Banal na Ina Ang Komuniyong Solar

  • 2013

Mga anak at anak ng Walang Hanggan, mahal na mga anak, ako ang iyong Banal na Ina. Ako ang iyong Devi-Mata, Kapayapaan at Pag-ibig sa iyong mga puso. Ganap na Kapayapaan at Pag-ibig, ating Kaalaman, ang Tunay nating Kalikasan.

Mula sa Crystalline Kingdom of the Earth ay tinig ko ang lahat ng tinig ko, na ang iyong mga pakinig ay nakabukas sa Aking mga salita, na ang iyong mga puso ay tumanggap ng aking tawag. Ang aking wika ay Araw, at ang Aking Salita ay sumasalungat sa Mga Sinag nito. Makipag-usap tayo sa Radiant Sphere na ito, pagsamahin ito sa tahanan ng Apoy.

Mga anak na lalaki at anak na babae ng aking Pagtubos, Tinubos na mga shoots ng aking paghahasik, inaanyayahan kita na makiisa at sumali sa tahanan ng Apoy na ito, inaanyayahan kitang buksan upang matanggap ang Ray ng aking Walang Hanggan, ang Ang Kidlat ng aking Solar Consciousness. Sa Araw na ito ay sumali kami, sa Araw na ito, na siyang tirahan ng aming Eternity, na siyang tanda ng aming pagpupulong, na siyang garantiya ng aming Merger. Buksan upang Pagsamahin ang Solar Essence na ito.

Bukas ang mga pintuan ng pag-access at pagtatatag sa Kamalayan ng Solar. Ang aking wika ay ibinigay sa pamamagitan ng Araw na ito, ang aking Verb Vibrates at sumasalamin sa bawat sulok ng Planet na ito sa pamamagitan ng Geographical Presence nito, sa pamamagitan ng pagbabago at nagbibigay-buhay na mga Sinag, mga tunay na alchemist ng form.

Mga mahal kong anak, ako si Aditi . Mga minamahal na bata, ako ang Inang Solar, at ang Linggo ay ang aking sagradong Puso ng Apoy. Tulad ng sa iyong mga katawan ay may isang punto na ang anchor, na kung saan ay ang natitirang bahagi ng aking Banal na Puso, din ang Araw para sa sistemang Solar na ito, ang aking Banal na Puso ng Apoy.

Ang panlabas na mundo ay isang salamin ng panloob na mundo at ang Puso ng sistemang ito ng buhay ay ang Sun Flaming at Flaming. Ang pakikipag-ugnay sa Araw, ay makikipag-usap sa aking sagradong Puso ng Sunog, ang komuniyon ay ang iyong Vibral Heart, ay makipag-usap sa aking Banal na Puso ng Apoy, ay pagsamahin ang aking Banal na Puso ng Apoy, at sa parehong oras mabuhay ang iyong Vibral Heart at i-access ang Solar at Buong Pagkamalayan.

Ang aking mga anak, bunga ng Aking Tiyan, Aking Pag-ibig at aking Kapayapaan ay magagamit at nakaukit sa iyong Kalikasan. Sa Pag-ibig na ito at sa Kapayapaan na ito, magkasama nating natatanto ang ating Walang Hanggan at Immaculate Essence. Ang aking mga salita bilang mga buhay na liham ng Apoy, ay inilaan upang mabawi ang salpok ng Komuniyong Solar. Ang aking mga salita sa kanilang isip at katawan ay nakatadhana upang gumising doon, pagnanais at hangarin sa Komuniyong Solar. Ang lahat ng aking vivitas sa pamamagitan ng channel na ito at iba pang mga channel, ay nakalaan sa isang bagay: upang anyayahan ka sa Debosyon ng aking Banal na Puso ng Apoy, sa aming Banal na Puso ng Apoy, paninirahan ng Buong Kamalayan, portal ng Unity.

Mga anak na lalaki at babae, maunawaan na walang distansya, walang mga hadlang, walang kahirapan. Ang aking kasalukuyan ay nasa loob. Ang aking kasalukuyan ay nasa pangunahing bahagi ng iyong katawan, ang Aking kasalukuyan ay nasa gitna ng dibdib. Ang aming kurbatang ay hindi mabali. Ang aming bono ay Walang Hanggan. Ang pinag-iisa sa atin ay ang Isa at Perpektong Pang-unawa mismo. Ako si Aditi, at o ako ang Solar na Ina, at sa Araw na ito Inaanyayahan kita, Ipaalam sa amin ang pagsasama, mapagtanto ang aming Pagkakaisa.

Bilang karagdagan sa mga ito, mga anak ko, ipinapadala kita sa mundong ito bilang Aking nagniningning na araw, kayo ang mga pintuan na ginagamit ko para sa Aking ekspresyon sa ibabaw ng planeta na ito, upang sa pamamagitan ng iyong pag-iilaw ay pinapalakas ko at pinapayuhan ang iba pang mga nagliliwanag na puso. Nariyan ang iyong serbisyo. Sa pagsuko at hangad o pagwasak sa Akin, kulay ako, yakapin ko, napagtanto ko ang aking sarili sa ibang mga anak na lalaki at babae. Sumasang-ayon ako bilang unibersal na pambansang kamalayan, umaayon ako bilang ang tahanan ng Apoy ng Buong Pagkamamalayan, sa ibang mga kaluluwa.

Ang iyong serbisyo ay nakapaloob sa paghahatid na ito, sa hangaring ito. Ang totoong debosyon sa Banal na Puso ng Apoy ay pagsuko at hangarin.

Ito ang ipinagtataguyod ko sa iyo, sa ganito ay hinihikayat ko ka at wala nang iba, dahil sa ganito ang paglutas ng karanasan na ito na natapos. Isawsaw ang iyong sarili sa debosyong ito, mga anak ko. Ako ay Buong Bliss. Ako ang lubos na kasiyahan, at kagalakan ng pamumuhay. Sa debosyon sa aking Banal na Puso ng Apoy, mahahanap mo ang Ecstasy at Joy na ito, dahil magigising ako sa iyo at muli nating mapagtanto ang ating Pagkakaisa.

Mga Anak at Anak na babae, nawa’y buksan ang inyong bibig at sa pamamagitan nito ay dumaloy ang aking mga biyaya. Nababuksan ang kanyang mga kamay at sa pamamagitan ng mga ito ng Aking Kapayapaan at aking Pag-ibig ay lumiwanag. Kami ay Isa. Walang ibang katotohanan.

Transkripsyon: Kindari.

Nai-publish ni Agnimitra.

Antena- Proteçâo. com

Pagsasaling Espanyol: HN http://mensajes-interdimensionales.blogspot.com

Banal na Ina Ang Komunyon ng Solar

Susunod Na Artikulo