Banal na Mensahe sa Mundo: Ang Mensahe ni Jesus sa kanyang Anak na si Alcira

  • 2012

Minamahal na Mia, isulat ang mensaheng ito ng pag-ibig para sa Aking pangkat ng dalangin at ang Aking nais ay malaman ito sa bawat sulok kung saan ikaw o ang alinman sa Aking mga anak ay makilala itong Alcira ng Aking Banal na Puso, malulugod ka ba kung sinabi ko: Alcira del Pantocrator? ... Nakatuon ka sa Aking Pangalan. Ako ay Isa at Mismo, ngunit hinati ako ng mga tao.

Siya na naghahasik ng dibisyon ay nagtitipon ng isang ani ng pagkasira. Siya na naghahasik ng mga pagkiling, nag-aani ng isang ani ng kabaliwan. Hindi mo ba narinig na tinatawanan ng baliw ang kanyang mga bisig at kumakain ng sariling laman? Ang lahat ng karne na tumatakip sa kanila ay nawala, at ang kanilang hininga din, walang naiwan sa kanila kundi ang kanilang mga tuyong buto. Banal ang Aking Mga Pangalan, Banal ang aking Ama, Banal ako at ang Aking Banal na Espiritu ay Banal, ngunit ang mga tao ay nagpabaya sa Akin at pinalayas ako sa Aking Sariling Bahay, mula sa Aking Sariling Lungsod, mula sa Aking Sariling Santuario at ngayon mula sa kanilang Sariling sariling mga puso: Inaapi nila ako at pinalalaki nila ako ng malaki. Mapangahas, na may pagmamataas, nasiyahan na manirahan sa isang disyerto. Ngunit balak ko, sa mga darating na mga araw na ito, upang ipakita ang Kabanalan ng Aking Dakilang Pangalan, na kung saan ay nasisira, dahil sa pagkakabahagi nito.

Sinasabi ko sa iyo, anak, nakikita mo ba kung paano ang iyong mga tao ay naninirahan nang tahimik at sa isang kakila-kilabot na pagkahilo pagdating sa nagtatrabaho para sa pagkakaisa? Hindi ko na ito papayag. Ipalalawak ko ang Aking Kamay, sa pinakamalayong liblib na mga lugar ng iyong bansa at sirain ang mga mangangalakal na pumipigil sa Aking mga tao na sumali. Tinawag kita upang maging isang tanda ng pagkakaisa, isang tanda ng Aking Awa, isang tanda ng Aking Kapangyarihan, ngunit ang mga hilig ng kanilang kahanga-hangang pagmamalaki ay naging bulag sa kanila.

Ngayon maaari kong sabihin: "Hayaan ang iyong mga buto sumunog" at maghiganti. Maaari kong iwan ang iyong bansang balo, ngunit sa pamamagitan ng Aking Awa, at dahil sa Aking Pag-ibig, magtaas ako ng kahit isang, na sasabihin sa kanyang kapatid: "Halika at lumakad sa aking lupain; Halika at kumain mula sa aking hapag, halika at uminom kasama ako, ang aking mga garapon ay umaapaw sa bagong alak. Pakainin natin ang ating mga tupa at gumawa ng isang Eden ng aming mga pastulan. Diyos natin! Tingnan kung ano ang ginawa ng aming mga kamay sa Iyong Shrine! "

Ang aking bahay ay na-sako. Hiniling kong makipagkita ka sa ilalim ni Peter, ngunit hindi nila naiintindihan at ginagawa ang kabaligtaran. Marami sa Bahay na iyon ay nagsasabi: "Bakit kailangan nating magkaroon ng gabay? Lalo na ang gabay na ito? Nagbabala ako sa iyo na ang mga kardinal ay magbabaling laban sa mga kardinal, mga obispo laban sa mga obispo at mga pari laban sa mga pari. Pinili ko si Peter na pakainin at bantayan ang Aking mga tupa, ngunit ang diwa ng paghihimagsik na umuusbong ngayon ay umabot na sa rurok ng paghihimagsik. Ito ang mahusay na Kapighatian na binabalaan ko kayo tungkol sa.

Ang aking Bahay ay nasusuklian, ngunit ang hangin ay babangon at kasama ang Aking Hinga ay aalisin nito ang manghuhuli. Maraming mga miyembro ng iyong bansa ang tumutol sa Aking Mga Tawag sa Unity, at ginamit ang kanilang mga hakbang upang lumakad sa kanilang sariling paraan. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mayaman, ngunit kung saan naroon ang kanilang kayamanan? Paano sila naging isang nabubuong ubasan? Masasabi mo bang hindi ka nagkasala? Mayroon bang isang lugar kung saan hindi ka nagkasala? Ikaw, ang kaibigan ng Aking mga Banal! Ang anak ng Aking Ina! Bakit, bakit ka naging matigas ang ulo? Ano ang iyong walang katapusang mga seremonya para sa Akin, kapag binigyan mo ako ng papuri sa mga ngipin sa labas? Oo, napagmasdan mo ang Aking Tradisyon at kung kaya't ang tabak ay hindi darating sa iyo, gayunpaman, itinatakwil mo ang Aking Dalawang Dakilang Utos at hindi mo sundin ang mga ito. Bakit mo pinaghiwalay ang Tradisyon sa Utos? Kahit na tinakpan mo ang iyong sarili ng mira at insenso, makikita mo pa rin ang mantsa ng iyong pagkakasala.

Buksan mo ang iyong bibig ngayon at hayaan mo akong pakainin upang matupok ang buhay. Huwag sabihin: "Pupunta kami sa aming lakad." Bumalik sa Akin at kilalanin ang iyong pagkakasala! At ikaw, anak, sumigaw nang malakas ang Aking Mensahe at manghula, sabihin: Alam ko ang lahat tungkol sa Aking Bahay, alam ko ang lahat malapit sa Ilog ng Buhay, at alam ko rin kung sino sa Bahay na ito ang nanatiling tapat sa Akin.

Anak, Mia, ano ang nakikita mo ngayon sa labas ng Bahay na ito?

Nakakita ako ng isang leon na lumalakad sa labas ng Bahay na iyon at sabik na pumasok sa Iyong Bahay, sa pamamagitan ng isang window ng gilid.

Oo, iniwan ng leon ang kanyang pugad, anak na babae; Ang isang mapanirang espiritu ay gumagala. Ang isang anghel pagkatapos ng isa pang sumulong upang bigyan ng babala ang lahat at sasabihin sa kanila na ang Lungsod ay sasalakay ng nagwawasak na may matinding karahasan, iyon ay, upang salungatin at salungatin ang Aking Batas, Aking Tradisyon at Aking Pagkadiyos. Ang buong bansa ay magiging isang kakila-kilabot.

Ang iyong mga banal, ang Aking mga messenger at Aking mga propeta ay maiiwasan sa pagpapatuloy ng iyong gawain ... At sa iyo ay kumakalat ang isang madilim na kadiliman, habang ang Kaaway, na isang iskolar, ay aalisin ang Aking Perpetual na Sakripisyo, iniisip na ang kanyang mga aksyon ay mapapansin nang hindi niya napansin ang kanyang mga lihim na kasalanan. Ang Aking Kamay ay babagsak sa kanya, bigla itong sisirain. Ang Gabi na iyon ay hinulaang sa Kasulatan. Ngunit siya, kasama ang iba, ay nanumpa sa bibig ng Hayop, pinarangalan siya lamang dahil sa ibinigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Sa aba ng mga sumasamba sa hayop! Maghihagulgol sila at iiyak.

Ngayon, anak na babae, ano ang nakikita mo sa kabilang panig ng Aking Bahay?

Wala akong nakikitang Lungsod, at ang lupa ay mabuhangin at patag na tulad ng sa isang disyerto, ngunit nakikita ko rin ang isang berdeng usbong na umausbong mula sa disyerto.

Makinig at isulat ang minamahal na Mia: ang luwalhati ay sisikat mula sa itaas, Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo: lumingon ang iyong mga mata sa Akin, huwag ka nang umiyak ng labis na Pagtalikod at pagkasira ng iyong lupain. Huwag mag-panic, dahil bukas ay kakain ka at uminom kasama ng Aking shoot ng Aking bahay

Ang aking Espiritu ay tipunin sila. Hindi mo ba narinig na ang Silangan at Kanluran ay magiging isang kaharian? Hindi mo ba narinig na magtatakda ako ng isang petsa?

Pinalawak Ko ang Aking Kamay at mag-ukit ng mga salita sa isang patong:, Bahay ni Pedro at lahat ng mga matapat sa kanya, at sa Akin. Pagkatapos, sa isa pang baras ay aking itatala:, Bahay ni Pablo, kasama ang lahat ng mga tapat sa kanya at Aking At kapag sinabi ng mga miyembro ng dalawang Bahay: "Lord, sabihin mo sa amin kung ano ang nais mong sabihin ngayon, " Sasabihin ko sa iyo: "Kukunin ko ang pamalo kung saan inukit ko ang pangalan ni Pablo kasama ang lahat ng mga tapat na ly pondr ang tungkod ni Peter at ang kanyang mga loyalista bilang isa. Gagawa siya ng isang baras ng dalawa at hahawakan sila bilang isa. Pag-isahin ko sila sa Aking Bagong Pangalan. Iyon ang magiging tulay sa pagitan ng Kanluran at Silangan, ang Aking Banal na Pangalan ay sasali sa tulay, upang mapalitan nila ang kanilang mga pag-aari sa pamamagitan ng tulay na ito. Hindi na sila magsasagawa ng nag-iisa, ngunit magkasama, at ako ang maghahari sa lahat.

Ano ang pinlano kong mangyari, at kung sinabi sa iyo ng mga lalaki, anak, na ang mga palatanda na ito ay hindi nagmula sa Akin, sabihin sa kanila: huwag matakot, hindi mo ba narinig na Siya ang Santuario, at ang katitisuran din? Ang Bato na maaaring gumuho ng dalawang Bahay at na maaaring magtaas muli, tulad ng iisang Bahay? . Ito ang sasabihin mo sa kanila, anak na babae.

Ako, ang Diyos, ay sumasaiyo. Magbabaha ako kasama ng Aking Espiritu ng higit pang mga puso, babaha ako sa Aking espiritu, bawat puso na tunay na nagmamahal sa Akin, pagiging matapat

Halika, anak na mahal kita. Magkaroon ng aking kapayapaan.

At ikaw, mga minamahal ko, pakinggan, ito ay ako, si Jesus na taga-Nazaret, na lumapit sa iyo, na nagsasalita sa pamamagitan ng mahina na instrumento na ito.

Sinasabi ko sa iyo: ang mundo ay hindi pa nalalaman, ang Kapayapaan na iniwan kita at sa araw-araw na inaalok kita, dahil ang mundo ay tumanggi at patuloy na umani ng Aking Mga Landas ng Katuwiran. Sinabi ko na sa mundo magkakaroon ka ng mga problema, ngunit hindi ka nag-iisa, .. HINDI. Kasama kita bawat minuto ng iyong buhay. Palagi akong naroroon, minamahal ng Aking Kaluluwa. Ngayon, ipinadala kita sa instrumento na ito Mì o, sa pintuan ng iyong mga puso. Hindi ka niya naabutan dahil napili ka niya. Hindi, pinili kong ipadala ito sa iyo, at samakatuwid, kung ano ang binabasa niya sa iyo ay ang sinasabi ko sa iyo:

Mga maliliit kong anak, ang Aking Pagbabalik ay malapit na; Babalik ako sa iyo. Ang Pag-ibig ay babalik bilang Pag-ibig. Sinabi ko na sa iyo ngayon, at sa iba pang mga okasyon bago ito mangyari, upang kapag nakita mo ang katibayan ng Aking mga Salita, maaari kang maniwala. Halika sa Akin na katulad mo; Huwag maghintay na maging mga banal na mahulog sa Arms ng iyong Tagapagligtas. Halika sa Akin na katulad mo at patatawarin kita sa mga kasalanan na nagbubuklod sa iyong kaluluwa.

Ah, paglikha! Biyaya sa iyo. Papalapit sa Akin, huwag matakot sa Akin; ang isang tao ay hindi maaaring magkaroon ng isang higit na higit na pag-ibig kaysa sa pagkakaroon ng Kanyang Buhay para sa kanyang mga kaibigan; Kaibigan mo ako. Huwag sabihin: Ano ang masasabi ko? Paano ako makikipag-usap? Mula sa madaling araw hanggang sa gabi at mula sa gabi hanggang sa madaling araw, tinaasan ko ang aking tinig ngunit walang nakakarinig sa aking mga kahilingan. Sino ang makikinig sa akin? At gayon, sinasabi ko sa iyo, ako, ang Buhay na Diyos, ay narinig mo. Ako ay, na pumapasok sa silid ng iyong mga puso upang sabihin sa iyo, kasama ang Aking Puso sa Aking Kamay:! Mahal kita, Anak ko, at dalhin kita sa Aking Mga Pagpapala upang umunlad sa iyong puso.

Anak ko, kunin ang Aking Sagradong Puso, ito ay iyong lahat. Kunin ang Puso na nagmamahal sa iyo, huwag tanggihan ito. Ako ang pinakamamahal sa iyo.

Tingnan mo, Anak ko, kapag nakakita ka ng mga bakas ng paa na hindi Akin, huwag mong ilagay ang iyong mga paa, sapagkat dadalhin ka lamang nila sa iyong kamatayan. Ang Aking Mga Sapak, Anak kong lalaki, ay nagpapakita sa iyo na wala akong sapin ng paa, marumi sila sa Aking Dugo at amoy ng mira. Ang aking anak na lalaki, ang Limang sugat ng Aking Katawan ay, muli, ganap na nakabukas at ang Aking Mantle ay nababad sa Dugo. Nagbihis ako ng sako at tatters, dahil sa mga kasamaan at kasalanan ng henerasyong ito. Ang aking mga labi ay labi kaysa sa isang pergamino para sa kawalan ng pag-ibig ... Kulang ang pag-ibig, dahil ang henerasyong ito ay nagtatapon ng isang pagtataksil sa isa pa at humahantong sa akin, walang tigil, pabalik sa Krus, upang muling ipako sa krus.

Ikaw ang naghahanap sa Aking Puso. Ikaw ang makapagpapaginhawa sa akin, ikaw ang maaaring maging balsamo at mapawi ang Aking Mga Sores. Para sa iyo, mahal, na ang Aking Puso ay nagtaas ng boses upang maabot ka. Halika, Ako, si Jesus, ay dadalhin ka sa Aking Mga Baba at dadalhin ka sa Aking Bahay, na iyong Bahay din.

Ibigay mo sa akin ang iyong pagkakaibigan, bigyan mo ako ng iyong pagkakaibigan at ako ay magiging iyong Banal na Kasama sa bawat araw ng iyong buhay. Ako, ang Panginoon, ay hindi aalisin ang sinuman sa Aking Awa, o ng Aking Mga Pagkakalakihan.

Pinagpapala kita kayong lahat mula sa ilalim ng Aking Banal na Puso. Ako, ang Diyos, ay sumasaiyo.

SI JESUS

Susunod Na Artikulo