Mahabagin: Daan ng Kapayapaan, Venerable Lama Thubten Wangchen

  • 2017

Mula sa Barcelona, ​​para sa buong Mundo, ang Venerable Lama Thubten Wangchen, sa isa sa kanyang mga leksyon La Compasi n: isang Landas ng Kapayapaan , huwag hayaang sabihin sa iyo ang sinuman !, nakinabang sa malaking proporsyon.

Lama Thubten Wangchen Sino ito?

"Para sa amin upang maabot ang isang estado ng pagiging perpekto, karunungan (nang walang kamangmangan at panlilinlang sa kaisipan) at buong awa, kabaitan sa lahat ng nilalang ay kinakailangan"

Bago ko ipabatid sa iyo ang bahagi ng digest ng pag-iisip ng kagalang-galang na Lama Thubten Wangchen, nais kong makilala mo siya nang kaunti.

Si Lama Thubten Wangchen, ay isang monghe na Buddhist na ipinanganak sa Tibet noong 1954 . Mayroon siyang isang medyo trahedya pagkabata, kung saan kailangan niyang makaranas ng imigrasyon at pagkamatay ng kanyang ina. Sa pagpapatapon, sa India, upang mabuhay, dapat na siya ay nanatiling pulubi, salamat sa Diyos, tulad ng sinabi niya, siya ay kinuha ng pamahalaan ng India at nagturo sa kanyang orihinal, orihinal na kultura.

Alam ang kanyang relihiyon, at pagsasanay sa kanyang mga kaugalian at gawi, nang siya ay 16 taong gulang, pumasok siya sa isang monasteryo ng Buddhist, at sinimulan ang kanyang proseso ng pagbuo. Mula sa sandaling ito, nagkaroon siya ng pakikilahok at manatili sa maraming mga monasteryo, kung saan nakatira siya kasama ang iba't ibang Dalai Lama.

Dumating siya sa Espanya noong 1981, para sa pagkakataong ito ay kasama niya ang SS Dalai Lama, upang makilahok sa mga kumperensya at seminar sa kultura at kasaysayan ng Tibetan. Sa sitwasyong ito, itinatag niya ang House of Tibet sa Barcelona, ​​isang puwang na nakatuon upang maipahayag ang Tibetan Buddhism sa rehiyon at sa buong Europa. Ang Bahay ay pinasinayaan noong 1994 ni Lama Thubten Wangchen mismo. Pagkalipas ng apat na taon, noong Setyembre 25, 1998, nakuha niya ang nasyonalidad ng Espanya.

Sa kasalukuyan, siya ang direktor ng House of Tibet sa Barcelona, ​​at kinatawan ng Tibet sa Espanya . Siya rin ay isang miyembro ng Tibetan Parliament sa pagpapatapon, na kumakatawan sa Europa na may malaking pagmamataas.

Sa pamamagitan ng kanyang regalo ng mga tao at espirituwal na mistisismo, nagagawa niyang magtipon ng libu-libong mga tao sa kumperensya, mga workshop at seminar. Ang SS Lama Thubten Wangchen ay mahal sa Espanya at sa Europa. Ito ay isang pambihirang Pagiging, kumakalat ng ilaw at espiritwal na enerhiya sa mga nakipag-ugnay sa kanya, at kung kanino niya inilaan ang lahat ng kanyang espirituwal at gawaing misyonero .

Mahabagin, isang Daan ng Kapayapaan

"Kami ay naiilawan ng kaunting mga kandila", kailangan namin ng mas maraming ilaw, ngunit, higit sa lahat, higit na edukasyon, higit pang pag-unawa, higit na pakikiramay, pag-aaral, higit na karunungan, talagang alam natin ang napakakaunti, ang karunungan ay walang mga limitasyon "

Noong nakaraan, maraming mga nag-iisip ang napag-usapan ang tungkol sa kapayapaan, kagandahang panloob at higit na kagandahan, gayunpaman, ang pakikiramay ay ang kakanyahan ng lahat, ito ay isang paraan para mabuhay ka at ako.

Ang ika-21 siglo, ang panahon kung saan tayo nakatira, ay labis na makapangyarihan sa pag-unlad ng materyal, naganap ang mahusay na mga pagbabagong teknolohikal, ngunit ang mga pagdurusa, mga salungatan at iba pang mga taong nabubuhay, ay mananatiling pareho, at kahit na, sa isang mas mataas na antas. Kung sa nakaraan ay hindi napakaraming mga alalahanin, sa ika-21 siglo na mayroon sila, mayroon kaming mga bomba, digmaan, karahasan, pagdurusa, krisis at takot. Ang tanong ay kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon?

Ang unang bagay na nais kong sabihin sa iyo SS Lama Thubten Wangchen, ay na "kami ay naiilawan ng napakakaunting mga kandila", kailangan namin ng higit na ilaw, ngunit, higit sa lahat, higit na edukasyon, higit pang pag-unawa, higit na pagkahabag, higit na pag-aaral, higit na karunungan, talagang nakakaalam kami ng kaunti, ang karunungan ay walang mga limitasyon . Nais din ng mga hayop na manirahan sa kapayapaan, sa kalayaan, tulad natin.

Marami ang nagsasalita tungkol sa karapatang pantao, maraming mayayaman ang nais maging mas mayaman, maraming mahihirap na hindi nais na maging mahirap, maraming mga tao ang hindi nais na magtrabaho nang labis, nagrereklamo lamang kami ng sobra . Nakalimutan natin na ang buhay ng tao ay maganda, ito ay regalo, mayroon tayong malusog na katawan at isang malusog na kaisipan, gayunpaman, napaka magkakaiba, ikaw at ako ay magkakaiba.

Sabi ni SS Lama Thubten Wangchen, na ngayon, sa buong mundo ay may kadiliman, kailangan natin ng maraming ilaw . Ang kamangmangan ay kakulangan ng ilaw, kakulangan ng karunungan ay hindi tumpak ng ilaw, nang walang kaalaman walang ilaw. Kaya, lumitaw ang mga salungatan sa pagitan ng mga pamilya, sa pagitan ng mga kapitbahay, sa pagitan ng mga katrabaho, sa pagitan ng mga bayan at bansa. Kung ikaw at ako ay madilim sa loob, kami ay marahas at maghasik ng pagkakaiba-iba .

Ang solusyon, nang walang pag-aalinlangan, ay pagkahabag, karunungan, pagtaas ng kaalaman . SS Lama Thubten Wangchen, tinitiyak na ang kakanyahan ng paggising ng ating puso ay ang pag-unawa, pagpapaubaya, tunay na pag-ibig na hindi limitado, ang hindi kontaminasyon ng kalikasan, pag-ibig at paggalang sa mga hayop at Ina Earth, dahil kung siya ay naghihirap, magdurusa tayo, magkakaroon ng higit pang mga takot, pag-alala, higit na pagkapagod, mas pagkabigo, mas agresibo, mawawala ang ating panloob na kapayapaan .

Nangyayari na nagdarasal tayo ng maraming para sa kapayapaan sa mundo, ngunit kailangan pa rin nating kumilos . Ayon kay SS Lama Thubten Wangchen, ang pagdarasal ay hindi masama, napakahusay, gayunpaman, hindi ito sapat. Ikaw at ako, dapat nating ilagay ang ating butil ng buhangin, magtrabaho sa loob, pinahahalagahan ang buhay ng tao, dagdagan ang mga halaga ng tao, umiiral sa mundo ngayon, etikal, moral, espirituwal at pang-edukasyon na krisis.

Ang mga katedral ay napakaganda at marilag, ngunit walang laman, wala silang mga tao na talagang nagdarasal at nakakaranas ng isang tunay na espirituwal na buhay, sila ay puno lamang ng mga turista at ilang mga lola .

Ngayon, ayon sa paglalantad ng SS Lama Thubten Wangchen, ang isang karanasan ay relihiyon, at ang ibang naiiba ay ang pagka-espiritwal at agham. Ang kapayapaan ay ipinanganak mula sa isang puso na nakakaranas ng pakikiramay at pagmamahal . Ang pag-ibig at pagkahabag ay dapat para sa lahat ng nilalang, hindi ito maaaring maging bahagyang .

Para maabot natin ang isang estado ng pagiging perpekto, karunungan (nang walang kamangmangan at panlilinlang sa kaisipan) at buong habag, ang kabutihan sa lahat ng nilalang ay kinakailangan . Ito ang magiging dalawang pakpak upang ikaw at ako ay maaaring lumipad, na may isang pakpak lamang, walang sinumang maaaring lumipad, o kahit na anong hayop.

Kung ano ang gagawin Kinakailangan na makaranas ng kapayapaan sa pagkakaisa at pagkakaisa sa apat na elemento, hangin, lupa, apoy at hangin, salamat sa kanila na mayroon kami. Pagkatapos, mag- alala tungkol sa pagpapakita ng pagkahabag sa lahat ng nilalang, at pagdaragdag ng karunungan sa bawat isa sa atin . Alalahanin na ang pasya ng kamatayan ay Diyos lamang, walang sinuman sa ating mundo ang may awtoridad na magpasya sa buhay ng iba. Dapat tayong magpasalamat sa buhay, magtrabaho para sa ating pagka-espiritwal, maalala ang pang-araw-araw na mga pamantayang etikal at moral. Magsanay ng kaamuan at pasensya .

Ang pagkakaroon ng pera ay hindi kaligayahan, tingnan kung gaano karaming mga mayayaman ang natatakot at hindi masisiyahan.

Sa madaling sabi, inanyayahan tayo ni SS Lama Thubten Wangchen na maging mga nilalang ng ilaw, puno ng karunungan at pakikiramay, pagmamahal at kabaitan sa lahat ng iba pang nilalang . Nailag ang aming ilaw!

Inaanyayahan kita na maging masigasig sa pagkuha ng karunungan, kabaitan, kagandahan at pagkahabag . Panahon na upang maging iba!

Gayundin, ang paanyaya ay para sa iyo na basahin ang Mga Artikulo na "Mahusay na Kayamanan: Mga Aksyon at Mga Alituntunin sa Pag-aalaga at Palakasin ang Iyong Espirituwalidad", naririnig din "Narinig mo ba ang awit ng ibong iyon? Alagaan at palakasin ang iyong Espiritwalidad, at, "Paglikha ng Mga Mag-aaral ng Pananaliksik at Praktikal at Mahusay na Mga Tagapamahala ng Kaalaman". Tiniyak ko sa iyo na tutulungan ka nila sa isang positibong paraan at sa isang mahusay na paraan.

May-akda : William Hernán Estrada Pérez, Editor sa Dakilang Pamilya ng hermandadblanca.org

Susunod Na Artikulo