Kwan Yin: Panalangin na maging bahagi ng kamalayan ni Kristo

  • 2015

KWAN YIN .. isa sa mga representasyon ng pambansang enerhiya ng Pagkadiyos, na kilala bilang Ina ng Awa, Pagkamabuhayan at pagpapagaling ... Sa Metaphysics siya ay isa sa mga Masters na bumubuo sa Karmiko court, na kinakatawan ng isang magandang lotus sa limang alagang hayop ang kanyang Violet Ray ay inaanyayahan niya tayo na maging bahagi ng CHRIST CONSCIOUSNESS ... kung nakaramdam ka ng pagod sa pag-aalala, panghihinayang, kawalan ng katiyakan, mga problema ... pumunta sa KWAN YIN .. Gawin ang panalangin na ito nang buong buo mo at gawin ang bawat isa sa iyo kanyang mga salita .. Maaari mong makita ang lakas ng ilaw na makakatulong sa iyo na makita ang isang ilaw sa sobrang kadiliman

Mga pagpapala

Antonella (Arwen)

Ako ang Liwanag ng mundo, ako ay isang tao na nagmula sa Liwanag, naninirahan sa Liwanag at lumilikha ng Liwanag.

Kung saan man ako pupunta, ako ang mga kamay ng Diyos na nagtatrabaho sa Lupa, at inspirasyon ako ng Banal na Wili.

Hinihimok ako ng Banal na Lakas at nagtatrabaho ako sa Banal na Plano.

Ako ay isang aktibong miyembro ng White Brotherhood at sinusuportahan ako ng lahat ng mga miyembro ng Hierarchy, at nagtatrabaho ako sa isang tiyak na proyekto ng Hierarchy.

Ako ay bahagi ng bagong pangkat ng mga server sa mundo, bahagi ako ng isang kadena ng Pag-ibig at mabuting kalooban na umaabot sa lahat ng sulok ng planeta.

Ako ang pangungunang maabot ang lupain ng Masters ng Hierarchy.

Ako ay isang kosmiko antena na bubukas sa kawalang-hanggan upang makatanggap ng Mga Pagpapala ng Kataas-taasan.

Ako ay isang emitter ng lahat ng energies na natatanggap ko upang maparami ang mga ito kahit saan ako magpunta at ipadala ang mga ito sa mga hindi pangkaraniwang mga lugar.

Ako ang salitang nagpapagaling, ang mga kamay na tumutulong, ang mga paa na humahantong, ang hitsura na nakakatipid.

Ako ang microcosm na kumikilos, ako ang network na nakikipag-ugnay sa tao sa Diyos, ako ang bono sa fraternity kung saan pinagsama ang lahat ng tao.

Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang taglipol ng kadiliman at pagkalito, ang mandirigma ng ilaw, ang nagliliwanag nang walang mga anino, ang matatag na bato na kung saan ang mga daluyan ng Buhay ay nagpapahinga.

Ako ang ngiti na naghihikayat, ang braso na nagbibigay-aliw, at ako ang anak ng Diyos sa Lupa .

Laging dalhin ang panalangin na ito sa iyo, mananatiling walang hanggan ang aking mga biyaya sa iyong buhay.

Kaya maging ito.

Susunod Na Artikulo