Metatron Message ng Setyembre 30, 2011 Portal 11:11:11

  • 2011

PEACE, LIGHT AT PAG-IBIG

Ang kapayapaan ay sumainyo, Anak na babae.

Sa Nobyembre 11, 2011, isang mahusay na vortex ng Liwanag, isang Mahusay na Portal ng Liwanag, ay bubuksan para sa lahat ng mga Anak ng Gaia at para sa lahat ng mga kapatid na bituin na nagbabahagi sa kanilang buhay. Sa araw na ito dapat kang maging inspirasyon ng Liwanag ng Lumikha, upang mabuksan ang iyong mga puso sa bagong kakanyahan, sa bagong enerhiya na palibutan ka at pagpapakain ka mula ngayon, ang bagong enerhiya na magpapalusog sa iyong mga kaluluwa, iyong puso, iyong isipan at, sa ganitong paraan, tumugma sa iyong Banal na I, sa iyong Beings of Light. Dapat kang kumonekta sa iyong Inner Masters upang maging mga gabay sa iyong mga hakbang sa bawat sandali.

Sa bawat oras na kinakailangang mga portal para sa paglaki ng Sangkatauhan ay binuksan, ngayon ay ang iyong pagkakataon upang isara ang mahusay na Portal na binuksan ilang taon na ang nakalilipas. (Ang portal na ito ay binuksan sa kauna-unahang pagkakataon sa taong 92, sa isang seremonya sa pagitan ng Mexico at Espanya at pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang 10 mga pagbubukas at pagsasara. Sa taong ito ang magiging huling oras ng pagbubukas at pagsasara, upang matapos ang pagpapadala sa amin ng iyong enerhiya.)

Binuksan ang portal na ito na may hangarin na gumising ang budhi ng mga Anak ng Gaia. Binuksan ito na may hangarin na lahat ng maaari mong umakyat, lumampas sa ika-5 na mga sukat na eroplano kung saan dapat kang mabuhay mula ngayon. Bagaman ang iyong mga katawan ay nasa ika-3 na sukat, ang iyong mga puso at iyong isip ay dapat magsimulang mag-vibrate sa ika-5 na sukat. Ito ay isang mahusay na pangako, nagpapahiwatig ito ng isang mahusay na panloob na gawain, sapagkat ipinapahiwatig nito na kahit na ang iyong mga katawan ay nais na manirahan sa mababang dalas ng ika-3 na sukat, dapat na sila ay mailipat at banayad sa puntong ito ay nasa ika-5 na sukat kung saan talaga sila nakatira. Para sa kadahilanang ito, ito ay kung bakit ang mga pagbabago, kahit na ang mga sakit ay nagaganap, ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng pagbabago.

Ang anak na babae ay nagpapalawak ng kaalamang ito sa iyong mga kapatid, ipagbigay-alam sa kanila ang mga pagbabagong magaganap mula ngayon, ang lahat ay kinakailangan para sa isang proseso, upang ang Humanidad, ang mga Anak ng Gaia, ay magkakaisa sa isang karaniwang layunin, upang ito ay totoo Sangkatauhan, kapatid na babae, upang ang lahat ay nabibilang sa isang ISA, tanging pagiging, Mga Anak ng Gaia. Iyon ang intensyon, ito ang layunin upang ang lahat sa iyo ay mabubuhay sa mga eroplano na tumutugma sa iyo. Ang iyong mga kapatid sa mga eroplano na ito ay nakatira sa ika-5 at ika-6 na sukat, naghihintay sila sa iyo ng bukas na armas. Marami sa inyo ang mayroon nang pagbabahagi at naninirahan sa kanila, sa Mahusay na Lungsod ng Liwanag, Mahusay na Lungsod na naghihintay na may bukas na armas at sa buong kaligayahan na ang kanilang mga kapatid sa ika-3 na sukat, mga anak ng Gaia, ay pumunta sa kanila, ibahagi ang kanilang buhay kasama nila, salubungin sila.

Marami sa inyo ang nakipag-ugnay sa mga eroplano na ito, ngunit ang ilan sa inyo ay kailangang bumaba sa ika-3, para sa mga pangako, para sa mga misyon, ngayon ay oras na upang matapos, matapos ang oras para sa mga dapat umakyat at, samakatuwid, lumipat sa kanilang sarili upang mabuhay sa mga eroplano na tumutugma sa kanila. Para sa layuning ito, sa ika-11 mula 11 hanggang 11 ng umaga, ang Grand Crystal ng Lungsod ng Liwanag ng ika-6 na sukat, ng Mepcaut, na matatagpuan sa North Pole ay dapat na aktibo. Ang kristal na ito, ay magiging aktibo sa isang network ng mga intraterrestrial crystals na matatagpuan sa mga espesyal na lugar ng iyong planeta, natuklasan mo na, dahil ang impormasyon ay dumating, na sa loob ng Tronador Volcano, malapit sa Bariloche, sa timog Argentina. mayroong isang mahusay na network ng mga matandang kristal kung saan ang impormasyon ng mga pinagmulan ng iyong planeta at ng iyong sangkatauhan. Ang mga kristal na ito ay kailangang makita ang Liwanag, kailangan nilang pag-isahin ang kanilang impormasyon at ang kanilang enerhiya sa Great Crystal ng Lungsod ng Mepcaut, ika-6 na Dimensional Crystal na may koneksyon sa mga eroplano na panlabas sa iyong planeta, sa iyong mga eroplano. Ito ang Great Crystal Master, Master ng buong network ng mga crystals sa lupa, ngunit dapat itong maisaaktibo sa taong ito at hindi ang isa na tumutugma sa 2012, upang matulungan kang buksan ang iyong mga patlang ng Liwanag, ang iyong mga katawan ng Liwanag, ang iyong isipan ng Liwanag. Maaari lamang niyang gawin ito sa isang malaking pangkat ng mga nilalang, tulad mo, ang anak na Humanity ng Gaia.

Ang mga Tronador Crystals, na kung saan sila ay tinawag mula dito, ay makakatulong upang pagsamahin ang lahat ng mga pinagmulan ng mga karera at mga linya na sinimulan ang iyong planeta. Ang mga linya na iyon ay kinakatawan sa Lungsod ng Liwanag na nasa itaas mo, sa 5-dimensional na mga plano (Hispania Atlan), na nakatira ka sa Iberian Peninsula . Alam mo, dahil ang impormasyong ito ay naibigay na, na sa gitna ng Iberian Peninsula, mayroong isang bahagi ng Dakilang Lunsod na ito kung saan nagtatagpo ang mga kinatawan ng bawat isa ng mga linya na orihinal na bumubuo sa genetic na impormasyon ng iyong DNA. Bukod sa mga nilalang ng Mahusay na Liwanag na nais na magbigay ng kanilang mga binhi upang makita mo ang Liwanag na nakikita nila, mayroong iba pang mga kapatid na nag-ambag din ng kanilang kaalaman, kanilang proteksyon at, siyempre, Kami yaong mga tinawag mong mga anghel, Masters sa mga eroplano na ito at sa iyong mga eroplano, na nag-aambag din sa aming Espirituwal na Binhi, ang aming Enerhiya ng Binhi, upang sa ganitong paraan, mabubuhay tayong magkasama nang walang malaking paghihirap. Ang mga nilalang na ito, ang mga kinatawan ng mga sinaunang lahi ng mga ninuno, ay naroroon sa iyong mga eroplano ng kamalayan, mga nilalang ng Hispania Atlan. Sa lugar na ito, ang mga magagandang proyekto ay napagkasunduan ngayon para sa lahat ng Gaia at, ang lahat ng impormasyon na ibinigay nila sa mapagkukunan, ay naitala sa mga kristal na ngayon ay naka-imbak sa gitna ng Tronador Hill.

Ang Grand Master Crystal ng Lungsod ng Mepcaut, masiglang konektado sa Polar Star na gagabay sa iyo ngayon, ay aaktibo at bibigyan ng Luz ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga kristal na ito, na magsisimula upang maabot ang marami sa iyong mga kapatid at simulang matanggap ito nang sa gayon, unti-unting maituro sa lahat ng iba pa. Huwag matakot ng anupaman, protektado ang lahat, ang lahat ay naayos, ngayon dapat mo lamang hayaan ang iyong sarili na dumaloy sa bagong dalas at maunawaan na kung tugma mo ang lahat, makakarating ka sa lugar minarkahan ng Lumikha.

Mahalaga ring malaman na mayroong isa pang lugar sa iyong planeta na may isa pang network ng mga kristal na gisingin. Ang isa sa mga pangkat ng mga kristal na ito ay sa kontinente ng Australia na malapit sa tuktok na isang beses na binuksan sa silangan ng napakagandang kontinente. Maghanap ng isang malaking bundok na matatagpuan malapit sa vertex zone ng kontinente. Sa ilalim ng bundok na ito makikita mo ang pangkat ng mga pantulong na kristal sa mga Tronador at mula doon, lalabas ang lahat ng impormasyon na kailangan mo. (Ang lugar na pinag-uusapan ng Metatr n ay sa Twin Peaks ng Mount Barney 90km mula sa Brisbane kung saan nakabukas ang Australian Vortex). Kung inilalagay mo ang mga lugar na ito sa isang mapa, anak na babae, makakakita ka ng isang malaking tatsulok na ang vortex ay nasa lungsod ng Mepcaut, at ang base sa Mount Tronador at sa Australia. Ang mahusay na tatsulok na ilaw na nabuo ng mga istrukturang mala-kristal, ay magpapahusay sa buong istraktura ng mala-kristal ng planeta. Kasabay nito, ang iyong mga istraktura ng mala-kristal ay kailangang maisaaktibo, nabigyan ka na ng impormasyon upang magawa ito posible, simulan ito ngayon, oras na, ipasa ang impormasyon sa lahat ng iyong mga kapatid at ang bawat isa sa kanila ay maaari ring gumawa ng kanilang mga pag-activate, huwag panatilihin ito, ibahagi ito at na ang lahat, anuman ang kanilang mga lugar na tinitirahan, ay maaaring buhayin ang mala-kristal na istraktura na ito ay naaayon sa istrukturang kristal ng planeta na ito, kasama ang bagong kamalayan ng Gaia.

Samakatuwid, sa ika-11 mula 11 hanggang 11 sa umaga, mabubuksan ang Grand Portal, ang Grand Portal of Light na magbubukas ng iyong konsensya at makipag-usap sa iyo sa buong Galaxy. Ang portal na ito ay makakonekta sa gitna ng iyong Galaxy, upang ito ay ang enerhiya ng sentro na ito na nag-access sa iyo at makakatulong sa iyo na mag-transcend. Ang galactic center, sa baybayin, ay may kaugnayan sa mga galaxies ng kapatid na babae, ang 1st at pinakamalapit, Andromeda at mula doon ay mabubuo ang isang mahusay na kadena at, unti-unti, isang mahusay na Uniberso ang mabubuo kaugnay sa iyo.

Ito ay isang mahusay na sandali para sa lahat at, samakatuwid, dapat mong maging napaka kamalayan sa gawain na gagawin mo sa araw na ito, araw ng pag-akyat para sa iyo at para sa planeta.

Sa 11 sa umaga, magkaisa sa mga grupo, hindi mahalaga ang bilang, hindi ito mahalaga, ngunit ang pagkakaisa ng grupo. Makatagpo sa mga positibong lugar, sa mga lugar ng enerhiya na may kaugnayan sa mataas na dalas ng Gaia.

Sa sandaling ito, kumonekta sa enerhiya ng mga kristal, mailarawan ang mahusay na tatsulok ng ilaw, na ang vortex ay nasa lungsod ng Mecaut at kung saan ang mga base ay nasa Australia at sa Tronador.

Tutulungan ka namin na maisaaktibo ang mga istruktura ng ilaw na nasa mga kristal at ang bawat isa sa iyo ay makakatanggap ng impormasyong kailangan mo.

Araw ay ipapasa ka namin sa pagsulat, kung ano ang pagdiriwang na ito ay binubuo at ang pagsulat na ito ay ipapadala sa lahat ng iyong mga kapatid. Gayundin, sa anumang iba pang lugar sa planeta kung saan nais mong gawin ang gawaing pagmumuni-muni, maaaring maipadala ang impormasyon.

Ito ay isang sandali ng pagkakaisa, oras na alam mong lahat na ikaw ay 1, na ang lahat ng mga kaluluwa na naninirahan ngayon sa Gaia, napili mong makasama roon ngayon at ang intensyon nang tumpak sa sandaling ito ng iyong pag-iral ay upang pag-isahin ang iyong enerhiya, ay Magkaisa bilang isang budhi. Kami, mula rito, ay gumagabay sa iyo sa direksyon na ito, ngunit malaya kang nais na tanggapin ito o hindi. Samakatuwid, kung nais mong tanggapin ang Proyekto na ito, ang Great Unity Plan na may Gaia, ay ang pinakamahusay na oras para dito. Samantalahin ang sandaling ito dahil lahat tayo ay magkakaisa sa iyo upang maipadala mo ang ilaw na ito nang walang sakit, upang maipapadala mo ang ilaw na ito sa isang maayos na paraan, sa isang mahinahon na paraan, na magdadala sa iyo ng lahat ng Kapayapaan at lahat ng Pag-ibig na kailangan mong i-transcend sa ang Liwanag ng itaas na mga eroplano.

Kapayapaan, Liwanag at Pag-ibig ang bumubuo ng Trilogy ng Lumikha. Ito ang unang 3 ray na nabuo, pagkatapos ay dumating ang halalan at lahat ng iba pa. Ngunit isipin na ang mga unang 3 sinag ng banal na enerhiya ang siyang bumubuo sa kakanyahan ng iyong pagkatao. Sa sandaling isinama ang 3 ray na ito, napili ang gusto ng mga transcender o nais na bumaba, nasa iyo ito, nasa iyo ito. Ngayon na ang oras upang bumalik sa pagkakaisa ng mga 3 na enerhiya, upang bumalik upang mabawi ang iyong banal na kamalayan, upang bumalik sa pagiging banal na nagmula sa iyo at, samakatuwid, oras na para sa iyo na pagsamahin ang mga 3 enerhiya sa iyong puso, upang ang iyong kaluluwa lumiwanag, lumiwanag, pagsamahin ang iyong Banal na Sarili, sa iyong Mas Mataas na Sarili.

Sa ika-11 mula 11 hanggang 11 sa umaga, muli tayong magkikita muli sa isang mahusay na proyekto ng pagkakaisa, ng Liwanag, magkita tayo muli bilang orihinal na natipon tayo, magiging isang mahiwagang sandali para sa lahat, para sa iyo at sa amin.

Sa 11 mula 11 hanggang 11 sa umaga, mauunawaan mo ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Hindi mahalaga na ang 11 sa umaga ng ilang mga lugar ay hindi nag-tutugma sa iba pang mga lugar, ngunit ang lahat sa iyo sa 11 sa umaga dapat mong salubungin kami, kasama ang Uniberso, upang maisama ito at maging bahagi nito.

Mga anak ng Gaia, oras na para sa iyong pag-akyat upang maipasok mo ang lahat sa enerhiya ng kamangha-manghang solar system na iyong pag-aari, upang makasama mo ang lahat sa kamangha-manghang kalawakan na nagpapakain sa iyong kaluluwa at sa gayon ay maaari kang makapagsama sa mahusay na network na Ito ay bumubuo sa mga kalawakan ng kapatid na babae at, lahat ng magkasama, bilang isang bagong uniberso, ay sumunod sa isang bagong Plano, isang bagong pagtatapos. Ang bawat isa sa iyo ay maabot ang panginginig ng boses at dalas na naaangkop sa iyong ebolusyon, ngunit ang lahat ay pinagsama ng mga kamay, kambal, maaabot mo ang dulo bilang isang solong pagkatao. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang susunod na pintuan ng kapatid o naging; huwag mag-alala tungkol sa kung siya ay higit pa o mas mababa handa kaysa sa iyo; huwag mag-alala tungkol sa kung aling banal na kamalayan ay mas malaki o mas kaunti kaysa sa iyo; Hindi ito mahalaga, ang kailangan mo lang mag-alala ay ikaw ay nagkakaisa, ikaw ay mga kapatid na nasa daan patungo sa Lumikha. Ikaw ay Mga Manggagawa sa Liwanag at ng Liwanag at ito lamang ang tunay at totoong bagay.

Ngayon, Mga Anak ng Gaia, maglakad, palaging lumalakad patungo sa ilaw na iyon na ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng Portal na ito, sa 11 mula 11 hanggang 11 ng umaga.

Ipinapadala ka namin mula sa mga Kaharian ng Liwanag at Pagmamahal sa lahat ng aming enerhiya upang ang iyong mga puso ay sumali sa amin at, sa ganitong paraan, madarama mo kung ano ang ibig sabihin na narito ka, sa mga mas mataas na eroplano, kaya na kapag malaya mo ang iyong sarili mula sa iyong mga pisikal na sasakyan, maaari mo kaming makilala muli at makahanap ng bawat isa at, sa ganitong paraan, magkaisa sa wakas at ang iyong mga kalsada sa ika-3 na eroplano ay maaaring makumpleto. Ito ang wakas ng lahat, ang iyong mga ebolusyon sa ika-3 na eroplano ay dapat magtapos, samakatuwid lahat ng mga kaluluwa na ngayon ay nasa Gaia ay may posibilidad na ito, transendental sa ika-5 at ika-6 na sukat.

Para sa iyo ang ika-3 na dimensyon ay tapos na, ikaw ay nasa ika-4 na oras, ang iyong mga budhi ay nasa mas mataas na dalas, nauunawaan ang kahalagahan nito at maunawaan din ang transcendence na rin, dahil ang jump na maaari mong gawin ngayon, ang jump na oras na dapat gawin, ay napaka mahusay at, napakalaki nito, dahil ang iyong karmas sa ika-3 na sukat ay dapat na wakasan, ang lahat na hindi nag-vibrate sa dalas na ito ay kailangang magpatuloy sa pagsulong sa ika-3, pag-aaral at paglaki sa ika-3, ngunit ang lahat sa iyo, ang mga Anak ng Gaia ay lumipat, oo maaari mong tapusin ang iyong karmic na paglalakbay sa ika-3 na plano at pag-access sa ika-5 at ika-6 na sukat.

Tingnan ang kahalagahan ng portal na ito, tingnan ang kaugnayan ng araw na ito, ito ay bago at pagkatapos para sa inyong lahat, Mga Anak ng Gaia. Huwag palampasin ang sandali, huwag mawala ang iyong sarili sa iyong mga nalilito na buhay, sa iyong mga pang-araw-araw na problema, hindi sila mahalaga, isipin mo lamang ang pagkakataon na binibigyan ka ng Ama / Ina, isipin mo lamang ang pagkakataon na mayroon ka at lumayo sa mga mababang frequency, ng density na ito at sa paraang ito din upang mai-transcend ang iyong mga pang-araw-araw na mga problema, ang iyong mga alalahanin, iyong pananakit, iyong mga kalakip, lahat ay dapat na na-finalize. Oo mahalaga na maunawaan mo na ang lahat ng ito ay naka-link sa isang kaakuhan na hindi lumilipas mula doon ang kahalagahan ng pagkilala sa mga bitag na itinatakda sa iyo ng iyong kaakuhan upang malampasan ang mga ito nang may ilaw, sa Banal na Kaarawan. Mga anak, maging matapat sa inyong sarili upang, sa ganitong paraan, ang iyong pagiging ilaw ay nakakakita sa mga pitfalls na ang iyong mas mababang ego ay nagtatakda sa iyo, polish ito, gumana ito, mayroon ka pa ring oras, may mga araw pa para sa kahanga-hangang sandali ng pagbubukas ng Portal at ng pagsasara, din sa kanya.

Ang pagkilala sa mga traps ng iyong sariling ego ay sapat na, pagkatapos ay magkakaroon ka ng oras upang matapos ang pag-poling ng mga ito. Ang kamalayan ay lalago, samakatuwid, ang gawain ay magiging mas kaunti para dito, ngunit huwag mag-aaksaya ng oras, naghihintay kami kasama ang aming bukas na bisig at ang iyong mga banal na nilalang ay nais na sumama sa amin at, alam nating, na ang lahat sa iyo, Mga Anak ng Ang Gaia, na may kamalayan sa iyong pagka-diyos, ay nagnanais na pagsamahin, upang maging isa sa isang pagkatao. Panahon na para sa ngayon, maaari ka na, samakatuwid, kinakailangan na sa araw na ito ay sumali ka, ngunit nagkakaisa ka bilang tunay na mga kapatid, mula sa puso, na hindi mo iniisip ang tungkol sa kung ano ito ay lumampas nang paisa-isa, ang bawat isa sa iyo ay malalampasan, ngunit kung sa iyong Ang kamalayan, sa iyong panloob, sa iyong puso, mayroong kakanyahan ng pagkakaisa, ng grupo, ng pagkakaisa ng sangkatauhan, ng pagkakaisa sa ISA, ang hakbang na ito ay hindi gagawin. Ito ay HINDI bagay ng isa-sa-isang transcendents, ngunit ang mga transcender sa pagkakaisa, ng mga transcender sa isang pagkatao, sa isang mahusay na pagkatao, sa isang mahusay na pag-iisip, na binubuo ng maraming mga nilalang ng ilaw, sa pamamagitan ng maraming mga kaluluwa na gustong bumalik sa Creative Source. Gayundin, ang yunit na ito ay gagawa ka ng higit na mapagmahal, mas mapagparaya, higit na paggalang sa iyong mga kapatid, gagawin ka nitong ma-detach, gagawin kang hindi ka gaanong madamdaming emosyon, kaya nakasalalay, kaya pinapagbinhi ng ego o sakit, lahat ng dapat na iwanan. Ang iyong mga puso ay hindi na makakain ng enerhiya na iyon, ang lahat na wala sa ilaw, samakatuwid, matutong mahalin ang bawat isa, magmahal ng isa't isa nang walang hinihingi ng anupaman, nang walang pagpilit ng anupaman, nang walang pagpapataw ng anumang bagay sa iyo, nang may ganap at ganap na paggalang, Ito ay ang tanging paraan upang transcendental hanggang ika-5 at ika-6 na sukat.

Inaasahan kong maabot ng aking mga salita ang iyong mga puso at naintindihan mo na sa araw na ito ay magiging bago at pagkatapos ng iyong landas ng ebolusyon, sa iyong koneksyon sa pagka-diyos na ikaw talaga.

Nawa ang lahat ng Kapayapaan ng mga Kaharian ng Liwanag na ito ay magbaha sa inyong mga kaluluwa at maaaring ang lahat ng Pag-ibig at Liwanag ay sumasalamin sa inyong mga puso at isipan upang makita ang tunay na balanse sa pagitan ng bagay at espiritu. Kaya, nais namin sa iyo ng Masters na nandito kami, Mga Gabay at Mga anghel, na protektahan ka namin araw-araw, na tutulungan ka namin araw-araw, kahit na ang ilan sa amin ay nariyan sa gitna mo, ngunit ang aming mga sanaysay mula dito at suportahan ka, tulungan ka, protektahan ka, mahalin ka at nais na, sa pinakamaikling panahon, maaari kang makisama sa Amin.

Ang Metatr n mula sa mga Kaharian ng Liwanag ay naghihikayat sa iyo na gawin ang kamangha-manghang gawaing ito, ang pagbubukas patungo sa iyong pagiging Banayad. Kaya maging ito.

Ang mensahe na natanggap ni Sol Hern ndez (Espanya), Setyembre 30, 2011 ^

Susunod Na Artikulo