III South American Meeting - Hierarchical Lines ng Pagkilos

  • 2012

Pagpupulong sa Bolivia - Lake Titicaca

Mayo 4 hanggang 6, 2012

III South American Meeting Hierarchical Lines ng Pagkilos

Higit pang impormasyon:

Reserbasyon hanggang Abril 4, 2012:

at

Titicaca Lake, La Paz-Bolivia

Buong buwan ng Taurus

Wesak Festival

Mula Mayo 4 12hs hanggang Mayo 6 12hrs.

2012

Ang pagtatatag ng Banal na intensyon sa panlabas na pagpapakita ay isinasagawa ng sangkatauhan mismo na kinasihan ng Bagong Pangkat ng Lingkod ng Mundo. Sa puso ng pangkat na ito ay ang mga pangkat ng mga esoteriko sa buong mundo na nakakaalam ng 9 na puntos ng hierarchical work, at na bumubuo sa serbisyo sa mundo na inspirasyon ni Kristo mismo. Ito ay pribilehiyo ng mga pangkat ng mga esoteriko na makipagtulungan sa hierarchical na gawaing paglilingkod sa sangkatauhan. Ang pagpupulong na ito ay dinaluhan ng mga taong nais makipagtulungan sa gawaing ito, nagpapatibay sa ugnayan ng pag-ibig, pagkakaibigan at mabuting kalooban sa kanila.

Susunod Na Artikulo