Ang layunin ay hindi magkaroon ng buhay na wala sa mga hamon ngunit sa halip ay hindi maapektuhan ng mga ito

  • 2014

Ngayon nais naming i-focus ang iyong pansin sa mga hamon na kinakaharap ng marami sa iyo at sa paraan ng paghatol mo sa kanila. Tulad ng nasaksihan ng marami sa iyo, ang mga kaganapan at pangyayari ay nagpakita sa iyong katotohanan at napatunayan na mapaghamong sa taong ito.

Tulad ng sinabi namin sa iyo ng maraming beses, sa taong ito ay magdadala sa iyo ng maraming mga pagkakataon upang maipakita na tunay mong nakamit ang kasanayan sa lahat ng bagay na tumagal ng ilang oras upang malaman.

Ang taong ito ay nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon tulad ng hindi nila kailanman naging bago upang umepekto nang naiiba sa mga pangyayari na lumabas. Marami sa inyo ang nagsasaksi ng isang "reoccurrence" ng mga karanasan na naranasan mo na noong nakaraan mo at itinuturing na mapaghamong, para lamang mapanghinaan ng loob upang makita na nahuli ka sa iyong katotohanan. At ito ang nais nating itutuon nila ngayon.

Magsisimula muna tayo sa mga hamon na kanilang hinarap sa kanilang nakaraan. Marami sa iyong ikinalulungkot ang nakaraan at nahihirapan na ilabas ito mula sa iyong isip na patuloy na nakakainis sa iyo ng "paano kung" at ang "kung lamang." Inaanyayahan ka sa oras na ito na hayaan kang umalis at putulin ang mga relasyon na nagpigil sa kanila na mga alipin mula sa kanilang mga nakaraang pagpipilian, ngunit marami ang nagpapahirap dahil patuloy nilang itinuturing ang pagpili na ito bilang isang "pagkakamali."

Tingnan, ang isang bagay ay maaari lamang maging isang "pagkakamali" kung napagtanto mo na maaaring magkaroon ng isang "mas mahusay" na pagpipilian, ngunit dapat mong mapagtanto na lagi kang gumagawa ng pinakamahusay na desisyon na maaari mong makuha ang impormasyon at kaalaman na mayroon ka sa eksaktong sandaling iyon.

Nakakakita sa kanya ngayon na nakita na nila kung saan ang pagpili niya ay humantong sa kanila ay hindi magiging kapaki-pakinabang dahil sa oras na sila ay nagpasiya na wala silang impormasyong ito. Iyon ay bahagi ng kagandahan ng ilusyon kung saan isinawsaw nila ang kanilang mga sarili, ang kakayahang makita lamang ng isang katotohanan sa isang oras at ganap na hindi alam ang iba pang mga walang limitasyong potensyal na palaging nakapalibot sa kanila.

Tiyak na makikita mo kung ano ang maaaring maging isang "mas madali" o hindi gaanong mapaghamong landas na mayroon kang mas maraming impormasyon at nasaksihan ang nangyari bilang isang resulta, ngunit wala kang impormasyon na iyon nang magpasya ka.

Mula sa aming pananaw ay hindi kailanman talagang mga pagkakamali, ngunit iba't ibang mga pagpipilian na humahantong sa kanila sa iba't ibang mga landas patungo sa kaliwanagan. Alalahanin na hindi mo makita kung saan ang iba pang mga landas ay humantong sa iyo.

Marahil hindi nila natagpuan ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay, o hindi nila makuha ang mahalagang aral na napakahalaga para sa kanila upang maitulak ang isang hindi nahulaan na balakid, o marahil ay maaaring makatakas sila sa isang "masamang" pagpapasya lamang upang makagawa ng higit na mas nagwawasak mamaya.

Kaya't marami sa inyo ang patuloy na nagbabalik ng mga "pagkakamali" na ito sa iyong isipan at dumaan sa trauma dahil naniniwala ka na kung iba ang pinili mo ay hindi ka magkakaroon ng mga hamon. Iyon ay hindi kinakailangan totoo, tandaan na ang mga bagay ay hindi palaging kung ano ang nakikita nila. Kapag naramdaman nila sa kanilang buhay na ang kanilang mga pangarap at hangarin ay nasasayang ay kapag sila ay talagang na-redirect ang mga ito sa isang bagay na mas malaki.

Maraming iniisip na ang perpekto ay isang buhay na walang mga hamon sa anumang uri, bagaman tiniyak namin sa iyo na ang lahat ay nakaranas na nito at natagpuan ito na napaka-boring, kaya't sabik silang nagboluntaryo na magkatawang-tao sa loob ng ilusyon na ito para lamang sa "masaya" sa siya

Ito ay katulad sa isang taong may edukasyon sa post-high school na nagpasya na bumalik sa kindergarten dahil hindi niya kailangang harapin ang mas mahirap na mga hamon sa panahon ng pag-aaral. Tiyak na mabilis niyang mai-master ang anumang "problema" o palaisipan na ibinigay sa kanya, ngunit ano ang kahulugan ng tagumpay na mahahanap ng taong ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang puzzle na dinisenyo para sa isang 3 taong gulang na bata?

Tiyak na wala siyang problema upang makamit ang alinman sa mga gawaing ito na ibinigay sa kanya, ngunit gaano katagal ito bago magalit ang taong ito at nais na makapasok sa isang klase kung saan maaari siyang matuto at lumaki at mapapalibutan ng iba na nais pareho? Nakikita mo ba ito Naiintindihan mo ba ang aming pagkakatulad?

Naiintindihan namin na maraming nagnanais na palayain ang kanilang mga sarili sa mga hamon na kinakaharap nila, ngunit ang layunin ay hindi magkaroon ng mga hamon ngunit sa halip ay hindi maaapektuhan ng mga ito. Alamin na manatiling kapayapaan sa kabila ng nangyayari sa iyong kapaligiran dahil ikaw ang tanging mapagkukunan ng kapayapaan doon.

Kung ano ang nakikita ng isang mapaghamon, maaaring isipin ng isa pang masaya; Ang iyong pang-unawa ay kung ano ang gumagawa ng isang bagay na mahirap, hindi ang sitwasyon mismo.

Tingnan, marami ang nakakakita ng katotohanan sa labas ng mga ito upang matukoy kung maaari silang maging kapayapaan o kung dapat silang makaramdam ng stress, ngunit mahahanap lamang nila ang pangmatagalang kapayapaan kapag napagtanto nila na ito ay isang pagpipilian na nagmumula sa loob.

Wala sa labas mo ang may kakayahang abalahin ang iyong pagkakaisa, ang iyong balanse, ang iyong kapayapaan ng isip na higit sa iyo.

Inaasahan namin na ang mensahe na ito ay naghatid sa iyo sa ilang paraan, at hinihiling namin na sa susunod na nahaharap ka sa isang mapaghamong sitwasyon ay tatalikod ka at alalahanin na ito ay mapaghamon lamang kung sasabihin mong dapat ito; Ikaw ang sentro ng kapayapaan.

Kaya't pumunta sa kapayapaan at hawakan ang Iyong Liwanag nang lubos na hindi maaaring magambala, kahit anuman ang mga kaganapan na lumilitaw na umikot sa paligid mo.

Sa Pag-ibig at Liwanag, kami ang iyong mga Angelic Guides

Channeling: Taryn Crimi

www.Angelic-Guides.com

www.Facebook.com/AngelicGuides

www.Youtube/AngelicGuides

Copyright / copyright © 2012-2014 ni Taryn Crimi. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan. Pinapayagan na kopyahin at ipamahagi ang materyal na ito hangga't ang nilalaman ay kinopya nang buo at walang pagbabago, ibinahagi nang malaya, at ang paunawang ito ng copyright at ang link na ito ay kasama. http://www.Angelic-Guides.com

"Ang layunin ay hindi magkaroon ng buhay na wala sa mga hamon ngunit sa halip ay hindi maapektuhan ng mga ito"

Susunod Na Artikulo