Mensahe ng Arkanghel JOFIEL Ikaw ang Susi sa Iyong Sariling Pag-iilaw

  • 2011


Nobyembre 25, 2011

Channeled ni: Julie Miller

Pagsasalin: Alicia Virelli

Maraming pagpapala mahal na anak ng Liwanag. Natutuwa akong bumalik at makipag-usap sa pamamagitan ng minamahal na sasakyan na minsan pa sa iyo ngayon.

Marami sa inyo ang naghahanap ng Enlightenment habang nasa iyong espirituwal na paglalakbay na humahantong sa personal at espirituwal na pag-unlad at paglaki. Ang Pag-iilaw na ito na iyong hinahanap, mayroon ka na. Ito ay nasa iyong puso mahal na mga nilalang. Hindi pa ito lumihis. Ang gintong siga ng pag-iilaw ay pantay na ibinahagi sa inyong lahat. Kailangan mo lamang itong tuklasin at gagawin mo ito habang natututo ka nang higit pa tungkol sa iyong sarili at maging ISA sa kung sino ka. Kapag naabot mo ang UNIT na ito sa iyong sarili, mahahanap mo ang LAYO. Ngunit hindi ito isang mabilis na solusyon o isang gabi-gabing nakamit, bagaman maaari itong mapaghihinalaang tulad nito. Nangangailangan ito ng PATIENCE.

Ang paglalakbay ng buhay kung saan ito at ang paggising sa sarili nitong paglalakbay sa espiritu ay isinasagawa at walang katapusan, na may kaalaman na makuha at karunungan na ibabahagi. Sa pamamagitan ng paghahanap ng siga na nag-iilaw sa iyong puso, kung gayon ikaw ay tunay na may kakayahang makakuha at pagbabahagi ng karunungan. Ang karunungan na makukuha mo ay matatagpuan mula sa Pag-iilaw na nakatira sa loob ng lahat ng iyo. Habang isinasagawa ang iyong pang-araw-araw na gawain, isipin ang tungkol sa kung ano ang sasabihin mo, subaybayan ang iyong mga paghuhusga at opinyon ng iba; Magsalita mula sa puso at may pag-ibig. Sumasalamin sa mga salita at kilos na iyong gagamitin.

Naiintindihan ko kung gaano kahirap kung minsan ay nakikipag-usap tayo sa iba't ibang mga tao at masusubukan ang kanilang pasensya. Alalahanin ang ilaw na ito at alamin na ikaw ay isang anak ng Diyos, na nagmamahal sa iyo nang ganap at walang pasubali. Ang mga sumusubok sa kanilang pasensya ay makatarungang nangangailangan; kasing dami ng pagmamahal at ilaw hangga't maaari kang magtitipon at baka kaunti pa. Tinatawid nila ang kanilang landas upang hamunin sila at ihanda sila para sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Maligayang pagdating ang hamon bilang isang pagkakataon upang mapalago, mahalin at lumiwanag ang iyong magandang Liwanag.

Ang pinakamainam na bagay, mahal na mga anak ng ilaw, ay lahat kayo ay matalino. Hindi mo maaaring makita ang karunungan na ito sa mga oras at dahil sa maraming mga kadahilanan, ngunit para sa isang taong may alam na mas kaunti kaysa sa iyo, ikaw ang kanilang mapagkukunan ng impormasyon at ikaw ay nakakaakit sa iba para sa mas mahusay na impormasyon din. Ang kaalaman at karunungan ay ibinahagi sa mga Lightworkers, kaibigan, pamilya at kakilala. Magagandang ibabahagi, habang nagbibigay ka ng isang piraso ng iyong sarili, binibigyan mo ang iyong puso, isang puso na puno ng pagmamahal ng Diyos at walang pasubali sa pagkilos nito palagi.

Kapag lumipat ka sa isang mas mataas na kamalayan at isulong sa iyong espirituwal na paglalakbay sa iyo, sa isang punto, ay mapagtanto kung gaano kalayo ka dumating. Papasok ang kamangmangan ng iyong mahalagang isipan at pag-ibig sa iyong sarili sa iyong puso; Iyon ay puno din ng pagkahabag. Habang nakatuon ka sa loob upang makita ang karunungan na iyong natutunan at matuklasan ang higit pa tungkol sa iyong sarili, ang KATOTOHANAN kung sino ka talaga. Makakakita ka ng mga bagong lakas at kakayahan na maaaring hindi mo napagtanto na mayroon, o kumpirmahin ang inaakala mong posible. Maraming matututunan tungkol sa sarili sa lahat ng oras. Hindi ka tumitigil sa pag-aaral at hindi ka tumitigil sa paglaki sa lahat ng aspeto ng kung ano ang gumagawa sa iyo, IKAW.

Ang ilaw na pumupuno sa bawat puso ay ibinahagi mula sa Banal na Pinagmulan at ang malakas at kamangha-manghang ilaw na ito ang mag-aalis ng anumang kadiliman at anumang takot kung ito ay hinihimok na maisagawa. Huwag hayaan ang iyong sarili na gumala nang mas mahaba kaysa sa kinakailangan sa kadiliman, kung mayroon kang ilaw upang maipaliwanag ang iyong paraan. Maniniwala kayo mga mahal, maniwala sa kapangyarihan ng inyong sarili at sa kapangyarihan ng inyong hangarin na puno ng walang pasubatang pag-ibig.

Manatiling tapat sa iyong puso na nagbibigay-liwanag sa lagi. Sa pamamagitan ng madidididong mga pasilyo ng landas ng buhay mahahanap mo ang iyong sarili, manatili sa iyong katotohanan, mahal, sa iyong Banal na sarili. Hindi kita pababayaan, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan. Tandaan na tawagan ang iyong mga gabay, Diyos, o ako, darating kami at aliwin ka.

Alam namin na makakaharap sila ng pagdududa sa landas, na may patunay ng kanilang integridad at pagpapahalaga sa sarili. Ang aming pagiging malapit at iba pang mga anghel na nagtatrabaho sa akin at sa kanilang mga gabay ay makakatulong sa iyo na tumaas nang may mas mataas na lakas ng ilaw na magpapasigla ng isang positibong saloobin. Ang pagpapanatili ng positibong ugali ay isang malaking hamon at makabubuting humingi ng tulong. Hindi ka magiging isang pasanin, gusto naming tulungan ka habang tinulungan ka namin sa iyong espirituwal at personal na paglaki. Ang pagpapahintulot ng tulong mula sa amin o kahit na mula sa mga kasamahan sa magaan na ilaw ay isang paglaki sa kanilang sarili.

Tanggapin na hindi natin laging magagawa ang nag-iisa, ito ay walang katapusan. Kami ay dumadaan sa isang oras kung saan nagtutulungan ay kinakailangan para sa lahat na kasangkot sa espirituwal na pag-unlad. Makakakuha sila ng higit na kumpiyansa sa pamamagitan ng paghingi ng patnubay na hindi espirituwal. Malalaman mo na may mga taong taimtim na nais na tulungan ka. Habang tinutulungan sila, lumalaki din sila.

Mahal na mga anak ng Liwanag, pinagkakatiwalaan ko ang iyong mga kakayahan at nakikita ko ang sobrang lakas at lakas ng loob araw-araw. Pinupuno mo ang aking puso ng sobrang umaapaw na kagalakan. Ibinabahagi ko ang ligayang iyon sa inyong lahat habang iniiwan ko ngayon ang mga mahal kong anak; hanggang sa bumalik ako ulit. Nawa ang pagmamahal at ilaw ay palaging gagabay sa iyo mga mahal sa buhay.

At ito ay,

Archangel Jophiel

Sa pamamagitan ni Julie Miller

Ibinahagi ni

www.lightworkers.org/channeler/134578/julie-miller

Ang pagsasalin ng Espanyol na nagbabahagi ng ilaw: Alicia Virelli

Susunod Na Artikulo