Imbitasyon sa kapayapaan sa mundo at ang pagpapalaya ng teknolohiya

  • 2012

Ang sumusunod na teksto ay isang kopya ng opisyal na paanyaya sa mga pinuno ng mga pamahalaan sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang mga embahada sa Belgium.

Ang mga email na ito ay mag-iiwan ng Keshe Foundation at ipapadala sa lahat ng mga embahador sa Belgium, sa susunod na dalawang linggo.

I-publish namin ang mga pangalan ng mga bansa at ginamit ang kanilang mga email address upang masusunod ang pag-unlad ng tugon ng iyong pamahalaan.

Mula ngayon nakasalalay sa iyo na makita na ang mga implikasyon ng teknolohiyang ito ay nauunawaan sa iyong sariling bansa.

Imbitasyon sa kalayaan sa mundo at pagpapalaya sa teknolohiya

Kasunod ng pagpupulong ng Keshe Foundation sa mga embahador ng mundo na inanyayahan sa Brussels noong Abril 21, 2012, ngayon ang aming paanyaya ay tinugunan sa mga bansa ng mundo sa pamamagitan ng kanilang mga embahador at kanilang mga pinuno na dumalo sa isang pulong sa Setyembre 6, 2012 sa Keshe Foundation Center sa Ninove, Belgium (o saan pa man maaaring italaga ng mga bansa).

Tulad ng napatunayan ng iyong mga kahusayan, inanyayahan namin ang mga kinatawan mula sa lahat ng mga bansa sa unang pagtatanghal ng aming teknolohiya, noong Abril 21, 2012. Ang mga embahador ng ilang mga bansa ay dumalo sa pulong na ito at ang iba ay pinili na huwag pansinin ang tawag, dahil sa presyon mula sa ibang mga bansa, at nagpasya na hindi dumalo o umatras sa huling sandali.

Sa pangalawang paanyaya na ito nang direkta at hindi patas ay inaanyayahan namin ang mga pinuno ng iyong bansa na magtalaga ng mga kwalipikadong tao na maaaring makilahok sa susunod na pagpupulong ng Foundation, sa Setyembre 6, sa Pangalan ng kanilang mga pamahalaan.

Ang mga dahilan para sa paanyaya at ang pagpupulong ay ang mga sumusunod:

1. Noong Setyembre 21, 2012, ipapahayag ng Keshe Foundation ang unang yugto ng teknolohiyang espasyo nito, pati na rin ang mga gravitational at magnetic system (Magravs) na binuo nito, sa lahat ng mga siyentipiko sa buong mundo nang sabay-sabay, upang maaari silang makagawa at madoble. Mula sa sandaling iyon, ang mga internasyonal na mga hangganan ay tumigil na magkaroon ng tunay na kahulugan. Ito ay dahil sa sa sandaling ang unang sistema ng paglipad ay naitayo at isinasagawa para sa publiko, ang isang paglalakbay, halimbawa mula sa Tehran hanggang New York, ay tatagal ng mga 10 minuto bilang m Susunod. Ang mga bagong on-board system ay magpapahintulot sa bawat indibidwal na magkaroon ng parehong tagal ng paglalakbay nang sabay-sabay at halos walang gastos mula sa kahit saan sa planeta na ito. Ang spacecraft ay hindi makikitang may teknolohiya ng radar ngayon.

2. Ang krisis sa enerhiya ay malulutas sa isang stroke, at sa sandaling ang teknolohiya ay inilalagay sa mga kapangyarihan na kinokontrol ang supply ng enerhiya at sa pamamagitan ng mga ito Ang kasalukuyang mga istrukturang pampinansyal ay matatagpuan walang dala.

3. Ang kakulangan sa pandaigdigang tubig ay matutugunan at malulutas sa pamamagitan ng paglalahad ng teknolohiyang ito sa publiko sa ilang sandali matapos ang paglabas ng aming teknolohiya at puwang ng teknolohiya. lakas

Paano natin ito nagawa?

Sa loob ng nakaraang anim na taon ang sistemang patent ay ginagamit upang matiyak na ang lahat ng mga bansa at ang pinakamahalagang siyentipiko sa buong mundo ay may isang kopya ng aming mga patente sa kanilang pag-aari. (Mangyaring suriin ang mga pag-download mula sa European patent server para sa mga pang-internasyonal na pag-download at para sa bilang ng mga pag-download.)

Sa ganitong paraan iniwasan natin ang anumang posibleng pagharang sa teknolohiyang ito ng sinumang indibidwal o grupo, at ngayon ang karamihan sa mga bansa ay nagmamay-ari ng aming mga patent para sa henerasyon ng ng enerhiya, mga sistemang medikal at paglalakbay sa puwang.

Sa ganitong paraan, ang mga pamamaraan na ginamit sa nakaraan upang maiwasan ang pag-unlad ng internasyonal ay napawi at ngayon lahat ng mga bansa ay may parehong pagkakataon na magtulungan para sa teknolohiyang ito na ligtas na umunlad.

Ang pangunahing punto ay ang aming teknolohiya ay nakatadhana na malayang magagamit ng lahat ng mga pamahalaan para sa kapakinabangan ng lahat ng mga mamamayan nito. Sa pamamagitan ng mga system na binuo namin ang lahat ng mga bansa ay maaaring ma-access ang parehong enerhiya, tubig at pagkain na kailangan nila, pati na rin ang mga bagong pamamaraan ng pansin n sa kalusugan at transportasyon, lahat sa napakakaunting gastos.

Ayon sa mga batas nito, ang Keshe Foundation at lahat ng mga teknolohiya nito ay pag-aari ng mga mamamayan sa mundo. Ang mga patente ay mga pag-aari ng lahat ng mga tao sa planeta na ito at hindi maaaring maangkin ng sinumang tao o organisasyon o bansa. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kita na nabuo ng teknolohiya ay nabibilang sa bansa na gumagamit nito.

Ilalabas namin ang listahan ng mga bansa na inanyayahan sa pagpupulong ng Setyembre 6, 2012 at ang mga email address ng mga tumatanggap ng mga paanyaya, kaya ito ay magiging isang bagay ng bawat Susundan ng isa kung paano ipapakita ang anumang gobyerno sa pulong na ito.

Sa oras na dumating ang mensaheng ito sa iyong embahada, isang kopya ang mai-publish sa forum ng Foundation at website upang malaman ng mga mamamayan ang alok na ginawa sa bawat isa. Pagkatapos ito ay magiging isang bagay para sa bawat tao na gumawa ng kahilingan para sa impormasyon sa mga tugon ng bawat isa at magkaparehong Foundation, ang mga pangalan ng mga itinalagang delegado at kung saan at kailan sila magkikita.

Matapos ang pulong na ito, ang pagtatanghal sa Setyembre 21, 2012 ay ang unang hakbang sa programa ng pagtuturo ng Keshe Foundation na ibahagi ang kanilang kaalaman at gawing magagamit ito sa mga tao sa buong mundo. Kapag ang mga bagong teknolohiyang ito at ang kanilang mga benepisyo ay kilala sa pangkalahatang publiko, ang mga pinuno ng bawat bansa ay kailangang magpasya kung paano ito mailalapat para sa kapakinabangan ng lahat.

Sa oras na iyon magkakaroon ng dalawang pagpipilian: alinman tayong lahat ay nagtutulungan upang mabago ang buhay ng lahat sa mundo para sa mas mahusay sa pamamagitan ng naaangkop na pag-uugali, o ang mga advanced na bansa sa mundo ay makakahanap ng kanilang sarili sa malapit na hinaharap na may baha ng milyun-milyong mga imigrante na darating Sa mga malalaking lungsod.

Handa kaming ipakita ang teknolohiyang ito sa mga kinatawan mula sa kahit saan sa mundo upang maunawaan nila ang mga implikasyon nito at ang mga pagbabagong dadalhin nito.

Mula ngayon, masisiguro natin na walang bata o matanda ang mamamatay sa uhaw o gutom at walang bansa na inaatake ng isa pa, dahil ang mga posibleng aplikasyon ng militar ng bagong teknolohiya ay labis na mapangwasak na wala tayong pagpipilian kundi ang Tanggapin na ang labanan para sa mga mapagkukunan ng planeta ay isang bagay ng nakaraan.

Hindi mali hanggang ngayon upang maprotektahan ang pambansang mga pag-aari, ngunit ngayon, bilang mga pinuno ng maliliit na rehiyon ng Earth, responsibilidad mong makita na ang iyong mga mapagkukunan ay magagamit upang maibahagi, at sa tulong ng aming teknolohiya ang mga pangunahing pangangailangan ng buong mundo sa enerhiya, tubig, pagkain at pangangalaga sa kalusugan ay natutugunan.

Ang Keshe Foundation ay hindi isinasaalang-alang ang kulay, nasyonalidad, relihiyon o pampulitikang kaakibat, kaya ang aming panawagan ay hinarap sa lahat ng mga pamahalaan upang magtalaga ng isang pangkat ng mga siyentipiko na darating at suriin ang aming mga teknolohiya sa unang kamay. Pagkatapos, maaari kang magpasya kung gamitin ito o hindi. Kung binabalewala mo ang paanyaya na ito, ang iyong bansa ay walang pagpipilian kundi sundin ang halimbawa ng mga bansa na nagpasya na paunlarin ito.

Nanawagan kami sa iyong bansa na simulan ang proseso ng pandaigdigang kooperasyon sa lalong madaling panahon dahil sa sandaling gumagana ang mga sistemang ito, ang mga hangganan na naghiwalay sa isang bansa mula sa iba ay walang kahulugan.

Inihanda namin ang lupa para sa isang pagbabago ng kurso para sa sangkatauhan at sa mga darating na buwan ay makikita natin ito. Sa malapit na hinaharap, malalaman ng mga tao na narito kami upang maglingkod sa iba at hindi dapat ihain, dahil ang lahat ng mga mapagkukunan ay magagamit sa lahat nang sabay at sa parehong lawak.

MT Keshe

Tagapagtatag at pansamantalang direktor ng Stichting Keshe Foundation

Pinagmulan:

Mga video ng paliwanag ng teoretikal:

Video ng pagtatanghal ng Keshe Foundation Center, Ninove, Belgium, Marso 2012:

Talambuhay ni Mehran Tavakoli Keshe:

Listahan ng mga inanyayahang embahada at ang kanilang follow-up: Mail mula sa embahada ng Espanya sa Brussels, kung saan ipinadala ang paanyaya:

Ang pagdidisimpekta sa lokal na antas ay kasinghalaga ng buong mundo.

Susunod Na Artikulo