Inang Maria - Pagandahin muli ang iyong mga pananaw

  • 2015

Gamit ang mga bagong panginginig ng boses na naka-angkla sa Earth at gumising sa iyong pagiging araw-araw, ang isang dalas ng pagiging simple na katulad ng isang pagtaas ng phoenix mula sa apoy ay lumilitaw, upang tumawag at maakit ang iyong pansin. Ang panginginig ng boses ng pagiging simple na naroroon dahil sa mas malaking saklaw ng Liwanag, ay nagpapakita ng isang mahalagang bagong karunungan at isang bagong pananaw na dapat obserbahan at obserbahan ang iyong katotohanan. Sa maraming mga pagbabago sa masidhing panahon ng paglilinis at paglilinis, ang paggising ay nangyayari sa iyong Pagiging upang ikaw ay sumasalamin nang may higit na Pagkaisa sa Maylikha; Ang pagiging simple ay nagbabalik sa iyo sa iyong sentro. Marahil marami sa iyo ang makakaranas ng higit na kapangyarihan at katauhan ng karanasan ng Presensya ng iyong Center, Core, Esensya o Kaluluwa, na nais mong tawagan ito . Yaong sa iyo na nagbabago ng mga paniniwala at pananaw na hindi na gumagana, baka nahihirapan kang bumalik sa iyong sentro, maaari mong maramdaman na nawala mo ito, na parang nawala ito at hindi na magkakaroon ng parehong karaniwang espasyo. Ito ay dahil ang iyong buong pagkatao ay muling binubuo, ang iyong Kaisipan, ang pangunahing bahagi ng iyong Pagkatao ay lumalawak; dahil dito, upang makilala ito muli, kinakailangan ang isang mas malawak at bukas na pananaw ay kinakailangan.

Bilang Kaluluwa at Espirituwal na pagiging ikaw ay muling nagbabalik sa iyong sarili sa bawat proseso at bawat kasanayan ng Liwanag at Pag-ibig.Ito ay nangangahulugan na ang iyong Kaalam ay nagbabago, nagpapalawak at nagbibigay kapangyarihan sa loob ng iyong pagiging, na kung saan ay katulad sa iyong Kaisipan na maging isang may sapat na gulang. Kapag nakilala mo ang isang tao mula pa noong kapanganakan, kung minsan kailangan mong dumaan sa isang proseso ng pagbabago ng iyong pananaw upang makilala ang tao bilang iyong tunay na Sarili. Halimbawa, maaari mo pa ring kilalanin ang tao bilang isang bata kahit bilang isang tinedyer, o maaari mong kilalanin ang tao bilang isang tinedyer kapag siya ay isang ganap na may sapat na gulang. Karamihan sa oras na nais ng iyong isip na patuloy na kilalanin ka at maramdaman ang iyong katotohanan at iba pa tulad ng dati, dahil sa tingin mo ay mas ligtas sa paggawa nito, dahil dito hindi ka handa na kilalanin ang mga bagong pagbabagong-anyo at paglaki. Upang makilala ang pagpapalawak ng ebolusyon sa loob mo at sa iba, kinakailangan na iwaksi ang mga dating pananaw at ang mga lumang istruktura o katotohanan tungkol sa kung paano ang buhay o naging. Dahil sa mabilis na paglago na iyong nararanasan at gumabay, kinakailangan na iwanan mo ang iyong mga pananaw sa iyong sarili at sa iyong katotohanan, muling pagsasaayos ng mga ito upang makilala mo ang pagpapalawak na naganap sa iyong Pagiging, upang mahanap muli ang iyong Center.

Handa ka na bang makita ang iyong sarili, madama at kilalanin ang iyong sarili; at upang makita, makaramdam at makilala muli ang iba, nang hindi ipinataw ang mga paghihigpit at mga limitasyon ng nakaraan at maging sa kasalukuyan?

Ang muling pag -ibrate ng iyong mga pananaw ay natutunaw ang iyong mga kalakip sa iyong mga pananaw sa iyong sarili, sa iba at sa iyong katotohanan, upang makilala sa loob mo ang Center, Kaluluwa o kakanyahan na patuloy na nagbabago.

Kung walang pagnanais na palayasin ang kasalukuyang mga pananaw, maaaring kapareho ito sa pagtrato sa iyo bilang isang bata kapag pumapasok ka sa pagtanda; Bilang isang resulta, ang pagkabigo, galit at paghihimagsik ay maaaring maipakita. Ito ay oras na gagawa ka ng pangako upang makita ang iyong sarili, madama at kilalanin ang iyong sarili bilang iyong katotohanan, sa panahon ng napakalakas na panahon ng muling pagbubuo, pagpapalawak at bagong pag-unawa sa Sarili.

"Sa lakas ng loob, kapayapaan at Pag-ibig, pinipili ko na kilalanin ang mga pangunahing aspeto ng aking katotohanan, upang madaling matuklasan ang aking Center at ang aking Kaluluwa habang dumadaan ako sa isang magandang proseso ng muling pagkalkula ng aking mga pananaw. Ito ay mapapabuti lamang sa panginginig ng boses ng Pag-ibig at katotohanan sa loob ng aking Pagiging. Hinihiling ko kay Inay Mary at ang aking pamayanan ng mga gabay, na ikaw ang aking gabay na Banayad, na sa bawat sandali ay dadalhin mo ako pabalik sa aking Center, sa aking Kaluluwa, sa higit na pagtanggap at pagkilala sa aking totoong sarili. Salamat. "

Mangyaring tiyakin na hindi ka nag-iisa habang dumadaan sa mga proseso ng pagbabagong-anyo, maaari mong laging tawagan ang iyong mga gabay o anumang Pagiging Banayad na sa tingin mo ay isang koneksyon, upang gabayan ka sa iyong pagbabalik sa iyong Kaluluwa at sa gitna ng iyong Ang pagiging katulad nito ay humihiling na maibalik sa Katotohanan at Kahulugan ng iyong Pagiging, kapag maaari mong makita ang iyong sarili na nawala, o sa isang madilim na landas, o nahulog sa mga dating pananaw. Kapag nakakaranas ka ng sakit at pagdurusa, kapag nakakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa o walang magawa, o nasangkot sa isang hindi komportable na pagpapakita ng iyong katotohanan, hilingin na ibalik sa iyong Center, sa iyong Kaluluwa, upang makita mo ulit ang Katotohanan ng iyong Pagiging.

Tulad ng sinabi ko, mula sa apoy ng pagbabagong-anyo ang phoenix ng pagiging simple ay bumangon, iyon ay upang mabawi ang lakas ng loob na bumalik sa iyong Kaluluwa, upang magpahinga sa kapayapaan at Pag-ibig ng iyong Kaluluwa at Kakanyahan. Inaanyayahan ka ng bagong enerhiya na makita, madama at makita ang lahat sa mga simpleng paraan, upang palakasin ang iyong panloob na lakas, upang mapasigla ang iyong pagiging at upang matulungan ang pagpapakawala ng takot. Minsan sa pagbabagong-anyo ay nagmumula sa pakiramdam na labis na nasasaktan, na pinanganak ng takot; Sa pagkakaroon at pagtanggap ng pagiging simple, ang takot ay maaaring matunaw. Kung sa tingin mo nakasentro o nais mong bumalik sa pangunahing bahagi ng iyong pagiging, maaaring gusto mong makaranas ng mga panginginig ng simple.

"Ina Mary at pamayanan ng aking mga gabay, ipinatawag ko ang iyong tulong, ang iyong Pag-ibig at iyong proteksyon, mangyaring palakasin ang aking mga damdamin at karanasan sa oras na ito upang lubos kong makakonekta sa panginginig ng boses ng pagiging simple at Katotohanan ng aking Kaluluwa sa patuloy na prosesong ito ng pagpapalawak at pagbabagong-anyo ng aking Pagiging. Mangyaring patnubay ako na bumalik sa Center ng aking Pagkatao at aking Kaluluwa, upang makilala ang patuloy na paglaki at pagpapalawak na nangyayari sa aking Pagiging, habang tinatanggal ang lahat ng mga pananaw na nagpapahirap sa akin na makilala ng aking katotohanan

Habang tinutuon ko ang aking atensyon sa aking Kaluluwa at kumonekta dito, nalaman kong ang mga apoy ng Katotohanan, Pag-ibig at Kapayapaan ay sumusunog ng lubos sa loob ng aking Pagiging .Ang aking pinapayagan ang aking sarili na lubusang makikilala sa iyong pagiging paglawak, lakas at Pag-ibig.
(Tangkilikin ang pakiramdam na ito ng ilang sandali)

Ngayon, mula sa aking Katotohanan at aking Kaluluwa, inaaktibo ko ang panginginig ng boses, enerhiya at kamalayan ng pagiging simple, upang ito ay muling nabuhay mula sa aking Kaluluwa tulad ng isang phoenix, pagbubuhos ng pagiging simple sa aking buong Pagiging, pagpapakita ng isang totoo at nabago na pananaw ng aking sarili kaluluwa ko Ngayon ako ay higit na konektado at nalalaman ang aking Kaluluwa kaysa dati, naramdaman kong bumalik ako sa Bahay sa loob ng aking pisikal na katawan, na may kabuuang kapasidad na kumonekta at tanggapin ang buong Katotohanan ng Lumikha habang ito ay dumadaloy mula sa at sa pamamagitan ng aking Pagiging. Salamat. "

(Tangkilikin ang karanasan at muling pagbubuo ng iyong mga pananaw, hangga't sa tingin mo ay naaangkop. Maaari kang makakaranas ng mga pagpapala, pagpapagaling, karunungan o paggising, na isinasagawa mula sa loob ng iyong Pagiging).

Ang iyong katotohanan ay isang kumpletong proseso ng Paglikha, ito ay katulad ng isang malikhaing proyekto na kung saan mayroon kang kakayahang patuloy na magbago, magbago at mag-recalibrate, upang mabigyan ang iyong sarili ng kasiyahan at kasiyahan; at ang iyong kaluluwa. Habang pinapayagan mong muling maganap ang pag-recalibration sa loob ng iyong Pagiging, lalo na mula sa iyong mga pananaw, ginagawang posible mong muling mabisa ang iyong katotohanan sa anumang oras. Ito ay isang malakas na serbisyo para sa Ascension of Humanity and Earth. Isipin na ang bawat tao sa Earth ay umaawit ng isang kanta ; kapag ang bawat isa ay naniniwala mula sa Katotohanan ng kanyang Pagkatao, na kung saan ay upang ipakita ang mga panginginig ng kanyang Kaluluwa at ang Lumikha upang sila ay umiiral sa kanyang pisikal na pagkatao at sa kanyang katotohanan, kung gayon ang bawat isa ay magsisimulang kumanta ng parehong kanta magkabagay. Ang kagandahang nilikha sa Lupa ay magiging napakalawak kung mula sa kanyang Katotohanan ang bawat tao ay lumikha ng katotohanang nais niyang maranasan, umiiral nang walang mga limitasyon at kasuwato ng Pag-ibig. Ang Lumikha ay tunay na naroroon sa bawat sandali ng katotohanan, sa bawat anyo at sa bawat karanasan. Ang buong Daigdig ay mag-vibrate na kasuwato ng Maylalang, na magiging isang magandang pananaw at karanasan.

Payagan ang iyong sarili na bumalik sa simple at gayon din ang pagbibigay ng mga pananaw na nakahanay sa iyong Kaluluwa. Payagan ang iyong sarili na tanggapin, makita at lumikha ng mga simpleng pananaw na tumutugma sa at bilang Kapayapaan, Pag-ibig, biyaya at Pagpapalawak. Sa katotohanan, ako, Inang Maria, ay inanyayahan mong talikuran ang pagiging kumplikado ng iyong pagiging at ng iyong katotohanan, sapagkat ito ay magbibigay-daan sa iyo ng mas malaking pokus sa mga oras ng pagbabagong-anyo at paglilinis ng iyong Pagiging. sa n, inaanyayahan kita na palayain ang pagnanais na maunawaan ang pagiging kumplikado ng iyong pagiging at iyong katotohanan, sa pamamagitan ng isang proseso ng karanasan at pagkilala sa panginginig ng boses ng pagiging simple na ipinanganak ng Lumikha; at lumitaw sa loob ng iyong Pagiging upang magpakita ng kapayapaan, pagpapagaling, pag-update; at isang malalim na karanasan ng muling pagbubuo.

Tinatanggap ko na ang pagiging simple ng Lumikha ay nagbibigay lakas sa aking Kaluluwa at aking Katotohanan .

Maaari mong mapansin na ikaw at marami sa mga nakapaligid sa iyo ay bumalik sa pagiging simple; mga simpleng kasanayan, simpleng pag-iisip; at maghanap para sa isang buhay ng pagiging simple upang tumuon sa Katotohanan na lumitaw at ipinalabas mula sa loob. Sa pamamagitan ng iyong pag-alala sa iyong Katotohanan, ang iyong Kaluluwa at ang iyong Kaisipan, na nangangahulugang nangangahulugan ng pansin sa iyong Katotohanan, sa iyong Kaluluwa at sa iyong Kaisipan, mas matutuklasan mo ang iyong sarili nang mas lubusan at kilalanin ang iyong kapangyarihan, ang iyong layunin; at lahat ng dapat mong ibahagi sa iyong sarili at sa Humanidad. Alamin na habang nakikita mo na ang iyong espirituwal na ebolusyon ay nagiging mas kumplikado, lumalawak; at marahil mas mahirap maunawaan, kung ano ang talagang nangyayari ay ang pagpasok mo sa isang puwang ng pagiging simple; Kung pipiliin mong tanggapin ang pananaw na ito. Habang nagbabago ka, ang buhay, ang iyong katotohanan at ang paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa iyong sarili at sa iba, nagiging mas simple, mas madali at mas kumikita. Pinabayaan ang iyong mga pananaw na ang Pag-akyat ay mahirap, na may malaking dami ng pagsisikap, walang utang na loob at kumplikado. Kunin ang iyong sarili sa isang bagong pananaw upang suportahan ang iyong pagkakahanay sa Maylalang ng buhay at Pag-akyat, na madali, kasiya-siya, nagbibigay-kasiyahan at simpleng makamit at karanasan. Ang simpleng pagbabagong ito ng iyong pananaw ay nagbibigay-daan sa iyo upang makita, madama at kilalanin ang kaluluwa na ganap na nasa hustong gulang sa espirituwal na loob ng iyong

Ang pagiging, sa gayon nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang maranasan ang lahat ng gusto mo.

Ang pagtanggap ng pagiging simple ay ang proseso ng muling pagbubuo ng iyong mga pananaw.

Sa Pag-ibig, muling pagbubuo at pagiging simple,

Inang Maria

Isinalin: Jairo Rodríguez R.

Enerhiya at Espirituwal na Pagkonsulta

http://www.jairorodriguezr.com/

Inang Maria - Pagandahin muli ang iyong mga pananaw

Susunod Na Artikulo