Habang pupunta tayo ... Kami ay maayos. Paglabas ng 1 at 2

  • 2010

Paglabas No.1

Peb. 1, 2010

Mahal kong mga kaibigan.-

May isang taong nagtanong sa akin - tiyak na ito ang sa akin - ano ang maaaring gawin upang maalis ang takot? Sobrang dami nila !!

Ang Mga Masters ... ang marunong, na nagpapanatiling buhay ng Liwanag ng Pag-ibig at Banal na Karunungan at gumagabay sa amin sa mga edad sa lahat ng mga pinayagan ang So Be It; Bilang tugon sa tanong na ito sinabi nila sa amin:

"Walang takot sa Pag-ibig"

Kung, kapag binabasa ang katotohanan na ito, nakakalimutan lamang natin sandali ang concept at bigyan ang ating sarili ng pagkakataon na madama ang signified pagkatapos ay posible na kapag napansin natin ang pagkakaiba, binabago natin ang tanong:

Paano matutong mahalin ako? . Paano mahalin ang aking sarili? . Paano tandaan na ako ay Pag-ibig?

At narito kami ay ipinakita muli, ang dalawang pagpipilian: Concept at meaning at ito lamang bilang isang mahusay na pagkakataon upang mapansin ang pagkakaiba sa pagitan ng: Paghihiwalay at Unit .

Nangangatuwiran namin ang konsepto, binibigyang kahulugan natin ito, sa pag-aakalang ganito, isang indibidwal at maliwanag na katotohanan. At sa kabilang banda, sinasabi namin ito, pakiramdam na nakilala sa Katotohanan ng Pag-ibig at Karunungan na mayroon tayo sa ating pagtatapon at sinasabi sa atin:

Ang lahat ng mga sagot na hinahanap mo na may katiyakan upang malaman: Sino ka? Saan ka nanggaling? Ano ang ginagawa mo dito at ngayon? at saan ka pupunta? Malalaman mo ang mga ito sa pamamagitan ng paglulubog sa iyong sarili sa karagatan ng iyong sariling katahimikan.

Upang mapadali ang patnubay sa lahat ng nagpapasyang makahanap ng kanilang sarili sa Pag-ibig, sabi ko:

Ito ay isang bagay lamang na matandaan.

Upang Tandaan, ito ay isang bagay lamang sa pag-eksperimento, dahil tulad ng alam mo; Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa karanasan, ginagawa natin ang ating Kaalaman na atin.

Ngayon, kung nais namin ng isang praktikal na posibilidad ng tulong, isasaalang-alang namin na:

1.- Ang paggawa ng mga desisyon upang lumikha ng landas ng buhay ay isang indibidwal at pangunahing responsibilidad.

2.- Alalahanin na ang intensyon ay ang pangunahing tool na humahantong sa atin sa resulta.

3.- Alalahanin na ang sasakyan ng Intensyon ay ang Paghinga.

4.- Alalahanin na ang Pag-iisip, Salita at Gawain ng Isa ay nakakaapekto sa Lahat.

5.- Na tayo ang isa at tayo din ang buong.

6.-Na ang Daan sa pag-uwi ay maaaring maging mahirap o kasing dali ng lahat na magpasya ito. At

7.- Na kung magpapasya kami na ang Daan patungo sa ating Pagkadiyos ay madali, tandaan na lumakad nang may simple at pagiging simple ang Pangarap ng Eksperensya.

Mga kaibigan ko, mula sa karanasan Sinasabi ko sa iyo na kapag nakalimutan mo ang iyong pagkatao, mas madaling madama na Enerhiya tayo at na kung bigyang-pansin natin ito, itutuon ito sa ating puso, mas maaalala natin ang higit na malinaw na pag-ibig na mayroon tayo at pagkatapos mahal kong mga kapatid, malalaman natin na ang takot ay ang konsepto lamang.

Salamat sa pagtanggap sa akin, sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang ito at salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong malaman ang Pagkakaibigan.

Sherieh

SA KAPANG PUMUNTA tayo,,,, GUSTO NAMIN ANG KOMUNIKASYON NG ENERGYO No.2 ni Sherhi Serrano AYAW AKONG TUNGKOL SA INYONG KITA SA ENERGYO SA ISANG SIMPLE WAY ... WALANG PAGSUSULIT, LAMANG AT AYAW AY GUSTO KO NA MALALAMAN NA KUNG PAANO MAAARI ANG PAGSUSULIT AT KUMITA NG IT, ANG ASCENT ITO AY KOMPLIKO. Ang ENERGY ay nagmula sa ROOT ERGOS AT MEANS: "ANG KAPANGYARIHAN NA GAWIN NG GAWAIN". ANG MGA PHYSICS SA ITS ELEMENTARY CONSEPT TELL US: "WALANG MATAPOS, LAHAT NG TINGNAN AT GUSTO NAMIN SA MGA REALISYON NG MGA DIMENSYON NG KAHALAGAHAN, AY NAGPAPATAYO SA KAHALAPANG ANTAS NG REALIDAD." ANG MGA ARALING ITO AY SA KONKLUSYON, NA KUNG ANG LABAN AY MAAARING ENERGY ... ANG ATING PLANETO AT LAHAT NA MAGING BUHAY SA ITO, ITO AY NAGPAPATALIM AT PARA SA KUMITA NA TAYO AY NAKIKITA SA ISANG PERFEKTO PAGSUSULIT AT PAGPAPAKITA SA MGA KARAPATAN NA MAGAGAWA. ANG MGA CHARACTERISTIKSYON NA MAKIKITA SA AKING ACCOUNT PARA SA ISANG MABUTING PAGPAPAHALAGA NG ENERGY AT ANG MGA KAPANGYARIHAN AY GINAWA: 1.- DIRECTIONAL.- DAHIL SA PAGSUSULIT NITO. 2.-OMNIPRESENT.- DAHIL AY ITO ANG ISA AT ITO ANG LAHAT; (KAYA
KAYA MAGING DESERVES ANG ATING DEEP RESPEKTO). 3.-PERMANENT AT INAGOTABLE.- DAHIL ANG ENERGYO AY HINDI NILALAKI
ITO AY HINDI NILALAMAN, ITO AY HINDI NAGPAPAKITA. 4.-SUPPLIER A.-DAHIL SA PAGPAPATULAD NG ENERGY CENTERS O VORTICES O CHAKRAS NA KITA NINSULAT NG KANYA. 5.-SELF-GURO.- DAHIL LANG LAMANG SA KARAPATAN NA MAGSALITA NG KANYANG KITA. AT 6.-FREE.- DAHIL ANG ENERGYO AY LIBRE, AY BAWAT AT KAHIT HINDI NGAYON AY HINDI NA GUSTO NA MAGSALITA KITA NA KAYA NA ... ANG KATOTOHANAN NA ITO AY MAAARING MAGPAPAKITA. GUSTO NITONG GUSTO ANG KANYANG ITO, KAYA AYAW TALK SA IYO SA ISANG SIMPLE na PARAAN NG ENERGY VOCTICES O CHAKRAS, ITO LOCATION AT ITS FUNGCTIONS ... SAFELY HAVING THESE BASES AT PAGGAMIT NG KARAPATAN, AY MAAARI Sa pamamagitan ng PAGSUSULIT NG KANYANG KANYA, SA PAGKATUTO NG PAGPAPAKITA NG APAT NA MGA BODYO NA KONSORMO SA IYO NG PAGPAPAKITA NG KONSCIENCE POSSIBLE SA KONSULAT. LAHAT NG IYONG MAGPAPAKITA SA KANILANG, NA PARA SA ITO NA MAGTUTURO NG KANILANG PAGBUKSAN NG ISANG ESPESYAL NA PANTAS, KAYA AYAW NA KAYO AY ANUMANG POO SA IYONG KANYANG PUMUNTA SA MGA DOUBTS O MAAARI ANG INYONG KILALA. SALAMAT AKO SA IYO. Sherhi

Susunod Na Artikulo