Ipakita ang iyong sarili kung nasaan sila, narito at ngayon

  • 2017

Ngayon, sa oras na ito ng biyaya, mahal na mga kapatid, upang pahabain ang iyong mga puso upang matanggap ang patnubay na dadalhin ka sa iyong paglalakbay sa mundong ito . Magkalog ng mga kamay sa gabay na ito na ipinakita sa iyo ngayon at naglalagay ng isang malaking kumpiyansa sa ito, sumasang-ayon na sundin ito.

Sa oras na ito ng biyaya, hikayatin muli ang iyong sarili na maging biyaya na iyong isinalin!

Sa oras na ito ng biyaya, inaanyayahan namin ang bawat isa sa iyo na itigil ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang nililimitahan at nakapaloob sa iyo sa ilang paraan at sa halip, tumuon sa pagiging at pagpapahayag ng biyaya na nasa iyong sa loob. Payagan itong ipakita mismo at sa ganitong paraan maipakita mo ang iyong sarili tulad mo.

Ipakita ang iyong sarili tulad mo, narito at ngayon, pahintulutan ang iyong ilaw na magpakita sa loob ng iyong pribilehiyo sa mundo, bago ang bawat isa sa mga nilalang ng ilaw na, tulad mo, ay naglalakbay sa kanilang mundo. Huwag maghanap ng mga dahilan upang maiwasan ang pagpapakita ng iyong sarili, huwag pansinin ang iyong isip o paglaban, hikayatin ang iyong sarili na kumpirmahin ang iyong pagkakatawang-tao, ang iyong pisikal na katawan, iyong pagkatao at panloob na ilaw, dahil ang oras upang ipakita ang iyong sarili ay ngayon, hindi mamaya, kaya huwag nang maghintay, isantabi ang mga dahilan at payagan ang iyong sarili ng pagkakataon na tunay na ipahayag ang iyong sarili.

Ang kanyang gabay ay kasama ang mga ito ngayon, na may layunin na dalhin ang mga ito sa lahat ng hindi nagpapahintulot sa kanila na ipakita at ipakita ang kanilang totoong sarili sa mundo . Huminga ng dahan-dahan at tahimik, hanapin ang iyong panloob na kapayapaan at payagan ang iyong sarili na matanggap ang gabay na ito. Magdala!

Hikayatin ang iyong sarili na kumpirmahin ang iyong pagkakatawang-tao, ang iyong pisikal na katawan, ang iyong pagkatao at panloob na Liwanag!

Dapat silang magkaroon ng kamalayan na kung ano ang pumipigil sa kanila mula sa pagsulong at pagiging kung ano talaga sila, ay walang iba kundi mga ilusyon; mga ilusyon na bumubuo ng ilang mga sobre na sobre na medyo mahirap para sa iyo. Gayunpaman, dapat mo ring malaman na mula sa banal na kakanyahan na bumubuo sa iyong pagkatao, ang bawat isa sa iyo ay may kakayahang ganap na mawala ang mga maling haka-haka na ito at dahil dito, isantabi ang mga pangyayaring iyon na nagpapagulo sa iyong daanan sa mundong ito.

Nabubuhay sila ng isang oras, kung saan sila ay ginagabayan at sinamahan ng iba't ibang mga nilalang na may mas mataas na eroplano, na may layunin na maalis nila ang mga ilusyon na ito at maghanap muli ng paraan upang malaman kung paano tunay na tatanggapin kung ano sila. Buksan ang iyong mga puso at pakinggan ang sinasabi namin, yamang ang dakilang mapagkukunan ay gumawa ka ng mga banal na nilalang ng ilaw at bagaman marami ang nakalimutan kung ano ka, ito ay oras na naalala mo ito at ipakita ito sa mundo.

Ipagpatuloy mo ang iyong sarili, sa paghahayag ng iyong tunay na sarili

Hayaan ang aming mga salita na diretso sa iyong mga puso, huwag maghangad na maunawaan ang mga ito, tanggapin mo lamang sila bilang isang bahagi mo . Hayaan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong nilikha; Ipaalam sa akin kung gaano namin kamahal. Ang lahat ng sinabi sa iyo sa ito at iba pang mga mensahe, ay umaabot sa bawat isa sa iyo at nagpapalawak tulad ng mga alon sa iyong buong katawan at dapat mong tanggapin ang mga alon na ito dahil palalakasin ka nila, patungo sa paghahayag ng iyong tunay maging.

Ang bawat isa sa mga nilalang na bahagi ng lahi ng tao, ay kamangha-manghang magkakaibang pareho sa mga hugis at kulay. Ang bawat isa ay naiiba sa iba pa sa labas, gayunpaman, sa kanilang panloob lahat ay pantay, lahat ay may parehong kakanyahan at lahat ay isang nagkatawang bahagi ng Diyos Ama / Ina, at tiyak na kakanyahan, na dapat nilang tanggapin upang maibahagi ang kanilang Banayad sa mga nasa paligid nila.

Susunod Na Artikulo