Ang mensahe mula kay Kuthumi, "Humawak ng kamay at maging Lighthouses of Light

  • 2013

Ni Ngari 17.01.13

Mahal na Mga Kapatid:

Malaking kasiyahan ako na binabati kita sa loob ng lalong malakas na sinag ng Pag-ibig at Karunungan. Sinusubaybayan ko ang bawat isa sa bawat isa sa inyo na nagbabasa ng aking mga channel sa walang hanggang kasalukuyan. Alam ko kung ano ang gumagalaw sa iyo, dahil alam ko ang kanilang mga puso. At binabati kita dahil nakikita ko na, sa kabila ng mga paghihirap, ang maliwanag na pagkakadugtong na nabubuhay ang ilan, ang labis na nabubuhay ng iba, ikaw ay nasa landas upang maabot ang iyong sariling balanse at iyong sariling pag-master, sa loob ng isang panginginig ng boses mas mataas. Mayroong mga server ng Liwanag na dumadaan sa mga mahirap na pagsubok ngayon. Kailangan nilang iwanan ang kanilang mga egos, at tumayo nang matatag sa walang kundisyong pagmamahal. Inaanyayahan silang palayain ang lahat ng emosyonal na singil at, lalo na ang materyal na dala nila, at malaki ang gastos sa kanila. Marami ang pinangunahan upang palayain ang buhay na kanilang pinamumunuan at kung saan naramdaman nila ang komportable, bagaman hindi sila nasisiyahan. At naramdaman ng iba na ang salpok, kahit na, iwanan ang kanilang sariling buhay. Nais kong sabihin sa iyo na ikaw ay lahat sa iyong sariling partikular na mga proseso ng Pag-akyat. Dapat silang maiwasan ang lahat ng mga gastos, pag-uusig sa kanilang mga kapatid. Walang hahatulan, anuman ang mga pagpapasya na kanilang ginawa. Ngunit tumingin sa labas ng duwalidad. Tanggapin ang iyong sariling mga pagbabago sa pisikal, kaisipan at emosyonal. At mula sa iba pa. Alamin na ang shift ng paradigma ay nakakaapekto sa lahat ng pantay, kahit na ang bawat isa ay tumatagal sa kanilang sariling paraan. Ang laban, mga kapatid ko, hindi na umiiral. Gayundin, ang paglilitis, pagkumbinser, inter-personal na pag-aaway at lahat ng nangyayari. Palawakin ang iyong kamalayan, mga minamahal. Alamin na ang lahat ay naglalaro sa parehong koponan. At dapat silang tumulong sa bawat isa, pagkakaroon ng mundong iyon bilang kanilang pinakamahusay na layunin na nais ng lahat. Lahat bilang ISA ... sa Unity ... kumikilos nang magkasama, para sa kapakinabangan ng lahat. Dalhin ang iyong mga kamay, mahal, at maging ang mga Lighthouse of Light na napunta sa iyo. Alam namin na sila ay umaangkop pa rin sa mga 5th Dimension Light frequency na umaabot sa planeta. Ngunit ang Gaia ay dapat ding mabuhay ng sariling proseso ng pag-aangat, kasama ang lahat ng mga naninirahan dito. Tinatanggal ang lahat ng negatibiti at mababang vibrational frequency na dala nito mula sa mga eons. Tulungan ang bawat isa sa kanilang mga proseso. Igalang ang bawat isa. Maging mabait at mapagparaya. Pumasok sa sapatos ng iba. Huwag sayangin ang mapagmahal na enerhiya na pumupuno sa planeta ngayon. Baligtad, yakapin sila ... maging ISA sa kanila. At kumilos nang naaayon.

Ako ang iyong kapatid na si Kuthumi, at mahal na mahal kita.

Susunod Na Artikulo