Lady Nada: Ang Hardin ng Pag-ibig Isang Paglalakbay. Kryon: The Love Festival

Ako si Lady Nada. Sa walang pag-ibig na walang pasubali at sa lahat ng aking pagkatao ay binabati kita sa mga salitang OMAR TA SATT. Binabati ko ang bawat isa sa iyo. Binabati ko rin ang grupo at kapag binati ng bawat isa sa iyo ang Lady Nada, nangangahulugan ito na ang ilang mga energies ay magagamit sa iyo at sa iyong katawan ng ilaw. Ang mga energies na ito ay maaaring magkaroon ng magagandang epekto sa iyong kaluluwa kung pinahihintulutan mo ito.

Kapag sinabi ni Lady Nada na pinapasasalamatan niya ang kolektibo, pagkatapos ang isang alon ng enerhiya ng iba't ibang mga frequency ay dumating sa iyo. Sa panahong ito na nabubuhay ka, sa oras na ito na hinihiling ng mga bagong enerhiya mula sa iyo, na hinahamon ka nila at na sa bahagi ay lumikha din sila ng pagkalito, sa oras na ito ang mga pinakamataas na ilaw ng espirituwal na mundo ay nais mo ng mga regalo, isang oasis ng kapayapaan, kanlungan at Ng walang kondisyon na pag-ibig.

Ang mga bagong energies, ang magnetic energies ng pag-ibig, lalo na maabot ang mga tao na sumusulong sa kanilang espirituwal na pag-unlad at na napag-alaman kung sino sila - sila na ang nagbubukas ng higit. Ang mga taong ito ay may pinakamalaking kahirapan sa pakiramdam komportable sa Dualidad. Maraming mga tao ang pakiramdam na ang isip ay sumusubok na ilagay sa huling pagrereserba nito. Ngunit ang wika ng kaluluwa, ang mga tono, umaawit ng isang kanta na nababagay sa iyo, na para bang nilikha ito para lamang sa iyo nang personal. Ang iyong kaluluwa ay isang banal na binhi. Ang iyong kaluluwa ay nagsasalita ng wika ng Katotohanan at Pag-ibig.Ang mga panlabas na salik sa Dualidad na ito ay tila nagiging mahirap. Ang Lady Gaia ay nagpapalawak ng higit pa at higit pa, na nagreresulta sa higit pa at maraming lindol at mga displacement sa iyong planeta. Kapag nangyari ito, maraming magnetic energy ang dumadaloy lalo na.

Napakahalaga na lahat kayo ay magkakasamang kumonekta sa Earth sa lahat ng mga eroplano at personal. Ito ay tulad ng kalmado bago ang bagyo, tulad ng hangin bago ang ulan. Ipinakikita sa iyo ng iyong kaluluwa na darating ang bagyo na ito. Nararamdaman mo ito ngunit hindi mo ito naiintindihan. May darating na oras na ang bagyo ng enerhiya ay mahuhulog sa Earth. Kung gayon ang iyong kaluluwa ay malalaman kung ano ang dapat mong gawin. Tulad ng kapag umuulan at naghahanap ka ng kanlungan.

Inaanyayahan ka naming pumasok sa hardin ng pag-ibig, sa oasis ng kanlungan at kapayapaan.

Ngayon tatawagan ko ang kataas-taasang mga ilaw ng Uniberso para sa iyo, upang ma-engganyo ka sa iyo at ibulwak ang kanilang enerhiya sa iyo at sa iyong katawan ng ilaw, at sa gayon ay maabot nito ang iyong kaluluwa kung papayagan mo ito. Sapagkat kailangan din ng Lady Gaia ang mga energies na ito. Ang Lady Nada ay tatawagan din ng enerhiya ng Mahatma. Hinihiling ko sa iyo na ipasok ang pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa, upang talikuran ang iyong isip sa ngayon, makilala ang iyong banal na ilaw, upang pag-isahin ang iyong mga chakras at upang mapalawak. Habang ginagawa ang lahat ng ito gagawin namin makipag-ugnay sa Earth sa lahat ng mga eroplano.

Ano ang kahulugan ng sinabi ni Lady Nada na anyayahan kang pumasok sa hardin ng pag-ibig? Nangangahulugan ito na hiniling namin sa iyo na sundin ang mga imahe na umaabot sa iyong panloob na mata. Ngunit higit pa sa mga imahe na nakikita mo, mas mahalaga ang enerhiya na darating sa iyo na humipo sa iyong kaluluwa at ginagawang kilalanin mo kung sino ka.

Sa lakas ng pag-ibig at sa mga salitang Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai'Tsebayoth Tinatawag ko ang puwersa ng pagsulat ng pag-ibig, ang Mata ng Diyos, Melek Metatron. Ang mga energies ay umaawit ng isang kanta sa pinakamataas na tono. Kapag ako, Lady Nada, lumingon sa Melek Metatron, ang buong pagkatao ko ay naging AN'ANASHA. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa Panginoon ng mga Celitikong Entity na dalhin sa iyong Human Beings ang iyong lakas, ang iyong malakas na enerhiya. Pumunta sa kanila at gawin ang iyong malakas na daloy ng enerhiya sa kanila sa dito at ngayon. Sa walang pag-ibig na walang kondisyon ay tinawag ko ang mga Anghel ng Grasya. Sa bawat paghinga ay naramdaman mo na ang Mata ng Diyos ay pumuno sa iyo ng napakalakas na banal na enerhiya.

Habang humihinga ka, isang puting buhangin beach ang lilitaw bago ang iyong panloob na mata at ikaw ay mabatak sa buhangin na ito. Nararamdaman mo kung paano nagpainit ang araw sa iyo. Maaari mong isama ang mga alon ng Metatron. Ang iyong katawan ay naging magaan at ang iyong kaluluwa ay nagpapalawak. Ngayon ay tinawag ko si Angel Rafael.

Hinihiling ko sa iyo, Angel Rafael, na magpadala ng mga nakakagamot na alon sa Human Beings, sa kolektibo at sa bawat isa sa kanila. Nawa ang iyong mga alon ay maabot ang mga kaluluwa ng Human Beings. Maaari mong madama kung paano dumadaloy sa iyo ang enerhiya na ito, kung pinapayagan mo ito ay magdudulot ito ng paggaling sa iyong mga sugat upang maisama mo ang mga pagbabago. May mga sandali na puno ng mahika. Nabubuhay ka sa sandaling ito dahil nakikinig ka sa tawag sa iyo ng mga dolphin at inanyayahan kang maglaro sa kanila.

Ngayon ay tinawag ko ang Bluestar at hiniling ko sa kanya na ipadala ang enerhiya ng kagalakan sa Human Beings, sa kolektibo at sa bawat isa sa kanila. Sa galak na ito ng isang bata pumasok ka sa tubig at binabati ang mga dolphin. Hinayaan ka nilang kunin ka. Makinig sa mga tono, dahil ang mga ito ay na-load ng mga modelo ng enerhiya na ipinapadala sa iyo.

Marahil ay nakapagtatag ka ng isang malalim na koneksyon. Ngunit ngayon oras na upang magpaalam sa enerhiya ng dolphin. Bumalik ka sa beach. Nakakakita ka ng isang napakagandang hardin. Naaakit ka nito. Ang magagandang bulaklak kasama ang kanilang mga amoy, habang pinagmamasdan mo ang iyong paligid ay naramdaman mo na ang mga puno at mga dahon ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon. Marahil ay naramdaman mo kung paano nandoon ang 36 Kataas-taasang mga Konseho, kung paanyayahan ka nitong makasama sila. Ito ang kanlungan ng pamilya. Ito ang kapayapaan ng iyong kaluluwa, kilalanin at alamin kung sino ka at kung ano ang ibig sabihin upang mapalawak ang espirituwal sa panahong ito.

Sinusubukan ng iyong isip na itali ka ng tama sa oras na ito ng paggalaw ng enerhiya, ngunit narito sa hardin na ito ay madarama mo ang wika ng iyong kaluluwa, ang wika ng mga anghel at ang mga tono na kinakanta nila.

Ngayon hiniling ko sa iyo na bumalik. Nasa baybayin mo at makinig sa mensahe ni Lady Nada: Maging isa sa Earth, maging isa kay Lady Gaia. Pakiramdam ang malalim na koneksyon na ito. Hindi na magkakaroon ng anumang paghinto ng enerhiya hanggang sa Dimensional Change. Ang lakas ay mas mabilis na gumagalaw at sa walang pag-ibig na kondisyon ng aking pagkatao at puno ng AN'ANASHA, hiniling ko kay Melek Metatron, ang Mata ng Diyos, upang ilipat ang mga anghel ng Trono at ibuhos sa iyo ang hininga ng Diyos.

Ito ay naging isang malaking kagalakan para kay Lady Wala na maiparating ang mensahe ng pag-ibig na ito. Maraming mga energies ang nailipat sa iyo at sa Hinga ng Diyos ang lakas na ito ay pinalakas at sa parehong oras ay naka-angkla din ito. Sa bawat isa sa inyo sinasabi ko ang AN'ANASHA . Tumanggap ng Mga Patak ng Pagpapala mula sa Larangan ng Banal na Pag-iisip. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso at tamasahin ang sandaling ito.

Tama na

(Ang isang masiglang kanta ay nilalaro)


Ako si Kryon ng Magnetic Service. Binabati kita sa mga salitang OMAR TA SATT.

Nais ni Kryon na maipadala ang magnetic energy. Karamihan sa inyo na nakaupo dito ay nakikilahok sa Pista ng Pag-ibig.Ang mahusay na Kapistahan na ito ay isang napakalakas at malakas na Kapistahan. Hiniling sa iyo ni Kryon na maghanda sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga lumang Diyos at kay Shiva.

Ang Shiva ay papasok sa katawan ng daluyan. Ang Shiva ay magpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng boses. Ang magnetic energy na pag-ibig ni Kryon ay nagpapalawak ng iyong kaluluwa. Ang kamalayan ng Katotohanan at Katotohanan ay nasa loob ng iyong kaluluwa. Sa bawat paghinga ay nais niyang palawakin ang Katotohanan at Katotohanan at ang magnetikong enerhiya ay nagsimulang dumaloy.

Nagpasiya ang Korte Suprema na magbigay ng maraming impormasyon sa Pista na ito at magpadala ng maraming napakalakas na enerhiya. Ngunit ang lakas ng Kapayapaan at Pag-ibig ay magkakaisa sa lakas ng lakas at lakas. Sa gayon ang isang partido ay ipinagdiriwang, kasama ang mga energies na magpataas sa iyo.

Ang isang mahusay na pagbabago, ang paglilipat ng enerhiya ay nagaganap sa Earth ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na sa tuwing may higit kang tiwala at mas pinagsama mo ang lakas ng pag-ibig.

Kilalanin na ang kataas-taasang mga ilaw ay nagagawa ang lahat na posible upang samahan ka, upang makasama at mahalin ka. Ngayon natanggap mo at isinama ang maraming napakalakas na enerhiya. Magkakaroon ito ng kinahinatnan na pakiramdam mo ay konektado. Nararamdaman mo ang kanlungan, kapayapaan, ang kaliwanagan sa lahat ng iyon at ang kagalakan sa iyong ginagawa.

Sinasabi sa iyo ni Kryon: A ni o heved o drach.

Nakuha mula sa: http://www.escuelakryon.com/index.php?id = 478

AN ANASHA.

Susunod Na Artikulo