Kabalah: Kahulugan, Antas at Pamamaraan

 • 2019
Itago ang talahanayan ng mga nilalaman 1 Ano ang tungkol sa Kabalah? 2 Ano ang mga pamamaraan ng Kabalistic? 3 Ano ang mga antas ng Kabalah? 4 Mga Antas ng kabalah sa kaluluwa: 5 Antas ng kabalah sa katawan:

Ang Kabalah ay isang salitang Hebreo, na nagmula sa salitang " קבלה " ("kibel" isinasalin. "Tumanggap ") ay nangangahulugang "tradisyon" at nangangahulugan din na "tanggapin . " Sa kahulugan na ito, ang kabalah ay nagtatakda ng isang sistema ng sinaunang kaalaman na ipinadala at natanggap mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, sa pamamagitan ng isang guro sa kanyang mga alagad pasalita. Tulad ng sinabi, ito ay isang karunungan na inihayag (o natanggap) muna sa mga anghel. Kasunod nito, sa pamamagitan ng pakikiramay at awa ng Lumikha, ipinakita siya kay Adan sa pamamagitan ng arkanghel ng mga lihim: Ratziel, upang mabuhay sa mundong ito pagkatapos ng kanyang pagkahulog, maunawaan at lumapit muli sa Diyos.

Ano ang tungkol sa Kabalah?

Ito ay isang metaphysical system, na nagpapaliwanag kung paano nabuo at itinatag ang lahat ng umiiral na katotohanan. Ayon sa tradisyon, sa " sefer pazira " (o aklat ng paglikha) sa simula ng uniberso; Pinagsama ng Diyos ang 32 mga transenderbental na landas na binubuo ng sampung sefiroth (o mga emanations) at 22 na titik ng Hebreong alefato, na naglalaman ng simbolikong pagpapahayag o mga susi ng lahat sa lalong madaling panahon. Samakatuwid, bilang isang likha, na ang imahe at pagkakahawig ng tagalikha, si Kabalah ay bumubuo ng isang karunungan ng macrocosm, at kahanay ng microcosm dahil din ang nagtutulak sa tao sa kabutihan sa pagsasagawa ng pagkilala sa kanyang sarili . Sa kahulugan na ito, ang kabalah ay isang teoretikal-praktikal na sistema tungkol sa pagiging.

Samakatuwid, ang kabalah ay bumubuo ng isang pilosopiya ng buhay, na nagbibigay-daan sa amin upang maunawaan ang sanhi ng pagdurusa, pinapayagan din nating tanggapin ang banal na kalooban alinsunod sa prinsipyo ng sapat na dahilan . Mula sa pananaw na ito, nauunawaan ng tao na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay para sa kanyang kabutihan, para sa kanyang pagpapalakas ng psycho-spiritual. Ang kabalahin ay, kung gayon, ang malalim na bahagi o kaluluwa ng torah (ang unang limang libro ng bibliya) at itinago sa loob ng maraming siglo, at hanggang ngayon, ito ay ang paghahayag na ito ay ginawang mas kilala. Ang karunungan na ito ay lalong lumalim at malawak na antas, na pinag-aralan sa pamamagitan ng mga kumplikadong pamamaraan at pamamaraan na dumarating sa wika ng kaluluwa, iyon ay, ang mga simbolo . Lalo na, sa mga simbolo ng mga titik na Hebreo at ang kanilang bilang ng numero (gematria), kaya ang unang hakbang upang pag-aralan ito ay alamin ang Hebreong alefato.

Ano ang mga pamamaraan ng Kabalistic?

Paano ang lahat ng sagradong karunungan, ang kabalah ay hindi nalalayo sa isang pamamaraan, na nagpapahintulot sa sanay na pag-aralan ang mga alituntunin nito mula sa isang hermetic na pananaw at may patuloy na pagsisikap, kasama ang layunin na palawakin ang iyong antas ng kamalayan, maging mas responsable para sa iyong sarili, at kumonekta sa pagka-diyos. Kabilang sa mga pamamaraan, tatlong (3) ang nakatayo: ang temurah, ang gematria at ang notaricon .

Ang una ay isang pamamaraan upang makahanap ng sagradong mga parirala, batay sa muling pagsasaayos ng alefato. Halimbawa, palitan ang unang titik ng Hebreong alepato alep ( ) kasama ang huling (tav), ang pangalawang (beth) sa pen Huling (Shin), ang pangatlong (guimel) kasama ang huling huling (resh) at iba pa. Ang pamamaraan na ito ay kilala bilang At-Bash at ginagamit upang magnilay at makahanap ng solusyon sa ilang problema.

Sa pangalawang halimbawa, batay ito sa matematika o quatum entity, (founding numerology) gamit ang gematrics technique , na binubuo sa pagtaguyod ng mga pagkakapareho ng kahulugan sa pagitan ng mga salitang Hebreo na may parehong halaga. Halimbawa, ang salitang אֱלהִים (Elohim) ay may halaga na 86, (ang letra alep ay nagkakahalaga ng 1, ang lungkot na lungkot 30, ang titik ay nagkakahalaga ng 5, ang letra yod 10 at ang titik mem 40, iyon ay: 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86) ang parehong halaga ng salitang kalikasan sa Hebreo (salitang matatagpuan sa unang taludtod ng Genesis o Bereshit ).

Sa wakas, mayroong diskarteng panteknik, binubuo ito ng pagbuo ng mga akron na ginamit upang mabuo ang mamtram at magnilay ng kabalisitcaly para sa iba't ibang mga layunin (maging proteksyon, kasaganaan, kaalaman, atbp.) Na matatagpuan sa mga taludtod ng mga sagradong kasulatan sa kanilang wika orihinal at nagpapanatili ng isang kakanyahan. Ang pamamaraan ay binubuo ng pagsali sa mga inisyal o mga unang titik ng isang pangungusap na may mga inisyal ng iba, iyon ay, ang bawat isa sa mga titik ng isang salita ay ginagamit bilang paunang salita ng isa pang salita. Ang isang halimbawa ay bibigyan sa susunod na seksyon upang mas maunawaan

Ano ang mga antas ng Kabalah?

Ang mga antas ay synthesized sa pamamagitan ng pamamaraan ng notarization sa isang pariralang Hebreo, lalo na: " פרדס " (pardés) na nangangahulugang hardin, paraiso o halamanan . Ang unang liham na Hebreo na bumubuo sa salitang iyon ay "פ" (pey o fey) at ito ang simula ng salitang " P'shat" na tumutukoy sa payak na kahulugan, iyon ay, malinaw, maigsi at tama ng mga banal na kasulatan. Sa halip, ang titik na "ר" (resh) ay ang paunang salita ng "remez" na nangangahulugang innuendo. Tumutukoy ito sa paggamit ng ehersisyo ng pagbabawas (pangkaraniwan ng mga nakapangangatwiran) ng isang bagay na nasisiraan ng loob sa mga sagradong sulatin. Kung paano ang ehersisyo na ito ay nakapanayam ay nagsisimula mula sa koneksyon at espiritwal na hangarin ng mag-aaral.

Sa kabilang banda, ang pangatlong liham ng salitang "פרדס" (pardés), ay ang ika-apat na liham ng alefato, ang Dalet ( "ד" ). Ang pagiging ito, ang paunang salita ng " D'rash" na nangangahulugang disertasyon . Ito ay tumutukoy sa hermeneutics ng mga taludtod ng Torah, depende sa tradisyon na ipinahayag ng mga pantas na lalaki at guro, sinusunod din ang mga pamamaraan na nabanggit. Sa wakas, ang pangwakas na salita ng acronym ay ang titik na Samej ( o ), na tumutukoy sa salitang " Sod" ( Ingles ) na ang gematria ay 70, at nangangahulugang lihim . Narito darating ang dakilang kabaláh kasama ang Zohar ha Kadosh (ang banal na aklat ng kariktan) na bumubuo ng dalisay na kaluluwa ng Torah . Upang pag-aralan ang antas na ito, kinakailangan upang lumiko sa isang guro sa Kabalah, dahil ang kanyang simbolismo ay inisyatibo at hindi kabastusan, na ipinadala ng mga pantas na tradisyon ng tradisyon ng Hebreo. Kailangan mo ring linisin ang iyong sarili sa pagsunod sa mga batas at regulasyon (halacha). Sa mga antas na ito ang pagsisikap ng mga anghel ay isinasagawa.

Mga Antas ng kabalah sa kaluluwa:

Tulad ng nabanggit, sa mundong cosmogony, ang mahusay na arkitekto ng uniberso ay nagtatag ng 10 sefiroth, magkakaugnay sa bawat isa, sa pamamagitan ng 32 mga landas gamit ang mga titik ng Hebreong alefato. Ito ay naging isang archetype ng tao ng tao, na sinasagisag ng sikat na " puno ng buhay ", na tumutukoy sa mundo ng kaluluwa. Ang sinabi ng puno ng buhay, o eroplano ng kaluluwa, ay binubuo ng tatlong pangunahing mga haligi, kung saan ang lahat ng mga emanations o sefiroth ay ipinamamahagi, tulad ng: ang haligi ng kalubhaan (kaliwa), haligi ng clemency (sa gitna) at ang haligi ng awa (tama).

Katulad nito, tulad ng kabalah, para sa pag-aaral nito ay mayroong 4 na antas, ang puno ng buhay para sa tao ay mayroon ding 4 na antas, na: Olam ha Atsilut (o espirituwal na mundo, pagkakaisa), Olam ha Briah (o malikhaing mundo at ng mga superyor na anghel), Olam ha Yetsirá (o formative na mundo o ng mga anghel) at Olam ha Asiah (ang pisikal o karma mundo). Ang mga mundong ito ay binubuo ng paliwanag kung paano nakilala ang kamalayan, talino at banal na enerhiya sa isang dialectical na kilusan (pagpapatunay, pagtanggi at pagtanggi ng pagtanggi) hanggang sa pag-abot sa kamalayan sa isang nakakagising na estado, pisikal na mundo, o eroplano ng ilaw compact (tulad ng sasabihin ng San Buenaventura).

Mga antas ng Kabalah sa katawan:

Katulad nito, habang nakikilahok ang psyche na may mga ideya, na nakakaunawa sa archetypal na mundo sa pamamagitan ng mga simbolo, ang pisikal na katawan ay isang imitasyon ng kaluluwa at mga mundo nito. Sa tatlong dimensional na eroplano, ang eroplano ng ego, at ng mga nakikita at sensitibong mga bagay, ang mundo ng mga sanhi at epekto ay pinagsama-sama, iyon ay, ang mundo ng pisika, kimika, biology at din kung saan nakakaranas ang tao ng kanyang karma. Sa loob ng pisikal na katawan din ang archetype ng puno ng buhay ay may resonansya, mula ulo hanggang paa, at sa buong istrukturang physiological. Ganito ang sumusunod:

 • Keter: Kailangan ko ng katakutan ng katawan. Tumutukoy ito sa ulo at pineal glandula.
 • Chockmah: Hindi napapansin na mga proseso ng psychobiological, ang imahinasyon, ang walang malay, na kinakatawan ng tamang hemisphere.
 • Binah: Mga boluntaryong proseso ng psychobiological. Ang pang-unawa na kinakatawan ng kaliwang hemisphere
 • Daat: Ego ng katawan.
 • Hesed: Pagpapalaya ng mga proseso ng catabolic. Isinasagis din sa kanang braso.
 • Geburah: Akumulasyon ng mga proseso ng anabolic. Isinasagis din sa kaliwang braso.
 • Tiferet: Central nervous system, (CNS) psyche. Isinasagis din sa katawan ng tao at ng puso.
 • Netzah: Mabisang sistema ng engine. Kinakatawan din ng sciatic nerve (kanang binti).
 • Hod: Mga sistema ng sensory afferent. Isinasagis din sa kaliwang paa.
 • Yesod: Autonomic nervous system (SNA) na sinasagisag din ng sex.
 • Malkut: Taas, timbang kasalukuyang pagsasaayos ng mga pandama at pang-unawa.

Sa wakas, tulad ng napagmasdan, ang Kabalah ay isang karunungan na dapat lapitan nang detalyado, pagkagambala at maraming pagsasanay, sapagkat doon pinag-aralan ang transcendental entity, dahil ito ay isang aktibidad at praktikal na makatwiran na posisyon sa kabuuan ng ang totoong bagay Iyon ay, sa pamamagitan ng pag-unawa sa istraktura ng kaluluwa, pag-aralan ito bilang mga ugat ng puno, puno ng kahoy, mga sanga nito, mauunawaan natin ang mga bunga ng ating pagkilos sa tatlong dimensional na eroplano.

May-akda: Kevin Samir Parra Rueda, editor sa malaking pamilya ng hermandadblanca.org

Higit pang impormasyon sa:

 • Kabbalah Mashiah. (Tagagawa) (2017, Oktubre 16). Alamin na basahin ang Hebreo nang mas mababa sa isang oras . [Programa sa YouTube]. Magagamit na: https://www.youtube.com/watch?v=cHBGbMiRqbI [Pinahusay: 2018, Oktubre 7].
 • Buksan ang Hudaismo (Tagagawa) (2018, Marso 03). Ano ang Kabbalah? . [Programa sa YouTube]. Magagamit na: https://www.youtube.com/watch?v=lr9EESRTVhg [Na-access: 2019, 28 Pebrero].

Susunod Na Artikulo