Naabot ang mga sandali ng apoy, apoy ng langit at apoy ng lupa. Ma Ananda Moyi

  • 2013


Magsaya, magalak sa apoy ng espiritu! Ang apoy na buhay na walang hanggan at kagalakan, pasayahin ang mga bata! KOMUNYO SA BANAL, SA BANAL NA NAMIN.

Magandang hapon, mga anak ko, si Ma Ananda Moyi ay yakapin ka sa Fire of Love.

Ngayon sa kumpanya ng napaka-Venerable Omraam, nagdadala ng Apoy sa pulong na ito, na nag-aambag ng pinakamahusay na tool sa Buhay, sa Buhay na Walang Hanggan, sa Iyong Buhay.

Ngayon, sa buwang ito ng Hunyo na magbubukas, makikita mo kung paano ka talaga. Nang walang higit na mirage, nang walang higit na paglihis mula sa Alpha at ang Omega.

Ikaw ay tumingin at magiging sa Presensya, Transparency at Light.

Mapalad ka sa Grace, sa Grace at kaligayahan, sa kaligayahan, Intasis, na lilitaw sa loob mo, tulad ng isang bulaklak na bubukas sa loob mo.

Ang mga estado na makakaranas ka ng tagal at kapangyarihan ay palakasin nang walang paghihigpit.

Magagawa din nilang maipakita ang iyong Misyon sa Lupa, sa pakikipag-ugnay sa iyong mga kapatid, higit na kaliwanagan at Transparency, pabilis ang proseso ng paggising at Transmutation.

Naabot ang mga sandali ng Sunog, ang Apoy ng Langit at ang Apoy ng Daigdig ay muling pinagsama.

Magalak, magalak sa Apoy ng Espiritu!

Ang Apoy na Buhay na Walang Hanggan at Kaligtasan, magalak sa mga bata! Komunyon sa Apoy, sa Apoy na Tayo.

(Pakikipag-isa, Pagsasanib, Pagwawasak)

Ang End Times ng Grace ay nagbukas, ang Liwanag ay papasok subalit maliit ang agwat, at sa gayon ito ay bubuksan.

Walang lugar na itatago, walang lugar na pupuntahan, tanging ang Iyong Puso, iyong Pagkakaisa, iyong Ganap, ang iyong Walang-hanggan na Presensya, ang magiging Katotohanan, ang Daan at ang Buhay sa Oras na ito.

Sa wakas muling pag-redirect ng iyong axis at ang iyong AL point.

Walang nabago na paningin ang maaaring mai-install sa kung ano ka. Para sa Batas ng Resonance ay susuportahan ka ng Irradiation sa iyong Unitary Fields.

Ang Iyong Kaluluwa, na lubos na lumingon sa Espiritu, ay magpapatuloy na kumilos at magpakita ng iyong pagkamalikhain sa mga oras na ito. Para sa panghuling layunin ng Kaluluwa na alam na kung ano ito, ay naipasa na sa iyong Pagtubos.

Kaya't kusang-loob, huwag mag-atubiling sa oras na iyon, ang pagdududa ay pabagal sa iyo, gagawin nitong mabilis mong iwanan si Grace.

Buksan ang Puso, sa mga Bata, at Transparency.

Ikaw ay magiging tulad ng mga ibon, mabilis at maliksi, mabait at mayaman.

At sa parehong oras ay magiging katulad ka ng mga leon, ikaw ang magiging Hari ng iyong Templo, malalaman mo kung paano maglakas ng Lakas at Seguridad na lumipat saanman kasama ang Katotohanan ng Liwanag. Ilang sandali ng Dissolution.

(Pakikipag-isa, Pagsasanib, Pagwawasak)

Payagan ang Apoy ng Daigdig na tumaas sa iyong mga paa, pagsamahin ang Apoy ng Langit na pumapasok sa iyong Crown.

Pag-isahin ang apoy na ito sa Iyong Puso. Ito ang iyong Apoy, ito ang iyong Orihinal na Pagkakilanlan, iyong Pakikipag-ugnay sa Espiritu, iyong Eternal Flame.

Ang apoy na ito ay dumating na lumiwanag sa mga huling sandali ng pagbabagong ito ng ikot, sa pagtatapos na ito ng Kali Yuga.

Kayo ang mga Apoy na nagliliwanag sa Pag-akyat na ito.

Kaya huwag malabo, pumasok sa iyong panloob, sa Mga Stays of Supreme Peace, Shantinilaya, at sa Walang-hanggan na Presensya.

Ibalik ang iyong Emptiness, ang iyong Pangitain, upang maipakita ang Kamalayan, ang Kamalayan ng Pag-ibig na kaya ng lahat.

Ang Kamalayan ng Pag-ibig ni Cristo na hindi na magiging isang palagay dito sa Lupa.

Kasama kayong lahat ni Ma Ananda Moyi, sa Iyong Puso, sa bawat sandali.

Maging ang Apoy, ang Apoy ng Langit at ang Apoy ng Daigdig, ang Lalaki na Apoy at ang Babae ng Apoy, at ang Apoy mismo.

Makita kaagad, mga anak ko.

Niyakap ka ni Ma Ananda Moyi sa heat at Tenderness.

Dinadala ka niya sa pamamagitan ng kamay, at hinahaplos ka, dalhin ka sa iyong Inner Joy, ang iyong tahimik na Kaligayahan, kung saan ang iyong puso ay mapupuno ng mga luha na napuno ng mga mata.

Kung gayon ang aking mga anak, magandang bumalik sa iyo, magandang pagsasama-sama sa walang-hanggan na Kaligtasan ng Walang Hanggan na Apoy.

Makita kaagad.

Paggalang ng audio ni Alicia Botero Toro http://hallegadolaluz.blogspot.com

Inihatid ni: Sijah Sirius http://cordefoc.blogspot.com.es

Naabot ang mga sandali ng apoy, ang apoy ng langit at ang apoy ng lupa ay muling pinagsama. Ma Ananda Moyi

Susunod Na Artikulo