Mensahe ni Archangel Chamuel: Ilagay ang Iyong Pananampalataya sa Diyos

  • 2014

Ang pagiging maawain sa iba ay nagpapakita na sila ay hinihimok ng isang mas mataas na kapangyarihan, isang mas mataas na tawag upang maging mahabagin sa kanilang pag-uugali at paraan ng pagiging, mga salita at kilos. Si Mercy ay palaging mas kasangkot kaysa sa pakikiramay lamang; Habang ang pakikiramay ay nadarama bilang isang awa, awa, sa kabilang banda, ay purong pag-ibig na kumikilos, mga mahal sa buhay. Ang lalim ng empatiya ay nagsisimula upang lumalim nang malalim at lumilikha ng isang pangangailangan, isang pagnanasa na dalisay at mabuti para sa iyo na mag-udyok sa iyo na gumawa ng isang bagay, anumang bagay na makakatulong. Bahagi ng pagiging mapagbigay-loob ay ang pagnanais na magdala ng ginhawa at ginhawa sa mga seryosong pangangailangan ng mga nangangailangan nito, na alam mo, kung ang mga mahal na nilalang na ito ay tama sa iyong sariling pamayanan o malayo. Ang mga umaapaw sa regalo ng awa ay madalas na tumutulong sa mga may emosyonal, pisikal, pinansiyal o espirituwal na mga hamon o kahirapan.

Maraming mga simbahan sa lungsod na nagpapakita ng awa sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kritikal na pangangailangan sa loob ng kanilang sariling pamayanan. Ang ilang mga simbahan ay ginagawa ito sa anyo ng mga kusina ng sopas, mga koleksyon ng pagkain, mga regalo para sa mga bata, tulong para sa mga may napakababang kita, atbp. Maraming mga simbahan at kanilang mga ministeryo ang nagbabahagi at nagbibigay ng maawain sa kanilang mga miyembro at tumutulong na ikonekta ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa loob at labas ng mga dingding ng simbahan.

Kailangan ang awa para sa maraming bagay at lugar. Makakatulong siya upang mapagaan ang pagmamalasakit ng isang tao, ngunit mahalagang mapagtanto na ang awa ay hindi kumikilos nang nag-iisa. Ang awa ay sinamahan ng walang kondisyon na pagmamahal, pakikiramay, pasasalamat at kapatawaran. Maraming mga beses, kapag iligtas mo ang isang tao mula sa kanilang kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang tunay na kabaitan, pinapayagan ka nilang gumawa ng mas mahusay para sa kanilang sarili upang mapagbuti ang kanilang buhay.

Minsan nabigo ka kapag sinubukan mong tulungan ang isang tao dahil baka hindi nila agad makita kung ano ang problema o isyu. O baka maramdaman nila ang pag-underestimated nang makita nila ang mga pagbabagong nangyayari nang mabilis. Minsan ang mga mahal sa buhay na may regalong awa ay nakikilahok sa pangangailangan na makatulong na mapagaan ang mga pasanin ng ibang tao at matapos ang kanilang sarili. Nasaksihan namin ang maraming mahal na nilalang na may regalong awa na walang kabuluhan na ipinagmamalaki ng kanilang maawain na gawain at naging mga mapagkunwari. Ang paggugol ng oras palayo o kasama ng pamilya ay tumutulong sa kanila upang muling maibalik at muling timbangin ang kanilang enerhiya, na ibalik ang kapayapaan at kalmado sa kanilang buhay.

Kahit na wala kang regalo ng awa, maraming gawain na magagawa mo para sa iba at para sa iyong sarili na nagpapakita na ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan mo. Kapag gumaling ka mula sa mahihirap na mga sitwasyon o hamon, maaari mong mahahanap ang kapatawaran ng Diyos. Kapag natanggap nila ang Kanyang kapatawaran, maaari nilang ibahagi ang regalong ito sa iba sa anyo ng mga gawa, salita at mapagmahal na mga pagpipilian.

Alam namin na kapag may nakakasama sa kanila, napakadaling labanan ang mga tao at masaktan ang taong nasaktan sa kanila. Gayunpaman, kapag sila ay nagiging mapait ay talagang sinasaktan nila ang kanilang sarili nang higit pa sa ibang tao na nakakasakit sa kanila dahil lamang ito ay lumilikha ng isang mas malalim na bono na may poot at negatibiti. Kung magpapatuloy sila sa direksyon ng poot at kapaitan ay magtatapos sila na nakakaranas ng mapangwasak na kadiliman ng poot at kapaitan hanggang sa makagawa sila ng malay na desisyon na lumakad sa landas ng kalayaan at kapatawaran.

Hindi, hindi madaling magpatawad, mga mahal kong mahal, ngunit ang kapatawaran ay laging posible sa pamamagitan ng kaloob ng biyaya ng Diyos. . . pag-aaral upang maunawaan na may iba pang mga paraan, ang iba pang malusog na paraan ng pagtugon sa pagkakasala at isa sa mga paraang iyon ay ang pagkakaroon ng isang puso na nagpapatawad. Kapag nag-isip ka ng kapatawaran, isipin mo kung gaano mo pinatawad at ang Diyos sa mga bagay na hindi mo pa alam, pinatawad ka niya. Alalahanin na Siya ay maawain sa lahat ng Kanyang mga Anak at mahal na mahal ng bawat isa sa iyo. Alam niya na marami kang dapat matutunan at maraming malalampasan. Hindi siya parusahan. Binibigyan niya ang Pag-ibig.Ang isip ang siyang lumilikha ng mga emosyonal na kakulangan sa damdamin at nag-aalala sa iyong damdamin na lumilikha ng hindi kinakailangang paghihirap at parusa. Hindi niya pinag-uusisa ang kanyang mga motibo, ngunit papatnubayan niya sila na tanungin ang kanilang sariling mga motibo at alamin kung ang kanilang mga aksyon ay mula sa puso. Kung mapapatawad sila ng Diyos sa lahat ng kanilang mga kasamaan na nagawa, hindi ba posible na patawarin ang iba sa kanilang mga nakakasakit na paraan at pag-uugali?

Maraming mga hinanakit ang mga tao dahil hindi nila kayang bitawan at magpatawad. Kapag natanggap mo ang awa ng Diyos, ang Kanyang Pag-ibig at Kabaitan, ang mga regalong ito ay dapat sapat upang maikilos ka na magpatawad sa iba, mga mahal ko. Ang magpatawad ay magawang magbigay ng kamay sa iba sa parehong kapasidad na ipinakita sa iyo ng Diyos kapag pinatawad mo ang lahat ng iyong mga karmic na utang na hindi mo mababayaran. Kapag may mga hinanakit, may mga pagpipilian pa rin, at ang isa sa kanila ay hayaan ang sama ng loob upang mapalaya ang iyong sarili mula sa pagkilos at payagan ang kapatawaran na mapasok ang iyong pagkatao at pag-ibig na ibinahagi sa iyong mga aksyon.

Mahirap tandaan na habang sila ay nasa awa ng isang taong nakakasama at nakakasakit sa kanila sa ilang paraan, ang Diyos ay talagang nagtatrabaho sa pamamagitan ng taong ito. Sinusubukan niyang ipakita sa iyo na ang ibang tao na ito ay naghihirap mula sa ilang uri ng pagdurusa o sakit para sa kanyang sariling mga bagay, ipinapakita sa kanila na sa pamamagitan nito posible na patawarin ang kanilang mga gawa. Kung nakatuon lamang sila sa nagkasala, mahihirapan silang maiwasan ang mahigpit na pagkakahawak ng kapaitan. Gayunpaman, kung maaari mong makita ang sitwasyon bilang isang bagay na maaari mong malaman mula sa, maaari itong mailapat nang positibo sa iyong buhay upang higit na mabuo ang iyong sariling pagkatao at payagan ang iyong sarili na magbukas ng mga bagong pagkakataon at posibilidad; kung gayon ang kahulugan ng pinsala na dulot ng nagkasala ay napakaliit na nabawasan at ang kanyang tugon sa taong ito ay naging pangunahing pokus ng pag-aalala. Kung titingnan mo muli ang Ginintuang Anak ng Diyos, si Jesus, ang Cristo, makikita mo na ipinakita niya ang pinakadakilang halimbawa ng kapatawaran ... Siya ang Isang Patawad Malaya. Sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa, hindi siya galit o mapait. Nanalangin siya para sa kapatawaran ng mga nagkamali at ipinako sa kanya upang mamatay sa krus. Pinili niyang magmahal sa halip na galit. Pinili niyang magtiwala at makinig sa Diyos, ang Kanyang Ama sa Langit, sa halip na maging mapaghiganti. Ang pag-ibig ay palaging nagtagumpay sa poot. Minsan tumatagal ng ilang sandali, ngunit sa patuloy na pagpapakita ng kabutihan sa iba, ang Pag-ibig ay maaaring pagtagumpayan ang anumang hadlang.

Mga minamahal, mahalaga na kapag sinaktan ka ng isang tao na tumugon ka nang may pananalig, pananalig sa Diyos para sa pagkakataong ito ng mga kaganapan, na nagpapasalamat sa pagkakataong maipakita ang habag at mabuting kalooban, pati na rin para sa paglago at pag-unlad na makamit nila ang salamat sa karanasan na iyon. Mahalaga na makapagpasalamat sa lahat sa iyong buhay, hindi lamang sa mga magagandang bagay na maaaring natanggap mo, at kung minsan ay nagbibigay, ngunit para sa mga paghihirap at sa mga nakakasakit din sa iyo. Lahat ng bagay ay nagtuturo sa kanila at gabayan sila nang higit pa sa kanilang landas ng pagtuklas sa sarili, na kinikilala na ang bawat mahal na tao ay karapat-dapat sa pag-ibig, kapatawaran, awa at pasasalamat.

Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkawala at amnestiya? Ang parehong ay naiiba. Ang kapatawaran ay isang pansariling pagpipilian na kinuha upang palayain ang kasamaan na ginawa ng isang tao laban sa iyo, habang ang amnestiya ay isang ligal na parusa. Ito ay higit na posible upang patawarin ang isang tao na nakakasakit sa iyo, kung saan hindi mo na napigilan ang anumang galit sa kanila, ngunit hindi mo mapapalaya ang taong ito mula sa anumang krimen na maaaring nagawa mo maliban kung mayroon kang ligal na awtoridad na gawin ito.

Nakita namin ang maraming mga pamilya, lalo na ang mga magulang ng mga anak na napatay o naabuso sa kamay ng iba, napakalalim sa kanilang mga puso at nakakahanap ng lakas ng loob at lakas na patawarin ang nagkasala. Ano ang ginagawa ng kapatawaran para sa pamilya ay hayaan ang Diyos na lumapit sa kanya at itaas siya, tulungan siyang alisin ang negatibong enerhiya mula sa kanyang mga aksyon, pag-align kung sino ang pinag-uusapan sa harap ng Diyos na ang pag-aayos nito Oo, ang taong gumagawa ng pagkakasala ay nagkasala pa rin sa kanyang mga krimen at magpapatuloy na maging responsable para sa kanyang mga gawa, ngunit ang pamilya na nagpatawad sa kanya ay maaaring makapagpagaling at magpatuloy, at madalas na ang demonstrasyong ito ay nakakatulong sa nagkasala ng pagsisisi sa kanyang mga gawa. Tiwala na ang Diyos ay patas sa bawat sitwasyon, mga mahal ko, anuman ang maliit o napakalaking sitwasyon. Hindi sila dumating; magtiwala at hayaan ang Diyos na gumana sa Kanyang mga mahiwagang paraan at lahat ay magiging maayos.

Kung may gumawa ng isang bagay laban sa iyo, hilingin sa Diyos na patnubayan ka, mga mahal ko. Tanungin mo siya kung paano Nais mong ipakita mo ang Kanyang pagmamahal sa taong ito. Maghanap ng isang paraan na nagbibigay-daan sa iyo upang kumilos nang buong pagmamahal, isang paraan na kontra sa anumang kadiliman, ang nakakagambalang banta ng isang emosyonal na pagsabog. Bagaman kailangan nilang mamuhunan ng ilan sa kanilang sariling enerhiya sa pamamagitan ng pagdarasal, pagtataas ng mga nagpapatunay na salita, paggawa ng kawanggawa at serbisyo na gawa, o kahit na ang pagbibigay ng maliit at mahusay na naisip na mga regalo.

Pagtagumpayan ang iyong mga nakakasakit na paraan nang may kabaitan at mabuting kalooban. Hindi mahalaga kung ang pinsala na nagawa nila sa kanila ay sinasadya o hindi, ang pagpapatawad ay magbibigay sa kanila ng kakayahang mag-alala tungkol sa taong nasaktan sa kanila pagkatapos ng katotohanan. Ang pagpapatawad ay nagpapahintulot sa kanila na buksan ang kanilang mga puso at makipagtulungan nang higit sa gawain ng Diyos sa taong ito. Ang pagpapatawad ay nagpapahintulot sa iyong tunay at walang kondisyon na pag-ibig para sa taong ito upang matulungan kang lumaki, magdala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay at mature sa mental at emosyonal.

Ang buhay ay maraming sandali ng pagdurusa at marami sa kanila ang maaaring pagtagumpayan ng mga kapangyarihan ng awa, pasasalamat, kapatawaran, pagmamahal at pakikiramay sa kanilang sarili at sa sinumang sumasakit sa kanila. Nang hindi nalalaman ang pagdurusa, hindi mo malalaman kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng tunay na kasiyahan. Maaari kang magalak sa anumang mahirap na oras na nagdudulot sa iyo na magdusa dahil sa panloob na kaalaman sa mabuting gawa na nais ng Diyos na makamit mo sa pamamagitan ng karanasan. Isipin lamang ang tungkol sa kung gaano karaming kaalaman ang makukuha mo at kung gaano karaming kaalaman ang magiging karunungan na maaaring magamit sa mga sitwasyon sa hinaharap. Mga mahal ko, ang bawat pagsubok at pagdurusa ay isang pagkakataon na lumago nang higit sa kapanahunan at mapunan ng isang mas malaki at higit na pag-unawa sa mga paraan at gawa ng Diyos na palaging umaapaw sa isang purong Banal na Pag-ibig.
AKO ANG ARCHANGEL CAMUEL ...

... sa pamamagitan ni Julie Miller

http://lightworkers.org/channeling/204084/put-your-faith-god

natanggap ni Julie Miller
Setyembre 1, 2014

Mensahe ni Archangel Chamuel: Ilagay ang Iyong Pananampalataya sa Diyos

Susunod Na Artikulo