Metatron Banal na Katarungan Pag-channeling ng 08/09/2019.

  • 2019
Itago ang talahanayan ng mga nilalaman ng 1 Metatron. Message Channeled sa Agosto 9, 2019. 2 Anak ko, naramdaman kong higit ka sa pagbubutas, nasaktan ka, ngunit dapat mong malaman na ang lahat ng bagay sa buhay ay may mga aralin na kailangang matutunan, at ang aralin Wala ng kapatawaran, pagpaparaya at walang pag-ibig na walang kondisyon, ang una at pangunahing aralin na dapat mong laging nasa iyong puso. 3 Maging mapagmahal, maging mabait, mag-ingat sa iyong personal, pinansiyal at mapagmahal na buhay, mag-ingat, gamitin ang mga espirituwal na proteksyon na alam mo nang mabuti. 4 Alam mo na ikaw ay isang makatarungang, tama, mapagmahal, kasama, matapat at palakaibigan, at bilang karagdagan sa lahat, nagmamalasakit ka sa iba, at ginagawa mo ang maraming beses at kung ano ang hindi mo magagawa para sa kanila. 5 Ang Banal na Katarungan ay may kataas-taasang, patas at mapagmahal. Bawat isa ay bibigyan ayon sa kanilang paghahasik.

Nais naming ibahagi sa iyo ang isang magandang Channeling, na ginawa ni Adriano Pereira, mensahe mula sa Metatron!

Metatron Message Channeled sa Agosto 9, 2019.

Ang Channeling na ito ay isinalin mula sa wikang Portuges, kung nais mong makita ito sa orihinal nitong bersyon, inaanyayahan ka naming magpasok dito

Anak ko, naramdaman ko na ikaw ay higit sa nababato, nasasaktan ka, ngunit dapat mong malaman na ang lahat sa buhay ay nagdadala ng mga aralin na kailangang matutunan, at ang aralin ng kapatawaran, pagpapaubaya at walang pasubatang Pag-ibig, ang una at pangunahing aralin na Dapat lagi kang nasa puso mo.

Malinaw na walang nagnanais na linlangin, ngunit ang hustisya, anak ko, ay hustisya ng Diyos, walang katarungan sa mga kalalakihan na patas at ganap.

Hindi mo rin nais na gawin ang hustisya sa pamamagitan ng mga gawa, salita at kilos sa epekto ng kaguluhan na kasama ng mga kasinungalingan, pang-iinsulto, pagtataksil at pag-insulto sa mga lagi mong ibinigay ang iyong pinakamahusay na walang pasubali.

Sa Lupa, kumilos nang natural, maging maingat sa mga kasinungalingan, ngunit huwag makisali sa emosyon, sumipsip lamang sa kanila, at maghatid ng hustisya ng Diyos, na hindi nabibigo, binibigyan ng Diyos ang ani ayon sa kanyang inihasik.

Maging mapagmahal, maging mabait, mag-ingat sa iyong personal, pinansiyal at mapagmahal na buhay, palibutan ang iyong sarili ng pag-aalaga, gamitin ang mga espirituwal na proteksyon na alam mo nang mabuti.

Ibigay ang lahat sa Diyos, ibigay ang iyong mga anghel, alagaan nila ang paglilinis ng mga kasamaan ng buhay. Lamang, tumingin sa unahan, maging kung sino ka, at pahintulutan ang bawat landas ng iyong mga landas na samahan ng Diyos at ng mga anghel.

Hindi ka nag-iisa . Hindi sila noon. Ang pagsisikap na lutasin ang iyong mga problema para sa iyong isip ay hindi malutas at hindi gumana, at hindi rin ito nagdala ng mga kapaki-pakinabang na resulta para sa sinuman. Manalangin, isuko ang iyong mga problema sa Diyos, isuko ang iyong sarili sa Diyos, at matulog ang pangarap ng mga matuwid.

Sa linggong ito narinig mo ang mga bulong sa iyong mga tainga na, sa isa sa iyong mga emosyonal na problema, ang iyong account sa Diyos ay binabayaran at sarado.

Alam mo na ikaw ay isang makatarungang, tama, mapagmahal, kasama, matapat at palakaibigan, at bilang karagdagan sa lahat, nagmamalasakit ka sa iba, at ginagawa mo nang maraming beses at kung ano ang hindi mo magawa para sa kanila.

Bayad ang iyong account. Wala kang utang . Ang mga kredito na nasakop ng kanyang pag-uugali, sa pamamagitan ng kanyang mabait na kilos, ay naitala sa account ng Diyos .

Nararapat ka! Ikaw ay karapat-dapat! Baguhin ang iyong mga saloobin sa kamalayan tungkol dito, sumulong ka lang, na ikaw ay laging nasa at. Walang pagkakamali. Mayroong lamang pag-ibig! Pag-ibig lamang ang umiiral. Tanging Pag-ibig lamang ang may kapangyarihan.

Ako si Metatron, at dinadala ko ang mga salitang ito sa pamamagitan ng channel na ito, ngunit naglilingkod sila sa lahat ng mga tumapak sa landas ng Liwanag. Tulad ng sinabi ni Jesus, kung sila ay may pananalig sa laki ng isang mustasa, maaari nilang ilipat ang isang bundok ng lugar.

Ang Banal na Hustisya ay may kapangyarihan, ito ay patas at mapagmahal. Bawat isa ay bibigyan ayon sa kanilang paghahasik.

Ang paggalang sa Diyos sa kanyang mga iniisip, salita, kilos at hangarin ay ang dapat gawin ng isang lalaki / babae upang malugod ang ating Ama sa Langit na nagmamasid sa atin mula sa Langit. Nang magawa iyon, magsaya sa buhay, para sa buhay ay dapat na mabuhay nang buo, na may kagalakan at pag-ibig.

Nasa puso ng lahat ang Kapayapaan ng Uniberso!

Channeled ni Adriano Pereira (Manaus / Amazonas) Metatron. August 9, 2019.

May-akda : Patricia Gambetta, Editor at Tagasalin sa Mahusay na Pamilya ng hermandadblanca.org

Pinagmulan : https://mestresascensionados.blogspot.com/search/label/Metatron

Susunod Na Artikulo