Mensahe mula kay Inay Maria: Mahal ka ng iyong Ina at pinagpapala ka

  • 2017

Mahal na mga kapatid ng Liwanag, Maria, ang iyong Ina, nakikipag-usap sa iyo at minamahal ka at pinagpapala ka.

Naroroon ako ngayon upang mabalot ang kanilang mga puso at ibigay sa kanila ang lahat ng aking ilaw at pagmamahal . Dapat mong malaman na ipinapakita ko ang aking sarili sa maraming lugar sa buong mundo na may layunin na dalhin ang aking enerhiya, ilaw at pag - ibig sa bawat isa sa aking mga anak, dahil sa maraming taon na sila ay nagdurusa mula sa maraming mga limitasyon at hindi pagkakaunawaan

Ang aking puso ay madalas na umiyak dahil marami sa iyo ang nakalimutan ang Liwanag na nasa loob mo at iyon ang dahilan kung bakit, mahal kong Puso ng Liwanag, na ngayon ay ipinapakita ko sa iyo hindi lamang sa lahat ng aking walang pasubatang pag-ibig, ngunit lumapit din ako sa iyo ng buong lakas at lakas ko .

Natagpuan ko ang aking sarili sa harap mo bilang Reyna ng mga Anghel, Banal na Ina, Reyna ng Langit at sa bawat isa sa mga posibleng paraan na ipinapadala ko sa iyo ang aking pagmamahal

Gayundin, ang aking minamahal na anak na si Jesucristo at bawat isa sa mga nilalang na bahagi ng Celestial Hierarchy, na, tulad ko, nagpalain at nagmamahal sa bawat isa sa inyo at naroroon na ang aking mahal na nilalang ng ilaw, kailangan mong maunawaan na ang mundong kanilang nakatira ay kasalukuyang nagbabago. Sa pamamagitan ng kamalayan ng kanilang mga pisikal na katawan, mayroon silang pagkakataon na maging mga nilalang at katawan ng Liwanag; Gayunpaman, alam ko na para sa marami sa iyo, ang pagbabagong ito o pagbabagong-anyo na nararanasan ng iyong mundo at madali kang maunawaan.

Gayunpaman, ang isang medyo matagal na panahon ay ipinagkaloob sa sangkatauhan na may layunin ng pagsasama ng kaalamang ibinigay sa kanila ni Jesus nang magkatawang-tao sa mundo. Sa paggawa nito, mapapansin mo na ang kaalamang ito ay ang pagkakaroon ng pag-ibig na siya, ako at ang bawat isa sa mga Beings ng Celestiya Hierarchies para sa iyo.

Ito ay isang pag-ibig na kung saan maaari nilang buksan ang kanilang mga puso, espiritu at buksan din ang kanilang mga isip

Dapat mo ring maunawaan na ang Banal na Espiritu, iyon ay, ang lakas ng Feminine Holy, ay natagpuan pabalik sa iyo at kaisa sa enerhiya ng kosmikong Jesus Christ, sa ganitong paraan, mauunawaan mo talaga na ikaw ay mga Beings of Light na ipinahayag Sa loob ng mundong ito ng bagay.

Ang bawat isa sa iyo ay ang ilaw na nagmula sa Mahusay na Pinagmulan, ang malakas na enerhiya na nagmumula nang direkta mula sa puso ng Diyos na Ama / Ina, na nagpapaalala sa iyo na sa kabila ng pagkakaroon na ito, ikaw ay nakataas na nilalang ng ilaw na sumasali sa iyong mga kapatid sa loob ng mundong ito sa pamamagitan ng panginginig ng boses na umiiral sa pagitan mo sa kabilang panig ng tabing.

Unawain at isama ang lakas ng pag-ibig na ibinibigay ko sa iyo ngayon, upang maaari kang maging ganap na bukas sa Banal na Pag-ibig na bahagi mo, sa Pag-ibig ng Pinagmulan na gagabay sa iyo sa iyong paglalakbay sa lupa . Sa iyo mayroong isang enerhiya ng pag-ibig na may napakalawak na pag-abot, na hindi pa maramdaman ng marami, na bubuo at magbubukas araw-araw upang pahintulutan kang sumulong at maunawaan ang lahat ng hindi mo alam ngayon.

Ngayon, ako, si Maria, ang iyong Ina, ay nagbibigay sa iyo ng aking lakas at basbas upang maabot ang iyong ebolusyon at maunawaan ang kaalaman na palagi naming ibibigay sa iyo. Huwag kalimutan na nakakonekta ka sa Puso ng Dakilang Pinagmulan, kasama ang Puso ng Gaia at sa aking puso, ngunit bago ako magpaalam, pinagpapala kita at hinihikayat ka na ganap na matupad ang iyong sariling Banal na plano .

Susunod Na Artikulo