Mga mensahe mula sa mga Anghel na naka-channel ni Ann Albers: Isang panalangin para sa mga nawawalang kaluluwa

  • 2018
Itago ang mga talahanayan ng mga nilalaman 1 Lahat ng mga ito ay nawala, ngunit ang mga ito ay bahagi pa rin sa iyo. Kailangan nila ang iyong mga panalangin 2 Ano ang nangyayari sa kanilang mga kaluluwa? Nasaan ang hustisya? Naririnig namin ang kanilang mga pag-iyak ng katotohanan at natatakot kami 3 Ang langit ay pinapakilos, mahal kong mga kaibigan, at bago ang bawat sakuna o gawa ng tao, may mga legion ng mga anghel na makakatulong sa amin 4 Samantala, Ano ang nangyayari sa mga kaluluwa na nagdurusa habang nagdudulot ng matinding sakit at kadiliman sa mundo?

Nakatira ka sa isang paaralan sa mundo. Mayroong mga espiritwal na nagtapos, mayroong mga mag-aaral na stellar at mayroong mga taong laktawan ang mga klase nang buo, may mga mabubuting mag-aaral at magnanakaw din. Sama-sama kayong lahat sa paaralan . Ikaw ay isang buong pamilya.

Ano ang iyong gagawin kapag nakakita ka ng karahasan sa balita o sa iyong sariling buhay? Paano mo mapagkasunduan ang katotohanan na ang bawat kaluluwa ay nagdadala sa sarili ng ilaw ng Diyos at mayroon pa ring mga nasaktan, pumatay at nagbabawas ng iba pang buhay? Mga minamahal na kaibigan, alam natin na hindi madali ang narito sa mundo. Ito ay isang oras ng mahusay at maluwalhating mga pagbabago, isang oras kung saan ang mga emosyon ay bumubulusok sa mga puso ng tao, kung minsan ay may sukat ng bulkan.

Ang kagandahan ng panahong ito ay marami sa iyo ang makahanap ng iyong sarili sa isang bagong pagnanasa, inspirasyon o pagnanais na mapakawalan ang nakaraan. Ang nakakalungkot na bahagi ng kilusang ito ay may maraming mga tao na "i-unlock" tulad ng sinabi mo at nasasaktan ang iba sa kanilang sariling hindi mapapawi na sakit. Ang lahat ng ito ay pamilya . Maging ang mga pumatay, nasasaktan at binibigyang halaga ang iba ay pamilya.

Ang lahat ng mga ito ay nawala, ngunit ang mga ito ay bahagi pa rin sa iyo. Kailangan nila ang iyong mga panalangin

Alam ng iyong mga magulang na mamahalin mo ang iyong mga anak kahit na hindi ka nila mahal . Laging makikita mo ang kanilang ilaw at potensyal kahit na pinili nilang hindi mamuhay sa ilaw na iyon, maniniwala ka sa kanilang kakayahang gumawa ng mabuti kahit na hindi sila kumilos. Binigyan mo sila ng ilaw, nakita mo silang mga puro at inosenteng sanggol, ngunit alam mo kung sino talaga sila.

Maaari mo bang isipin ang mga mahal sa buhay, tulad ng nakikita ng bawat isa sa iyo at ng iyong mga anghel? Nakita namin ang walang-sala at dalisay na ilaw ng Banal sa bawat isa sa iyo, kaya dapat nating sabihin, Kumusta ang mga taong pumatay sa iba, tulad ng kaso ng mga kamakailan lamang na pagbaril? "Paano natin sila makikita?", Tanungin ang iyong sarili.

Kumusta naman ang kanilang mga kaluluwa? Nasaan ang hustisya? Naririnig namin ang kanilang pag-iyak ng totoo at natatakot kami

Nakikita natin ang katotohanan ng mga kaluluwang ito. Nakikita natin ang pagiging sensitibo niya sa buhay, kanyang sakit, kawalan ng pag-asa at sa kanyang desperadong pag-iyak ng pag-ibig . Nakikita namin ang kanilang mga damdamin ng pag-abandona, pagkabigo at kahit na galit. Nagpapadala kami sa iyo ng higit na pag-ibig. Sinusubukan naming pamunuan ang mga ito nang malumanay upang mapahina ang mga sitwasyon, pinalambot ang mga kaisipan at mas malambot na katotohanan, ngunit nabubuhay pa rin sila nang libre . Kapag nakita natin na ginagamit nila ang kanilang malayang kalooban sa isang marahas na paraan, ginagawa namin ang aming makakaya upang gabayan at protektahan sila sa kanilang landas, alinsunod sa layunin at mga pagpipilian ng kanilang mga kaluluwa.

Ang langit ay pinaandar, mahal kong mga kaibigan, at bago ang bawat natural o gawa ng tao, may mga legion ng mga anghel upang matulungan tayo

Ang ilang mga kaluluwa na namatay sa kalsada dahil sa mga kaluluwa ng rabid ay sumang-ayon na umalis sa planeta upang magbigay ng inspirasyon sa pakikiramay at ilang uri ng pagbabago sa lipunan o pamilya. Ang ilang mga kaluluwa na namatay sa kamay ng nawala ay nakarehistro para sa isang mas maikling karanasan sa buhay. Ang ilang mga kaluluwa kasama ang paraan ay hindi pinansin ang iyong payo at kapag sila ay ipinakita sa sandaling pinili na ang bawat kaluluwa ay dapat manatili o umalis, sinabi nila, sa isang tiyak na antas ng kanilang pagkatao, Pinipili kong umuwi .

Mahirap isipin kapag hindi mo naaalala ang kaligayahan ng langit, ngunit sa sandaling nagawa mo ito, tiniyak namin sa iyo na walang takot sa kamatayan, sa kabaligtaran, madalas nating nahihirapan na tulungan ang mga kaluluwa na Ang oras ay hindi pa bumalik sa mundo.

Samantala, ano ang nangyayari sa mga kaluluwa na nagdurusa habang nagdudulot ng matinding sakit at kadiliman sa mundo?

Ang ilan sa kanila ay namatay nang walang kaalaman at tumanggi na pumasok sa ilaw dahil hindi sila naniniwala sa pag-ibig. Ang mga nawawalang kaluluwang ito ay muling nabubuhay nang muli, na nagdudulot ng pagkawasak hanggang sa wakas ay may isang tao na manalangin nang madali upang marinig ito ng kanilang kaluluwa at pakiramdam na karapat-dapat sa pag-ibig. Ang ilan sa kanila ay namatay at gumising sa paglipat. Pumunta sila sa ilaw, dumating at naramdaman sa kanilang buhay ang lahat ng sakit na dulot ng mga ito . Ang mga kaluluwang ito ay nais na magbayad para sa sakit. Madalas nilang nais na bumalik at maglingkod sa sangkatauhan o ang ilan sa mga ito ay nagkakamali na naniniwala na dapat silang bumalik at magdusa upang "magbayad para sa kanilang mga kasalanan." Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang uri ng kabayaran. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay gagaling.

Ipagdasal ang mga mahal na kaibigan at kapatid, hindi lamang para sa mga biktima ng nasugatan na kaluluwa, ngunit higit pa para sa mga nakagawa ng gayong mga kalupitan sa iyong planeta, manalangin para sa kanilang paggaling, paggising, pagbalik nila sa ilaw, manalangin na kapag sila ay namatay, alam nila na Karapat-dapat sila sa pag-ibig ng Diyos na gumaling .


TRANSLATION: Lurdes Sarmiento
KARAGDAGANG INFORMASYON sa: https://www.messagescelestes-archives.ca/une-priere-pour-les-perdus/

Susunod Na Artikulo