MAS MASAYANG JESUS ​​- Tanggapin ang Buhay na Cristo sa loob mo


Tanggapin ang Buhay na Cristo sa loob mo - at hayaan ang Buhay na Salita na dumaloy sa iyo

Isang mensahe mula sa JesúsNota: ang pagdikta na ito ay ibinigay sa pamamagitan ng Kim Michaels sa panahon ng Christmas and New Year Conference, noong Disyembre 23, 2005 sa Bogotá, Colombia (South America).

Ang aking kagalakan ay kabuuan dahil ako talaga ang Buhay na Kristo at AKO sa lahat ng buhay. Pagkatapos, maaari akong magsalita sa buong buhay at maipahayag ang aking sarili sa buong buhay. Nakita mo kung paano ako nagsasalita sa pamamagitan ng isang tao *, o sa halip sa pamamagitan ng isang Banal na Apoy, at ngayon naranasan mo ako na nagsasalita sa iba. Gayunman, AKO ang iisang Cristo na nasa lahat. At ang kailangan mong gawin, kung ano ang nais kong gawin, ay HINDI ka tumingin sa mga tao kung saan ako ay nagsasalita sa isang partikular na paraan, tulad ng pagiging naiiba sa iyo o bilang pagiging nakahihigit sa iyo.

Inaasahan kong tumingin ka sa salamin at makita na ang Buhay na Kristo ay nasa loob mo rin, at, samakatuwid, ang Buhay na Kristo ay maaaring magsalita sa pamamagitan mo, tulad ng naririnig mo sa akin na nagsasalita sa iba. Alam ko na ito ay makagambala sa iyo ng kaunti at na hindi ka komportable tungkol sa pagtayo sa harap ng isang pangkat ng mga tao o ipinahayag na ang Living Christ, o si Jesus, o El Morya, o Saint Germain, ay nagsasalita sa pamamagitan mo Ngunit, mahal ko, hindi mo kailangang maramdaman ang takot na iyon dahil maaari kong magsalita sa pamamagitan mo sa maraming iba't ibang paraan.

Hindi mo kailangang sabihin kung sino ang nagsasalita sa pamamagitan mo. Ang mga taong kakausapin mo ay hindi kailangang malaman. Kailangan nilang maramdaman ang Liwanag na dumadaloy sa iyong mga salita, dahil nagiging chalice na naglalaman ng aking kakanyahan at, sa gayon, ang Liwanag ay pumapasok sa kanilang mga nilalang sa pamamagitan ng paghihintay sa kanilang Apoy o, simpleng, muling paggising sa memorya. kanino sila

Ang nag-iisang layunin ng lahat ng mga espirituwal na turo
Sa totoo lang, ang bawat espirituwal na pagtuturo ay maaaring ibubuod sa isang pangungusap: ang paggising ng mga tao sa kanilang tunay na pagkatao bilang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. At sa pamamagitan lamang ng kamalayan ni Kristo na maiintindihan nila at tanggapin na sila ay mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Sapagkat tulad ng sinabi ko noong 2000 taon na ang nakalilipas, "Wala talagang nakakaalam sa Ama kundi ang Anak at ang mga nais ipakilala ng Anak" (Mateo 11-27). Kung gayon, makikilala mo lamang ang Diyos sa pamamagitan ng Pagkamamalayan ni Kristo at sa gayon ay maaari mong tanggapin ang iyong sarili bilang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, sa sandaling mayroon kang isang sukatan ng Pagkamamalayan ni Kristo.

At ang kamalayan ni Kristo ay dapat na nagmula sa Universal Christ Mind. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao sa Earth ay hindi makikipag-ugnay sa Universal Christ Mind. Kailangan nila, kung gayon, ang Salita ay gumawa ng laman, ang Buhay na Kristo sa pagkakatawang-tao o ang Buhay na Kristo na nagsasalita sa pamamagitan ng isang tao sa pagkakatawang-tao upang maitaguyod ang pakikipag-ugnay sa Pagkamamalayan ni Kristo at makamit muli ang paggising ng kung sino sila, ang kanilang tunay na kahulugan ng pagkakakilanlan, upang matanggap nila ang kanilang sarili kung ano talaga sila.

Alam ko na titingnan mo ang katotohanang ito na may ilang kaguluhan at ilang takot dahil natural na sa mga unang yugto ng landas nakakaranas ka ng takot. At ito ay isang takot na dumadaloy mula sa maraming mga antas ng iyong pagkatao, kabilang ang ego. Ngunit, kahit na ang iyong kaluluwa, maging ang "You Conscious", ay maaaring makaranas ng ilang takot sa kung ano ang mangyayari kung tatanggapin mo ang Buhay na Cristo sa loob ng iyong pagkatao, kung tatanggapin mo na ikaw ay isang anak o anak na babae ng Diyos. Sapagkat, tiyak, kapag tinanggap mo ito nang buo ang iyong buhay ay magbabago. Hindi ito magiging pareho.

Kung gayon, palaging may takot na pabayaan ang alam mo, kung ano ang pamilyar sa iyo, kung ano ang nagbibigay sa iyo ng isang tiyak na pakiramdam ng ginhawa at katatagan sa isang mundong laging nagbabago. Ngunit, mahal ko, makakatulong kami sa iyo na malampasan ang takot na iyon kung nais mong ilabas ito. Gayunpaman, hindi namin maalis ang takot na iyon sa iyo maliban kung nais mong ibigay ito sa amin. Kailangan mong maging, kung gayon, ang mga nagdesisyon na maging handa na harapin ang iyong takot, upang makita mo na nililimitahan ka nito, na hindi ito totoo. Pagkatapos ay maaari kang magpasya na hindi mo ito nais at samakatuwid maaari mong hayaan ito.

Siguro mas malapit ka kaysa sa iniisip mo
Maraming sa iyo na mas malapit kaysa sa iniisip mong makamit ang antas ng kamalayan, kung saan maaari kang maging instrumento ng Buhay na Cristo. Muli, hindi mo kinakailangang tumayo sa harap ng isang pangkat ng mga tao. Maaari mong sabihin ang Living Word sa gitna ng isang pakikipag-usap sa iba, ngunit hindi iyon isang ordinaryong pag-uusap tungkol sa mga makamundong bagay ngunit isang pambihirang pag-uusap dahil pinapayagan mo ang Buhay na Kristo na dumaloy sa iyo. At ang Living Christ na iyon ay maaaring, pagkatapos, baguhin ang ibang tao dahil alam niya nang eksakto kung ano ang sasabihin at kung paano sasabihin nito upang gisingin ang tiyak na taong iyon, ayon sa estado ng kamalayan kung saan siya nasa sandaling iyon.

Ang Buhay na Cristo ay maaaring magbigay sa isang tao ng eksaktong susi na kailangan nila upang sumunod sa susunod na hakbang sa espirituwal na landas, anupong hakbang na iyon, at na hindi mo malalaman sa antas ng iyong panlabas na kaisipan. Kung gayon, kung handa kang maging instrumento, ang Buhay na Kristo ay maaari talagang magsalita sa pamamagitan mo at, sa ganitong paraan, maaari mong pag-apoy ang apoy ng puso ng ibang tao, maaari mong mabawi ang memorya na iyon. At iyon ay kung paano kumalat ang Buhay na Kristo sa Lupa, mula sa puso hanggang sa puso.

Ito ay kung paano lumawak ang Kristiyanismo sa simula, kapag ang mga nagpunta upang mangaral ay hindi ginawa ito sa isang nakasulat na libro, na may isang sagradong libro o may isang hanay ng mga doktrina. Sinabi nila ang Living Word at ito ay ang Living Word na nagliliwanag ng mga puso para kay Cristo. At kapag ang mga puso ay naiilawan, naabot nila ang isang punto kung saan hindi na nila nadama ang takot na pinahintulutan ang Buhay na Kristo na magsalita sa pamamagitan nila. Ito ay kung paano kumalat ang kilusang Kristiyano tulad ng mga singsing sa tubig. Ito ang tanging paraan na maaaring kumalat sa sinaunang mundo - at ito lamang ang tunay na paraan kung saan maaari itong kumalat ngayon upang mabago ang mundo sa buong kapasidad nito.

Tiyak, marami kang magagawa sa pamamagitan ng isang libro. Tiyak, marami kang magagawa sa pamamagitan ng isang web page. Ngunit, sa huli, ang pinakamahalagang paraan para mapalawak ng Buhay na Kristo sa sarili sa mundong ito ay mula sa puso hanggang sa puso. Kung gayon, ikaw na naririto dito ay kusang darating at maranasan ang Buhay na Kristo na dumadaloy sa puso ng isang tao at higit sa isang tao. At dapat mong maunawaan na, talaga, ang Buhay na Cristo ay maaaring ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng iyong puso sa parehong paraan na nakikita mo siyang nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga puso ng iba.

Ngunit paano ito mangyayari sa iyo? Maaari itong mangyari kung nais mong dumami ang iyong mga talento sa halip na ilibing ang mga ito sa ilalim ng lupa. At bakit mo inilibing ang iyong mga talento sa ilalim ng lupa? Dahil sa takot Iyon lamang ang dahilan na umiiral. At bumalik kami sa katotohanan na dapat mong harapin ang iyong mga takot, nang paisa-isa. Harapin ang iyong takot na pahintulutan ang Buhay na Kristo na magsalita sa pamamagitan mo ng pagbabago ng ibang tao at pagbago ang iyong sarili sa prosesong iyon. Sa katotohanan, tutulungan kita kung ilalapat mo lamang sa aking puso at sa puso ni Inang Maria. Tutulungan ka naming makita kung ano ang iyong kinatatakutan, bakit ka natatakot at bakit hindi totoo ang iyong takot, bakit hindi ito kinakailangan.

I-Multiply ang ibinigay namin sa iyo
Kailangan mong magsimula, kailangan mong dumami ang mga talento, dahil ngayon binigyan ka namin ng isang panlabas na pagtuturo at panlabas na mga halimbawa. At hindi namin magagawa ang higit pa - hanggang sa magpasya kang isara ang daloy ng figure ng walong sa pamamagitan ng pagpaparami ng iyong mga talento, upang ikaw ay handang Maging Mas at magbago din sa mga instrumento ng Buhay na Cristo.

Maaari mong gawin ito sa anumang sitwasyon ng buhay. Ang ilan sa iyo ay may mga propesyon kung saan nagbibigay ka ng payo sa ibang tao. Buweno, hindi ba mas gugustuhin mong payuhan ang mga tao mula sa antas ng Pang-kritikal na Pag-iisip sa halip na mula sa antas ng makamundong kaisipan? Ang ilan sa iyo ay hindi nagbibigay ng payo sa iyong propesyon ngunit nakikipag-ugnayan ka sa mga tao sa ibang paraan. Ngunit magugulat ka upang makita kung paano, kapag binuksan mo ang iyong puso, ang Buhay na Kristo ay magdadala sa mga sitwasyon na tila pangkaraniwan at ordinaryong isang mumo ng Katotohanan na sinisingil ng Liwanag na magbabago ibang tao At, bigla, magigising siya at maiintindihan na ito ang lagi kong hinahanap, ito ang sagot na gusto ko. O, malalaman mo lang na kailangan kong baguhin ang aking buhay. Hindi na ako maaaring magpatuloy ng ganito.

At kapag nauunawaan mo na nangyayari ito sa ibang mga tao, tulad ng nakita na ng marami sa iyo, madarama mo ang kagalakan na naramdaman ko kapag pinapayagan ang Buhay na Kristo na pasukin ang puso ng ibang tao na ay naka-embodied at makita itong nagbago at nakataas. Sapagkat, sa katotohanan, ang Buhay na Kristo ay may iisang hangarin at ang hangaring iyon ay binubuo sa pag-angat sa buong buhay. At iyon ang dahilan kung bakit nakikita mo na kapag ang mga tao ay nagkatawang-tao ng Buhay na Kristo ay wala silang ibang hangarin sa labas ng pag-angat sa lahat ng buhay - na kung saan ay nakita mo sa tatlong tao [Lorraine, Sina Monica at Kim] na nagsilbi sa Kumperensya na ito bilang aming mga tagapagsalita. Naabot nila ang puntong iyon ng pagsuko kung saan nais nilang maglingkod at nais na itaas ang lahat ng buhay, sa halip na itaas lamang ang isang bahagi ng buhay, iyon ay, ang kanilang sarili.

Ngunit ano ang huminto sa iyo upang makarating sa parehong puntong iyon? Kaya't ang iyong mga takot at takot ay hindi totoo. Kaya, kung ano ang pumipigil sa iyo na maging tunay na ikaw at nagpapahayag kung sino ka talaga ay sadyang hindi tunay. Pagkatapos - sa sandaling muli - kapag nakita mo ang Buhay na Kristo sa ibang, hindi mo idolo ang taong iyon. Huwag ilagay ang mga ito sa isang pedestal, tulad ng nagawa ng mga tao sa akin ng higit sa dalawang libong taon at tulad ng mga tao sa halos bawat kilalang espirituwal na kilusan sa Earth na nagawa sa Pinuno o pinuno ng samahang iyon.

Huwag tanggihan ang Buhay na Cristo na nasa loob mo
Iyon ang budhi na dapat pagtagumpayan sa Edad ng Aquarius kung ipapakita talaga natin ang gintong Panahon ng Saint Germain. At mayroon kang isang turo at mayroon kang mga halimbawa upang madaig mo ang budhi na iyon at hindi mahulog sa bitag ng idolatriya. Sapagkat ano ang gagawin mo kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na isipin na, kahit na nakikita mo ang Kristo sa isa pa, maipahayag lamang ni Kristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng taong iyon? Buweno, kapag sinabi mo o iniisip na hindi maipahayag ng Kristo ang kanyang sarili sa pamamagitan mo, tinatanggihan mo ang Kristo sa loob mo.

Maaari mong patunayan ang Kristo sa ibang tao ngunit itinatanggi mo ang Buhay na Cristo sa loob ng iyong sarili at, samakatuwid, tinatanggihan mo ako ng pagkakataon na pumasok sa iyong pagkatao. Mangyaring huwag tanggihan ako. Wala akong ibang hangarin kundi ang tumaas at palayain ka sa iyong mga takot at iyong mga limitasyon. Sumama lang ako sa pagmamahal. Wala akong ibang pagnanais sa labas na payagan ang aking pag-ibig na dumaloy sa iyo, upang madama mo ang kabuuan ng aking pag-ibig at aking kagalakan na dumadaloy sa iyong pagiging 24 oras sa isang araw, para sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa ang Earth at, pagkatapos nito, kahit na lampas.

Kung gayon, mahal kong mga puso, TINGNAN ang Kristo sa loob mo, payagan na si Kristo ay ipanganak sa kapaskuhan na ito at pagkatapos ay pahintulutan siyang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan mo. Sa katotohanan, tinatakda kita ngayon sa Flame ng kabuuan ng aking kagalakan, ang kabuuan ng kagalakan ng Buhay na Cristo. Sa pangalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu at Banal na Ina, tapos na ito!

[Palakpakan]

* Si Jesus ay nagbigay ng isang pagdidikta sa Espanyol sa pamamagitan ng Monica bago ang dikta na ito.

Susunod Na Artikulo