Ang kwento ng isang naghahanap, naglalakad sa mga banal.

  • 2019

Naglalakad kasama si Santos, ang kwento ng isang naghahanap

Hobby

Ang Mesin Pencari, na mahal na tinawag siyang Mesin, ay isang binata mula sa nayon, masigasig, marami siyang lakas, gusto niyang magtanong at matuto nang mabuti sa lahat ng ipinagkatiwala sa kanya ng mga matatanda, gusto niyang pumunta sa ilog at gumugol ng mahabang oras sa pangingisda, ito syempre, kapag hindi siya dumalo sa gawain ng kanyang edad at sa kanyang tahanan, gusto rin niyang mag-aral, kahit na may pag-aaral sa kanyang nayon, tuwing katapusan ng linggo ay isang guro ang nagmula sa malayo, upang magbigay ng tinapay ng Kilalanin ang mga bata at kabataan ng nayon.

Ang isa pang libangan ng Mesin, ay ang pagpunta sa isang templo na sinalakay ng gubat, mula sa mga malulutong na puno at damo ang ilang mga vestiges ay lumitaw mula sa kung ano ang tiyak na napakagandang templo, doon din siya nagtagal ng maraming oras, ngunit kung ano ang minahal niya pupunta ito upang bisitahin ang isang matandang residente, na nakatira sa labas ng nayon, at na ginugol ang karamihan sa kanyang oras sa pagdalo sa mga espirituwal na pangangailangan ng mga naninirahan sa magagandang lugar na iyon.

Nang sumali siya sa kanya, sinimulan niya ang kanyang mahabang listahan ng mga katanungan, kung minsan ay nasasapawan niya ang kaakit-akit na matandang lalaki, ang kanyang balahibo na buhok at ang kanyang balbas na medyo napabayaan din.

Ang makina, lagi niyang tinanong ang matandang iyon, kung maaari niyang dalhin siya sa isang araw kung saan maraming banal na kalalakihan, kung saan makakapag-usap siya at magtanong nang walang katapusang mga katanungan, malaki ang kanyang pag-aalala. Ngunit ang gusto niya ay matugunan ang maraming mga Banal at kung pinahintulutan siyang manatili sila.

Ang biyahe

Isang araw, pagkatapos ng maraming araw na trabaho at pangingisda, nagpasya siyang bumalik upang bisitahin ang matandang iyon. Sa sandaling siya ay nasa tabi niya ay sinabi niya, dadalhin mo ako sa mga Banal. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, tiningnan siya ng matandang lalaki at sinabi kung maayos siya, halika sa loob ng dalawang araw at aalis na kami. Lumiwanag ang mga mata ni Mesin, nagsimula siyang tumalon at kumanta ng mga kanta at nagpapasalamat sa kanyang bahay.

Para sa Mesin, ang dalawang araw na iyon ay walang katapusang, ngunit sa wakas ay lumipas, nakarating ako sa bahay ng matanda at magkasama silang umalis.

Sa pagpunta sa makina, napakatahimik niya, talagang lumipad ang kanyang imahinasyon, naisip niya ang maraming bagay, kung ano ang pinakaisip niya ay malapit na sila sa magandang templo na naisip niya na magkakaroon ng lahat ng mga Banal na nais niyang malaman. Hindi madali ang araw, ang templo na iyon ay hindi bababa sa tatlong araw. Gayunpaman, para sa Mesin, ang unang dalawang araw ay mabilis na lumipas nang mas mababa sa isang paglalakad sa isang araw sa malayong bundok ang napakalaki na paligid ng matandang kumbento.

Kapag ilang oras ang layo nila, nakarating sila sa isang tinidor ng landas na iyon, ang isa ay patungo sa bundok na pinapaloob ang templo at ang isa pa para sa iba pang panig maliban sa templo.

Ang pagkabigo

Ano ang hindi magiging sorpresa para kay Mesin, na, sa tamang sandali ng pagpapasya, kinuha ng matanda ang iba pang landas, halos mawalan ng hininga, patuloy siyang nag-iisip, ngunit sumunod siya sa mga yapak ng matandang tao, nang hindi nangahas na idirekta sa kanya ang isang solong salita. Makalipas ang ilang oras sa kalsada, hinikayat siya sa wakas na tanungin ang matanda, kung saan kami pupunta, na may pag-aatubili at kawalan ng pag-asa, tiningnan siya ng matandang lalaki sa mata at tinanong si Mesin, kung saan mo ako hiniling na dalhin ka at sumagot si Mesin, kasama ang Ang mga Banal, dahil doon ay pupunta ang matanda, mas malaki ang pagkalito, ngunit tumahimik siya, ilang oras na ang lumipas, nang sabihin sa kanya ng matandang lalaki, doon kami nagtuturo sa isang nayon sa mga bundok.

Matapos ang napakaraming oras sa pagdating nila sa bayang iyon, ibang-iba ito sa kanilang nayon kung saan ang mga maliliit na bahay ay napakalayo sa isa't isa, dito sa kabaligtaran ay napakalapit nila, ang mga lansangan, kahit na maliit ay nabulok, pagkatapos ang Mesin, napansin ko ang isang pagmamadali at pagmamadali, na ginawa ng maraming mga pag-uusap ng maraming tao.

Pamilihan sa Jaipur

Unti-unting nakarating sila sa gitna ng bayang iyon, mayroong isang uri ng merkado doon, mayroong mga nagbebenta ng mga produktong pagkain, damit, at marami pa. Makalipas ang ilang sandali sa paglalakad sa kanila. Sa wakas ay tumungo ang matandang lalaki sa Mesin at sinabi, tingnan nang mabuti at sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo, sumagot kaagad kaagad ni Messin, maraming tao, maraming bagay, hayop, kabilang ang mga matatandang tao, kabataan at bata.

Pamilihan sa chichicastenago

Ang matanda ay tumugon nang maayos, na higit pa, ang Mesin ay nanatiling tahimik nang pansamantala at sa wakas ay sumagot, mabuti, iyon ang nakikita ko.

Tumingin ulit ang matanda sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya. Mayroong mga Banal na nais mong makita at higit sa lahat, maraming magkasama.

  1. Isang kapatid ang lahat ng mga kapatid. At sa bawat isip ay lahat ang isip, sapagkat lahat ng isip ay iisa. Ito ang katotohanan

Aralin 161 LE UCDM

Nawa ang kapayapaan ay sumasa akin, ang banal na Anak ng Diyos. Ang kapayapaan ay kasama ng aking kapatid, na isa sa akin. At iyon, sa pamamagitan namin, ang mundo ay pagpalain ng kapayapaan.

Aralin 360 LE UCDM

  1. Ikaw ang banal na Anak ng Diyos Mismo, Alalahanin ito, at ang buong mundo ay pinakawalan.

Aralin 191 LE UCDM

Mesin Pencari Nangangahulugan ito ng search engine sa Indonesian. Google Translate

May-akda Carlos EFR, editor ng mahusay na pamilya ng hermandadblanca.org

Batay sa: Isang MIRACLE COURSE. (UCDM)

Channeled ni: Helen Schucman

Susunod Na Artikulo