wace's Dictionary of Christian Biography, artikulong Sophia, kung saan mabasa natin: Sa Syrian na teksto ng Mga Gawa na inilathala ng Doktor Ang Wright ( Apocryphal Gawa ng mga Apostol ), mga pahina 238-245) ay matatagpuan natin ang magagandang Himno ng Kaluluwa, na pinauwi mula sa kanyang makalangit na tahanan upang maghanap para sa perlas na nababantayan ng ang ahas, ngunit nakalimutan niya rito ang kanyang makalangit na misyon hanggang sa naalala niya ang isang liham mula sa ang ama, ina at kapatid na si, gumanap ang kanyang gawain, tumanggap muli ng kanyang maluwalhating damit, at bumalik sa iyong dating tahanan.

(23) .- (Pangalan) Ang Pangalan, na hindi isang pangalan, ngunit isang Tunog o sa halip isang Kilusan . Ang Misteryo ng mga logo, Verbum at V ch ay palaging nakatago sa Misteryo ng mga Pangalan. Ang mga pangalang ito, sa anumang wika, o sa sinumang mga tao, ay kumakatawan sa lahat ng mga pagpapahintulot ng `` Hindi Katangian na Pangalan ''.

Kaugnay nito, ang sumusunod na daanan mula sa Pistis-Sophia (pahina 378-379) ay may malaking interes. Jesus, sa pagpapaliwanag ng Misteryo ng

ang Liwanag ng kanyang Ama, ng Bautismo ng Usok at ng Espiritu ng Sagradong Liwanag at Espirituwal na Unaksyon, sa kanyang mga alagad, ay nagpapatuloy: "Wala, kung gayon, ay higit na mahusay kaysa sa mga Mahiwagang ito, tungkol sa iyong hiniling, maliban kung ito ay ang Misteryo ng Pitong Mga Tinig, at ang Apatnapu't Siyam na Powers at Numerations (psêphôn), o ito ay mas mahusay na pangalan kaysa sa lahat ng iba pa, ang Pangalan, kung saan ang lahat ng mga Pangalan, lahat ng mga ilaw at lahat ng Powers ay. Kung gayon, iyon ay lumabas sa katawan ni Hylê (Tandaan: hindi kinakailangan sa pamamagitan ng namamatay na nag-iisa, ngunit din sa panahon ng Samâdhi, o mystical trance) na nalalaman ang Pangalan na iyon, walang Usok (Tandaan: iyon ay, walang teolohikal na ilusyon) o Awtoridad, o Ang Regent ng Sphere of Destiny, ni Angel, o Archangel, o Kapangyarihan, ay maiiwasan ang Kaluluwang iyon; hindi, kung sa pag-alis ng Mundo, isang tao ang nagpapahayag na ang Pangalan bago ang Apoy, ito ay papatayin, at ang Mist ay babangon. At kung binibigkas niya ito sa harap ng mga Daemons at Receptors ng Outer Fog (Kadiliman), at bago ang kanilang mga Regent, Awtoridad at Powers, lahat ay mapapahamak, kaya't ang kanilang Apoy ay natupok, at sila ay sumigaw, 'Ikaw ay iginagalang, banal, ang pinagpala, sa lahat ng mga sagrado. ' Y si ellos pronunciaran ese Nombre ante los Receptores de la Condenación del Mal, y sus Autoridades, y todos sus Poderes, y también ante Barbêlo y la Deidad Invisible, y los Tres Poderes Triples, inmediatamente todo se colapsará en aquellas regiones, de tal modo que ellos serán obligados a disolverse y perecer, y gritar: 'Oh Luz de toda Luz, que estás en la Luz infinita, recuérdanos también y límpianos'”.

En lo que se refiere a este pasaje, está comentado en

la Doctrina Secreta, II, 570: “Es fácil ver quién es esta Luz y quién es este Nombre: la Luz de la Iniciación y el nombre del 'Fuego-mismo', que no es un nombre, ni una acción, sino un Poder Espiritual, Inmortal, superior incluso al 'Dios Invisible', ya que este Poder es ÉL-MISMO.

Comparar también

la Doctrina Secreta, bajo los términos Oeaohoo, I, 68, 71, 72, 93 (Oi-Ha-Hou); Mântrika-Sakti, I, 293; Kuan-Yin, I, 136; Kuan-Yin-T'ien, I, 137, 138; Logos, II, 25; Hermes, II, 541, 542; nombres místicos y atributos, I, 352; Aditi-Vâch, I, 431; Vâch, Savitri, la madre de los dioses y de todo lo que vive, II, 128; Vâch, Devasena, II, 199; y la vaca Melodiosa, II, 418.

(24).- Comparar esto con el Sistema Valentiniano, donde Sophia genera “sin un Syzygy”, y también con el Comentario sobre Ialdabâôth [PS 47], donde Ialdabâôth genera sin una mujer, igual que Sophia generó sin un hombre; Daemon est Deus inversus .

(25).- Llamados también los “Altos Aeones”, que están en oposición a los “Aeones de los Regidores”.

(26).- Ialdabâôth es idéntico al Pthahil del Codex Nazaraeus, el Demiurgo del Sistema Valentiniano, el Proarchos del Barbêlitae (Irenaeus, Adversus Haereses, Libro I, capítuloxxix, 4), el Gran Archon de Basilides y el Elôhim de Justinus, etc. Ialdabâôth (el Hijo del Caos) era el hijo de Sophia (Achamôth) en

la Cosmogénesis Gnóstica, en otras palabras, el Jefe de las Fuerzas Creativas y el representante de una de las clases de Pitris. Si contemplamos la Sophia-Superior (ver “Valentinus” en múltiples lugares) como el Akasa, y la Sophia-Inferior (Achamôth) como sus planos inferiores o materiales, seremos capaces de comprender por qué Ialdabâôth, el creador material, se identificó con Jehovah y Saturno, y así seguir la siguiente alegoría de Irenaeus. Ialdabâôth el hijo de la Madre, Sophia, genera un hijo de sí mismo, sin la ayuda de ninguna madre, y su hijo engendra un hijo a su vez, y este otro, y así hasta que hay seis hijos generados, unos de otros. Entonces estos comenzaron inmediatamente a luchar con su padre por la maestría; y este desesperado y furioso miró en las “purgaciones de la materia” abajo; y por medio de ellas engendró otro hijo, Ophiomorphos, el que tiene forma de serpiente, el espíritu de todo lo que está basado en la materia. Entonces lleno de orgullo, se extendió sobre su más alta esfera y proclamó en voz alta: “Soy Padre y Dios, y no hay nadie por encima de mi”. Al oír esto, su madre exclamó: “No mientas, Ialdabâôth, pues del Padre de Todo, el Primer Anthrôpos (hombre), está sobre tí, y también lo está Anthrôpos, el hijo de Anthrôpos. E Ialdabâôth, para evitar que sus hijos atendieran la voz, les propuso que crearan un hombre . Así los seis hicieron un hombre gigantesco, que yacía sobre la tierra y se retorcía como un gusano (el hombre de la primera ronda y raza). Y le llevaron ante su padre Ialdabâôth, que insufló en él el “Aliento de Vida”, y así se vació él mismo de su poder creador ”. Y Sophia ayudó en el diseño, para poder recuperar los Poderes-Luz de Ialdabâôth. Inmediatamente el hombre, teniendo la chispa divina, aspiró al Hombre Celestial, de donde venía esta. Ante esto, Ialdabâôth se puso celoso, y generó a Eva (Lîlîth) para privar a Adam de sus Poderes-Luz. Y los seis “Estelares”, apasionados por su belleza, concibieron hijos por medio de ella. Acto seguido Sophia envió a la serpiente (inteligencia) para hacer que Adán y Eva transgredieran los preceptos de Ialdabâôth, quien enojado, les arrojó del Paraíso al Mundo de abajo, junto con la serpiente (cuarta ronda y cuarta raza). Al mismo tiempo, ella les privó de sus Poder-Luz, ya que no podría caer bajo la “maldición” también. Y la serpiente redujo los poderes del mundo bajo su dominio, y generó seis hijos, que se oponían continuamente a la raza humana, por culpa de la cual su padre (la serpiente) fue arrojado abajo. Ahora Adán y Eva al principio tenían cuerpos puramente espirituales, que gradualmente se fueron haciendo cada vez más groseros . Sus espíritus también se hicieron lánguidos, pues no tenían nada excepto el aliento del mundo inferior, que Ialdabâôth había insuflado en ellos. Al final, sin embargo, Sophia les devolvió su Poder-Luz y despertaron al conocimiento de que estaban desnudos.

Esta sugerente alegoría, donde la criatura se convertía en superior a su creador, solo puede ser comprendida recordando la igualdad de esencia de lo que está involucrado, con aquello de lo que es desarrollado. Comparemos: “Yo me he revestido de tí, y tú eres mi Vâhana hasta el día 'Sed con nosotros', en que has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo” (

La Doctrina Secreta, I, Stanza vii, Sloka 7). En este ciclo de emanación en que lo que está arriba se convierte en lo que está abajo, de tal modo que encontramos en Pistis-Sophia que de Ialdabâôth se dice finalmente que reside en el “Gran Caos que es la Niebla exterior”, donde, con sus Cuarenta y Nueve Demonios, tortura almas malvadas (página 382). Además la semblanza entre Ialdabâôth y Tsebâôth-Adamas es tan cercana, que evidentemente son contemplados como aspectos del mismo poder; la peculiar riqueza de la terminología del Pistis-Sophia hace tales correspondencias necesarias.

En el Diagrama de los Ofitas del que habla Origen en su Contra Celsum, hay dos septenios de Regentes Planetarios, un Hebdomad superior y uno inferior. Ialdabâôth es el primero del Grupo Superior, y Micael-Ophiomorphos es el primero del inferior. Ahora este Micael es llamado el “que tiene aspecto de León”, y es el hijo de Ialdabâôth que es también representado con cabeza de le n. En la formulae de plegarias para el Difunto, el Alma, tras haber cruzado

la Muralla de la Maldad ( phragmon kakias ), el dominio de Ophiomorphos, o nuestro plano terrestre, llega a las Puertas de Ialdab th y pronuncia el siguiente discurso adulatorio, que en verdad parece poco aplicable a la naturaleza de Ialdab th, Oh tu, que has nacido para gobernar con audacia, Ialdab th, primero ys ptimo, Oh regente, Logos subsistente de una mente pura, trabajo perfecto para el Hijo y el Padre, tray ndote la moneda de la Vida (marcada) con el sello del tipo, yo abro la puerta, que t has cerrado a tu Ae n, el mundo, y paso con tu autoridad de nuevo en libertad. Que la gracia est conmigo; S, as sea, Padre .

(27).- El Simulacro del Esp ritu ( Antimimon pneumatos ), es uno de los principios en la formaci n del Alma, en cuya fabricaci n, cada uno de los cinco Regentes Planetarios tiene su tarea. Este trabajo es finalizado al administrar al Alma el Elixir del Olvido, o poci n-Lethe, que es elaborada del Esperma del Mal, e incita a los hombres a todos deseos materiales; este es el genio malvado del hombre, una especie de sustancia espiritual que rodea el Alma.

(28).- (Decano solo en el Aire) Comparar la p gina 107, Soy como un Hyl, que est hundido; me han llevado de aqu para all, como a un Daemon en el Aire .

La Regi n Media del Aire se dice que est en los Senderos del Camino del Medio, que est por debajo de la Esfera. Para el t rmino Decano, ver PS 14.

(29).- (Las L grimas de mis Ojos). . C. Am lineau en su Essai sur le Gnosticisme Egyptien (Ensayo sobre el Gnosticismo Egipcio), p gina 303, al trazar su idea a trav s de la imaginer a Egipcia, escribe lo que sigue:

Entre las invocaciones dirigidas al Sol, oa n en la enumeraci n de sus diversas transformaciones, leemos lo siguiente: l que crea el agua, que surge de su interior, la imagen del cuerpo de Remi, el pla idero . Las l grimas juegan un papel importante en la religi n egipcia, dice . Naville, al explicar este texto, y especialmente en lo que concierne a la creaci n . l entonces cita varios ejemplos tomados de libros in ditos de la tumba de Rams s IV, que nosotros tomamos prestados de l. En uno de estos al Dios se le reza como el pla idero, y se le pide que dé vida al 'rey'; 'Oh plañidero, poderoso tú, alto en los reinos de Aukert, da vida al rey'… También recibe esta invocación: 'Oh tú, el que se forma a sí mismo con sus lágrimas, que oye sus propias palabras, que reanima su alma, reanima el alma del Rey'. Finalmente, en un famoso texto conocido como el texto de las cuatro razas, se dirige a los hombres así: 'Vosotros sois una lágrima de mi ojo en vuestro nombre de Retu, es decir, en vuestro nombre de hombres'… Esta doctrina es aún más claramente afirmada en un papiro mágico traducido por el Dr. Birch, donde las lágrimas de diferentes Dioses son representadas como la materia de la que surgen las flores, el incienso, las abejas, el agua, la sal, etc. 'Cuando Horus llora', dice el papiro, ' el agua que cae de sus ojos, hace crecer plantas, que producen un dulce perfume. Cuando Su y Telfnut lloran mucho, y el agua cae de sus ojos, se transforma en plantas que producen incienso… Cuando el sol llora una segunda vez, y deja que el agua caiga de sus ojos, se transforma en abejas, que trabajan… Cuando el sol Ra se torna débil, el sudor cae de sus extremidades, y se transforma en un líquido… su sangre se convierte en sal. Cuando el sol se torna débil, suda, el agua cae de su boca y se transforma en plantas.”

Comparar con los “Nacidos del Sudor” de

la Doctrina Secreta.

(30).- El Alma, al pasar por las diferentes etapas y planos de evolución, alcanza un punto medio de equilibrio en cada uno de ellos, donde se da la elección entre abajo y arriba; la duda surge entonces, y se le llama “arrepentimiento”.

(31).- Los fragmentos Griego, Latin y Sirio que quedan de escrituras llamadas el Evangelio de Tomás dan muy poca idea de lo que el Evangelio o Evangelios originales de Tomás deben haber sido para haber sido tenidos en tal respeto por los seguidores de varias escuelas de Gnosticismo e incluso por algunos Padres de

la Iglesia. Los fragmentos son también llamados los Actos de la Niñez del Señor, y están repletos de los incidentes imprudentes e infantiles que son tan frecuentes en el Evangelio de la Infancia. Estas fábulas, sin embargo, fueron tan aceptadas por los lectores Católicos, que el evangelio fue disfrazado para encajar en el gusto ortodoxo mediante la supresión de todos los pasajes heréticos. Aún así, la tendencia Gnóstica de los fragmentos es demostrada por su fuerte Docetismo, que dice que la teoría de que la apariencia del Christos como un hombre era una ilusión. Que había un Evangelio filosófico de Tomás es muy evidente por la naturaleza de las citas de él, y por las múltiples referencias a él, pero si este evangelio fue el libro que al Tomás de nuestro texto se le encargó escribir, permanecerá siempre en el misterio, a menos que haya nuevas evidencias por venir.

Hay un Evangelio de Mateo llamado el Libro de

la Infancia de María y el Cristo Salvador, que parece ser una traducción del hebreo de San Jerome, y es probablemente el original sobre el que el posterior Evangelio de la Natividad de María se basó. Pero tales fragmentos editados y reeditados ya no son ciertamente el auténtico Evangelio según Mateo, que es el texto del Sinóptico de ese nombre, y es cierto que nunca pudo ser situado en aquella categoría filosófica a la que los verdaderos escritos Gnósticos deben ser siempre adscritos.

(32).- (El Gran Misterio de

la Salvación). Este Gran Misterio es el Misterio del Inefable (Âtma), o Primer Misterio, la Suprema Sabiduría (Buddhi) del cual proceden todas las emanaciones. Emana del Inefable y es como él, siendo al mismo tiempo el Supremo Principio del Perdón de los Pecados. Ver Tabla I.

(33).- “Dios”,

la Triada superior, juzgará a los “dioses”, el Cuaternario inferior.

(34).- Los Poderes del Cuaternario Inferior.

(35).- El tiempo de mi evolución en la materia.

(36).- Hay veinticuatro Proyecciones arriba y veinticuatro abajo, que junto con Sophia, que está ahora arriba, ahora abajo, o con su síntesis, forma los Cuarenta y Nueve Fuegos.

(37).- (Un Reino (del Cielo)). Aparte de las muchas citas que podrían ser dadas para mostrar qué ideas esotéricas tenían los Gnósticos en lo concerniente a este “Reino”, y cuán diferente era su punto de vista de la paupérrima concepción ortodoxa de nuestros propios tiempos degenerados, quizás lo siguiente del Evangelio de los Egipcios tenga algo de interés. En respuesta a la pregunta, cuándo vendrá este reino, se respondió; “Cuando los Dos se hayan hecho Uno, y lo Externo sea lo mismo que lo Interno, y el Hombre y

la Mujer ya no sean ni Hombre ni Mujer”. De donde siguen dos interpretaciones de las muchas que podrían ser dadas: (a) la unión del Manas Inferior con el Manas Superior, de la personalidad con la Individualidad; y (b) el regreso al estado andrógino, como será el caso en futuras Razas. De este modo este Reino puede ser alcanzado por individuos ahora, y por la Humanidad en Razas por venir.

(38) (Tronos) “Aquellos que son llamados en Teología los 'Tronos', y son el 'Asiento de Dios', deben ser los primeros hombres encarnados en

ang Daigdig; y se torna comprensible, si pensamos en las interminables series de Manvantaras pasados, para encontrar que el último tuvo que venir primero, y el primero el último. Encontramos, en pocas palabras, que los Ángeles más altos han traspasado, hace incontables eones, los 'Siete Círculos', y por tanto los robaron de su Sagrado fuego; lo que significa, que han asimilado durante sus pasadas encarnaciones, en mundos tanto inferiores como superiores, toda la sabiduría de dichos mundos – el reflejo de MAHAT en sus diversos grados de intensidad.” La Doctrina Secreta , II, 80 .

(39) (Israel) El significado de este término se aclarará con lo siguiente, tomado de los sistemas de los Naaseni (Ofitas) y de Justino según está en el Philosophumena .

El Éxodo de los Hijos de Israel de Egipto (es decir, el cuerpo) fue entorpecido por las aguas del Gran Jordán (el tipo del nacimiento espiritual o generación), que fueron retiradas por Jesús (V, 7).

De nuevo los Hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo y entraron en el Desierto (es decir, mediante el parto nacieron en el mundo), donde están los dioses de la destrucción y el dios de la salvación. Los primeros son aquellos que inflingen la necesidad del nacimiento variable en aquellos que han nacido en el mundo. Estos son las Serpientes del Desierto, y fue para que los Hijos de Israel pudieran escapar a las picaduras de estos Poderes por lo que Moisés les enseñó

la Serpiente Verdadera y Perfecta (V, 16).

En el sistema de Justino la primera Triada consiste de El Buen Principio, del Elohim y de Edén o Israel, este último es considerado como femenino y representado como una Virgen arriba y una V bora abajo; ella es

la Esposa de Elohim. El pasaje de Isa as (i, 2-3): Escucha, Oh Cielo, y escucha t, Oh Tierra, pues el Se or ha hablado Pero Israel no me conoce es explicado diciendo que el Cielo es el Esp ritu de Elohim en el hombre, la tierra el Alma que est en el hombre con el Esp ritu, Israel es Egipto (es decir, la materia). Es bastante evidente de lo anterior que las Tribus de Israel son los hombres de este mundo de materia.

(40).- ( Sin que l lo sepa ) En el viaje de Jes sa las Alturas, los Poderes de las diferentes Regiones exclaman uno tras otro, seg n pasa de un plano a otro: C mo nos ha cambiado el Se or del Universo sin que nosotros lo supi ramos (p gina 21). Ellos son adem s (p gina 25) descritos como estando asustados porque ellos no conoc an el Misterio que se hab a realizado . Sophia de nuevo (p gina 78) nos dice que ella ha pecado a trav s de la ignorancia . Comparando tales pasajes no podemos sino concluir que la triunfante ascensi n de Jes s, como el perfecto Iniciado, y la dram tica narrativa de la arrepentida Sophia, no son sino dos aspectos de una y la misma cosa contemplada, primero desde el punto de vista de

la Individualidad, y despu s desde el de la Personalidad.

(41).- El Manas Inferior que es un rayo del Superior.

(42).- Las palabras de los Poderes de los principios inferiores son los encantos y seducciones de la materia.

(43).- Comparar con los Pitris evolucionando sus Sombras en

la Doctrina Secreta.

(44).- (materia que ha ca do) Comparar con las p ginas 102 y 107; He escogido descender al Caos . Ellos han elegido descender al Caos . Si estos diferentes t rminos se refieren a sus correctos principios en el hombre, no surgir ninguna confusi n. El Obstinado Uno es la ra z del principio K ma, o el principio del Deseo, y sus proyecciones son de la misma naturaleza que el misterioso Tanh de la filosof a Budista. El reflejo de Manas, nico de los Invisibles, gravita hacia Kam y as se convierte en el Manas Inferior . Verdaderamente nuestras transgresiones son este Poder con la apariencia de un Le n .

(45).- (Odas de Salomón) En Pistis-Sophia hay cinco fragmentos conocidos por los ortodoxos como las Odas Pseudo-Salomónicas. Fueron los primeros fragmentos de nuestro texto en ser traducidos del Copto, Woide intentó una versión, que fue publicada por Münter en 1812: Champollion escribió un artículo en

la Magasin Encyclopédique de Millins (1815, ii, 251) sobre el opúsculo de Woide: y Matter los cita en su Histoire (II, 348). Como, sin embargo, ningún argumento válido es aportado para justificar el despectivo prefijo “pseudo”, estamos contentos de creer que eran simplemente tan canónicos en su época como tantos otros escritos que fueron puestos en el “index expurgatorius”, para favorecer los caprichos y prejuicios de la beneficiada ignorancia.

Helena P. Blavatsky

Traducido por Luis Javier Jiménez Ordás

Susunod Na Artikulo