Pagninilay ng paghinga: Mga sipi mula sa Canon Pali

  • 2019
Itago ang talahanayan ng mga nilalaman 1 Ang pamamaraan 2 Ang Apat na Batayan ng Pag-iisip 3 Ang Pitong Salik ng Pagising ng 4 Kaalaman at Kalayaan 5 Una Jhana 6 Ikalawang Jhana 7 Pangatlong Jhana 8 Pang-apat na Jhana 9 Mula sa jhana hanggang sa pagpapalaya.

PAGBABAGO NG PAGKAKAROON: CANON PALI EXTRACTS

Inipon at isinalin ni Thanissaro Bhikkhu

Mula sa Talumpati sa Pag- iingat at paglanghap ng Kamalayan

Ang pamamaraan

Paano madalas na binuo at isinasagawa ng monghe ang kamalayan ng paglanghap at pagbuga upang magdala ito ng magagandang prutas at benepisyo?

May kaso ng isang monghe na, na napunta sa kagubatan, sa lilim ng isang puno o isang walang laman na gusali, naramdaman ang kanyang sarili na tumatawid sa kanyang mga binti na pinapanatili ang kanyang katawan na itayo at panatilihin ang kanyang budhi sa harap . Laging may malay, huminga; namamalayan siyang huminga.

(1) Huminga ng malalim, kilalanin mo na ikaw ay nakakalasing; o huminga nang malalim, kilalanin mo na huminga ka nang malalim. (2) O ang paglanghap sa mga maikling panahon, kilalanin na ikaw ay paglanghap sa mga maikling panahon; o paghinga sa mga maikling panahon, kilalanin na ikaw ay humihinga sa mga maikling panahon; (3) Nagsasanay siyang huminga nang sensitibo sa buong katawan . (4) Nagsasanay siyang huminga sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga proseso ng kanyang katawan, at paghinga sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga proseso ng kanyang katawan.

(5) Nagsasanay siya upang huminga nang sensitibo sa labis na kasiyahan, at upang huminga nang husto sa lubos na kaligayahan. (6) Sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga nang sensitibo patungo sa kasiyahan at huminga nang malugod sa kasiyahan. (7) Sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga ng sensitibo sa mga proseso ng kaisipan, at upang mapasigla ang sensitibo sa mga proseso ng kaisipan. (8) Sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kanyang mga proseso sa pag-iisip, at huminga sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kanyang mga proseso sa pag-iisip.

(9) Sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga nang sensitibo sa kanyang isipan, at huminga nang malay sa kanyang isipan. (10) Sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga ng kasiya-siya sa kanyang isip, at huminga ng kasiyahan sa kanyang isipan. (11) Sinasanay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kanyang isip, at humihinga sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kanyang isipan. (12) Nagsasanay siyang huminga nang palayain ang kanyang isipan, at huminga nang palayain ang kanyang isipan.

(13) Nagsasanay siya upang huminga nang nakatuon sa pagkabagabag, at upang mapasigla ang pag-concentrate sa pagkabagabag. (14) Nagsasanay siyang huminga sa pamamagitan ng pagtuon sa paglaho (literal, pagkalanta), at paghinga sa pamamagitan ng pag-concentrate sa paglaho. (15) Nagsasanay siyang huminga nang nakatuon sa pagtigil, at humihikayat na tumutuon sa paghinto. (16) Nagsasanay siyang huminga nang nakatuon sa pagtalikod, at humihinga ng pansin sa pagtalikod.

Ito ay sa pamamagitan ng pag-unlad at madalas na kasanayan ng kamalayan ng paglanghap at pagbubuhos sa ganitong paraan na nakamit nito ang mahusay na mga prutas at mahusay na pakinabang.

Ang Apat na Batayan ng Kaisipan

At paano madalas na nabuo at isinasagawa ng monghe ang kamalayan ng paglanghap at pagbubuhos upang matapos ang apat na mga batayan ng pagiging malay?

Sa anumang okasyon na malalim ang isang monghe, naiintindihan niya na siya ay malalanghap; o humihingal ng malalim na pagkilala na humihinga ka ng malalim; o inhaling mababaw na nakikilala na ikaw ay inhaling mababaw; o humihikayat na mababaw na nakikilala na siya ay humihikayat ng mababaw; nagsasanay siya upang huminga ... at ... huminga nang husto sa kanyang buong katawan; Nagsasanay siya upang huminga at huminga sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng mga proseso ng kanyang katawan : Sa okasyong iyon, ang mga monghe, ang monghe ay nananatiling nakatuon sa katawan mismo vehemently, matulungin at may malay pagsusumite sa ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo. Sinasabi ko sa iyo, mga monghe, na ang na paglanghap at pagbuga ng ay inuri bilang isang katawan sa pagitan ng mga katawan, na ang dahilan kung bakit ang monghe sa okasyong iyon ay nananatiling nakatuon sa katawan mismo vehemently, matulungin at may malay na nagsusumite sa ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo.

Sa anumang okasyon ang isang monghe ay nagsasanay upang makahinga at magpahinga ng sensitibo sa kaligayahan; nagsasanay siya upang mag-inhale at humihinga ng sensitibo sa kasiyahan: nagsasanay siyang mag-inhale at huminga ng sensitibo sa mga proseso ng kanyang kaisipan ; nagsasanay siyang huminga at huminga sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng mga proseso ng pag-iisip; Sa okasyong iyon, ang monghe ay nananatiling nakatuon sa mga sensasyon sa kanilang sarili , nang labis, matulungin at malay, sumasailalim sa ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo. Sinasabi ko sa iyo, mga monghe, na ito ang maingat na atensyon ng paglanghap at pagbubuhos ay inuri bilang isang pang-amoy sa pagitan ng mga sensasyon, kung bakit ang Sa pagkakataong ito, ang monghe ay nananatiling nakatuon sa mga sensasyon sa kanilang sarili , nang labis, matulungin at malay, sumasailalim sa ambisyon at kalungkutan sa mundo.

Sa anumang okasyon ang mga monghe ay nagsasanay upang makahinga at huminga nang sensitibo sa kanyang isipan; nagsasanay siya upang mag-inhale at na huminga ng kasiyahan sa kanyang isip; nagsasanay siya upang huminga ... at ... humihinga sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kanyang isip; nagsasanay siya upang huminga ... at ... huminga nang palayain sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanyang isipan: Sa pagkakataong iyon ang monghe ay nananatiling nakatuon sa kanyang isip sa kanyang sarili - kaguluhan, matulungin at may malay - nagsumite ng ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo. Hindi ko sinasabi na mayroong pag-iisip ng paglanghap at pagbuga sa isang nalilito na pag-iisip at walang pagkakaroon ng pag-iisip, na kung bakit ang monghe ay nananatiling nakatuon sa kanyang pag-iisip sa kanyang sarili - masigla, matulungin at may malay - tao - nagsumite ng ambisyon at Ang kalungkutan na may kaugnayan sa mundo.

Sa anumang okasyon ang isang monghe ay nagsasanay sa kanyang sarili na huminga ... at ... huminga nang pansin sa pagkabagabag; sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga ... at ... huminga nang pansin sa paglaho; sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga ... at ... huminga nang pansin sa pagtigil; sinasanay niya ang kanyang sarili na huminga ... at ... humihingal na nakatuon sa pagtalikod : Sa pagkakataong iyon, ang monghe ay nananatiling nakatuon sa kanyang mga katangiang pangkaisipan sa kanyang sarili - kaguluhan, matulungin at may malay - nagsumite ng ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo. Siya na nakakakita nang malinaw na ang pag-iwas sa ambisyon at kalungkutan ay isa na nangangasiwa nang may pagkakapantay-pantay, kung kaya't kung bakit ang monghe ay nananatiling nakatuon sa kanyang isip sa kanyang sarili - kaguluhan, matulungin at may malay-tao - nagsumite ng ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo.

Ito ay sa pamamagitan ng pag-unlad at madalas na kasanayan ng kamalayan ng paglanghap at pagbuga sa ganitong paraan na natapos ang apat na mga batayan ng buong kamalayan.

Ang Pitong Salik ng Gumising

At paano madalas na binuo at isinasagawa ng monghe ang apat na mga batayan ng pag-iisip upang ang pitong mga kadahilanan ng paggising ay natapos?

(1) Sa anumang okasyon ang monghe ay nananatiling nakatuon sa katawan mismo - kaguluhan, matulungin at may malay - nagsumite ng ambisyon at kalungkutan na may kaugnayan sa mundo, sa okasyong iyon, ang kanyang pag-iisip ay handa at walang mga agwat. Kapag handa na ang iyong pag-iisip at walang mga agwat, kung gayon ang pag- iisip bilang isang kadahilanan ng paggising ay mapupuksa, bubuo at sa pamamagitan ng pagwawakas.

(2) Nananatili sa pag-iisip sa paraang iyon, suriin, pag-aralan at pag-unawa sa kababalaghan na iyon na may pag-unawa. Kapag nananatili siyang buong pansin sa ganitong paraan, pagsusuri, pagsusuri at pag-unawa sa kababalaghan na ito na may pag-unawa, kung gayon ang pagsisiyasat ng kababalaghan bilang isang kadahilanan ng paggising ay pukawin, bubuo at sa pamamagitan ng pag-unlad ay natapos.

(3) Sa isang sinusuri, pinag-aaralan at nauunawaan ang kababalaghan na ito na may pag-unawa, ang hindi nagpapatuloy na pagtitiyaga bilang isang kadahilanan ng paggising ay pukawin, bubuo at sa pamamagitan ng pag-unlad ay natapos.

(4) Sa isa na ang pagtitiyaga ay puksain, ang isang kaligayahan ng panlabas-hanggang-sa-laman ay gumising. Kung ang isang labis na kasiyahan ng panlabas-sa-ang-laman ay nagising sa isa na ang pagtitiyaga ay nawasak, kung gayon ang kaligayahan bilang isang kadahilanan ng paggising ay pukawin, bubuo at sa pamamagitan ng pag-unlad ay natapos.

(5) Para sa isang masayang, pinalalaki ng katahimikan ang katawan at pinatataas ang isip nito. Kapag ang katawan at pag-iisip ng isang ecstatic monghe ay nagdaragdag ng kanilang kalmado, kung gayon ang katahimikan bilang isang kadahilanan ng paggising ay pukawin, bubuo at sa pamamagitan ng pag-unlad ay natapos.

(6) Para sa isang na-ginhawa - ang kanyang katawan ay kalmado - ang isip ay puro. Kung ang isipan ng isa na pinapaginhawa - ang kanyang kalmado na katawan - ay puro, kung gayon ang konsentrasyon bilang isang kadahilanan sa paggising ay mai-evoke, bubuo at sa pamamagitan ng pag-unlad ay natapos.

(7) Pinangangasiwaan niya ang kaisipan kaya't puro at may kumpletong pagkakapantay-pantay. Kapag pinangangasiwaan niya ang isip na napakahusay sa kumpletong pagkakapantay-pantay, ang pagkakapantay-pantay bilang isang kadahilanan ng paggising ay pukawin, bubuo at sa pamamagitan ng pag-unlad ay natapos.

(Katulad din ng iba pang tatlong mga batayan ng pagiging maalalahanin: Damdamin, Pag-iisip at Katangian ng Pag-iisip .)

Ito ay sa pamamagitan ng pag-unlad at madalas na pagsasanay ng apat na mga batayan ng pag-iisip na ang pitong mga kadahilanan ng paggising ay natapos.

Kaalaman at Paglaya

At paano madalas na binuo at isinasagawa ng monghe ang pitong mga kadahilanan ng paggising upang ang kaalaman at pagpapalaya ay natapos?

Mayroong kaso ng isang monghe na bubuo ng kanyang buong pansin bilang isang kadahilanan ng paggising na nakasalalay sa pag-iisa, paglaho, pagtigil, na nagreresulta sa pagbibitiw.

(Sa parehong paraan sa natitirang mga kadahilanan sa paggising.)

Ito ay sa pamamagitan ng pag-unlad at madalas na kasanayan ng pitong mga kadahilanan ng paggising sa ganitong paraan na natapos ang kaalaman at pagpapalaya.

Iyon ang sinabi ng Mapalad. Mapalad ng puso, ang mga monghe ay nasisiyahan sa kanilang mga salita .

Una Jhana

Bilang karagdagan, ang monghe - medyo na-abstract mula sa mga sensual na kasiyahan, na-abstract mula sa hindi marunong na mga katangian ng kaisipan - ay pumapasok at nananatili sa unang Jhana : lubos na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng abstraction, sinamahan ng direktang pag-iisip at pagsusuri. Ang mga ito ay dumadaan at pinapagbinhi, naligo at punan ang katawan na ito ng labis na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng abstraction. Wala sa iyong katawan na hindi pinapagbinhi ng labis na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng abstraction.

Sa parehong paraan na ang isang swimsuit o ang aprentis ng isang swimsuit ay nagbubuhos ng alikabok sa isang mangkok na tanso at pinagsama-sama ang lahat, pinagputol ito ng tubig nang paulit-ulit upang ang bola ng alikabok na naligo - puspos, puno ng kahalumigmigan, natagos sa loob at labas - hindi na ito tatapon; Kahit na, ang mga monghe, ang monghe ay dumadaan sa parehong katawan na may labis na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng abstraction. At habang siya ay nananatiling ganito, malubhang, sabik at matulungin, ang anumang pagnanais na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ay inabandona, at sa pag-abanduna na iyon ay sumasalubong ang kanyang isipan at inayos ang panloob, nakatuon at binubuo. Sa gayon ang isang monghe ay bubuo ng kanyang buong pansin na nakalubog sa katawan.

Pangalawang jhana

At kahit na, sa katahimikan ng kanyang direktang pag-iisip at pagsusuri, pumapasok siya at nananatili sa pangalawang jhana : lubos na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng komprehensibo, pokus at libreng kamalayan ng direktang pag-iisip at pagsusuri. n panloob na katiyakan . Dumadaan siya at sumisilaw, naligo at pinunan ang katawan na ito na may lubos na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng kumpiyansa. Walang anuman sa iyong katawan na hindi pinapagbinhi ng labis na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng kumpiyansa.

Pati na rin ang isang lawa na may tubig na tagsibol na umausbong mula sa loob nito, nang walang mga tributaryo mula sa silangan, kanluran, hilaga o timog, at sa mga langit na nagbibigay ng maraming paliguan nang paulit-ulit, nang sa gayon ang sariwang mapagkukunan ng tubig na tumutubo mula sa ang panloob na mga crosses at impregnates, naligo at punan ng mga sariwang tubig, nang hindi umaalis sa bahagi ng lawa nang hindi pinapagbinhi ng mga tubig na ito; Kahit na, ang mga monghe, ang monghe ay tumatawid sa parehong katawan na may lubos na kasiyahan at kasiyahan na ipinanganak ng kumpiyansa. At habang natitira ito, malubhang, pananakit at matulungin, nabuo niya ang kanyang buong atensyon na nahuhulog sa katawan.

Pangatlong Jhana

At kahit na, sa pagkupas ng kasiyahan, nananatili siya sa pagkakapantay-pantay, matulungin at ganap na may malay, at pisikal na sensitibo sa kasiyahan. Pumasok siya sa pangatlong jhana, at mula sa kanya ay idineklara ng Nobles, ' Katulad at may malay-tao, mayroon siyang kaaya-ayang pagpapanatili. 'Napadaan siya at napapuno, naligo at pinunan ang katawan na ito na may kasiyahan na ipinanganak ng lubos na kaligayahan. Wala sa iyong katawan na hindi pinapagbinhi ng kasiyahan na ipinanganak ng lubos na kaligayahan.

Tulad ng sa isang lawa ng asul, puti o pulang lotus na bulaklak, mayroong ilan sa mga bulaklak na ipinanganak at lumalaki sa tubig, nananatiling nalulubog sa tubig at namumulaklak nang hindi umaalis sa tubig, kaya sila ay tumawid at pinapagbinhi, naligo at napuno ng sariwang tubig na ito mula sa mga ugat nito hanggang sa mga petals nito, at wala sa mga asul, puti at pulang lotus na bulaklak na ito ay nananatiling hindi pinapagbinhi ng sariwang tubig; Kahit na, ang mga monghe, ang monghe ay tumatawid sa parehong katawan na may kasiyahan na ipinanganak ng lubos na kaligayahan . At habang siya ay nananatiling ganito, malubhang, pananakit at matulungin, nabuo niya ang kanyang buong atensyon na nalubog sa katawan.

Pang-apat na Jhana

At kahit na, sa pag-iwan ng kasiyahan at stress - tulad ng nakaraang paglaho ng jubilation at kalungkutan - pumapasok siya at nananatili sa ika-apat na jhana: ang kadalisayan ng pagkakapantay-pantay at pag-iisip, ni kasiyahan o stress. Nakaupo siya, binagtas ang katawan ng isang dalisay, maliwanag na malay, upang walang anuman sa kanyang katawan na nananatiling hindi pinapagbinhi ng purong, maliwanag na kamalayan.

Tulad ng kung ang isang tao ay nakaupo na natatakpan mula ulo hanggang paa gamit ang isang puting tela upang walang bahagi ng kanyang katawan na hindi pinalawak ng tela; Pa rin, ang mga monghe, nakaupo ang monghe, na sumisid sa kanyang katawan ng isang dalisay, maliwanag na budhi. At habang siya ay nananatiling ganito, malubhang, pananakit at matulungin, nabuo niya ang kanyang buong atensyon na nalubog sa katawan.

Mula sa jhana hanggang sa paglaya

Mayroong kaso, Ananda, kung saan ang monghe ay pumapasok at nananatili sa unang jhana: ecstasy at kasiyahan na ipinanganak ng abstraction, sinamahan ng direktang pag-iisip at pagsusuri. Tinatanggap niya ang anumang kababalaghan doon na konektado sa porma, pakiramdam, pang-unawa, mga proseso sa pag-iisip at kamalayan tulad ng pagkabagabag, pagkapagod, sakit, kanser, isang arrow, sakit, isang pagdurusa, isang pagbulag-bulagan, isang paglusaw, Isang walang bisa, hindi sa sarili. Inililipat niya ang layo mula sa mga hindi pangkaraniwang bagay sa kanyang isipan, at nagawa niya ito, naisip ang kanyang isip sa kalidad ng kawalang-kamatayan ; 'Ito ay kapayapaan, ito ay katangi-tangi - ang paglutas ng lahat ng mga proseso ng pag-iisip, ang pagtanggi sa lahat ng mga paraphernalia (ng pagiging), ang pagpasa ng mga cravings, paglaho, paghinto, Nirvana.'

Nakarating sa puntong ito, umabot sa dulo ng mga kaepektibo sa pag-iisip . O, kung hindi, kung gayon - sa pamamagitan ng pag-iibigan at kasiyahan para sa parehong kalidad (ng kawalang-kamatayan) at mula sa isang kabuuang pag-aaksaya ng una sa 5 Shackles (pangitain sa sarili na pagkakakilanlan, miser ng mga tuntunin at kasanayan, pagdududa, senswal na pagnanasa at pangangati) - ay dapat na muling ipanganak (sa Pure Lodgings ), doon na ganap na ipakawala, hindi na bumalik mula sa mundong iyon muli.

(Katulad din sa iba pang mga antas ng jhana).

AUTHOR: Si Lucas, editor at tagasalin ng dakilang pamilya ng hermandadblanca.org

SUMUNOD: http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an141066.pdf

Susunod Na Artikulo