Maestro El Morya: "Higit pa sa Ilusyon" na na-channel ni Natalie Glasson

  • 2013

Disyembre 2, 2013

AKO Master El Morya, Chohan at superbisor ng Unang Ray ng Liwanag sa mga panloob na eroplano ng Uniberso ng Lumikha. Ang layunin ko ay upang tukuyin at ipamahagi ang kalooban ng Lumikha sa maraming antas ng Earth at ang kamalayan ng Sangkatauhan. Maaari mong tawagan ang aking lakas upang matulungan kang maunawaan at mabatid ang kalooban ng Lumikha para sa Iyong Sarili, iyong katotohanan at iyong sariling layunin sa Lupa. Narito ako upang maglingkod; Tinulungan kita na makatanggap ng Banal na Wakas ng Lumikha, ngunit maaari mong tawagan ang aking lakas upang matulungan kang tunay na maunawaan ang patnubay at pananaw na dumadaloy sa iyo at palaging inaaktibo mula sa loob.

Sa sandaling ito hiniling ko sa iyo na pahintulutan ang aking enerhiya at ang panginginig ng boses ng Unang Ray ng Liwanag na dumaloy sa iyong Kaluluwa Star Chakra sa itaas ng iyong ulo, pag-activate ng Banal na Wakas ng iyong Kaluluwa upang maipakita at maipaliwanag ang iyong buong Pagiging. Ang ilaw ay dumadaloy sa iyong Crown Chakra at sa pamamagitan ng iyong buong haligi ng chakra upang sa wakas ay ipasok ang iyong Earth Star Chakra sa ilalim ng iyong mga paa, sa gayon pinapayagan ang Banal na Wakas ng Lumikha at ang iyong Kaluluwa na naroroon at sa aksyon sa buong iyong Ang pagiging, naka-ugat lalo na sa pisikal na antas ng iyong pagiging at ang iyong katotohanan. Habang paulit-ulit mong hininga ang Banal na Walo sa pamamagitan ng iyong mga chakras, mula sa itaas hanggang sa ibaba, pinapayagan ang enerhiya na punan ang iyong buong Pagiging, na sumasabay sa iyong Aural Field at higit pa. Maaaring nais mong mapansin ang lakas, damdamin o kaisipan na ang Banal na Kalooban ng iyong Kaluluwa at ang Lumikha ay pumukaw mula sa loob ng iyong Pagkatao.Naunawaan kung paano ka tumugon sa Banal na Kalooban ng Lumikha at ang iyong Kaluluwa ay mag-aalok sa iyo ng mga pagkakilala sa pagkilala sa sarili; at maaari din itong mag-alok sa iyo ng mga pananaw sa kung paano mo hinaharangan o hadlangan ang daloy ng Banal na Walo sa pamamagitan ng iyong pagiging, pati na rin ang mga paraan kung paano mo mas malinaw na maunawaan ang gabay.

Sa pamamagitan ng kasanayan at karanasan ng Banal na daloy ng Kalooban ng Lumikha at ng iyong Kaluluwa na dahan-dahang gumagalaw sa iyong Pagiging, maaaring nais mong magkaroon ng pag-unawa na kapag ang Banal na Kalooban ng Lumikha ay naroroon, ang mga ilusyon ay hindi na magkakaroon ng anumang paraan, nilikha ka man, ng iba, o sa mga henerasyon. Ang mga ilusyon ay nagsisimula na gumuho na nagpapahintulot sa Katotohanan ng Lumikha, ng iyong Kaluluwa at ng iyong buong Pagkatao, na makikita nang mas malinaw at madali. Isipin na mula sa lahat ng aspeto ng iyong pagiging at mula sa lahat ng iyong mga chakras ay sumasalamin sa nagniningning na Liwanag ng Banal na Kalooban ng Lumikha at iyong Kaluluwa, patungo sa iyong katotohanan at paligid. Magkaroon ng intensyon at kaalaman na sa pamamagitan ng prosesong ito ay nadudurog, inaalis at pinakalat ang lahat ng mga ilusyon; isipin ang kalinawan na bumubuo sa lahat ng aspeto ng iyong pagiging.

Ang pagkakaroon ng isang pisikal na katotohanan ay maaaring may mas kaunting mga alaala sa Lumikha; at pagkatapos maraming mga paniniwala ang nilikha mula sa mga nakaraang karanasan at mula sa payo o opinyon ng iba, sa halip na dumaloy mula sa Lumikha. Ang Lumikha ay maaaring makilala sa loob ng iyong pagiging sa pamamagitan ng iyong intuwisyon, iyong panloob na kaalaman at iyong panloob na presensya. Kapag nakikipag-ugnay ka sa iyong intuwisyon, sa iyong panloob na kaalaman at sa iyong panloob na presensya, maaari mong i-project ang Katotohanan mula sa loob ng iyong pagiging, mula sa Lumikha. Ang Katotohanan ng Lumikha ay maaaring naiiba sa anumang nauna mong natuklasan at tinanggap, ngunit darating ito sa paraang maiintindihan mo, anuman ang iyong antas ng kamalayan ng Katotohanan ng Lumikha. Ang bawat tao ay maaari ding bigyang-kahulugan ang Katotohanan ng Lumikha sa ibang paraan, ang bawat isa ay angkop para sa indibidwal at walang paghatol na hinihiling ng iba. Minsan, ang mga ilusyon sa iyong katotohanan ay mga paniniwala o pananaw kung saan itinayo mo ang iyong katotohanan; at dahil dito naramdaman mong suportado ng mga ilusyon. Kaya, ang nakikita sa pamamagitan ng iyong mga ilusyon ay maaaring maging isang malakas na proseso na ganap na nagbabago sa iyong katotohanan, iyong pananaw, iyong kamalayan at iyong paniniwala. Ang prosesong ito ay maaaring mangyari kaagad, o unti-unting sa isang panahon, ngunit sa huli ay nagdadala ng higit na Pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan at kagalakan sa iyong katotohanan. Ang simpleng pag-unawa, pag-align o pagkonekta sa Katotohanan ng Lumikha, ay nagbibigay-daan sa iyong Kaluluwa na gising at buhay na buhay sa loob ng iyong Pagkatao, pagpapabuti ng kalusugan at sigla ng iyong buong Pagkatao.Ang kasanayan na pinahihintulutan ang Banal na Kalooban ng iyong Kaluluwa at ang Lumikha. dumaloy sa iyong pagiging, na nagpapalabas ng enerhiya palabas na may hangarin na matunaw ang lahat ng mga ilusyon, ay pasiglahin ang Lumikha na magsagawa ng pagkilos at dumaloy sa iyong buong pagiging at iyong katotohanan, pagkakaroon ng higit na kamalayan tungkol dito. Ito ay isang napakalakas na tool upang maisagawa ito nang pansamantala, paglilinis at pagpapalakas sa iyong pagiging at iyong katotohanan.

Kapag ang mga ilusyon ay naging maliwanag sa iyo, maaari mo silang tawanan o itabi ang mga ito; at sa pagkilala, hindi na kailangang mapanatili ang ilusyon, ngunit hayaan mong lumikha ito ng isang puwang para lumabas ang Katotohanan. Sa mas maraming espasyo sa loob ng iyong pagiging para sa Katotohanan na umunlad, mapapansin mo na pareho ang inaasahan sa iyong katotohanan. Ang kapayapaan ay lumitaw sa loob ng iyong katotohanan; at maraming mga bagay o sitwasyon na kumikilos bilang mga abala ay magkakalat, mag-iiwan ng oras upang higit na pahalagahan ang Katotohanan at Presensya ng Lumikha. Habang ang ilang mga form ng ilusyon na maaari mong kumapit na maaaring palaging naroroon, ito ay dahil sa ang katunayan na lumipat tayo sa maraming mga antas ng pagsasakatuparan ng Lumikha; maaari mong makita na ang pagkilala sa ilusyon ay mas madali, sapagkat kinikilala mo ang hindi kaayon sa Banal na Walo ng iyong Kaluluwa at Lumikha.

Ang paglipas ng ilusyon ay ang sarili mismo ng isang ilusyon, sapagkat ang lahat ng bagay na ang Katotohanan ng Paglikha ng Maylikha ay mayroon na sa loob ng iyong Pagiging, na may tanging pangangailangan na mahahalata at sinasadya na kilalanin mo. Kapag lumayo tayo mula sa mga pagkakasama sa mga ilusyon, nakikipag-usap tayo sa Will, Light, Love at Truth ng Banal na Lumikha. Ang pagsasama at pagpapahayag ng Lumikha sa pamamagitan ng iyong pagiging at ang iyong katotohanan ay talagang nagpapahintulot sa iyo na umiral bilang Katotohanan ng Lumikha sa loob ng iyong Pagiging, dahil dito tinitiyak ang iyong pagkakahanay at koneksyon sa Lumikha, habang pinapayagan ang Wisdom ng Tagapaglikha na mabuo ng iyong intuwisyon. Sa katotohanan, kapag iniwan mo ang ilusyon ay pumapasok ka sa pagtanggap ng Banal na Wakas ng Lumikha at iyong Kaluluwa. Sa paghahayag na ito, ang mga posibilidad, mga pagkakataon at potensyal na makaranas ng Lumikha ay lubos na napabuti. Hindi lamang nakakaranas ka ng lahat na iyon ang Lumikha sa loob mo, kundi sa paligid mo rin. Unti-unti, ginagabayan ng iyong Kaluluwa, pumapasok ka sa Oneness na may Lahat na Ay ang Lumikha, isang malalim at ganap na pagkakaisa na palaging naroroon at lumalaki.

Marahil, sa halip na maghanap ng ilusyon sa iyong katotohanan upang mabura ito, nais mong magtrabaho kasama ang Unang Ray ng Liwanag at sa aking mga energies, yaong Master El Morya, upang maipakita ang isang higit na kamalayan at kamalayan ng Banal na Wakas ng iyong Kaluluwa at ang Lumikha, sa loob ng iyong pagiging at ang iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa Banal na Walo, natural na mabubura mo ang mga ilusyon, madalas na hindi mo ito napagtanto. Kung ang mga ilusyon ay pinagtatalunan, magkakaroon ka ng ugnayan at konektado sa Banal na Kagustuhan ng Lumikha, na ibabahagi ito sa iyo ng malinaw na kalinawan upang magpakita ng kaliwanagan tungkol sa anumang sitwasyon o paniniwala.

Maraming mga ilusyon ang nakatuon sa kakulangan, mga limitasyon at takot; habang madalas ang Katotohanan ng Lumikha ay nakatuon sa Pag-ibig, pagpapalakas at pagpapalawak.

Kahit na ang pagtawag sa Unang Ray ng Liwanag upang palibutan ka ng Banal na Wakas ng Maylikha sa buong araw mo ay pahihintulutan kang kilalanin ang Banal na Kalooban ng Lumikha sa loob ng iyong pagiging bilang enerhiya na pumapaligid sa iyong mga aksyon bilang isang salamin ng malalim na mga panginginig. interiors ng iyong Pagkatao.Ang pagkakaroon ng Banal na kalooban ng iyong Kaluluwa at ang Lumikha ay magbibigay-daan sa matinding pagdurusa at sakit na mawala, kaya sinusuportahan ang pagpapakita ng Panahon ng Pag-ibig sa iyong pagiging at sa iyong katotohanan. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ako, Master El Morya, narito ako upang tulungan at tulungan ka habang dumadaan ka sa maraming proseso ng pagbabago. Ang Unang Ray ng Liwanag ay maghahandog din sa iyo ng lakas ng loob na lumakad sa Earth bilang iyong Katotohanan; bilang Banal na Kalooban ng Lumikha at bilang iyong Kaluluwa.

Alalahanin na hindi para sa iyo na maipapataw sa iba ang iyong pagpapakahulugan sa Banal na Kalooban ng Lumikha at ng iyong Kaluluwa, ngunit pahintulutan silang magsama at magbago sa pamamagitan ng iyong katotohanan na nagpapakita ng mas mahusay na mga karanasan ng Lumikha sa loob at sa paligid ng iyong Pagiging.

Sa Banal na Wili at Pag-ibig ng Lumikha,

AKO Master El Morya.

Isinalin: Jairo Rodríguez R.

http://www.jairorodriguezr.com/

Master El Morya: Higit pa sa Illusion na na-channel ni Natalie Glasson

Susunod Na Artikulo